Šeštadienis, 2023.01.28
Reklama

Po dvejų metų bylinėjimosi medikė grąžinta į darbą

Audra Čepkauskaitė | 2012-05-15 00:00:34

Po dvejų priverstinės pravaikštos metų Karoliniškių poliklinikos kineziterapeutė, Lietuvos medikų profesinės sąjungos pirmininkė Albina Kavaliauskaitė Lietuvos Aukščiausiojo teismo (LAT) nutartimi grąžinama į darbą. Užsitęsusi istorija leidžia iš arčiau pažvelgti ne tik į profesinių sąjungų aktyvistų ir darbdavių santykius Lietuvoje, bet ir į viešųjų gydymo įstaigų valdymo problemas.

„Manau, kad brutaliam smurtui galima pasipriešinti", - sako Albina Kavaliauskaitė. Šarūno Mažeikos (BFL) nuotr.

 „Manau, kad brutaliam smurtui galima pasipriešinti. Darbdavys išmetė mane per penkias minutes ir sakė – tu nieko nelaimėsi. Praėjo daugiau negu dveji metai, bet vis tiek laimėjau“, – Klasikos programos laidai „Žmonės ir idėjos“ sakė A. Kavaliauskaitė. – „Laimėjau visus tris teismus ir sugrįžau. Palinkėčiau visiems kovoti už savo teises.“

A. Kavaliauskaitės teigimu, darbdavio jai atsiųstame iškvietime į darbą užprogramuotas galimas teisės aktų pažeidimas, nes jame nurodyta, kad reikės pasirašyti pakeistą darbo sutartį: „Teismas pripažino, kad mano pravaikšta buvo priverstinė, tai reiškia, kad grįžtu į tas pačias sąlygas su ta pačia sutartimi, apie jokį sąlygų pakeitimą nuo pirmos dienos kalbos neturėtų būti <...>, o jeigu nori keisti darbo sąlygas, aš turiu teisę pagalvoti. Įspėjimas apie darbo sąlygų pakeitimą turi būti pateiktas ne vėliau kaip mėnesį prieš keičiant darbo sąlygas“, – teigia medikė.

Vilniaus Karoliniškių poliklinikos direktorė Jelena Kutkauskienė A. Kavaliauskaitę iš darbo atleido 2010 m. kovo 22 d. Aktyvią profesinės sąjungos lyderę viešojoje erdvėje stojo ginti kelios medikų organizacijos. Vilniaus 2 apylinkės teismas 2011 m. atleidimą pripažino neteisėtu ir nurodė darbdaviui A. Kavaliauskaitę grąžinti į darbą, išmokant kompensaciją už priverstinę pravaikštą.

Karoliniškių poliklinikai apeliavus Vilniaus apygardos teismas patvirtino, kad atleidimas neteisėtas, bet į darbą medikės negrąžino dėl, teismo sprendimu, nepalankų sąlygų darbe. Aukščiausias teismas šių metų balandžio 26 d. panaikino apygardos teismo nutarties dalį, kuria A. Kavaliauskaitė iš darbo atleista teismo sprendimu. A. Kavaliauskaitė grąžinama į darbą, darbdavys turės jai išmokėti išeitinę išmoką bei kompensaciją už priverstinę pravaikštą ir sumokėti jos bylinėjimosi išlaidas.

Prireikė antstolių įsikišimo

Darbdavio iškvietimą dėl grąžinimo į darbą A. Kavaliauskaitė gavo gegužės 9 d. vakarą, nuo Aukščiausiojo teismo nutarties paskelbimo praėjus 13 dienų. Poliklinikos steigėjos Vilniaus savivaldybės Socialinių reikalų ir sveikatos departamento direktorius Gintaras Žandaravičius antradienį (05 08) sakė neigiamai vertinantis faktą, kad Vilniaus Karoliniškių poliklinikos vadovė delsė įgyvendinti Aukščiausiojo teismo nutartį, kuri įsigalioja iš karto po paskelbimo.

Savivaldybės departamento direktorius, kuris yra ir Karoliniškių poliklinikos stebėtojų tarybos pirmininkas, patvirtino apie situaciją žinojęs ir praeitą savaitę, tačiau ne iš direktorės, o iš profesinės sąjungos vadovės. G. Žandaravičius teigė, jog direktorė jam pažadėjusi iki pirmadienio (05 14) A. Kavaliauskaitę grąžinti į darbą.

„Be abejo, A. Kavaliauskaitė bus grąžinta pagal teisines procedūras, kurios yra numatytos Civilinio proceso kodekse. Įstaigai duotas terminas įvykdyti geruoju teismo sprendimą, ir mes būtinai tai padarysime“, – pirmadienį (05 07), po nutarties paskelbimo praėjus dešimčiai dienų savo interviu radijui sakė J. Kutkauskienė. Direktorės žodžiais, ji tuo metu vis dar konsultavosi su teisininkais ir Darbo inspekcija.

„Teismo sprendimai vykdomi arba savanoriškai, arba priverstinai. Akivaizdu, kad [J. Kutkauskienė] vykdo nutartį priverstinai. Pirmomis dienomis ji man iš karto pasakė, kad nepriims manęs be vykdomojo rašto“, – teigia A. Kavaliauskaitė.

Vilniaus miesto antstolio Vitalio Milevičiaus teigimu, nebuvo būtina laukti vykdomojo rašto: „Pagrindas yra nutartis arba teismo sprendimas. Jeigu šalis

Algirdo Kubaičio nuotr.

gerbia įstatymus ir pasiruošusi juos vykdyti, tai jai visai užtenka arba nutarties, arba sprendimo. Vykdomasis raštas, su kuriuo kreipiamasi į antstolius, yra išrašomas, tada jau vyksta antstolio įsikišimas, tai yra, raginimas arba priverstinis vykdymas. Jeigu pralaimėjusioji šalis būtų protinga, tai ji turėtų tiesiog vykdyti sprendimą ir išvengti papildomų išlaidų, kurių vėliau antstolis reikalaus už savo darbą“.

Išlaidų, kurias patirs Karoliniškių poliklinika dėl neteisėto direktorės sprendimo per dvejus bylinėjimosi metus susikaupė daugiau nei 60 tūkstančių. Direktorės teigimu, poliklinika samdytiems advokatams iki gegužės mėnesio sumokėjo 9700 LT. Tai ne vienintelė byla, kurioje Karoliniškių poliklinikai atstovauja privati advokatų kontora.

Aukščiausiojo teismo nutartis „gana sudėtingai įvykdoma“

Karoliniškių poliklinikos direktorės Jelenos Kutkauskienės žodžiais, LAT nutartis grąžinti A. Kavaliauskaitę į kineziterapeuto pareigas yra „gana sudėtingai įvykdoma, na, gal ne sudėtingai įvykdoma, bet aš numanau, kad pasekmės tokio grąžinimo nebus palankios pačiai A. Kavaliauskaitei“.

Direktorės teigimu, poliklinika yra informavusi teismą, kad įstaigoje sumažėjęs finansavimas ir atlikta pertvarka: „buvo panaikinti tušti, neužimti etatai. Teismas, išnagrinėjęs tą medžiagą, pripažino, kad pertvarkos nebuvo formalios, kad jomis nebuvo siekiama užkirsti galimybę A. Kavaliauskaitei grąžinti į darbą, ir pripažino, kad iš tiesų finansinė situacija įstaigos jeigu ir nėra blogėjanti, bet tikrai neleidžia papildomai įsteigti jai nereikalingą etatą“.

Vilniaus apygardos teismas, nagrinėjęs bylą apeliacine tvarka, iš tiesų buvo priėmęs tokią išvadą ir kaip neįrodytą atmetęs A. Kavaliauskaitės atstovo argumentą, kad darbdavys nesąžiningai ir dirbtinai sudarė sąlygas, leidžiančias apsunkinti teismo sprendimo tinkamą įvykdymą. Tačiau Aukščiausiasis teismas nustatė, jog šie apeliacinės instancijos teismo argumentai negali būti pripažinti pagrįstais.

„Nesiruošiu kritikuoti arba nepritarti, arba bandyti neįvykdyti teismo sprendimo. Aš noriu vieno – noriu apsaugoti ponią Kavaliauskaitę nuo nemalonių išgyvenimų grįžus į darbą“, pirmadienį teigė J. Kutkauskienė. „Jeigu įvykdyčiau teismo sprendimą šiai dienai taip, kaip jis surašytas, tai turėčiau įvesti kineziterapeuto etatą, įdarbinti ponią Kavaliauskaitę, ir tą pačią dieną įteikti jai, kaip ir kitiems kineziterapeutams, pranešimą apie etato naikinimą ir įspėjimą apie atleidimą iš darbo“.

J. Kutkauskienės teigimu, tokiu atveju pagal Darbo kodeksą turėtų būti vertinama darbuotojų kvalifikacija. „Drįstu abejoti, kad ponia Kavaliauskaitė turi tokią pat aukštą kvalifikaciją kaip ir kiti kineziterapeutai, dirbantys šiandien Karoliniškių poliklinikoje“, – sakė poliklinikos direktorė. „Mūsų kineziterapeutai visi yra universitete, Medicinos fakultete įgiję magistro laipsnį, o ponia Kavaliauskaitė yra baigusi Lietuvos dar TSR Kūno kultūros institutą ir turi gydomosios mankštos trenerio kvalifikaciją. Kitas dalykas, kuris rodo, kad ji pati supranta, kad jos teorinis parengimas neatitinka nūdienos reikalavimų – ji pati ketino, ir, kiek žinau, bandė užbaigti kineziterapijos magistro studijas, tačiau, kiek turiu informacijos, ji nesugebėjo apsiginti baigiamojo magistro darbo“.

Aktyvūs profsąjungų vadovai metami už borto

„Reiktų viešinti ir daugiau kalbėti apie Karoliniškių įvykį, nes tai – sprogimas. Tai, ką daro Albina Kavaliauskaitė, parodo, kad yra aktyvių žmonių, yra aktyvių profsąjungų“, – sako teismo posėdžius stebėjusi Samdomų darbuotojų profesinės sąjungos (SAMPRO) ir „Iki“ profsąjungos pirmininkė Irina Judina.

Vadovavusi profsąjungai viename iš prekybos centrų I. Judina taip pat buvo atleista iš darbo. 2010 m. teismas įpareigojo darbdavį – bendrovę „Palink“ – grąžinti ją į darbą ir išmokėti kompensaciją. „Labai dažnas atvejis mūsų profsąjungų judėjime, kai su aktyviais profsąjungos lyderiais, su pirmininkais bandoma susidoroti. Dažniausiai jis pasitaiko tokiose įstaigose, kur vadovavimas autoritarinis, kur veikiančios profsąjungos ir aktyvūs darbuotojai yra tiesiog rakštis arba kaip siaubo sapnas darbdaviams. Manau, kad Karoliniškių poliklinikoje – būtent toks atvejis“, – sako SAMPRO vadovė.

Kaip poliklinikoje veikiančios profsąjungos vadovė A. Kavaliauskaitė kėlė klausimus dėl medikų darbo valandų, darbo sąlygų, administracijos elgesio, būtinosios pagalbos organizavimo, viešųjų pirkimų skaidrumo, taip pat dėl poliklinikoje įdarbinto direktorės svainio.

Šalies mastu Lietuvos medikų profsąjunga keitė bendrą viešąją diskusiją apie sveikatos apsaugą. Dar prieš keletą metų medikai su žurnalistais apie savo įstaigų ar visos sistemos problemas kalbėtis sutikdavo dažniausiai tik anonimiškai, todėl viešose diskusijose galima buvo išgirsti vien ministerijos atstovų, įstaigų vadovų ir politikų požiūrius. „Pavyko medikus išjudinti, jie buriasi, reikalauja, teikia savo vizijas. Tai labai daug“, – 2011 m. laidoje „Žmonės ir idėjos“ kalbėjo A. Kavaliauskaitė.

Lietuvos medikų profsąjunga iki šiol reikalauja, kad būtų atšaukti profsąjungos teigimu Konstituciją ir įstatymus pažeidžiantys 2009 m. Vyriausybės priimti nutarimai, kuriais buvo pailgintas darbo laikas ir sutrumpintos atostogos specifinėmis sąlygomis dirbantiems sveikatos priežiūros darbuotojams. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba 2012 m. sausį nustatė, kad savo nutarimais Vyriausybė diskriminavo medikus.

A. Kavaliauskaitė organizavo medikų piketus, reikalavo, kad Seimo Sveikatos komiteto pirmininkas Antanas Matulas vykdytų parlamentinę Sveikatos ministerijos kontrolę, 2009 m. perdavė žiniasklaidai informaciją apie tuometinio Sveikatos apsaugos ministro Algio Čapliko gautą skandinavų įmonės „Falck“ pasiūlymą dėl greitosios medicininės pagalbos (GMP) koncesijos. Medikų raginimai riboti iki gyvos galvos savo pareigas einančių gydymo įstaigų vadovų savivalę ir įvesti jų rotaciją pasiekė aukščiausius politinius sluoksnius. Tačiau Prezidentės Dalios Grybauskaitės siūlytos pataisos dėl ligoninių vadovų kadencijų sužlugo Seime – priimant pataisas nustatyta, jog nei vadovų amžius, nei kadencijų skaičius nėra ribojami

I. Judinos požiūriu, ne tik profsąjungos pirmininkės vykdoma veikla, bet ir A. Kavaliauskaitės reiškiama pilietinė pozicija buvo aktyvi, o laimėti jai padėjo stiprus charakteris: „Darbdavys tikisi, kad žmogus neis į teismą ir nepradės bylinėtis.“

SAMPRO vadovę stebina Vilniaus savivaldybės pozicija: „Koks vakuumas... Niekas nieko nežino, niekas nenurodo J. Kutkauskienei, kaip jai elgtis, kaip jai įvykdyti tą sprendimą, ir apskritai – ką ji turėtų daryti. Toks įspūdis, kad Karoliniškių poliklinika yra UAB-as, o ponia Kutkauskienė – to UAB-o savininkė. Tai viešoji įstaiga, ir pinigai, kurie sumokėti už advokato atstovavimą, yra mokami iš mokesčių mokėtojų pinigų“.

I. Judinos teigimu, darbdaviai atidžiau skaitytų Darbo kodeksą, jeigu už neapgalvotus ir neteisėtus sprendimus reikėtų mokėti iš savų lėšų: „Tai neatleistina vadovui, kuris yra teisininkas. Darbo teisė yra privalomas dalykas atestuojant vadovą.“ Asmeninė finansinė atsakomybė už neteisėtus sprendimus, I. Judinos požiūriu, turėtų galioti ir privačiose įmonėse.Savivaldybė pradėjo tyrimą

VšĮ Karoliniškių poliklinikos steigėja – Vilniaus savivaldybė. Kaip ir kitose gydymo įstaigose poliklinikos veiklai teoriškai vadovauja ne tik administracija, bet ir stebėtojų taryba.

Karoliniškių poliklinikos stebėtojų tarybos pirmininkas Vilniaus savivaldybės Socialinių reikalų ir sveikatos skyriaus vadovas Gintaras Žandaravičius sako, jog poliklinikos stebėtojų taryba nebuvo oficialiai informuota apie tai, jog teismams su atleista darbuotoja poliklinika samdo advokatus. „Mes užsiklausėme poliklinikos, iš kokių lėšų mokama advokatams, situaciją išsianalizuosime, tada spręsime, ar teisėtai yra panaudotus PSDF (Privalomojo sveikatos draudimo fondo), Ligonių kasų lėšos, ir iš kokių lėšų buvo apmokamos advokatų paslaugos. Šiaip tai jie, kiek žinau, turi teisininkus, tai turėtų savo teisininkus naudoti. Bet čia mums reikia išsiaiškinti, ir mes sudarysime komisiją šiam faktui ištirti, ar direktorė pagrįstai, ar nepagrįstai elgėsi“, – teigia G. Žandaravičius.

J. Kutkauskienė – diplomuota medikė, sveikatos priežiūros administratorė ir teisininkė, turi Mykolo Riomerio universiteto Bioteisės daktaro laipsnį, yra katedros lektorė. Darbo patirtis įgyta valstybinėse institucijose. Iki 2009 m. prieš laimėdama konkursą į Karoliniškių poliklinikos direktoriaus vietą J. Kutkauskienė dirbo Valstybinės ligonių kasos Sveikatos priežiūros paslaugų departamento direktore, anksčiau – Ligonių kasų direktoriaus pavaduotoja, prieš tai vadovavo Įstaigų licencijavimo ir laboratorijos atestavimo skyriui Valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

Ar J. Kutkauskienės sprendimai atleidžiant darbuotoją, bylinėjantis ir reaguojant į Aukščiausiojo teismo nutartį rodo pakankamą jos kaip poliklinikos vadovės kompetenciją? „Čia jau man kaip ne teisininkui gana sudėtinga atsakyti į šį klausimą. Čia ne mano kompetencija. Bus sudaryta komisija, kur ir teisininkus įtrauksime, konsultuosimės ir žiūrėsime, per savaitę, tikiuosi, išanalizuosime situaciją“, – antradienį teigė G. Žandaravičius. – „Tuo pačiu bus sprendžiamas ir [J. Kutkauskienės] kompetencijos klausimas – ar ji yra kompetentinga vykdyti savo pareigas. Tai bus administracijos direktoriaus sprendimas.“

Po publikacijų žiniasklaidoje Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pavedimu savivaldybė 2011 m. spalį jau tyrė J. Kutkauskienės veiklą. Patikrinimo metu nustatyta, kad poliklinikai viešaisiais pirkimais perkant iš direktorės vyro Kęstučio Kutkausko bendrovės „Limeta“ prekių ir paslaugų už daugiau nei 2 mln. J. Kutkauskienė pažeidė elgesio taisykles bei įstatymo reikalavimus, nerūpestingai ir aplaidžiai vykdė savo kaip įstaigos direktorės pareigas. Savivaldybė nubaudė direktorę pastaba.

Siūlo stebėtojus keisti valdytojais

Karoliniškių poliklinikos atvejis – dar vienas argumentas manantiems, jog Lietuvos viešųjų gydymo įstaigų vadovams reikalinga atidesnė priežiūra, užtikrinanti skaidrumą bei sauganti juos ir mokesčių mokėtojus nuo neteisėtų vienašalių sprendimų.

Gydytojas kardiologas Audrius Šimaitis, keletą metų viešojoje erdvėje aktyviai siūlantis reformuoti sveikatos apsaugos sistemą, teigia, jog vienasmenis įstaigų valdymo modelis ydingas, ir priežiūros funkcijos neatliekantys stebėtojai yra ne tik Karoliniškių poliklinikos bėda. „23 milijonų atvejis Klaipėdos jūrininkų ligoninėje parodė, kad šis modelis patyrė fiasko – apie ligoninės turimus milijonus stebėtojų taryba nežinojo“.

A. Šimaitis siūlo naikinti stebėtojų tarybas ir keisti jas valdybomis. Valdyba, o ne ministerija ar savivaldybė skirtų ir atleistų gydymo įstaigos vadovą, jis būtų jai atskaitingas, valdyba priiminėtų pagrindinius sprendimus, o vadovas būtų jų vykdytojas.

Audrius Šimaitis siūlo naikinti stebėtojų tarybas ir keisti jas valdybomis. Algirdo Kubaičio nuotr.

A. Šimaičio teigimu, toks modelis būtų svarbi sisteminė priemonė įveikiant korupciją ir neskaidrumą Lietuvos sveikatos apsaugoje. „ Su dabartiniais įgaliojimais stebėtojų taryba nereikalinga, nes ji neturi sprendžiamojo balso teisės, o tarybos nariai dažnai nėra informuojami apie svarbiausius ligoninės sprendimus“, – sako A. Šimaitis.

A. Kavaliauskaitės požiūriu, valdybos galėtų pagerinti gydymo įstaigų valdymą ir darbdavių bei darbuotojų santykius. „Nes dabar – skųsk kam nori, visi pasako: nepatinka – kreipkis į teismą. Turėjom nemažai tokių atvejų. Kad ir dėl gydytojos išvarymo atostogauti prievarta, nors teismų praktika sako, kad negali darbdavys smurtauti prieš darbuotoją, negali jo per prievartą varyti atostogauti, turi būti abipusis susitarimas. Stebėtojų taryba ir ponas Žandaravičius buvo nuošalyje, sako – mes neturim įgaliojimų“, – teigia Lietuvos medikų profesinės sąjungos vadovė.

A. Kavaliauskaitės nuomone, reikia keisti ne tik valdymo modelį, bet ir savivaldybių darbuotojų požiūrį. „Galbūt tų įgaliojimų ir dabar užtektų, bet nėra noro. Ta stebėtojų taryba – gaisrui gesinti, jeigu praneši. Kiek kreipiausi į poną Žandaravičių, tai – o kuo čia aš dėtas, o ką aš galiu padaryti, nieko negaliu. Nematau jo kaip departamento vadovo veiklumo“, – sako A. Kavaliauskaitė.

Profesinės sąjungos vadovės teigimu, iki šiol pranešimai apie galimai nederamą darbdavio elgesį reakcijos iš savivaldybės nesulaukdavo. „Kai pranešiau, kad direktorė gydytoją <...> tiesiog išstūmė iš kabineto ligonių akivaizdoje, departamento direktorius visiškai ramiai tokią situaciją praleido, lyg būtų negirdėjęs. Jie turėtų užtikrinti normalų gydytojų darbą, kad direktoriai nesmurtautų, nerodytų galios. Juk jie vis dėlto yra departamentas, atsakingas už savivaldybės įstaigas, jie – steigėjai.“

Kokiam socialiniam dialogui skirti ES milijonai?

„Aš tikiuosi, kad ponia Kavaliauskaitė bus labai pasikeitusi, nes grįžimas į darbą, kur jinai bylinėjasi su savo kolegomis – 50-čiai mūsų darbuotojų ji yra iškėlusi bylą – tai grįžimas jos, toks didelis noras grįžti į tą darbą yra paaiškinamas, aš manau, tik tuo, kad darbo rinkoje ji negalės susirasti sau kitokio darbo, ir aš tikiuosi, kad jinai padarė išvadas ir atsakingai eis savo pareigas“, – pirmadienį teigė poliklinikos direktorė J. Kutkauskienė.

A. Kavaliauskaitė šį poliklinikos vadovės komentarą vadina nekorektišku: „Trys teismai pripažino, kad mano kaltės nebuvo, kad atleidimas buvo neteisėtas. Tai rodo, kad aš savo pareigas vykdžiau tinkamai. <...> Paslaugas teikiu pacientams, su kuriais dirbusi 24 metus neturėjau problemų prieš atleidimą ir, manau, neturėsiu ir toliau.“

Klaidingu A. Kavaliauskaitė vadina J. Kutkauskienės teiginį apie darbuotojams „iškeltą bylą“: „Dezinformacija pateikta, kad aš padaviau kažką į teismą, iš tikrųjų tie žmonės yra tik tretieji asmenys profsąjungos užgrobimo byloje“.

Karoliniškių poliklinikoje veikia dvi profesinės sąjungos. Arba trys – tikslesnį atsakymą apie skaičių ir teisėtumą duos pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Jau po atleidimo iš darbo A. Kavaliauskaitė 2011 m. kovą buvo perrinkta poliklinikoje veikiančios Karoliniškių poliklinikos medikų profesinės sąjungos vadove. Tačiau balandį profsąjungos nariai sužinojo, kad organizacijos sąskaitą banke perėmė kiti asmenys. Registrų centre 2011 m. balandžio 11 d. užregistruotas profsąjungos neeilinio susirinkimo protokolas patvirtina, kad susirinkime išrinkta nauja taryba ir profsąjungos pirmininkė Larisa Sergejeva.

Interviu 2011 m. laidai „Žmonės ir idėjos“ Karoliniškių poliklinikos kokybės vadybos vadovė L. Sergejeva ir poliklinikos Pilaitės filialo vadovas Ričardas Zacharka teigė, jog jie ir kiti, viso apie 30 žmonių, į A. Kavaliauskaitės vadovaujamą Karoliniškių medikų profesinę sąjungą įstojo norėdami ją „sustiprinti“ ir padaryti tai, ko iki to laiko profsąjunga nepadarė – pasirašyti kolektyvinę sutartį. „Profsąjungoje buvo belikę tik 8 nariai“, – teigė L. Sergejeva.

Susirinkime, kuriame L. Sergejeva buvo išrinkta pirmininke, dalyvavo tik naujais nariais save laikantys darbuotojai. Lietuvos medikų profesinė sąjunga, kuriai iki šiol vadovauja A. Kavaliauskaitė, naujųjų narių savo nariais nepripažįsta, nėra išdavusi jiems pažymėjimų, viena iš priežasčių – bendrame sąraše, kuris buvo įteiktas su prašymu priimti į profsąjungą, buvo žmonių, kuriuos profsąjunga vertina kaip pažeidinėjusius narių teises.

„Visada neskaidrūs, skuboti sprendimai sukelia nervingą atmosferą ir visiems kelia abejonių, ar tai sąžininga ir teisėta“, – sako SAMPRO pirmininkė I. Judina. – „Teismas nuspręs, ar toks sprendimas ir tų profsąjungos narių veikla buvo teisėta. Blaiviai mąstantys žmonės pasakys, kad ten tikrai kažkas įvyko, ten buvo sąmokslas toks, kad reikėjo perimti profsąjungą ir atimti iš A. Kavaliauskaitės bet kokią galimybę veikti“.

Šiuo metu L. Sergejevos vadovaujama organizacija, pervadinta Karoliniškių poliklinikos darbuotojų profsąjunga, kartu su poliklinikoje veikiančia Karoliniškių poliklinikos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinę sąjunga dalyvauja ES lėšomis finansuojamame projekte „Sveikatos priežiūros įstaigų darbdavių ir profesinių sąjungų atstovų socialinės partnerystės gebėjimų ugdymas“. Pasak L. Sergejevos, vyksta mokymai, derinama kolektyvinė sutartis, kurią žadama pasirašyti 2013 m., baigiantis projektui.

Šių metų vasarį socialinio dialogo Lietuvoje stiprinimui buvo paskirstyti 15 mln. Lt ES paramos. Lietuvos gydytojų vadovų sąjunga savo projektui, kuriame be Karoliniškių poliklinikos dalyvauja dar 10 organizacijų, gavo 983 893 Lt. Priemonės tikslas – ugdyti darbdavių, darbdavių organizacijų ir jų asociacijų, profesinių sąjungų ir jų susivienijimų socialinės partnerystės srities gebėjimus, tobulinti kolektyvinius darbo santykius, skatinti kolektyvinių sutarčių pasirašymą, informuoti ir šviesti profesinių sąjungų narius ir visuomenę apie socialinio dialogo plėtrą.

„Ar pinigai bus panaudoti pagal paskirtį – labai didelis klausimas būtent tokiose įstaigose“, – sako SAMPRO vadovė Irina Judina. – „Šiuo atveju pinigai nulemia, kokia linkme vystysis profsąjungų judėjimas. Galima sakyti, kad mes tikrai norime, jog tie žmonės aktyviai dalyvautų, bet tada labai didelis skirtumas tarp to, ką deklaruojame, ir to, kas realiai vyksta. Tokiais atvejais, kai vadovas negali susitarti ir nesėda prie derybų stalo su viena profsąjungos pirmininke, o varo ją į teismus, tikrai reikėtų stabdyti projekto lėšų paskirstymą. Tol, kol nėra išspręstos vidinės problemos, kol ten kunkuliuoja aistros, negalima duoti, tai – pinigų švaistymas, kol jūs neturit pozicijos, kol nežinot net, kaip tą socialinį dialogą vystyti“.

Projektą administruojančios Europos socialinio fondo agentūros (ESFA) Komunikacijos vadovės Eglės Džiaugienės teigimu, komentuoti situaciją Karoliniškių poliklinikoje nėra agentūros kompetencija, agentūra administruoja projektą, tai yra, prižiūri, kad numatytos veiklos būtų atliktos laiku. „Mums svarbu, kad projektas būtų įgyvendintas“, – sako E. Džiaugienė. Šiuo metu, ESFA atstovės teigimu, projektas įgyvendinamas sklandžiai, ir priežasčių, dėl kurių reikėtų jį nutraukti, nėra.

„Milijonai skiriami tam, kad būtų išlaikyta diktatūra ir autoritarizmas. Nežinau, ar mūsų visuomenė toleruoja šituos dalykus. Man tai nepriimtina“, – sako SAMPRO vadovė I. Judina. – „Norėtųsi, kad jie būtų nukreipti į realų aktyvių žmonių įsijungimą į visuomenės reikalus, į aktyvų kitų žmonių skatinimą dalyvauti ir rūpintis savimi“.

Audra Čepkauskaitė („Klasikos“ laida „Žmonės ir idėjos“)

 www.lrt.lt

Įvertinkite straipsni:
Jūs dar nebalsavote
Kategorijos: Sveikatos apsauga
skaityti komentarus (0)
Rašyti komentarą
Pasidalinti su draugais

Susiję straipsniai

NAUJAUSI STRAIPSNIAI
Riebaluojasi plaukai? Galvą plaukime kartą per savaitę
Vis dar stipriai vyrauja mitas, kad norint rečiau besiriebaluojančių plaukų, reikia dažniau keisti plaukų priežiūros pri...
Farmacijos studentų trūkumą išspręstų valstybės finansuojamų vietų padidinimas
Farmacija yra sveikatos apsaugos sistemos dalis, nuo kurios priklauso žmogaus sveikata, gyvenimo kokybė ir visos valstyb...
Ankstyva tuberkuliozės diagnostika svarbi sėkmingam gydymui ir infekcijos plitimo valdymui
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, (NVSC) šiuo metu tiriantis tuberkuliozės...
Vaisiaus echoskopavimas: ką galima sužinoti kūdikiui dar negimus
Nėščiosios echoskopinis tyrimas – tai vienas pagrindinių nėštumo metu atliekamų tyrimų, padedantis įvertinti vaisi...
NAD+ vitaminų lašelinės imuniteto gerinimui
Nusilpus imunitetui ar susiduriant su įvairiomis ligomis vienas veiksmingiausių būdų, padedančių atstatyti organizmą, &n...
DIENOS KLAUSIMAS
Ar vartojate maisto papildus?
Taip, keletą rūšių
Taip, stengiuosi vartoti daug įvairių
Ne
RENGINIŲ KALENDORIUS
Konferencija „Vienykimės, kad sergančiųjų retomis ligomis balsas būtų išgirstas“

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Retų ligų koordinacinis centras ir LSMU Neurologijos klin

Dalyvaukime programoje „Mano širdis – mano gyvenimas“

Kas antras Lietuvos gyventojas miršta nuo širdies ir kraujagyslių ligų. Dauguma jų, deja, palieka š

Anesteziologų-reanimatologų draugijos konferencija

2016 m. vasario  26 d. 12 val. Vilniuje, “Karolinos” viešbutyje, Didžiojoje konferencijų salėje,

Pripažinti užsienio ekspertai pristatys autizmo sutrikimą turinčių vaikų ugdymo būdus

Balandžio 2 d. pasauliui minint Tarptautinę Autizmo dieną, asociacija „Kitoks vaikas” organizuoja mokslinę &

Mokslinė-praktinė konferencija „Peties ultragarsinė diagnostika“

Kviečiame dalyvauti Raumenų ir skeleto ultragarsinės diagnostikos draugijos, LSMU, LSMUL Radiologijos klinikos organizuo

Konferencija „Ribos ir šešėliai patologijoje: nenavikinė ir navikus imituojanti patologija"

Kviečiame į Vilniaus universiteto bei Lietuvos patologų draugijos organizuojamą konferenciją „Ribos ir &scaron

Milijardinė sveikatos technologijų industrija laukia inovatyvių lietuvių

Pasaulinė medicinos technologijų industrija šiandien verta apytikriai 340 milijardų JAV dolerių. Europos Sąjunga

Konferencija „Nerimo ir su stresu susiję psichikos sutrikimai: nuo diagnostinių iššūkių iki įrodymais pagrįsto gydymo“

Kviečiame dalyvauti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Psichiatrijos klinikos ir Lietuvos b

Konferencija "Rinktiniai akušerijos ir ginekologijos klausimai"

Kviečiame į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Akušerijos i

Gyvensenos medicina: raktas į lėtinių neinfekcinių ligų valdymą

Besidominčius sveikos gyvensenos skatinimo ir rizikos veiksnių korekcijos galimybėmis, maloniai kviečiame registruo

Gyvo maisto konferencija visuomenei ir tarptautinė mokslinė – specialistams

Ann Wigmore fondas pristato antrąją Gyvensenos medicinos konferenciją, kuri vyks 2016 m. kovo 18 d. Kauno klinikose ir k

„Žemės valandoje“ dalyvaus daugiau nei 40 savivaldybių

Kovo 19 d. nuo 20 val. 30 min. vietos laiku milijonai žmonių visame pasaulyje prisijungs prie pilietinės iniciatyvos &bd

Gyvo maisto konferencija visuomenei ir tarptautinė mokslinė – specialistams

Ann Wigmore fondas pristato antrąją Gyvensenos medicinos konferenciją, kuri vyks 2016 m. kovo 18 d. Kauno klinikose ir k

Konferencija „Endokrininė hipertenzija“

Kviečiame į LSMU, LSMUL Endokrinologijos klinikos, Endokrinologijos instituto, Lietuvos endokrinologų draugijos bei Kaun

Konferencija "Ultragarsinė diagnostika 2016"

Kviečiame dalyvauti Lietuvos ultragarso asociacijos organizuojamoje tarptautinėje mokslinėje - praktinėje konferencijoje

Konferencija „Teismo psichiatrijos ir teismo psichologijos aktualijos 2016“

Kviečiame į Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos organizuojamą tarptautinę mok

Medikų poezijos šventė „Tos birželio purpurinės rasos“

Gerbiami medikai, Jūs gydote ne tik kūnus, bet ir sielas. Talentas duodamas tam, kad pasaulį užpildytų gėrio ir grožio &

Konferencija „Lėtinės ligos ir būklės: kontracepcijos vartojimo rekomendacijos“.

Kviečiame dalyvauti Lietuvos kontraceptologijos draugijos, LSMU Akušerijos ir ginekologijos klinikos, LSMU Endokr

Konferencija "Vėlyvojo laikotarpio po organų transplantacijos problemos"

Kviečiame į Vilniaus universiteto, Lietuvos transplantologų asociacijos, Lietuvos nefrologijos, dializės ir transplantac

Trečiasis plaučių ligų kongresas

Kviečiame dalyvauti Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto ir Lietuvos pulmonologų draugijos organizuojamame Treč

Jaunieji gydytojai kviečia diskutuoti apie sveikatos sistemos problemas

Kaip nacionalinėje sveikatos apsaugos sistemoje išgyvendinti korupciją, sustabdyti jaunų gydytojų emigraciją ir a

Konferencija „Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų raida Lietuvoje“

Respublikinės Šiaulių ligoninės Psichiatrijos klinikos I aukšte balandžio 8 d. 9.30 val. bus atidengtos at

Vilniuje - sveikatos ir širdies stiprinimo programa

Mes visi žinome kaip svarbu sveikai maitintis, sportuoti, rūpintis savo kūnu. Deja, dažniausiai, nors visa tai ir žinome

Mokymai „Ultragarsu kontroliuojamos skydliaukės mazgų biopsijos"

Kviečiame dalyvauti Lietuvos ultragarso asociacijos organizuojamuose mokymuose „Ultragarsu kontroliuojamos skydlia

Mokymai "Ūmių būklių ultragarsinė diagnostika ir intervencinės procedūros ultragarso kontrolėje"

Kviečiame dalyvauti Lietuvos ultragarso asociacijos organizuojamuose mokymuose "Ūmių būklių ultragarsinė diagnostik

Prasideda paskaitų ciklas “Burnos sveikata ir negalia”

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras, siekdamas pagelbėti šeimoms, auginančioms neįgalius vaikučius, organizuoja

Vilniuje– nemokami ir anonimiški greitieji ŽIV tyrimai

Asociacija „Demetra“ gegužės 14-ąją prie Baltojo tilto Vilniuje nemokamai ir anonimiškai tirs dėl ŽIV

Balandžio 30 d. Palangoje – sveikatinimo renginys „Pasirūpink ir savo sveikata“

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Elgesio medicinos institutas kviečia dalyvauti 10-ajame sveikatinimo renginyje

Kviečiame mamytes ir tėvelius apsilankyti „Šeimų mokyklėlėje“

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Socialinė akcija „Neleisk, kad tymai sugriautų tavo planus!“

„Neleisk, kad tymai sugriautų tavo planus. Junkis prie akcijos ir tu“, - skelbia Užkrečiamųjų ligų ir AIDS c

Konferencija apie autologinę kraujodaros kamieninių ląstelių transplantaciją

Kviečiame į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto medicinos akademijos Onkologijos instituto, Onkologijos ir hematologi

Atviros paskaitos apie emocinę sveikatą

Balandžio mėnesį startavo Vilniaus visuomenės sveikatos biuro organizuojamas atvirų paskaitų ciklas apie emocinę sveikat

Prasideda paskaitų ciklas apie emocinę sveikatą

Visuomenėje yra įprasta manyti, kad sveikata yra gera savijauta, kai niekuo nesergame ir nesiskundžiame, valgome sveiką

Atviros paskaitos apie emocinę sveikatą

Balandžio mėnesį startavo Vilniaus visuomenės sveikatos biuro organizuojamas atvirų paskaitų ciklas apie emocinę sveikat

Kraujo dieną – gydymo inovacijos ir dėmesys pacientų gyvenimo kokybei

Onkohematologinius ligonius vienijanti bendrija „Kraujas“ gegužės mėnesį jau ketvirtą kartą kviečia minėti K

Atviros paskaitos apie emocinę sveikatą

Balandžio mėnesį startavo Vilniaus visuomenės sveikatos biuro organizuojamas atvirų paskaitų ciklas apie emocinę sveikat

Nebėk vienas, bėk kartu su "Bėgimo akademija"

Bėgimas – viena iš populiariausių sporto šakų visame pasaulyje, kuria gali užsiimti visi norintys. T

Nebėk vienas, bėk kartu su "Bėgimo akademija"

Bėgimas – viena iš populiariausių sporto šakų visame pasaulyje, kuria gali užsiimti visi norintys. T

Nebėk vienas, bėk kartu su "Bėgimo akademija"

Bėgimas – viena iš populiariausių sporto šakų visame pasaulyje, kuria gali užsiimti visi norintys. T

Antroji jungtinė kardiologų konferencija – Šiauliuose

Birželio 1 d. 14 val. Šiauliuose, Chaimo Frenkelio viloje (Vilniaus g. 74), prasideda 2-oji jungtinė LSMU Kardiol

Onkologiniams ligoniukams ir jų draugams - šventė „Menas gydo“

Liepos 13 d. Kauno Pažaislio vienuolyno prieigose įsikūręs svetingumo kompleksas „Monte Pacis“ antrus metus

Kurorto gyventojams ir svečiams - mankštos

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Elgesio medicinos institutas palangiškius ir kurorto svečius kviečia į ryt

Kurorto gyventojams ir svečiams - mankštos

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Elgesio medicinos institutas palangiškius ir kurorto svečius kviečia į ryt

Kurorto gyventojams ir svečiams - mankštos

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Elgesio medicinos institutas palangiškius ir kurorto svečius kviečia į ryt

Kurorto gyventojams ir svečiams - mankštos

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Elgesio medicinos institutas palangiškius ir kurorto svečius kviečia į ryt

Konferencija “Ultragarsinės diagnostikos vasaros mokykla: teorija ir praktika 2016"

Lietuvos ultragarso asociacija kviečia dalyvauti tarptautinėje mokslinėje - praktinėje konferencijoje “Ultragarsin

Sporto ir menų šventėje – atviras žvilgsnis į psichiatriją

Respublikinės Šiaulių ligoninės Psichiatrijos klinikoje (M.K. Čiurlionio g. 12) liepos 15 d. nuo 11.00 val. vyks

Nemokama psichologinė pagalba sergantiesiems onkologinėmis ligomis ir jų artimiesiems

VšĮ Ligos paliestųjų psichologinės pagalbos centras kartu su Kauno klinikomis vykdo projektą „Psichinės sve

Vilniuje mamytėms ir tėveliams - „Šeimų mokyklėlė“

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Vilniuje mamytėms ir tėveliams - „Šeimų mokyklėlė“

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Vilniuje mamytėms ir tėveliams - „Šeimų mokyklėlė“

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Sveikatos stiprinimo programa „Mano širdis - mano gyvenimas"

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia dalyvauti Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos g

Vilniuje mamytėms ir tėveliams - „Šeimų mokyklėlė“

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Sveikatos stiprinimo programa „Mano širdis - mano gyvenimas"

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia dalyvauti Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos g

Vilniuje mamytėms ir tėveliams - „Šeimų mokyklėlė“

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Startuoja tėvystės įgūdžių lavinimo programa „Tėvų grupė"

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia mamas ir (ar) tėčius, auginančius įvairaus amžiaus vaikus registruotis į &b

Vilniuje mamytėms ir tėveliams - „Šeimų mokyklėlė“

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Panevėžyje - nemokami sveikatos biuro renginiai

Panevėžio miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras kviečia į nemokamus rugsėjo mėnesį vyksiančius renginius.

Pasaulinei širdies dienai – visuomenės diskusija su prof. R. Benečiu

Lietuvos širdies asociacija ir Respublikinės Šiaulių ligoninės Širdies ir kraujagyslių centras rugs

Vilniuje mamytėms ir tėveliams - „Šeimų mokyklėlė“

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Sveikatos stiprinimo programa „Mano širdis - mano gyvenimas"

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia dalyvauti Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos g

Vilniuje - nemokama sveikatos stiprinimo programa

Visuomenės sveikatos specialistai akcentuoja, jog kraujotakos sistemos ligas daužniausiai sukelia rizikos veiksniai, kur

Vilniuje mamytėms ir tėveliams - „Šeimų mokyklėlė“

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Vilniuje mamytėms ir tėveliams - „Šeimų mokyklėlė“

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Sveikatos stiprinimo programa „Mano širdis - mano gyvenimas"

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia dalyvauti Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos g

Startuoja tėvystės įgūdžių lavinimo programa „Tėvų grupė"

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia mamas ir (ar) tėčius, auginančius įvairaus amžiaus vaikus registruotis į &b

Startuoja tėvystės įgūdžių lavinimo programa „Tėvų grupė"

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia mamas ir (ar) tėčius, auginančius įvairaus amžiaus vaikus registruotis į &b

Panevėžyje - nemokami sveikatos biuro renginiai

Panevėžio miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras kviečia į nemokamus rugsėjo mėnesį vyksiančius renginius.

Psichiatrijos klinikoje – atviros psichiatrijos mėnuo

Atviros psichiatrijos mėnuo – tai laikotarpis tarp dviejų svarbių psichikos sveikatai tarptautinių dienų – P

Panevėžyje - nemokami sveikatos biuro renginiai

Panevėžio miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras kviečia į nemokamus rugsėjo mėnesį vyksiančius renginius.

Panevėžyje - nemokami sveikatos biuro renginiai

Panevėžio miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras kviečia į nemokamus rugsėjo mėnesį vyksiančius renginius.

Panevėžyje - nemokami sveikatos biuro renginiai

Panevėžio miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras kviečia į nemokamus rugsėjo mėnesį vyksiančius renginius.

Panevėžyje - nemokami sveikatos biuro renginiai

Panevėžio miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras kviečia į nemokamus rugsėjo mėnesį vyksiančius renginius.

Panevėžyje - nemokami sveikatos biuro renginiai

Panevėžio miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras kviečia į nemokamus rugsėjo mėnesį vyksiančius renginius.

Panevėžyje - nemokami sveikatos biuro renginiai

Panevėžio miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras kviečia į nemokamus rugsėjo mėnesį vyksiančius renginius.

Panevėžyje - nemokami sveikatos biuro renginiai

Panevėžio miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras kviečia į nemokamus rugsėjo mėnesį vyksiančius renginius.

Socialinis-meninis projektas „Praliek kraujo“

Lietuvos dailininkų sąjunga ir Nacionalinis kraujo centras kviečia dalyvauti socialiniame-meniniame projekte „pral

Socialinis-meninis projektas „Praliek kraujo“

Lietuvos dailininkų sąjunga ir Nacionalinis kraujo centras kviečia dalyvauti socialiniame-meniniame projekte „pral

Socialinis-meninis projektas „Praliek kraujo“

Lietuvos dailininkų sąjunga ir Nacionalinis kraujo centras kviečia dalyvauti socialiniame-meniniame projekte „pral

Kviečia moteris nemokamai išsitirti dubens dugno raumenų funkciją

Gruodis – tai laikotarpis, kai norisi kuo daugiau padaryti dėl savo artimųjų, tačiau neturėtumėte pamiršti

Psichiatrijos klinikoje – atviros psichiatrijos mėnuo

Atviros psichiatrijos mėnuo – tai laikotarpis tarp dviejų svarbių psichikos sveikatai tarptautinių dienų – P

Vilniuje - nemokama sveikatos stiprinimo programa

Visuomenės sveikatos specialistai akcentuoja, jog kraujotakos sistemos ligas daužniausiai sukelia rizikos veiksniai, kur

Vilniuje - nemokama sveikatos stiprinimo programa

Visuomenės sveikatos specialistai akcentuoja, jog kraujotakos sistemos ligas daužniausiai sukelia rizikos veiksniai, kur

Infekcinių ligų aktualijos

Kviečiame dalyvauti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Infekcinių ligų klinikos ir Lietuvos infektologų draugijos or

Mokymai “Bronchinės astmos diagnostikos ir gydymo praktiniai aspektai”

Kviečiame dalyvauti Lietuvos pulmonologų draugijos organizuojamuose mokymuose “Bronchinės astmos diagnostikos ir g

To dar nebuvo: kartu siekime donoro kortelių pasirašymo rekordo!

Spalio 8-ąją bus minima Organų donorystės diena ir šiai dienai paminėti pirmą kartą Lietuvoje organizuojama sutik

Tarptautinis rudens bėgimas – už organų donorystės idėją

„Aš bėgu už organų donorystę“ – toks užrašas puoš kiekvieno bėgiko, dalyvausianči

Mokymai “Bronchinės astmos diagnostikos ir gydymo praktiniai aspektai”

Kviečiame dalyvauti Lietuvos pulmonologų draugijos organizuojamuose mokymuose “Bronchinės astmos diagnostikos ir g

Muzikos terapijos užsiėmimai būsimoms mamoms

Nustatyta, kad penkių mėnesių žmogaus vaisius jau skiria aplinkos garsus. Mamos balsas, širdies plakimas, kvėpavi

Pasaulinės žvynelinės dienos minėjimas Kaune

Spalio 29-oji – Pasaulinė žvynelinės diena. Jos paskelbimo iniciatorius yra Tarptautinė žvynelinės draugijų federa

41 dieną trukęs „Širdies žygis“ finišuoja

41 diena, 1300 kilometrų ir daugiau kaip 20 tūkst. eurų vėžiu sergantiems vaikams. Toks yra „1000 km Širdie

Vilniaus išsėtinės sklerozės draugija kviečia į renginį

Spalio 26 d. 18 val. Salotų bare “Mano guru” (Vilniaus g. 22/1, Vilnius) vyks dailininko Simo Skrabulio darb

Klaipėdoje - nemokami seminarai su onkologine liga susidūrusiems žmonėms

Onkohematologinių ligonių bendrija „Kraujas“ organizuoja ir kviečia onkologinės ligos patirtį turinčius žmon

Klaipėdoje - nemokami seminarai su onkologine liga susidūrusiems žmonėms

Onkohematologinių ligonių bendrija „Kraujas“ organizuoja ir kviečia onkologinės ligos patirtį turinčius žmon

Žvakutės, skirtos 1410 organų donorų, suliepsnos 9 miestuose

Lietuvos asociacija „Gyvastis“ spalio 25-ąją, antradienį, jau trečią kartą inicijuoja akciją, skirtą spalio

Padėkos renginys gyviesiems organų donorams ir gydytojams reanimatologams

Lietuvos asociacija „Gyvastis“ 2016 metų spalio 25-ąją, antradienį, organizuoja Padėkos renginį, skirtą padė

Apie sezoninę depresiją paskaitoje-diskusijoje „Melancholija ar ruduo?“

Atėjus rudens sezonui dažnas žmogus mini rudeninę depresiją, mintyse turėdamas prislėgtumo jausmą, kuris aplanko tamsesn

Muzikos terapijos užsiėmimai būsimoms mamoms

Nustatyta, kad penkių mėnesių žmogaus vaisius jau skiria aplinkos garsus. Mamos balsas, širdies plakimas, kvėpavi

Muzikos terapijos užsiėmimai būsimoms mamoms

Nustatyta, kad penkių mėnesių žmogaus vaisius jau skiria aplinkos garsus. Mamos balsas, širdies plakimas, kvėpavi

Renginys, skirtas Europos sveikos mitybos dienai

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia darbingo amžiaus žmones paminėti Europos sveikos mitybos dieną kartu. Lapkr

Šiauliuose – konferencija „Pulmonologijos naujienos“

Kviečiame dalyvauti mokslinėje – praktinėje konferencijoje „Pulmonologijos naujienos“, kuri vyks 2016

Raumenų ir skeleto ultragarsinės diagnostikos seminaras

Poilsio ir sveikatingumo komplekso „Atostogų parkas“ konferencijų salėje „Palanga“ (Venecijos ak

Raumenų ir skeleto ultragarsinės diagnostikos seminaras

Poilsio ir sveikatingumo komplekso „Atostogų parkas“ konferencijų salėje „Palanga“ (Venecijos ak

Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos aktualijos

Kviečiame dalyvauti mokymuose „Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos aktualijos“, kurie vyks š. m. gruod

Šiaulių krašto akušerių konferencija

Respublikinės Šiaulių ligoninės Chirurgijos korpuso (V. Kudirkos g. 99C) didžiojoje salėje gruodžio 9 d. 10.00 va

Kviečia moteris nemokamai išsitirti dubens dugno raumenų funkciją

Gruodis – tai laikotarpis, kai norisi kuo daugiau padaryti dėl savo artimųjų, tačiau neturėtumėte pamiršti

Gydytoja ginekologė – apie merginų fiziologiją ir higieną

Niekas nesiginčys – geros sveikatos siekia kiekvienas. Todėl Antakalnio poliklinika kviečia į nemokamą paskaitą ap

„Naujas ir moksliškai pagrįstas požiūris į kasdienę klinikinę praktiką akušerijoje ir ginekologijoje“

Kviečiame į mokslinę konferenciją „Naujas ir moksliškai pagrįstas požiūris į kasdienę klinikinę praktiką ak

Po blaivių Naujųjų metų – šuolis į ledinę eketę

Kiekvienų metų sausio 1-ąjądieną visi pasaulio "ruoniai" rengia simbolinį susitikimą vandenyje. Kiekvienas ats

Vilniuje startuoja tėvystės įgūdžių lavinimo programa

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia mamas ir (ar) tėčius, auginančius įvairaus amžiaus vaikus registruotis į TĖ

Vilniuje startuoja tėvystės įgūdžių lavinimo programa

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia mamas ir (ar) tėčius, auginančius įvairaus amžiaus vaikus registruotis į TĖ

Vilniuje startuoja tėvystės įgūdžių lavinimo programa

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia mamas ir (ar) tėčius, auginančius įvairaus amžiaus vaikus registruotis į TĖ

Jaunieji gydytojai kviečia į „TransForm 2.0“

Galingiausias jaunųjų gydytojų renginys grįžta:šių metų vasario 3-5 dienomis Birštone vyks įspūdingas jaun

Kviečia į nemokamas relaksacijų pratybas Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia visus norinčius sumažinti psichinę bei fizinę įtampą į relaksacijų pratybas

Kviečia į nemokamas relaksacijų pratybas Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia visus norinčius sumažinti psichinę bei fizinę įtampą į relaksacijų pratybas

Kviečia į nemokamas relaksacijų pratybas Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia visus norinčius sumažinti psichinę bei fizinę įtampą į relaksacijų pratybas

„Naujieji iššūkiai intensyvioje terapijoje ir skubioje medicinoje“.

Lietuvos intensyviosios kardiologijos ir skubiosios medicinos asociacija organizuoja tarptautinę mokslinę praktinę konfe

Kviečia į nemokamas relaksacijų pratybas Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia visus norinčius sumažinti psichinę bei fizinę įtampą į relaksacijų pratybas

Kaune - 9-oji sveikatingumo, sveikos gyvensenos ir medicinos paroda „Sveikatos dienos“

2017 m. vasario 24–26 dienomis Aukštaičių g. 51, Kaune vyks 9-oji sveikatingumo, sveikos gyvensenos ir medi

Konferencija, skirta Tarptautinei retų ligų dienai

Maloniai kviečiame dalyvauti Tarptautinei retų ligų dienai skirtoje konferencijoje „Mokslo pažanga – viltis

„Apsinuodijimų ir infekcinių susirgimų sąlyčio taškai“

Lietuvos infektologų draugija, Lietuvos klinikinės toksikologijos draugija, Sveikatos apsaugos ministerijos ESSC apsinuo

Kviečia į nemokamas paskaitas „Šeimų mokyklėlėje“ Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Kviečia į nemokamas paskaitas „Šeimų mokyklėlėje“ Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Kviečia į nemokamas paskaitas „Šeimų mokyklėlėje“ Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Kviečia į nemokamas paskaitas „Šeimų mokyklėlėje“ Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Kviečia į nemokamas paskaitas „Šeimų mokyklėlėje“ Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Kviečia į nemokamas paskaitas „Šeimų mokyklėlėje“ Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Kviečia į nemokamas paskaitas „Šeimų mokyklėlėje“ Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Kviečia į nemokamas paskaitas „Šeimų mokyklėlėje“ Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Kviečia į nemokamas paskaitas „Šeimų mokyklėlėje“ Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Kviečia į nemokamas paskaitas „Šeimų mokyklėlėje“ Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Kviečia į nemokamas paskaitas „Šeimų mokyklėlėje“ Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Sergantiems širdies nepakankamumu – nemokamas edukacinis renginys

Širdies nepakankamumas – plačiai paplitęs ir brangiai kainuojantis susirgimas, reiškiantis didžiulę

Konferencija „Psichologas organizacijoje. Kuo vertinga darbuotojų įvairovė?“

Balandžio 21 d. vyks kasmetinė, jau VII organizacinės psichologijos konferencija „Psichologas organizacijoje. Kuo

Fizinės veiklos nauda onkologiniams pacientams: geresnė savijauta ir mažesnis nuovargis

Onkohematologinių ligonių bendrija „Kraujas“ nuo gegužės mėnesio žmones, turinčius onkologinės ligos patirtį

Fizinės veiklos nauda onkologiniams pacientams: geresnė savijauta ir mažesnis nuovargis

Onkohematologinių ligonių bendrija „Kraujas“ nuo gegužės mėnesio žmones, turinčius onkologinės ligos patirtį

Vilniečiams – paskaita apie priklausomybę nuo interneto, žaidimų, darbo

Apie ką pirmiausia pagalvojate išgirdę žodį „priklausomybė“?Kokia yra riba tarp įpročių, eksperimenta

Fizinės veiklos nauda onkologiniams pacientams: geresnė savijauta ir mažesnis nuovargis

Onkohematologinių ligonių bendrija „Kraujas“ nuo gegužės mėnesio žmones, turinčius onkologinės ligos patirtį

Fizinės veiklos nauda onkologiniams pacientams: geresnė savijauta ir mažesnis nuovargis

Onkohematologinių ligonių bendrija „Kraujas“ nuo gegužės mėnesio žmones, turinčius onkologinės ligos patirtį

Klaipėdoje - projekto ir knygos „Kiekviena diena brangi“ pristatymo renginys

Gegužės 31 d. 16.00 val. Šv. Pranciškaus onkologijos centre (Savanorių g. 4, Klaipėda) vyks projekto ir kn

Sporto varžybos „Saugus poilsis“

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro specialistai drauge su UAB „Vakarų pramogos“, BĮ „Klaipėdo

Vilniečiai ir kauniečiai kviečiami tikrintis dėl širdies nepakankamumo

Šia liga susirgti gali 1 iš 5 vyresnių nei 40 metų amžiaus žmonių. Pasaulyje nuo jos kenčia maždaug 26 mil

Dermatologai kviečia pasitikrinti savo odą

Tik 14 proc. europiečių laikosi saulės apsaugos patarimų, nors 91 proc. žino apie gresiantį pavojų.  Pristatoma sąm

Vilniečiai ir kauniečiai kviečiami tikrintis dėl širdies nepakankamumo

Šia liga susirgti gali 1 iš 5 vyresnių nei 40 metų amžiaus žmonių. Pasaulyje nuo jos kenčia maždaug 26 mil

Vilniečiai ir kauniečiai kviečiami tikrintis dėl širdies nepakankamumo

Šia liga susirgti gali 1 iš 5 vyresnių nei 40 metų amžiaus žmonių. Pasaulyje nuo jos kenčia maždaug 26 mil

Nemokamų treniruočių projektas „Judėk sveikai“ pradeda vasaros sezoną

Daugelio kauniečių jau puikiai atpažįstamas ir laukiamas nemokamų treniruočių projektas „Judėk sveikai“ nusp

Bėgimas vėl kviečia burtis Vilties mieste

Gegužės 21 dieną Klaipėdoje startuos tradicinis jubiliejinis – šiemet dešimtasis – Vilties bėg

Neuromenas: nauja meno ir mokslo šaka pirmą kartą pristatoma Lietuvoje

Aktyvus gyvenimo būdas, sveika mityba, poilsis – geros fizinės sveikatos receptą žino kiekvienas. Tačiau Lietuvoje

Dešimtą kartą dailės studentai pristatys kolekciją onkologinėms pacientėms

Nacionalinio vėžio instituto Didžiojoje salėje birželio 7 d. 14 val. Vilniaus dailės akademijos (VDA) Kostiumo dizaino k

Viso pasaulio profesionalai susitelkia į vaikų ir paauglių ginekologijos problemas

2017 m. birželio mėn. 7-10 d. Vilniuje vyks 14-asis Europos vaikų ir paauglių ginekologijos kongresas EURAPAG 2017.

Ypatinga paroda kvies klaipėdiečius atrasti neišnešiotų kūdikių genialumą

Trečiadienį, birželio 14 d., 17:30 val. Klaipėdos prekybos centre „Akropolis“ bus iškilmingai atidaro

Norite būti laimingesni? Jus kviečia festivalis „Mandala“

Kviečiame trims dienoms pabėgti nuo miesto šurmulio ir pailsėti, atgauti jėgas, pasikrauti teigiamos energijos la

Kviečia į susitikimą su prekės ženklo „Julia Janus“ įkūrėja

Šv. Pranciškaus onkologijos centras (Savanorių g. 4, Klaipėda) 2017 m. birželio 26 d., 13.00 val., pirmadi

Sostinėje rugpjūtį – atviros sąmoningo kvėpavimo praktikos parkuose

Vilniečiai kviečiami dalyvauti iniciatyvoje „Kvėpuok laisvai, gyvenk laimingai”, kurios metu visi norintys g

Sostinėje rugpjūtį – atviros sąmoningo kvėpavimo praktikos parkuose

Vilniečiai kviečiami dalyvauti iniciatyvoje „Kvėpuok laisvai, gyvenk laimingai”, kurios metu visi norintys g

Sostinėje rugpjūtį – atviros sąmoningo kvėpavimo praktikos parkuose

Vilniečiai kviečiami dalyvauti iniciatyvoje „Kvėpuok laisvai, gyvenk laimingai”, kurios metu visi norintys g

Sostinėje rugpjūtį – atviros sąmoningo kvėpavimo praktikos parkuose

Vilniečiai kviečiami dalyvauti iniciatyvoje „Kvėpuok laisvai, gyvenk laimingai”, kurios metu visi norintys g

Kraujo ligų žinomumo dienos prasidės konferencija „Kraujo diena“

Rugsėjo mėnesį visame pasaulyje yra minimos piktybinių kraujo ligų žinomumo dienos, kurių tikslas – kuo plačiau sk

Žydrūnas Savickas susitiks su sergančiasiais išsėtine skleroze

Rugsėjo 2 d. 13 valandą Savicko sporto klube („SEB arena, II aukštas) vyks seminaras „Kaip fizinis ak

Paroda „Pirmoji širdies transplantacija Lietuvoje Petro Katauskio fotografijose“

Rugsėjo 13 d., trečiadienį, 16 val. Lietuvos medicinos bibliotekoje (Kaštonų g. 7, Vilnius) atidaroma paroda &bdq

Nauja iniciatyva Kaune – „Tu nesi vienas“

Keblios situacijos, stresas ir kiti kasdienę rutiną temdantys rūpesčiai – ne priežastis pulti į neviltį. Kiekvienu

Trečiasis Jaunųjų gydytojų asociacijos forumas "TransForm"

Trečiasis Jaunųjų gydytojų asociacijos (JGA) forumas TransForm - jau spalio 13 - 15 d.! Čia nuoširdžia

Performansas „Mirštu, kaip noriu gyventi“ klausia, kiek lauktum dėl kito gyvybės

„Gyvenimas sulėtėja, tarsi sapne“. „Eiti negali, bėgti negali, valgyti negali“. „Sėdi ir l

Kviečia į nemokamą seminarą „Kas sukelia nugaros skausmą ir kaip jo išvengti?“

Vilniaus miesto visuomenės sveikatos biuras prisijungdamas prie Europos judriosios savaitės iniciatyvos kviečia į nemoka

Sieks didžiausio iš žmonių sudaryto širdies ženklo rekordo

Minėdamas Pasaulinę širdies dieną Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kviečia visus panevėž

Jubiliejinė konferencija „Atverkime akis realybei, kurioje yra smurtas“

Lietuvos emocinės paramos tarnybų asociacija (LEPTA) yra nevyriausybinė organizacija, vienijanti Lietuvoje veikiančias t

Atviros psichiatrijos mėnesio renginiai Šiaulių P. Višinskio bibliotekoje

Respublikinės Šiaulių ligoninės Psichiatrijos klinikos rengiamas Atviros psichiatrijos mėnuo miesto gyventojus kv

Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną švęskime kartu

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia visus vyresnio amžiaus žmones kartu paminėti Tarptautinę pagyvenusių žmonių

Fotografijų paroda „Apsaugokime mūsų ateitį: meningokokinę infekciją išgyvenusių asmenų portretai“

„Apsaugokime mūsų ateitį: meningokokinę infekciją išgyvenusių asmenų portretai“ – subtili, jaut

Fotografijų paroda „Apsaugokime mūsų ateitį: meningokokinę infekciją išgyvenusių asmenų portretai“

„Apsaugokime mūsų ateitį: meningokokinę infekciją išgyvenusių asmenų portretai“ – subtili, jaut

Fotografijų paroda „Apsaugokime mūsų ateitį: meningokokinę infekciją išgyvenusių asmenų portretai“

„Apsaugokime mūsų ateitį: meningokokinę infekciją išgyvenusių asmenų portretai“ – subtili, jaut

Fotografijų paroda „Apsaugokime mūsų ateitį: meningokokinę infekciją išgyvenusių asmenų portretai“

„Apsaugokime mūsų ateitį: meningokokinę infekciją išgyvenusių asmenų portretai“ – subtili, jaut

Padėkos renginys donorystės ir transplantacijos proceso dalyviams

Lietuvos asociacija „Gyvastis“ 2017 metų spalio 20-ąją, penktadienį, organizuoja Padėkos renginį, skirtą pag

Dėkingumo renginiai gyviesiems donorams, mirusių donorų artimiesiems ir medikams

Organų donorai ir jų artimieji verti didžiausios pagarbos ir amžino dėkingumo. Todėl spalį, kai minima Europos ir Pasaul

100 dienų apie TAI: atvira diskusija apie lytiškumą Vilniaus jaunimui

Gera jaunimo lytinė sveikata – visuomenės, kuri siekia gyvuoti ir klestėti interesas, tai ypač svarbu mūsų &scaron

Kaip gyventi, persirgus onkologine liga: patarimai ir praktika

Respublikinės Šiaulių ligoninės Onkologijos klinikos (Darželio g. 10), Administracijos salėje (2 aukšte) s

Neišnešiotukų dienai mezgimo iniciatyva ir minėjimas

Lapkričio 17-ąją dieną minima Pasaulinė neišnešiotų naujagimių diena. Respublikinės Šiaulių ligonin

Augink barzdą – prižiūrėk savo vyriškumą

„Barzdotas lapkritis“ – mėnuo be skutimosi peiliukų. Su šūkiais „Prižiūrėk savo vyri&scar

Augink barzdą – prižiūrėk savo vyriškumą

„Barzdotas lapkritis“ – mėnuo be skutimosi peiliukų. Su šūkiais „Prižiūrėk savo vyri&scar

Augink barzdą – prižiūrėk savo vyriškumą

Vilniuje surengtas sportinio pokerio turnyras, kurio dalis surinktų lėšų skirtos sergantiesiems prostatos vėžiu r

Klaipėdoje – nemokamas renginys „Tu – mano gyvenimo herojus“

Pirmą kartą Klaipėdoje lapkričio 16 dieną vyks nemokamas renginys "Tu – mano gyvenimo herojus“, skirtas

Augink barzdą – prižiūrėk savo vyriškumą

„Barzdotas lapkritis“ – mėnuo be skutimosi peiliukų. Su šūkiais „Prižiūrėk savo vyri&scar

Augink barzdą – prižiūrėk savo vyriškumą

Vilniuje surengtas sportinio pokerio turnyras, kurio dalis surinktų lėšų skirtos sergantiesiems prostatos vėžiu r

„Ūsai bėga“ – už Lietuvos vyrus, kurie gyvena trumpiausiai Europoje

Ketvirtą kartą organizuojamas bėgimas už vyrų sveikatą „Ūsai bėga“ Vilniuje. Miesto centre įvyksiantis bėgim

Augink barzdą – prižiūrėk savo vyriškumą

„Barzdotas lapkritis“ – mėnuo be skutimosi peiliukų. Su šūkiais „Prižiūrėk savo vyri&scar

Startuoja aktyvaus laisvalaikio projektas šeimoms – pirmasis renginys jau šį savaitgalį

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras drauge su „Sveiku miestu“ kviečia šeimas dalyvauti projekte &bdq

Startuoja aktyvaus laisvalaikio projektas šeimoms – pirmasis renginys jau šį savaitgalį

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras drauge su „Sveiku miestu“ kviečia šeimas dalyvauti projekte &bdq

Startuoja aktyvaus laisvalaikio projektas šeimoms – pirmasis renginys jau šį savaitgalį

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras drauge su „Sveiku miestu“ kviečia šeimas dalyvauti projekte &bdq

Startuoja aktyvaus laisvalaikio projektas šeimoms – pirmasis renginys jau šį savaitgalį

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras drauge su „Sveiku miestu“ kviečia šeimas dalyvauti projekte &bdq

Bendraminčių sambūris: gyvų sėklų šventė „Pasėkime ateitį”

Šį savaitgalį, sausio 20-21 d., Klaipėdos r., Doviluose (Klaipėdos g. 35) vyks Dovilų krašto gyventojų ir

Bendraminčių sambūris: gyvų sėklų šventė „Pasėkime ateitį”

Šį savaitgalį, sausio 20-21 d., Klaipėdos r., Doviluose (Klaipėdos g. 35) vyks Dovilų krašto gyventojų ir

Atsinaujinusiame projekte „Judėk sveikai“ – dvigubai daugiau nemokamų treniruočių kauniečiams

Prasidėję nauji Geltonojo šuns metai nemokamų treniruočių projektui „Judėk sveikai“ atnešė dau

Šv. Pranciškaus onkologijos centre – poezijos terapijos užsiėmimai

2018 m. vasario 23 d. (penktadienį) 12.30 val. Šv. Pranciškaus onkologijos centre (Savanorių g. 4, Klaipėd

Kursime sveikatos priežiūros inovacijas. Laukia prizas

Nepraleiskite progos! Jau kovo 2 – 4 d. „Hacker Games“ kursime sveikatos priežiūros inovacijas. Sudomi

Vilniuje ir Kaune veiks atviros klinikos centrinėse miestų aikštėse

Solidarizuodamasi su visa Europa ir siekdama atkreipti visuomenės dėmesį į sekinantį ir visą gyvenimą trunkantį susirgim

Vilniuje ir Kaune veiks atviros klinikos centrinėse miestų aikštėse

Solidarizuodamasi su visa Europa ir siekdama atkreipti visuomenės dėmesį į sekinantį ir visą gyvenimą trunkantį susirgim

Kardiologų IV jungtinė konferencija – Bistrampolio dvare

Respublikinės Šiaulių ligoninės Širdies ir kraujagyslių centro specialistai drauge su Lietuvos sveikatos m

Inovatyvios širdies formulė

Spalio 4 d. 17 val. Inovatyvios medicinos draugija kviečia susitikti Gyvybės mokslų centre, pirmajame šio sezono

Atpažinti ir stebėti kraujo ligas moko tradicinė konferencija

Šeštą kartą rengiama konferencija „Kraujo ligos – kaip jas atpažinti ir stebėti“ &scaron

Kauno klinikų Akušerijos ir ginekologijos klinikoje - svarbūs mokymai specialistams

Kauno klinikų Akušerijos ir ginekologijos klinika kartu su Europos Ginekologinės chirurgijos akademija bei su vie

Algirdo Kumžos knygos „Rasa. Po angelo sparnu” pristatymas

2011 metų rudenį palangiškei Rasai Rojienei buvo nustatyta ketvirtosios stadijos sarkoma, Rasai buvo 27-eri, o li

Uostamiestyje – nemokama patikra dėl melanomos

Melanoma – agresyviausias odos vėžys, užklumpantis vis jaunesnius žmones. Kasmet šia liga Lietuvoje suserga

Kraujo ligos: ką svarbu žinoti pacientui?

Lietuvoje per metus diagnozuojama apie 1500 kraujo ligų atvejų. Kokie yra kraujo ligų simptomai? Koks gydymas yra priein

Išsėtinės sklerozės draugijos renginys

Gegužės 30 d. 15 val. Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos Konferencijų salėje vyks Klai

Pasaulinę aortos dieną – nemokama patikra

Rugsėjo 19-oji yra Pasaulinė aortos diena. Rugsėjo 20 d. šia proga Vilniuje, Katedros aikštėje bus įrengta

Žygis pajūriu: "Artimieji turi žinoti tavo sprendimą apie organų donorystę“

Šį šeštadienį (rugsėjo 21 d.) Smiltynėje (Klaipėdoje) vyks žygis pėsčiomis pajūriu - žinutę apie or

1675 organų donorams pagerbti 18-oje miestų liepsnos „Gyvasties“ žvakelės

Asociacijos „Gyvastis“ organizuojama iniciatyva organų donorams atminti kasmet sulaukia vis daugiau susidomė

Renginys Kaune: kaip gyventi, sergant cukriniu diabetu?

Cukriniu diabetu pasaulyje serga 425 milijonai žmonių – 1 iš 11 planetos gyventojų, ir vienas iš dvi

Vilniuje – kaulų čiulpų donorų registracijos "Pop Up"

Gruodžio 19 d., ketvirtadienį, nuo 11 iki 20 val. Vilniuje Pylimo g. 19 esančiame „Caffeine Roasters“ įvyks

Padėka donorams – donorus sergėjantis angelas

      Angelų kalvoje rugsėjo 13 d. (se

Nemokamai ir be siuntimo pasitikrinkime aortos diametrą

VUL Santaros klinikų medikai kviečia rugsėjo 19 d. nuo 11 iki 17 val. prie Mo muziejaus (Vilniuje, Pylimo g. 17) į Pasau

Sieks atkreipti visuomenės dėmesį į sudėtingą ir klastingą širdies ligą

Širdys nustoja plakusios ne tik dėl COVID-19 ligos – taip tvirtina kardiologai. Kiek daugiau nei metus visą

Sieks atkreipti visuomenės dėmesį į sudėtingą ir klastingą širdies ligą

Širdys nustoja plakusios ne tik dėl COVID-19 ligos – taip tvirtina kardiologai. Kiek daugiau nei metus visą

Šv. Magdalenos naktis – dėmesys ligai, kuri gresia kas vienuoliktai moteriai

Lietuvoje kasmet diagnozuojama daugiau nei 1500 naujų krūties vėžio atvejų, Europos Sąjungoje šia liga suserga ka

Konferencija apie kraujo ligas skatins pacientus aktyviai dalyvauti gydymo procese

Lapkričio 11 d. vyks tradicinė konferencija „Kraujo ligos – kaip jas atpažinti ir stebėti“. Šia

10-asis atviros psichiatrijos mėnuo „Meno terapija padeda atkurti gyvenimo spalvas“

Ruduo – bene spalvingiausias ir dosniausias metų laikas. Atėjus rudeniui nuimamas užaugintas derlius. Per metus sa

10-asis atviros psichiatrijos mėnuo „Meno terapija padeda atkurti gyvenimo spalvas“

Ruduo – bene spalvingiausias ir dosniausias metų laikas. Atėjus rudeniui nuimamas užaugintas derlius. Per metus sa

10-asis atviros psichiatrijos mėnuo „Meno terapija padeda atkurti gyvenimo spalvas“

Ruduo – bene spalvingiausias ir dosniausias metų laikas. Atėjus rudeniui nuimamas užaugintas derlius. Per metus sa

Populiarios žymos
Ligos ir sveikata Man rūpiŠirdis ir kraujotakaPlaučiai ir kvėpavimas Virškinimo sistemaEndokrininė sistemaSmegenys, nervų sistemaŠlapimo organai ir inkstaiStuburas, kaulai, sąnariaiRaumenys ir sausgyslėsLytiniai organaiOda, plaukai ir nagaiLimfmazgiai, kraujas ir imunitetas KrūtysAkysAusys, nosis ir gerklėBurna ir dantysPsichikos ligos
 
Simptomai ir ligosAlergijaVėžys ir kraujo ligos Peršalimas ir gripasTemperatūraKūno tirpimasSkauda šonąSvorio kontrolė, valgymo sutrikimaiPriklausomybėMiego sutrikimaiNuovargis ir silpnumasInfekcinės ligos
 
PsichologijaSveika vaikystėŽvilgsnis į praeitįSveika senatvė
Sveikata be vaistų Gydymas augalaisAlternatyvios terapijosSveika mitybaSveikas ir gražus kūnasVegetarų virtuvėJogaSveika dvasiaSėkmės istorijos
Renginiai
Konsultuoja specialistas
Sveikatos apsauga
Nuomonė
ReklamaApie musLigų klasifikatoriusKontaktai
2015-20 © UAB “Vlmedicina”. Visos teises saugomos | sprendimas webmod: Svetainių kūrimas
Į viršų