Šeštadienis, 2022.12.10
Reklama

Romualdas Žekas. Gerti teks iš pačių prispjaudyto šulinio (2)

Romualdas Žekas | Šaltinis: vlmedicina / asmuo | 2021-09-02 11:30:39

Puikiai suprantu, kad ši gerbiamam skaitytojui pristatoma tema galbūt nėra tokio pat kalibro grėsmių rikiuotėje kaip kitos, pastaruoju metu susikaupusios ir rimtai grasinančios valstybės egzistencijai. Tačiau esu tikras, kad valdančiųjų pristatytos sveikatos reformos aptarimas pakankamai svarbus mūsų gyvenime. Esu įsitikinęs, kad mąstantis ir kritiškai vertinantis aplinką pilietis neturėtų būti nusiteikęs prieš demokratiškai išrinktą valdžią tik iš principo. Absoliučiai prieš viską, ką ji bedarytų, nes valdžia – būtinas ir labai svarbus kiekvienos civilizuotos visuomenės institutas. Todėl būtina įvertinti ne tik blogus, bet ir gerus darbus. Žinoma, toks požiūris nepriimtinas turintiesiems minios mąstymą. Visi spardome, o tu kodėl ne? Todėl ne tik permainos, bet net ir diskusijos sunkiai skinasi kelią.

Romualdas Žekas / Asmeninio archyvo nuotr.

Daug metų įdėmiai seku, kas vyksta sveikatos priežiūros sistemoje. Itin prastą įspūdį man padarė tiek valdančiųjų partijų rinkiminės, tiek koalicijos ar net Vyriausybės programos. Daug abejonių sukėlė ir atrodo paskubomis sukurptas sveikatos sektoriaus ,,gaivinimo“ projektas. Tačiau savo pastabas apie šiuos dokumentus jau parašiau anksčiau ir kantriai laukiau konkretesnių sveikatos reformos metmenų. Ir štai jos prieš mus. Tiesa, apima tik dalį sveikatos sistemos. Kalbama tik apie sveikatos priežiūrą, t.y. mediciną. Tačiau ir čia permainų poreikis akivaizdus. Mūsų visuomenes sveikatos rodikliai, priklausantys nuo šios sistemos dalies efektyvumo, vis labiau atsilieka ir jau senokai velkamės ES šalių statistinių duomenų suvestinių uodegoje, o per pandemijos metus jie dar pablogėjo. Išaugo išvengiamas ir bendras mirtingumas. Smarkiai nuo ES atsiliekantis vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės rodiklis dar 1,4 metų smuktelėjo žemyn. Turime vieną iš prasčiausių ES šio sektoriaus finansavimą, o išlaidos stacionarinei pagalbai santykinai didelės. Sudaro vos ne trečdalį visų išlaidų, ,,dirba“ tik trys iš keturių turimų lovų.

Sektoriaus neefektyvumą rodo ne tik didelis ligoninių/lovų skaičius, bet ir santykinai didelis gydytojų skaičius. Visiems, bent kiek nusimanantiems sveikatos sistemos organizavimo srityje, seniai akivaizdus stacionarinės pagalbos (ligoninių) konsolidavimo (stambinimo) poreikis. Ir tai ne tik įstaigų rentabilumo arba ekonominė problema. Didesnė ligoninė reiškia žymiai didesnius ligonių srautus, geresnes finansines galimybes geriau apsirūpinti modernesne įranga ir technologijomis (jas reguliariai atnaujinti). Tačiau svarbiausia, čia gali veikti daugiau įvairių profilių skyrių, o jų personalas, vien dėl didesnės praktinės patirties, būna daugiau patyręs ir labiau kvalifikuotas. Akivaizdu – mažose rajoninėse ligoninėse nei chirurginių, nei akušerinių- ginekologinių ar reanimacinių skyrių negali būti. Tai jau seniai suprato daugelis. Net studijas ką tik baigę gydytojai jau seniai atsisako važiuoti dirbti į mažas ligonines.

Svarbiausias tokių pertvarkymų kontraargumentas, kuriuo spekuliuoja medikai ir politikai, tai galimi žmonių nepatogumai, kuriuos jie esą patirs nutolus ligoninėms. Žmonės, laiku negavę pagalbos, nukentės. Deja, tiesos čia nedaug. Atstumus iki ligoninės priimtina matuoti ne kilometrais, bet kelionėje į įstaigą sugaištu laiku. Jis neturėtų būti ilgesnis negu valanda.

2020 m. Higienos institutas atliko tyrimą, kuriuo išmatavo kokiu atstumu nuo gyventojų yra nutolę Lietuvos gydymo įstaigos. Pasirodo, tas ,,auksinės valandos“ pasiekimo rodiklis yra lengvai prieinamas absoliučiai daugumai gyventojų ir naujų ligoninių statyti nereikės. Nepatogumai, galintys atsirasti dėl nutolusių ligoninių, aktualūs tik daliai žmonių ir išsprendžiami logistinėmis priemonėmis. Tačiau vis tiek, kaip ,,išretinti“ ligoninių tinklą, jeigu jų steigėjas, savivaldybė, jokių argumentų nepaiso? Perimti steigėjo teises ministerijai? Bandyta kelis kartus, bet nepavyko. Dabartinė vyriausybė, užsimojusi įvykdyti panašią pertvarką, bando procesą kiek sušvelninti, o gal, drįstu teigti, net apgauti. Nuolatos kartojama, kad ligoninių uždaryti neketinama, o jas ketinama tik funkciškai prijungti prie regioninių ligoninių. Suformuoti tarsi kokius klasterius. Tai manau – protingas sprendimas.

Taigi, darydamas tokią ilgą įžangą, bandau tarsi pateisinti valdžios apsisprendimą imtis reformos, nes įsisenėjusias sveikatos priežiūros sektoriaus ydas seniai mato ir apie tai nepaliaujamai kalba tiek užsienio, tiek ir vietiniai ekspertai. Ką reikėtų daryti, gana aišku, tačiau politikai vis tiek nenustoja mulkinti visuomenės. Netikite? Pabandykite savo kirpėjai paaiškinti, kad, uždarius Rabarbariškių ligoninę, pagerės šio miestelio gyventojų sveikata. Kad gydant toliau esančioje, tačiau didesnių galimybių ligoninėje, padidės žmonių šansai išgyventi ištikus infarktui, insultui ar kokio girto traktoristo partrenktas vaikas neetapuojamas per kelias panašias špitoles, beje, turinčias reanimacijos padalinius, bus laiku spėtas nuvežti į traumų centrą. Ir tikriausiai ten bus išgelbėtas. Gal pavyks įrodyti, kad sunkiai sergančiam COVID-19 infekcija nepakanka tik šiltos lovos ir pieniškos sriubos su sosiska. Neužtenka net ir deguonies įvado prie lovos, tačiau būtina turėti patyrusį aukštos kvalifikacijos personalą, įgudusį teikti intensyvios terapijos paslaugas ligoniams, balansuojantiems ant mirties slenksčio.

Ar tikrai reikalingos tokios didelės slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės, beje, dabar smarkiai ištuštėjusios, nors ką tik buvo planuotos dar labiau plėtoti? Jos pastaraisiais metais buvo tapusios savotiškais mirties spąstais tada dar nepaskiepytiems garbaus amžiaus žmonėms. Ar negalėtų jie, žinoma, su gerai organizuota pagalba, daugelį ligų gydytis ir oriai senti savo namuose? Ne visas kaimas juk apsileidęs ir gyvena lūšnose Viliuosi, kad dėl šių prielaidų būsiu išteisintas, kai bus giliau išanalizuoti įvairių šalių ir regionų mirštamumo (ne mirtingumo) nuo COVID-19 rodikliai. Tada bus galima geriau įvertinti ir laiku nepadarytos stacionarų reformos kainą.

Tiesa, bandymų situaciją taisyti buvo. Bene, daugiausiai šioje srityje nuveikė A. Veryga. ,,Pakeliui“ priminsiu ir jo nuopelnus visuomenės sveikatos srityje, nes to nelinkę matyti politiniai oponentai. Jo pastangų dėka sukurtos kai kurios sveikesnės mitybos prielaidos, sugriežtinta alkoholio vartojimo kontrolė jau dabar duoda teigiamus pokyčius žmonių sveikatai. Dar didesnę naudą, neabejoju, pamatysime ateityje, jeigu alkoholio verslo kišenėje sėdintys liberalai ir kiti politikai visko nesugadins. Tačiau ypač aršų pasipriešinimą ministras patyrė vos tik pajudinęs ligoninių pertvarką. Tai labai jautri vidaus politikos sritis ir praktiškai neliečiama daugybę metų. Atsikūrusi Lietuva paveldėjo itin griozdišką ir neefektyvią sveikatos priežiūros sistemą, vadinamą Semaškos vardu. Turėjome lygiai 200 ligoninių su daugybe lovų, daug prastai apmokamų gydytojų. Kai kurių profilių lovų turėjome 6 ir daugiau kartų daugiau negu kitos šalys. Apgaulingai geras medicinos prieinamumas tenkino ne tik gyventojus, bet, visų pirma, buvo patogus šios sistemos dirbantiesiems. Nenuostabu, kad visuomenė, pakurstoma vietinių medikų, nenorinčių pertvarkų, priešinosi bet kokioms permainoms ir naujovėms. Apie jas nieko nežinojo ir jomis nepasitikėjo. Žinoma, tuo puikiai pasinaudojo politikai. Norėdami surinkti kuo daugiau balsų rinkimuose ir, pataikaudami suklaidintos visuomenės nuomonei, stabdė bet kokias reformas. Valstiečių pasiūlyta, tačiau net gerai nepradėta ligoninių pertvarka taip pat buvo grubiai sustabdyta. Tiesa, ji nebuvo tobula ir nebuvo pasirengta net tam, ką jie deklaravo savo rinkiminėje programoje. Tačiau užuot diskutavus ir padėjus ją daryti buvo visaip stabdoma. Čia labiausiai priešinosi pirmaisiais smuikais griežiantys konservatoriai, dabar teikiantys sveikatos reformos savo metmenis.

Matyt, jau pripratome, nes ta pati istorija kartojasi kas ketveri metai. Tikriausiai kartosis ir ateityje. Puikiai tai iliustruoja prieš pat paskutinius rinkimus į Seimą daryta partijų apklausa dėl mažųjų ligoninių perspektyvos. Visos partijos tiesiai ar miglotai pasisakė prieš šių ligoninių pertvarką. Vienintelė Laisvės partija neslapukavo – naikinti, ir taškas. Jų motyvas paprastas – ekonominis neefektyvumas. Deja, tai tik dalis tiesos. Tikrosios tokios pertvarkos poreikio priežastys žymiai sudėtingesnės ir, panašu, politikams nežinomos. Negalima taip paprastai imti ir uždaryti mažųjų ligoninių. Būtinas reikiamas pasiruošimas ir didelės permainos visoje sistemoje. Pradedant pirminės sveikatos priežiūros grandies, visų pirma šeimos gydytojų, įgalinimu vykdyti platesnes funkcijas. Reikalingas ne tik norėjimas, bet ir galėjimas. Būtina greitosios medicinos pagalbos tarnybos pertvarka, nes dabartinė, dirbanti paramediko algoritmo pagrindu, nors ir yra tobulesnė negu tarybinė, labiau pasiruošusi gyvybės gelbėjimo funkcijai, liko senuose netinkamuose organizaciniuose rėmuose. Taip pat vietoje butaforinės būtina sukurti tikrą ambulatorinę (namuose) slaugą. Turėsime išspręsti ir sudėtingus logistikos ir ligonių srautų valdymo uždavinius, siekiant iš tikrųjų pagerinti paslaugų prieinamumą. Tai šiandien ypač aktualu vyresnio amžiaus ir vienišiems kaimo gyventojams. Taigi, pažiūrėkim kas siūloma.

Deja, išsamesnės numatomos reformos medžiagos gauti nepavyko. Su ministerijos pasiūlymais susipažinau tik stebėdamas viceministrės prof. Danguolės Jankauskienės pristatymą Seimo Sveikatos reikalų komitete. Suprantama, apie valandą trukęs pristatymas negalėjo detaliai aprėpti visų pertvarkos niuansų. Valdantieji, matyt, suprasdami, kad niekaip neįveiks savivaldybių pasipriešinimo, nepavyks geruoju periimti mažųjų ligoninių steigėjo teisių ir nepavyks čia priimti jokių pragmatinių sprendimų, siūlo kompromisą. Vietoje šių ligoninių planuojama steigti naujos įstaigos - bendruomenių sveikatos centrus. Čia veiktų funkciškai ar struktūriškai integruotos visos savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigos. Pirminio sveikatos priežiūros lygio įstaigos būtų sujungtos su antrinio lygio įstaigomis. T. y. su redukuotos ligoninės likučiais, jos ambulatorinėje grandyje dirbusiais siaurais specialistais. Labiau integruota psichikos sveikatos priežiūra, stacionari slauga su ambulatorine. Dabar čia tikra mišrainė. Į bendruomenių sveikatos centrus bus integruoti ir visuomenės sveikatos biurai. Matyt, funkciškai, nes jie yra biudžetinės įstaigos. Tikriausiai čia vietą ras dar rengiami ir sveikos gyvensenos ugdytojai. Tačiau ar Jums neprimena, kad šitie, naujai konstruojami, bendruomenės sveikatos centrai kažkuo panašūs į rajono centrines ligonines? Atsiranda naujas, ,,didelis“ direktorius, nauji bendradarbiavimo ir funkciniai santykiai ne tik įstaigų tarpusavyje, bet ir su savivaldybe, jos gydytoju.

Bene daugiausiai klausimų ir nerimą kelia planuojamas pirminio ir antrinio lygio paslaugas teikiančių grandžių integravimas. Neabejotina, kad bent jau viešosios įstaigos, pirminės sveikatos priežiūros centrai su antrinio lygio paslaugas teikiančiais siaurais specialistais (ligoninių likučiai) bus sujungti struktūriškai (jų steigėjas tas pats – savivaldybė). Vienoje įstaigoje ims dirbti šeimos gydytojai ir siauri specialistai. Dirbs viename ,,futliare“ ir vadovaus viena administracija. Nežinia kaip elgsis privatūs šeimos gydytojo kabinetai. Juk antro lygio specialistas dabar atsidurs konkurento futliare. Ta pati problema iškils ir su psichikos sveikatos priežiūra, slauga. Tačiau bus įgyvendinta sena kai kurių savivaldybių politikų svajonė – viskas po vienu stogu ir viename kumštyje. Seniai jiems nedavė ramybės kelios savarankiškos įstaigos savivaldybėje, teikiančios tas pačias paslaugas. Badė akis ir kelių administracijų išlaikymo išlaidos, nors ir buvo finansuojamos ne iš savivaldybių biudžetų. Kai kuriose savivaldybėse greta kelių viešųjų savivaldybei pavaldžių įstaigų dar veikė kelios ar net keliolika privačių šeimos gydytojų kabinetų, dirbančių pagal sutartis su ligonių kasa. Tai reiškia, kad prie jų prisirašęs gyventojas taip pat nieko už paslaugas nemoka, o antrinio lygio paslaugas šis pacientas be jokių suvaržymų, taip pat nemokamai gauna ligoninių konsultacinėse poliklinikose. Jie smarkiai apkarpė apsnūdusias ,,valdiškas“ įstaigas. Deja, politikai šių įstaigų konkurencinės kovos ,,dėl paciento prisirašymo“, kuri labai svarbi paslaugų kokybei, neįvertina.

Neįvertina ir kitų labai svarbių dalykų. Pavyzdžiui to, kad tokioje, turinčioje abi grandis, įstaigoje praktiškai nevykdoma svarbiausia šeimos gydytojo gatekeeper (vartininko) funkcija. Būtent šitai įpareigoja šeimos gydytoją imtis žymiai platesnės negu apylinkės terapeuto darbo apimties. Išmanyti akių, nervų, psichiatrijos, kardiologijos, ausų, nosies, gerklės ligas, mokėti daryti kai kurias nedideles chirurgines intervencijas ir kt. Gydyti visus ligonius, kuriems nereikalingas sudėtingas gydymas, tęsti ir kontroliuoti siaurų specialistų paskirtą gydymą. Rūpintis visais ligoniais ir sveikaisiais. Tokiu būdu į aukštesnę ir brangesnę gydymo grandį nebūtų praleidžiamas didelis pacientų srautas (apie 85 proc.). Tačiau tokioje įstaigoje, kur greta dirba šeimos gydytojai ir specialistai, labai sunku atsilaikyti nuo pagundos pasiųsti savo pacientą į greta esantį siauro specialisto kabinetą. Juolab kad ir pacientas įsitikinęs, jog jo spuogą geriau išgydys spuogų specialistas. Be to, bendradarbiui kolegai specialistui irgi darbo reikia. Taigi kodėl nepasiųsti? Poliklinikos vadovas užsimerkia, nes svarbiausia, kad tik įstaiga dirbtų rentabiliai. Ligonių kasa nesuka per daug galvos – svarbu, kad nebūtų viršytos specialistų kvotos. Kelių mėnesių eilėse prie specialistų kabineto juk jie nestovi. Jiems nė motais, kad sudėtingas ligonis negali kelis mėnesius laukti konsultacijos. A. Dulkio ankstesni kolegos dar 2013 m. nustatė, kad tose eilėse pusė ar daugiau negu pusė laukiančiųjų pateko be būtino reikalo, nes turėjo būti ,,aptarnauti“ šeimos gydytojo kabinete. Toks darbo algoritmas ilgainiui net gerai paruoštus šeimos gydytojus dekvalifikuoja ir dabar daugelis jų, net norėdami to krūvio nesugebėtų perimti. Deja, toks modelis įsigalėjęs visoje Lietuvoje. Tiek viešosiose, tiek privačiose įstaigose. Tačiau popierinis vartininkas geriausiai ,,įteisintas“ tik Vilniaus ir Kauno poliklinikose, nors bandymų tai padaryti ir kitur netrūko. Galbūt tokius bandymus paskatino neteisingai perskaityti PSO dokumentai. 2008 m. Taline vykusioje PSO konferencijoje buvo daug kalbama apie būtinybę gerinti įvairių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir grandžių bendradarbiavimą ar integraciją. Tačiau buvo pabrėžta, kad tai nereiškia abiejų grandžių sujungimą į ,,vieną futliarą“. Taigi šeimos gydytojo institucija neturi ištirpti tarybinio tipo poliklinikoje. Priešingai, turi būti stiprinama ir plėtojama.

B. Starfield, pasaulyje pripažinta kaip didžiausias šios srities autoritetas, savo moksliniais darbais įrodė šalių, kurių sveikatos priežiūros sistemose šeimos gydytojai užima deramą vietą, pranašumus. Tokiose sistemose svarbiausias ne finansinis aspektas, o holistinio požiūrio į ligonį suformavimas. Tai tūkstantmečių patikrintas Rytų medicinos principas, leidžiantis pažiūrėti į ligonį kaip į sergantį žmogų visumoje, plačiame socialiniame kontekste, o ne tik kaip į negaluojančių organų rinkinį.

Pastaraisiais metais mūsų knygynuose pasirodė bent kelios knygos, pateikiančios naujus mokslinius įrodymus apie sudėtingus mūsų organizme vykstančius procesus ir organų ryšius. Naujausi genomo tyrimai ir biologiniai vaistai mus priartino prie revoliucinių pokyčių medicinoje. Todėl tame sudėtingame mūsų sveikatos ir ligų vandenyne šeimos gydytojo, kaip locmano arba sveikatos advokato, vaidmuo tampa dar svarbesnis.

Taigi šis posūkis atgal mane, prisipažinsiu, labiausiai nemaloniai nustebino. Kilo įtarimų, kad ministerijos pasiūlymai kvestionuoja Nacionalinę sveikatos koncepciją, kuri spalio mėnesį kaip tik turėtų ,,švęsti“ savo jubiliejų. Prieš 30 metų buvo ji priimta pirmojoje Nacionalinėje sveikatos konferencijoje. Koncepcija iki šiol neatšaukta.

Ilgokai tylėjau, laukdamas nors kokios sveikatos politikų reakcijos. Deja. Manau, kad dabar pats laikas prabilti ir Nacionalinei sveikatos tarybai. Vis dėlto kalbama apie pasikėsinimą į nacionalinį sveikatos priežiūros modelį. Tiesa, senoji Taryba, pademonstravusi visišką sistemos nesuvokimą ir neveiklumą, užbaigė savo kadenciją, o naujoji dar, matyt, neišrinkta ir nepradėjo veikti. Tyli ir Gydytojų sąjunga ir Medikų sąjūdis. Nieko nuostabaus, pasakysite, juk iš karto buvo matyti, kad jiems reforma reiškia tik atlyginimų didinimą. Galbūt galima tikėtis diskusijos iš Šeimos gydytojų asociacijos ar iš akdeminės bendruomenės? Pamatysim.

Žinoma, valdančiųjų pristatyti reformos metmenys iškelia ir daugiau diskusinių klausimų. Miglotai pristatyta ir ambulatorinės slaugos reforma, kuri labai susijusi su krūvio perkėlimu iš tų mažųjų ligoninių į ambulatorinę grandį. Abejonių kelia jos funkcinė integracija su kitoje sistemoje esančia socialinės pagalbos tarnyba, nors be šios grandies jokia slauga tiesiog neįmanoma. Jeigu abejonių nekelia poreikis plačiau ,,išbarstyti“ budinčių brigadų postus po teritoriją, tai siūlymas centralizuoti visą tarnybą kažin ar vadybiniu požiūriu pateisinamas. Net jeigu tai viena iš galimybių išardyti nevykusias PSPC (pirminės sveikatos priežiūros centras) ir GMP (Greitosios medicinos pagalba) skyrių ,,integracijas“.

Labai svarbus klausimas, kaip bus nedarbo metu organizuota gydytojo pagalba gyvybei negresiančiais atvejais. Ypač žinant, kad specializuota stacionarinė pagalba bus konsoliduota ir nutols nuo gyventojo. Seniai atskiros ir profesionalios diskusijos reikia apie psichiatriją. Yra ir daugiau diskutuotinų temų, tačiau gaila, jokios diskusijos nevyksta. Turiu galvoje išeinančios už siaurų profesinių gildijų sienų. Nors kiek žinau, net ten nėra jokių vidinių diskusijų. Tikriausiai, kaip senais laikais, tik iš specialistų sudarytos kelios darbo grupės ministerijos tyloje kurpia, žinoma, pirmiausia sau palankias tvarkas, pagal kurias vėliau turės gyventi visa bendruomenė. Neabejoju, kad geriausias A. Einšteino draugas, perfekcionistas matematikas Kurtas Giodelis pritartų spėjimui, kad iš to išeis didelis niekalas.

Šiame straipsnyje pateikta subjektyvi autoriaus nuomonė, todėl VLMEDICINA.LT už turinį neatsako.

Įvertinkite straipsni:
Jūs dar nebalsavote
skaityti komentarus (2)
Rašyti komentarą
Pasidalinti su draugais

Susiję straipsniai

NAUJAUSI STRAIPSNIAI
Kaip atpažinti apsinuodijimą smalkėmis?
Šaltuoju metų sezonu padaugėja apsinuodijimų anglies monoksidu (smalkėmis). Remiantis Valstybinės vaistų kontrolės tarny...
Nuo skarlatinos skiepų nėra: išvengti ligos padeda higiena
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC) informuoja, kad šiemet užregistruo...
Sveika širdis, aštrus protas, svorio mažėjimas – padėkokime Viduržemio jūros dietai
Egzistuoja daugybė dietų, kurios veikia, kaip mokslas sako, tik jei jų laikomasi visą gyvenimą. Tik ar galima laikytis t...
Vyriškos krūtinės padidėjimo kaltininkas – nebūtinai antsvoris
Problema, kurios vyrams nepavyksta nei visiškai užmaskuoti, nei ,,išsportuoti“ – vyriškos krūtinės padidėjim...
Unikali procedūra: stentais sutvirtintos išsiplėtusios krūtininė ir pilvinė aortos dalys bei jos šakos
Pirmą kartą Lietuvoje Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Radiologijos ir branduolinės medicinos centro Int...
DIENOS KLAUSIMAS
Kiek jums metų?
Iki 20
Nuo 20 iki 30
Nuo 30 iki 50
Nuo 50 iki 70
Nuo 70
RENGINIŲ KALENDORIUS
Konferencija „Vienykimės, kad sergančiųjų retomis ligomis balsas būtų išgirstas“

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Retų ligų koordinacinis centras ir LSMU Neurologijos klin

Dalyvaukime programoje „Mano širdis – mano gyvenimas“

Kas antras Lietuvos gyventojas miršta nuo širdies ir kraujagyslių ligų. Dauguma jų, deja, palieka š

Anesteziologų-reanimatologų draugijos konferencija

2016 m. vasario  26 d. 12 val. Vilniuje, “Karolinos” viešbutyje, Didžiojoje konferencijų salėje,

Pripažinti užsienio ekspertai pristatys autizmo sutrikimą turinčių vaikų ugdymo būdus

Balandžio 2 d. pasauliui minint Tarptautinę Autizmo dieną, asociacija „Kitoks vaikas” organizuoja mokslinę &

Mokslinė-praktinė konferencija „Peties ultragarsinė diagnostika“

Kviečiame dalyvauti Raumenų ir skeleto ultragarsinės diagnostikos draugijos, LSMU, LSMUL Radiologijos klinikos organizuo

Konferencija „Ribos ir šešėliai patologijoje: nenavikinė ir navikus imituojanti patologija"

Kviečiame į Vilniaus universiteto bei Lietuvos patologų draugijos organizuojamą konferenciją „Ribos ir &scaron

Milijardinė sveikatos technologijų industrija laukia inovatyvių lietuvių

Pasaulinė medicinos technologijų industrija šiandien verta apytikriai 340 milijardų JAV dolerių. Europos Sąjunga

Konferencija „Nerimo ir su stresu susiję psichikos sutrikimai: nuo diagnostinių iššūkių iki įrodymais pagrįsto gydymo“

Kviečiame dalyvauti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Psichiatrijos klinikos ir Lietuvos b

Konferencija "Rinktiniai akušerijos ir ginekologijos klausimai"

Kviečiame į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Akušerijos i

Gyvensenos medicina: raktas į lėtinių neinfekcinių ligų valdymą

Besidominčius sveikos gyvensenos skatinimo ir rizikos veiksnių korekcijos galimybėmis, maloniai kviečiame registruo

Gyvo maisto konferencija visuomenei ir tarptautinė mokslinė – specialistams

Ann Wigmore fondas pristato antrąją Gyvensenos medicinos konferenciją, kuri vyks 2016 m. kovo 18 d. Kauno klinikose ir k

„Žemės valandoje“ dalyvaus daugiau nei 40 savivaldybių

Kovo 19 d. nuo 20 val. 30 min. vietos laiku milijonai žmonių visame pasaulyje prisijungs prie pilietinės iniciatyvos &bd

Gyvo maisto konferencija visuomenei ir tarptautinė mokslinė – specialistams

Ann Wigmore fondas pristato antrąją Gyvensenos medicinos konferenciją, kuri vyks 2016 m. kovo 18 d. Kauno klinikose ir k

Konferencija „Endokrininė hipertenzija“

Kviečiame į LSMU, LSMUL Endokrinologijos klinikos, Endokrinologijos instituto, Lietuvos endokrinologų draugijos bei Kaun

Konferencija "Ultragarsinė diagnostika 2016"

Kviečiame dalyvauti Lietuvos ultragarso asociacijos organizuojamoje tarptautinėje mokslinėje - praktinėje konferencijoje

Konferencija „Teismo psichiatrijos ir teismo psichologijos aktualijos 2016“

Kviečiame į Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos organizuojamą tarptautinę mok

Medikų poezijos šventė „Tos birželio purpurinės rasos“

Gerbiami medikai, Jūs gydote ne tik kūnus, bet ir sielas. Talentas duodamas tam, kad pasaulį užpildytų gėrio ir grožio &

Konferencija „Lėtinės ligos ir būklės: kontracepcijos vartojimo rekomendacijos“.

Kviečiame dalyvauti Lietuvos kontraceptologijos draugijos, LSMU Akušerijos ir ginekologijos klinikos, LSMU Endokr

Konferencija "Vėlyvojo laikotarpio po organų transplantacijos problemos"

Kviečiame į Vilniaus universiteto, Lietuvos transplantologų asociacijos, Lietuvos nefrologijos, dializės ir transplantac

Trečiasis plaučių ligų kongresas

Kviečiame dalyvauti Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto ir Lietuvos pulmonologų draugijos organizuojamame Treč

Jaunieji gydytojai kviečia diskutuoti apie sveikatos sistemos problemas

Kaip nacionalinėje sveikatos apsaugos sistemoje išgyvendinti korupciją, sustabdyti jaunų gydytojų emigraciją ir a

Konferencija „Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų raida Lietuvoje“

Respublikinės Šiaulių ligoninės Psichiatrijos klinikos I aukšte balandžio 8 d. 9.30 val. bus atidengtos at

Vilniuje - sveikatos ir širdies stiprinimo programa

Mes visi žinome kaip svarbu sveikai maitintis, sportuoti, rūpintis savo kūnu. Deja, dažniausiai, nors visa tai ir žinome

Mokymai „Ultragarsu kontroliuojamos skydliaukės mazgų biopsijos"

Kviečiame dalyvauti Lietuvos ultragarso asociacijos organizuojamuose mokymuose „Ultragarsu kontroliuojamos skydlia

Mokymai "Ūmių būklių ultragarsinė diagnostika ir intervencinės procedūros ultragarso kontrolėje"

Kviečiame dalyvauti Lietuvos ultragarso asociacijos organizuojamuose mokymuose "Ūmių būklių ultragarsinė diagnostik

Prasideda paskaitų ciklas “Burnos sveikata ir negalia”

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras, siekdamas pagelbėti šeimoms, auginančioms neįgalius vaikučius, organizuoja

Vilniuje– nemokami ir anonimiški greitieji ŽIV tyrimai

Asociacija „Demetra“ gegužės 14-ąją prie Baltojo tilto Vilniuje nemokamai ir anonimiškai tirs dėl ŽIV

Balandžio 30 d. Palangoje – sveikatinimo renginys „Pasirūpink ir savo sveikata“

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Elgesio medicinos institutas kviečia dalyvauti 10-ajame sveikatinimo renginyje

Kviečiame mamytes ir tėvelius apsilankyti „Šeimų mokyklėlėje“

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Socialinė akcija „Neleisk, kad tymai sugriautų tavo planus!“

„Neleisk, kad tymai sugriautų tavo planus. Junkis prie akcijos ir tu“, - skelbia Užkrečiamųjų ligų ir AIDS c

Konferencija apie autologinę kraujodaros kamieninių ląstelių transplantaciją

Kviečiame į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto medicinos akademijos Onkologijos instituto, Onkologijos ir hematologi

Atviros paskaitos apie emocinę sveikatą

Balandžio mėnesį startavo Vilniaus visuomenės sveikatos biuro organizuojamas atvirų paskaitų ciklas apie emocinę sveikat

Prasideda paskaitų ciklas apie emocinę sveikatą

Visuomenėje yra įprasta manyti, kad sveikata yra gera savijauta, kai niekuo nesergame ir nesiskundžiame, valgome sveiką

Atviros paskaitos apie emocinę sveikatą

Balandžio mėnesį startavo Vilniaus visuomenės sveikatos biuro organizuojamas atvirų paskaitų ciklas apie emocinę sveikat

Kraujo dieną – gydymo inovacijos ir dėmesys pacientų gyvenimo kokybei

Onkohematologinius ligonius vienijanti bendrija „Kraujas“ gegužės mėnesį jau ketvirtą kartą kviečia minėti K

Atviros paskaitos apie emocinę sveikatą

Balandžio mėnesį startavo Vilniaus visuomenės sveikatos biuro organizuojamas atvirų paskaitų ciklas apie emocinę sveikat

Nebėk vienas, bėk kartu su "Bėgimo akademija"

Bėgimas – viena iš populiariausių sporto šakų visame pasaulyje, kuria gali užsiimti visi norintys. T

Nebėk vienas, bėk kartu su "Bėgimo akademija"

Bėgimas – viena iš populiariausių sporto šakų visame pasaulyje, kuria gali užsiimti visi norintys. T

Nebėk vienas, bėk kartu su "Bėgimo akademija"

Bėgimas – viena iš populiariausių sporto šakų visame pasaulyje, kuria gali užsiimti visi norintys. T

Antroji jungtinė kardiologų konferencija – Šiauliuose

Birželio 1 d. 14 val. Šiauliuose, Chaimo Frenkelio viloje (Vilniaus g. 74), prasideda 2-oji jungtinė LSMU Kardiol

Onkologiniams ligoniukams ir jų draugams - šventė „Menas gydo“

Liepos 13 d. Kauno Pažaislio vienuolyno prieigose įsikūręs svetingumo kompleksas „Monte Pacis“ antrus metus

Kurorto gyventojams ir svečiams - mankštos

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Elgesio medicinos institutas palangiškius ir kurorto svečius kviečia į ryt

Kurorto gyventojams ir svečiams - mankštos

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Elgesio medicinos institutas palangiškius ir kurorto svečius kviečia į ryt

Kurorto gyventojams ir svečiams - mankštos

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Elgesio medicinos institutas palangiškius ir kurorto svečius kviečia į ryt

Kurorto gyventojams ir svečiams - mankštos

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Elgesio medicinos institutas palangiškius ir kurorto svečius kviečia į ryt

Konferencija “Ultragarsinės diagnostikos vasaros mokykla: teorija ir praktika 2016"

Lietuvos ultragarso asociacija kviečia dalyvauti tarptautinėje mokslinėje - praktinėje konferencijoje “Ultragarsin

Sporto ir menų šventėje – atviras žvilgsnis į psichiatriją

Respublikinės Šiaulių ligoninės Psichiatrijos klinikoje (M.K. Čiurlionio g. 12) liepos 15 d. nuo 11.00 val. vyks

Nemokama psichologinė pagalba sergantiesiems onkologinėmis ligomis ir jų artimiesiems

VšĮ Ligos paliestųjų psichologinės pagalbos centras kartu su Kauno klinikomis vykdo projektą „Psichinės sve

Vilniuje mamytėms ir tėveliams - „Šeimų mokyklėlė“

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Vilniuje mamytėms ir tėveliams - „Šeimų mokyklėlė“

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Vilniuje mamytėms ir tėveliams - „Šeimų mokyklėlė“

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Sveikatos stiprinimo programa „Mano širdis - mano gyvenimas"

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia dalyvauti Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos g

Vilniuje mamytėms ir tėveliams - „Šeimų mokyklėlė“

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Sveikatos stiprinimo programa „Mano širdis - mano gyvenimas"

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia dalyvauti Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos g

Vilniuje mamytėms ir tėveliams - „Šeimų mokyklėlė“

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Startuoja tėvystės įgūdžių lavinimo programa „Tėvų grupė"

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia mamas ir (ar) tėčius, auginančius įvairaus amžiaus vaikus registruotis į &b

Vilniuje mamytėms ir tėveliams - „Šeimų mokyklėlė“

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Panevėžyje - nemokami sveikatos biuro renginiai

Panevėžio miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras kviečia į nemokamus rugsėjo mėnesį vyksiančius renginius.

Pasaulinei širdies dienai – visuomenės diskusija su prof. R. Benečiu

Lietuvos širdies asociacija ir Respublikinės Šiaulių ligoninės Širdies ir kraujagyslių centras rugs

Vilniuje mamytėms ir tėveliams - „Šeimų mokyklėlė“

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Sveikatos stiprinimo programa „Mano širdis - mano gyvenimas"

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia dalyvauti Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos g

Vilniuje - nemokama sveikatos stiprinimo programa

Visuomenės sveikatos specialistai akcentuoja, jog kraujotakos sistemos ligas daužniausiai sukelia rizikos veiksniai, kur

Vilniuje mamytėms ir tėveliams - „Šeimų mokyklėlė“

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Vilniuje mamytėms ir tėveliams - „Šeimų mokyklėlė“

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Sveikatos stiprinimo programa „Mano širdis - mano gyvenimas"

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia dalyvauti Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos g

Startuoja tėvystės įgūdžių lavinimo programa „Tėvų grupė"

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia mamas ir (ar) tėčius, auginančius įvairaus amžiaus vaikus registruotis į &b

Startuoja tėvystės įgūdžių lavinimo programa „Tėvų grupė"

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia mamas ir (ar) tėčius, auginančius įvairaus amžiaus vaikus registruotis į &b

Panevėžyje - nemokami sveikatos biuro renginiai

Panevėžio miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras kviečia į nemokamus rugsėjo mėnesį vyksiančius renginius.

Psichiatrijos klinikoje – atviros psichiatrijos mėnuo

Atviros psichiatrijos mėnuo – tai laikotarpis tarp dviejų svarbių psichikos sveikatai tarptautinių dienų – P

Panevėžyje - nemokami sveikatos biuro renginiai

Panevėžio miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras kviečia į nemokamus rugsėjo mėnesį vyksiančius renginius.

Panevėžyje - nemokami sveikatos biuro renginiai

Panevėžio miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras kviečia į nemokamus rugsėjo mėnesį vyksiančius renginius.

Panevėžyje - nemokami sveikatos biuro renginiai

Panevėžio miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras kviečia į nemokamus rugsėjo mėnesį vyksiančius renginius.

Panevėžyje - nemokami sveikatos biuro renginiai

Panevėžio miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras kviečia į nemokamus rugsėjo mėnesį vyksiančius renginius.

Panevėžyje - nemokami sveikatos biuro renginiai

Panevėžio miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras kviečia į nemokamus rugsėjo mėnesį vyksiančius renginius.

Panevėžyje - nemokami sveikatos biuro renginiai

Panevėžio miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras kviečia į nemokamus rugsėjo mėnesį vyksiančius renginius.

Panevėžyje - nemokami sveikatos biuro renginiai

Panevėžio miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras kviečia į nemokamus rugsėjo mėnesį vyksiančius renginius.

Socialinis-meninis projektas „Praliek kraujo“

Lietuvos dailininkų sąjunga ir Nacionalinis kraujo centras kviečia dalyvauti socialiniame-meniniame projekte „pral

Socialinis-meninis projektas „Praliek kraujo“

Lietuvos dailininkų sąjunga ir Nacionalinis kraujo centras kviečia dalyvauti socialiniame-meniniame projekte „pral

Socialinis-meninis projektas „Praliek kraujo“

Lietuvos dailininkų sąjunga ir Nacionalinis kraujo centras kviečia dalyvauti socialiniame-meniniame projekte „pral

Kviečia moteris nemokamai išsitirti dubens dugno raumenų funkciją

Gruodis – tai laikotarpis, kai norisi kuo daugiau padaryti dėl savo artimųjų, tačiau neturėtumėte pamiršti

Psichiatrijos klinikoje – atviros psichiatrijos mėnuo

Atviros psichiatrijos mėnuo – tai laikotarpis tarp dviejų svarbių psichikos sveikatai tarptautinių dienų – P

Vilniuje - nemokama sveikatos stiprinimo programa

Visuomenės sveikatos specialistai akcentuoja, jog kraujotakos sistemos ligas daužniausiai sukelia rizikos veiksniai, kur

Vilniuje - nemokama sveikatos stiprinimo programa

Visuomenės sveikatos specialistai akcentuoja, jog kraujotakos sistemos ligas daužniausiai sukelia rizikos veiksniai, kur

Infekcinių ligų aktualijos

Kviečiame dalyvauti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Infekcinių ligų klinikos ir Lietuvos infektologų draugijos or

Mokymai “Bronchinės astmos diagnostikos ir gydymo praktiniai aspektai”

Kviečiame dalyvauti Lietuvos pulmonologų draugijos organizuojamuose mokymuose “Bronchinės astmos diagnostikos ir g

To dar nebuvo: kartu siekime donoro kortelių pasirašymo rekordo!

Spalio 8-ąją bus minima Organų donorystės diena ir šiai dienai paminėti pirmą kartą Lietuvoje organizuojama sutik

Tarptautinis rudens bėgimas – už organų donorystės idėją

„Aš bėgu už organų donorystę“ – toks užrašas puoš kiekvieno bėgiko, dalyvausianči

Mokymai “Bronchinės astmos diagnostikos ir gydymo praktiniai aspektai”

Kviečiame dalyvauti Lietuvos pulmonologų draugijos organizuojamuose mokymuose “Bronchinės astmos diagnostikos ir g

Muzikos terapijos užsiėmimai būsimoms mamoms

Nustatyta, kad penkių mėnesių žmogaus vaisius jau skiria aplinkos garsus. Mamos balsas, širdies plakimas, kvėpavi

Pasaulinės žvynelinės dienos minėjimas Kaune

Spalio 29-oji – Pasaulinė žvynelinės diena. Jos paskelbimo iniciatorius yra Tarptautinė žvynelinės draugijų federa

41 dieną trukęs „Širdies žygis“ finišuoja

41 diena, 1300 kilometrų ir daugiau kaip 20 tūkst. eurų vėžiu sergantiems vaikams. Toks yra „1000 km Širdie

Vilniaus išsėtinės sklerozės draugija kviečia į renginį

Spalio 26 d. 18 val. Salotų bare “Mano guru” (Vilniaus g. 22/1, Vilnius) vyks dailininko Simo Skrabulio darb

Klaipėdoje - nemokami seminarai su onkologine liga susidūrusiems žmonėms

Onkohematologinių ligonių bendrija „Kraujas“ organizuoja ir kviečia onkologinės ligos patirtį turinčius žmon

Klaipėdoje - nemokami seminarai su onkologine liga susidūrusiems žmonėms

Onkohematologinių ligonių bendrija „Kraujas“ organizuoja ir kviečia onkologinės ligos patirtį turinčius žmon

Žvakutės, skirtos 1410 organų donorų, suliepsnos 9 miestuose

Lietuvos asociacija „Gyvastis“ spalio 25-ąją, antradienį, jau trečią kartą inicijuoja akciją, skirtą spalio

Padėkos renginys gyviesiems organų donorams ir gydytojams reanimatologams

Lietuvos asociacija „Gyvastis“ 2016 metų spalio 25-ąją, antradienį, organizuoja Padėkos renginį, skirtą padė

Apie sezoninę depresiją paskaitoje-diskusijoje „Melancholija ar ruduo?“

Atėjus rudens sezonui dažnas žmogus mini rudeninę depresiją, mintyse turėdamas prislėgtumo jausmą, kuris aplanko tamsesn

Muzikos terapijos užsiėmimai būsimoms mamoms

Nustatyta, kad penkių mėnesių žmogaus vaisius jau skiria aplinkos garsus. Mamos balsas, širdies plakimas, kvėpavi

Muzikos terapijos užsiėmimai būsimoms mamoms

Nustatyta, kad penkių mėnesių žmogaus vaisius jau skiria aplinkos garsus. Mamos balsas, širdies plakimas, kvėpavi

Renginys, skirtas Europos sveikos mitybos dienai

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia darbingo amžiaus žmones paminėti Europos sveikos mitybos dieną kartu. Lapkr

Šiauliuose – konferencija „Pulmonologijos naujienos“

Kviečiame dalyvauti mokslinėje – praktinėje konferencijoje „Pulmonologijos naujienos“, kuri vyks 2016

Raumenų ir skeleto ultragarsinės diagnostikos seminaras

Poilsio ir sveikatingumo komplekso „Atostogų parkas“ konferencijų salėje „Palanga“ (Venecijos ak

Raumenų ir skeleto ultragarsinės diagnostikos seminaras

Poilsio ir sveikatingumo komplekso „Atostogų parkas“ konferencijų salėje „Palanga“ (Venecijos ak

Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos aktualijos

Kviečiame dalyvauti mokymuose „Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos aktualijos“, kurie vyks š. m. gruod

Šiaulių krašto akušerių konferencija

Respublikinės Šiaulių ligoninės Chirurgijos korpuso (V. Kudirkos g. 99C) didžiojoje salėje gruodžio 9 d. 10.00 va

Kviečia moteris nemokamai išsitirti dubens dugno raumenų funkciją

Gruodis – tai laikotarpis, kai norisi kuo daugiau padaryti dėl savo artimųjų, tačiau neturėtumėte pamiršti

Gydytoja ginekologė – apie merginų fiziologiją ir higieną

Niekas nesiginčys – geros sveikatos siekia kiekvienas. Todėl Antakalnio poliklinika kviečia į nemokamą paskaitą ap

„Naujas ir moksliškai pagrįstas požiūris į kasdienę klinikinę praktiką akušerijoje ir ginekologijoje“

Kviečiame į mokslinę konferenciją „Naujas ir moksliškai pagrįstas požiūris į kasdienę klinikinę praktiką ak

Po blaivių Naujųjų metų – šuolis į ledinę eketę

Kiekvienų metų sausio 1-ąjądieną visi pasaulio "ruoniai" rengia simbolinį susitikimą vandenyje. Kiekvienas ats

Vilniuje startuoja tėvystės įgūdžių lavinimo programa

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia mamas ir (ar) tėčius, auginančius įvairaus amžiaus vaikus registruotis į TĖ

Vilniuje startuoja tėvystės įgūdžių lavinimo programa

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia mamas ir (ar) tėčius, auginančius įvairaus amžiaus vaikus registruotis į TĖ

Vilniuje startuoja tėvystės įgūdžių lavinimo programa

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia mamas ir (ar) tėčius, auginančius įvairaus amžiaus vaikus registruotis į TĖ

Jaunieji gydytojai kviečia į „TransForm 2.0“

Galingiausias jaunųjų gydytojų renginys grįžta:šių metų vasario 3-5 dienomis Birštone vyks įspūdingas jaun

Kviečia į nemokamas relaksacijų pratybas Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia visus norinčius sumažinti psichinę bei fizinę įtampą į relaksacijų pratybas

Kviečia į nemokamas relaksacijų pratybas Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia visus norinčius sumažinti psichinę bei fizinę įtampą į relaksacijų pratybas

Kviečia į nemokamas relaksacijų pratybas Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia visus norinčius sumažinti psichinę bei fizinę įtampą į relaksacijų pratybas

„Naujieji iššūkiai intensyvioje terapijoje ir skubioje medicinoje“.

Lietuvos intensyviosios kardiologijos ir skubiosios medicinos asociacija organizuoja tarptautinę mokslinę praktinę konfe

Kviečia į nemokamas relaksacijų pratybas Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia visus norinčius sumažinti psichinę bei fizinę įtampą į relaksacijų pratybas

Kaune - 9-oji sveikatingumo, sveikos gyvensenos ir medicinos paroda „Sveikatos dienos“

2017 m. vasario 24–26 dienomis Aukštaičių g. 51, Kaune vyks 9-oji sveikatingumo, sveikos gyvensenos ir medi

Konferencija, skirta Tarptautinei retų ligų dienai

Maloniai kviečiame dalyvauti Tarptautinei retų ligų dienai skirtoje konferencijoje „Mokslo pažanga – viltis

„Apsinuodijimų ir infekcinių susirgimų sąlyčio taškai“

Lietuvos infektologų draugija, Lietuvos klinikinės toksikologijos draugija, Sveikatos apsaugos ministerijos ESSC apsinuo

Kviečia į nemokamas paskaitas „Šeimų mokyklėlėje“ Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Kviečia į nemokamas paskaitas „Šeimų mokyklėlėje“ Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Kviečia į nemokamas paskaitas „Šeimų mokyklėlėje“ Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Kviečia į nemokamas paskaitas „Šeimų mokyklėlėje“ Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Kviečia į nemokamas paskaitas „Šeimų mokyklėlėje“ Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Kviečia į nemokamas paskaitas „Šeimų mokyklėlėje“ Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Kviečia į nemokamas paskaitas „Šeimų mokyklėlėje“ Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Kviečia į nemokamas paskaitas „Šeimų mokyklėlėje“ Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Kviečia į nemokamas paskaitas „Šeimų mokyklėlėje“ Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Kviečia į nemokamas paskaitas „Šeimų mokyklėlėje“ Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Kviečia į nemokamas paskaitas „Šeimų mokyklėlėje“ Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Sergantiems širdies nepakankamumu – nemokamas edukacinis renginys

Širdies nepakankamumas – plačiai paplitęs ir brangiai kainuojantis susirgimas, reiškiantis didžiulę

Konferencija „Psichologas organizacijoje. Kuo vertinga darbuotojų įvairovė?“

Balandžio 21 d. vyks kasmetinė, jau VII organizacinės psichologijos konferencija „Psichologas organizacijoje. Kuo

Fizinės veiklos nauda onkologiniams pacientams: geresnė savijauta ir mažesnis nuovargis

Onkohematologinių ligonių bendrija „Kraujas“ nuo gegužės mėnesio žmones, turinčius onkologinės ligos patirtį

Fizinės veiklos nauda onkologiniams pacientams: geresnė savijauta ir mažesnis nuovargis

Onkohematologinių ligonių bendrija „Kraujas“ nuo gegužės mėnesio žmones, turinčius onkologinės ligos patirtį

Vilniečiams – paskaita apie priklausomybę nuo interneto, žaidimų, darbo

Apie ką pirmiausia pagalvojate išgirdę žodį „priklausomybė“?Kokia yra riba tarp įpročių, eksperimenta

Fizinės veiklos nauda onkologiniams pacientams: geresnė savijauta ir mažesnis nuovargis

Onkohematologinių ligonių bendrija „Kraujas“ nuo gegužės mėnesio žmones, turinčius onkologinės ligos patirtį

Fizinės veiklos nauda onkologiniams pacientams: geresnė savijauta ir mažesnis nuovargis

Onkohematologinių ligonių bendrija „Kraujas“ nuo gegužės mėnesio žmones, turinčius onkologinės ligos patirtį

Klaipėdoje - projekto ir knygos „Kiekviena diena brangi“ pristatymo renginys

Gegužės 31 d. 16.00 val. Šv. Pranciškaus onkologijos centre (Savanorių g. 4, Klaipėda) vyks projekto ir kn

Sporto varžybos „Saugus poilsis“

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro specialistai drauge su UAB „Vakarų pramogos“, BĮ „Klaipėdo

Vilniečiai ir kauniečiai kviečiami tikrintis dėl širdies nepakankamumo

Šia liga susirgti gali 1 iš 5 vyresnių nei 40 metų amžiaus žmonių. Pasaulyje nuo jos kenčia maždaug 26 mil

Dermatologai kviečia pasitikrinti savo odą

Tik 14 proc. europiečių laikosi saulės apsaugos patarimų, nors 91 proc. žino apie gresiantį pavojų.  Pristatoma sąm

Vilniečiai ir kauniečiai kviečiami tikrintis dėl širdies nepakankamumo

Šia liga susirgti gali 1 iš 5 vyresnių nei 40 metų amžiaus žmonių. Pasaulyje nuo jos kenčia maždaug 26 mil

Vilniečiai ir kauniečiai kviečiami tikrintis dėl širdies nepakankamumo

Šia liga susirgti gali 1 iš 5 vyresnių nei 40 metų amžiaus žmonių. Pasaulyje nuo jos kenčia maždaug 26 mil

Nemokamų treniruočių projektas „Judėk sveikai“ pradeda vasaros sezoną

Daugelio kauniečių jau puikiai atpažįstamas ir laukiamas nemokamų treniruočių projektas „Judėk sveikai“ nusp

Bėgimas vėl kviečia burtis Vilties mieste

Gegužės 21 dieną Klaipėdoje startuos tradicinis jubiliejinis – šiemet dešimtasis – Vilties bėg

Neuromenas: nauja meno ir mokslo šaka pirmą kartą pristatoma Lietuvoje

Aktyvus gyvenimo būdas, sveika mityba, poilsis – geros fizinės sveikatos receptą žino kiekvienas. Tačiau Lietuvoje

Dešimtą kartą dailės studentai pristatys kolekciją onkologinėms pacientėms

Nacionalinio vėžio instituto Didžiojoje salėje birželio 7 d. 14 val. Vilniaus dailės akademijos (VDA) Kostiumo dizaino k

Viso pasaulio profesionalai susitelkia į vaikų ir paauglių ginekologijos problemas

2017 m. birželio mėn. 7-10 d. Vilniuje vyks 14-asis Europos vaikų ir paauglių ginekologijos kongresas EURAPAG 2017.

Ypatinga paroda kvies klaipėdiečius atrasti neišnešiotų kūdikių genialumą

Trečiadienį, birželio 14 d., 17:30 val. Klaipėdos prekybos centre „Akropolis“ bus iškilmingai atidaro

Norite būti laimingesni? Jus kviečia festivalis „Mandala“

Kviečiame trims dienoms pabėgti nuo miesto šurmulio ir pailsėti, atgauti jėgas, pasikrauti teigiamos energijos la

Kviečia į susitikimą su prekės ženklo „Julia Janus“ įkūrėja

Šv. Pranciškaus onkologijos centras (Savanorių g. 4, Klaipėda) 2017 m. birželio 26 d., 13.00 val., pirmadi

Sostinėje rugpjūtį – atviros sąmoningo kvėpavimo praktikos parkuose

Vilniečiai kviečiami dalyvauti iniciatyvoje „Kvėpuok laisvai, gyvenk laimingai”, kurios metu visi norintys g

Sostinėje rugpjūtį – atviros sąmoningo kvėpavimo praktikos parkuose

Vilniečiai kviečiami dalyvauti iniciatyvoje „Kvėpuok laisvai, gyvenk laimingai”, kurios metu visi norintys g

Sostinėje rugpjūtį – atviros sąmoningo kvėpavimo praktikos parkuose

Vilniečiai kviečiami dalyvauti iniciatyvoje „Kvėpuok laisvai, gyvenk laimingai”, kurios metu visi norintys g

Sostinėje rugpjūtį – atviros sąmoningo kvėpavimo praktikos parkuose

Vilniečiai kviečiami dalyvauti iniciatyvoje „Kvėpuok laisvai, gyvenk laimingai”, kurios metu visi norintys g

Kraujo ligų žinomumo dienos prasidės konferencija „Kraujo diena“

Rugsėjo mėnesį visame pasaulyje yra minimos piktybinių kraujo ligų žinomumo dienos, kurių tikslas – kuo plačiau sk

Žydrūnas Savickas susitiks su sergančiasiais išsėtine skleroze

Rugsėjo 2 d. 13 valandą Savicko sporto klube („SEB arena, II aukštas) vyks seminaras „Kaip fizinis ak

Paroda „Pirmoji širdies transplantacija Lietuvoje Petro Katauskio fotografijose“

Rugsėjo 13 d., trečiadienį, 16 val. Lietuvos medicinos bibliotekoje (Kaštonų g. 7, Vilnius) atidaroma paroda &bdq

Nauja iniciatyva Kaune – „Tu nesi vienas“

Keblios situacijos, stresas ir kiti kasdienę rutiną temdantys rūpesčiai – ne priežastis pulti į neviltį. Kiekvienu

Trečiasis Jaunųjų gydytojų asociacijos forumas "TransForm"

Trečiasis Jaunųjų gydytojų asociacijos (JGA) forumas TransForm - jau spalio 13 - 15 d.! Čia nuoširdžia

Performansas „Mirštu, kaip noriu gyventi“ klausia, kiek lauktum dėl kito gyvybės

„Gyvenimas sulėtėja, tarsi sapne“. „Eiti negali, bėgti negali, valgyti negali“. „Sėdi ir l

Kviečia į nemokamą seminarą „Kas sukelia nugaros skausmą ir kaip jo išvengti?“

Vilniaus miesto visuomenės sveikatos biuras prisijungdamas prie Europos judriosios savaitės iniciatyvos kviečia į nemoka

Sieks didžiausio iš žmonių sudaryto širdies ženklo rekordo

Minėdamas Pasaulinę širdies dieną Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kviečia visus panevėž

Jubiliejinė konferencija „Atverkime akis realybei, kurioje yra smurtas“

Lietuvos emocinės paramos tarnybų asociacija (LEPTA) yra nevyriausybinė organizacija, vienijanti Lietuvoje veikiančias t

Atviros psichiatrijos mėnesio renginiai Šiaulių P. Višinskio bibliotekoje

Respublikinės Šiaulių ligoninės Psichiatrijos klinikos rengiamas Atviros psichiatrijos mėnuo miesto gyventojus kv

Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną švęskime kartu

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia visus vyresnio amžiaus žmones kartu paminėti Tarptautinę pagyvenusių žmonių

Fotografijų paroda „Apsaugokime mūsų ateitį: meningokokinę infekciją išgyvenusių asmenų portretai“

„Apsaugokime mūsų ateitį: meningokokinę infekciją išgyvenusių asmenų portretai“ – subtili, jaut

Fotografijų paroda „Apsaugokime mūsų ateitį: meningokokinę infekciją išgyvenusių asmenų portretai“

„Apsaugokime mūsų ateitį: meningokokinę infekciją išgyvenusių asmenų portretai“ – subtili, jaut

Fotografijų paroda „Apsaugokime mūsų ateitį: meningokokinę infekciją išgyvenusių asmenų portretai“

„Apsaugokime mūsų ateitį: meningokokinę infekciją išgyvenusių asmenų portretai“ – subtili, jaut

Fotografijų paroda „Apsaugokime mūsų ateitį: meningokokinę infekciją išgyvenusių asmenų portretai“

„Apsaugokime mūsų ateitį: meningokokinę infekciją išgyvenusių asmenų portretai“ – subtili, jaut

Padėkos renginys donorystės ir transplantacijos proceso dalyviams

Lietuvos asociacija „Gyvastis“ 2017 metų spalio 20-ąją, penktadienį, organizuoja Padėkos renginį, skirtą pag

Dėkingumo renginiai gyviesiems donorams, mirusių donorų artimiesiems ir medikams

Organų donorai ir jų artimieji verti didžiausios pagarbos ir amžino dėkingumo. Todėl spalį, kai minima Europos ir Pasaul

100 dienų apie TAI: atvira diskusija apie lytiškumą Vilniaus jaunimui

Gera jaunimo lytinė sveikata – visuomenės, kuri siekia gyvuoti ir klestėti interesas, tai ypač svarbu mūsų &scaron

Kaip gyventi, persirgus onkologine liga: patarimai ir praktika

Respublikinės Šiaulių ligoninės Onkologijos klinikos (Darželio g. 10), Administracijos salėje (2 aukšte) s

Neišnešiotukų dienai mezgimo iniciatyva ir minėjimas

Lapkričio 17-ąją dieną minima Pasaulinė neišnešiotų naujagimių diena. Respublikinės Šiaulių ligonin

Augink barzdą – prižiūrėk savo vyriškumą

„Barzdotas lapkritis“ – mėnuo be skutimosi peiliukų. Su šūkiais „Prižiūrėk savo vyri&scar

Augink barzdą – prižiūrėk savo vyriškumą

„Barzdotas lapkritis“ – mėnuo be skutimosi peiliukų. Su šūkiais „Prižiūrėk savo vyri&scar

Augink barzdą – prižiūrėk savo vyriškumą

Vilniuje surengtas sportinio pokerio turnyras, kurio dalis surinktų lėšų skirtos sergantiesiems prostatos vėžiu r

Klaipėdoje – nemokamas renginys „Tu – mano gyvenimo herojus“

Pirmą kartą Klaipėdoje lapkričio 16 dieną vyks nemokamas renginys "Tu – mano gyvenimo herojus“, skirtas

Augink barzdą – prižiūrėk savo vyriškumą

„Barzdotas lapkritis“ – mėnuo be skutimosi peiliukų. Su šūkiais „Prižiūrėk savo vyri&scar

Augink barzdą – prižiūrėk savo vyriškumą

Vilniuje surengtas sportinio pokerio turnyras, kurio dalis surinktų lėšų skirtos sergantiesiems prostatos vėžiu r

„Ūsai bėga“ – už Lietuvos vyrus, kurie gyvena trumpiausiai Europoje

Ketvirtą kartą organizuojamas bėgimas už vyrų sveikatą „Ūsai bėga“ Vilniuje. Miesto centre įvyksiantis bėgim

Augink barzdą – prižiūrėk savo vyriškumą

„Barzdotas lapkritis“ – mėnuo be skutimosi peiliukų. Su šūkiais „Prižiūrėk savo vyri&scar

Startuoja aktyvaus laisvalaikio projektas šeimoms – pirmasis renginys jau šį savaitgalį

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras drauge su „Sveiku miestu“ kviečia šeimas dalyvauti projekte &bdq

Startuoja aktyvaus laisvalaikio projektas šeimoms – pirmasis renginys jau šį savaitgalį

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras drauge su „Sveiku miestu“ kviečia šeimas dalyvauti projekte &bdq

Startuoja aktyvaus laisvalaikio projektas šeimoms – pirmasis renginys jau šį savaitgalį

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras drauge su „Sveiku miestu“ kviečia šeimas dalyvauti projekte &bdq

Startuoja aktyvaus laisvalaikio projektas šeimoms – pirmasis renginys jau šį savaitgalį

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras drauge su „Sveiku miestu“ kviečia šeimas dalyvauti projekte &bdq

Bendraminčių sambūris: gyvų sėklų šventė „Pasėkime ateitį”

Šį savaitgalį, sausio 20-21 d., Klaipėdos r., Doviluose (Klaipėdos g. 35) vyks Dovilų krašto gyventojų ir

Bendraminčių sambūris: gyvų sėklų šventė „Pasėkime ateitį”

Šį savaitgalį, sausio 20-21 d., Klaipėdos r., Doviluose (Klaipėdos g. 35) vyks Dovilų krašto gyventojų ir

Atsinaujinusiame projekte „Judėk sveikai“ – dvigubai daugiau nemokamų treniruočių kauniečiams

Prasidėję nauji Geltonojo šuns metai nemokamų treniruočių projektui „Judėk sveikai“ atnešė dau

Šv. Pranciškaus onkologijos centre – poezijos terapijos užsiėmimai

2018 m. vasario 23 d. (penktadienį) 12.30 val. Šv. Pranciškaus onkologijos centre (Savanorių g. 4, Klaipėd

Kursime sveikatos priežiūros inovacijas. Laukia prizas

Nepraleiskite progos! Jau kovo 2 – 4 d. „Hacker Games“ kursime sveikatos priežiūros inovacijas. Sudomi

Vilniuje ir Kaune veiks atviros klinikos centrinėse miestų aikštėse

Solidarizuodamasi su visa Europa ir siekdama atkreipti visuomenės dėmesį į sekinantį ir visą gyvenimą trunkantį susirgim

Vilniuje ir Kaune veiks atviros klinikos centrinėse miestų aikštėse

Solidarizuodamasi su visa Europa ir siekdama atkreipti visuomenės dėmesį į sekinantį ir visą gyvenimą trunkantį susirgim

Kardiologų IV jungtinė konferencija – Bistrampolio dvare

Respublikinės Šiaulių ligoninės Širdies ir kraujagyslių centro specialistai drauge su Lietuvos sveikatos m

Inovatyvios širdies formulė

Spalio 4 d. 17 val. Inovatyvios medicinos draugija kviečia susitikti Gyvybės mokslų centre, pirmajame šio sezono

Atpažinti ir stebėti kraujo ligas moko tradicinė konferencija

Šeštą kartą rengiama konferencija „Kraujo ligos – kaip jas atpažinti ir stebėti“ &scaron

Kauno klinikų Akušerijos ir ginekologijos klinikoje - svarbūs mokymai specialistams

Kauno klinikų Akušerijos ir ginekologijos klinika kartu su Europos Ginekologinės chirurgijos akademija bei su vie

Algirdo Kumžos knygos „Rasa. Po angelo sparnu” pristatymas

2011 metų rudenį palangiškei Rasai Rojienei buvo nustatyta ketvirtosios stadijos sarkoma, Rasai buvo 27-eri, o li

Uostamiestyje – nemokama patikra dėl melanomos

Melanoma – agresyviausias odos vėžys, užklumpantis vis jaunesnius žmones. Kasmet šia liga Lietuvoje suserga

Kraujo ligos: ką svarbu žinoti pacientui?

Lietuvoje per metus diagnozuojama apie 1500 kraujo ligų atvejų. Kokie yra kraujo ligų simptomai? Koks gydymas yra priein

Išsėtinės sklerozės draugijos renginys

Gegužės 30 d. 15 val. Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos Konferencijų salėje vyks Klai

Pasaulinę aortos dieną – nemokama patikra

Rugsėjo 19-oji yra Pasaulinė aortos diena. Rugsėjo 20 d. šia proga Vilniuje, Katedros aikštėje bus įrengta

Žygis pajūriu: "Artimieji turi žinoti tavo sprendimą apie organų donorystę“

Šį šeštadienį (rugsėjo 21 d.) Smiltynėje (Klaipėdoje) vyks žygis pėsčiomis pajūriu - žinutę apie or

1675 organų donorams pagerbti 18-oje miestų liepsnos „Gyvasties“ žvakelės

Asociacijos „Gyvastis“ organizuojama iniciatyva organų donorams atminti kasmet sulaukia vis daugiau susidomė

Renginys Kaune: kaip gyventi, sergant cukriniu diabetu?

Cukriniu diabetu pasaulyje serga 425 milijonai žmonių – 1 iš 11 planetos gyventojų, ir vienas iš dvi

Vilniuje – kaulų čiulpų donorų registracijos "Pop Up"

Gruodžio 19 d., ketvirtadienį, nuo 11 iki 20 val. Vilniuje Pylimo g. 19 esančiame „Caffeine Roasters“ įvyks

Padėka donorams – donorus sergėjantis angelas

      Angelų kalvoje rugsėjo 13 d. (se

Nemokamai ir be siuntimo pasitikrinkime aortos diametrą

VUL Santaros klinikų medikai kviečia rugsėjo 19 d. nuo 11 iki 17 val. prie Mo muziejaus (Vilniuje, Pylimo g. 17) į Pasau

Sieks atkreipti visuomenės dėmesį į sudėtingą ir klastingą širdies ligą

Širdys nustoja plakusios ne tik dėl COVID-19 ligos – taip tvirtina kardiologai. Kiek daugiau nei metus visą

Sieks atkreipti visuomenės dėmesį į sudėtingą ir klastingą širdies ligą

Širdys nustoja plakusios ne tik dėl COVID-19 ligos – taip tvirtina kardiologai. Kiek daugiau nei metus visą

Šv. Magdalenos naktis – dėmesys ligai, kuri gresia kas vienuoliktai moteriai

Lietuvoje kasmet diagnozuojama daugiau nei 1500 naujų krūties vėžio atvejų, Europos Sąjungoje šia liga suserga ka

Konferencija apie kraujo ligas skatins pacientus aktyviai dalyvauti gydymo procese

Lapkričio 11 d. vyks tradicinė konferencija „Kraujo ligos – kaip jas atpažinti ir stebėti“. Šia

10-asis atviros psichiatrijos mėnuo „Meno terapija padeda atkurti gyvenimo spalvas“

Ruduo – bene spalvingiausias ir dosniausias metų laikas. Atėjus rudeniui nuimamas užaugintas derlius. Per metus sa

10-asis atviros psichiatrijos mėnuo „Meno terapija padeda atkurti gyvenimo spalvas“

Ruduo – bene spalvingiausias ir dosniausias metų laikas. Atėjus rudeniui nuimamas užaugintas derlius. Per metus sa

10-asis atviros psichiatrijos mėnuo „Meno terapija padeda atkurti gyvenimo spalvas“

Ruduo – bene spalvingiausias ir dosniausias metų laikas. Atėjus rudeniui nuimamas užaugintas derlius. Per metus sa

Populiarios žymos
Ligos ir sveikata Man rūpiŠirdis ir kraujotakaPlaučiai ir kvėpavimas Virškinimo sistemaEndokrininė sistemaSmegenys, nervų sistemaŠlapimo organai ir inkstaiStuburas, kaulai, sąnariaiRaumenys ir sausgyslėsLytiniai organaiOda, plaukai ir nagaiLimfmazgiai, kraujas ir imunitetas KrūtysAkysAusys, nosis ir gerklėBurna ir dantysPsichikos ligos
 
Simptomai ir ligosAlergijaVėžys ir kraujo ligos Peršalimas ir gripasTemperatūraKūno tirpimasSkauda šonąSvorio kontrolė, valgymo sutrikimaiPriklausomybėMiego sutrikimaiNuovargis ir silpnumasInfekcinės ligos
 
PsichologijaSveika vaikystėŽvilgsnis į praeitįSveika senatvė
Sveikata be vaistų Gydymas augalaisAlternatyvios terapijosSveika mitybaSveikas ir gražus kūnasVegetarų virtuvėJogaSveika dvasiaSėkmės istorijos
Renginiai
Konsultuoja specialistas
Sveikatos apsauga
Nuomonė
ReklamaApie musLigų klasifikatoriusKontaktai
2015-20 © UAB “Vlmedicina”. Visos teises saugomos | sprendimas webmod: Svetainių kūrimas
Į viršų