Šeštadienis, 2024.02.24
Reklama

Lietuvos gydytojų sąjungos prezidentas – medikų pasitikėjimą pelniusi asmenybė ar besiformuojančio klano ikona?(12)

Ligita Sinušienė | 2012-12-28 00:06:52

Prieš keturiolika metų pradėjęs vadovauti Lietuvos gydytojų sąjungai profesorius Liutauras Labanauskas tęsia prezidentavimą. Jis sakosi sutikęs tęsti vadovavimą dėl pradėtų svarbių, bet neužbaigtų darbų. Tačiau yra įtariančių, kad šioje organizacijoje formuojasi klanas su tuo pačiu veidu priešaky.

Liutauras Labanauskas Lietuvos gydytojų sąjungos prezidento vairo nepaleidžia jau penktą kadenciją iš eilės. "Ad verum" nuotr.

„Vakarų Lietuvos medicina“ pasiteiravo, ką apie LGS veiklą bei ilgametį jos vadovą mano kai kurie portalo pašnekovai ir kaip į jų nuomonę reaguoja pats Liutauras Labanauskas.

Ilgametis vieno asmens vadovavimas organizacijai – natūralus demokratinėje visuomenėje?

Sveikatingumo metų iniciatorius Juozas Dapšauskas: Tai, kad Lietuvos gydytojų sąjungai vadovauja tas pats žmogus daugelį metų, nėra problema, jei jis normaliai dirba. Labiausiai mane jaudina, kad L. Labanauskas yra ir farmacijos asociacijos prezidentas. Kai LGS buvo kuriama, ji turėjo platesnį visuomeninį aspektą. Viceprezidentės pareigas ėjusiai sveikuolei Eugenijai Guogienei buvo gražiai padėkota: „Varykis lauk“, jai įteikė gėlių ir atsisveikino. O su L. Labanausku LGS nukrypo tik į gydytojų ir farmacininkų simbiozę.

Bet kokie klanai formuojasi palaipsniui. Gal LGS ir gina profesinį gydytojų interesą, bet per laiką susiformuoja šalininkų būrys, kurie gal ir galvoja: „Gal ir nėra viskas gerai, bet L. Labanauskas jau tapo mūsų sąjungos ikona“, tad ir palaiko jį savo balsais.

Jungtinėje Karalystėje dirbantis dr. Audrius Šimaitis: Gal pačiam vadovui ir malonu, kad jis yra išrenkamas penktą kadenciją iš eilės, tačiau šis faktas rodo, kad gydytojai yra abejingi visuomeniniams procesams, kurie vyksta tiek jų gydytojų bendruomenėje, tiek Lietuvoje apskritai.

Vokietijoje dirbantis gydytojas Jonas Korsakas: Gydytojų sąjunga, kaip organizacija, Lietuvoje egzistuoja seniai, tačiau iš esmės tuo egzistavimu viskas ir baigiasi. Norėtųsi matyti darbų sąrašą, kuris šios organizacijos atliktas per pastaruosius dešimtmečius gerinant gydytojų darbo sąlygas, kovojant dėl jų teisių ir stabdant emigraciją. Dažniausiai viskas baigiasi deklaratyviais pasisakymais ir pozicijos išreiškimu, kurie realiai neturi jokios politinės reikšmės. Nemanau, kad šios problemos visiškai tiesiogiai susijusios su tam tikrų asmenybių dominavimu, kaip šiuo atveju - penktąją kadenciją pradėjusio Liutauro Labanausko. Manau, ši penktoji kadencija rodo, kad organizacija nebeturi resursų vystytis.

Jonas Korsakas
"Gydytojų sąjunga, kaip organizacija, sustojo laike", - sako Jonas Korsakas. Algirdo Kubaičio nuotr.

Kaip vertinate LGS veiklą, vadovaujant L. Labanauskui?

J. Dapšauskas: Nesakau, kad galėčiau įvardinti konkrečias blogybes. Egzistuoja šakninė problema – nuo visuomeninio intereso nukrypimas į simbiozę su farmacininkais. Tai sensacija! Analogiška situacija – „Švyturio“ atstovo vadovavimas nacionalinei aludarių gildijai. Su niekuo net nereikia derinti reikalų – tas pats žmogus viską suderina. Ir patys gydytojai, leisdami sąjungai vadovauti tokiam asmeniui, parodo, jog LGS įkalinama farmacijos.  O paskui gydytojai skundžiasi, kad yra susipriešinimas su sveiką gyvenseną propaguojančiomis organizacijomis, su sveikuoliais. Tačiau patys gydytojai turėtų spręsti, iš kurios organizacijos reikia išsilaisvinti. Tačiau iš vienos – gydytojų ar farmacininkų sąjungos – būtina išsivaduoti. Turi likti viena organizacija.Žinoma, LGS privalo turėti tikslą ginti profesinį gydytojų interesą, bet turi nepamiršti ir viešojo, visuomenės, intereso.  O dabar paklaustas apie kyšius L. Labanauskas sako, kad nieko negalima išspręsti, kol bus tokie gydytojų atlyginimai. Tai reiškia – „nieko nedarykite!”. Tačiau juk ir Šventajame Rašte pasakyta: „Kas ištikimas mažuose dalykuose, tas ištikimas ir dideliuose“. Kita vertus, jei būtų daugiau dėmesio skiriama sveikatinimui, žmonės mažiau sirgtų, tada ir gydytojai nebūtų tokie apkrauti ir be papildomo darbo krūvio galėtų uždirbti tą patį atlyginimą.

A. Šimaitis: Pasakyti, kad LGS nieko nedaro gydytojų labui, nebūtų galima. LGS veiksmų dėka 2004-2005 m. kilo atlyginimai - tai bene reikšmingiausias jų indėlis į gydytojų gyvenimą. Lygiai taip pat negalima teigti, kad ji svariai prisideda  prie nacionalinės sveikatos apsaugos vystymo. Vien tik ko vertas faktas, kad per visą prof. L. Labanausko laiko prasme įspūdingą laikotarpį nebuvo pradėta diskusija ar debatai apie papildomus mokėjimus gydytojams. Tai yra netiesioginis įrodymas, kad LGS mažai rūpi gydytojų bendruomenės visuomeninis veidas. Kuriant gerovės valstybę, apie kurią taip plačiai kalba naujoji vyriausybė, yra svarbus procesas, kuriame LGS turėtų imtis lyderio vaidmens. Apsiribojimas tik savo bendruomenės, o kartais net ir tam tikros grupės toje bendruomenėje interesais, gali tapti vienu iš didesnių trukdžių tarpusavio supratimui tarp įvairių valstybės institucijų, organizacijų bei socialinių grupių.

A. Šimaitis
"Anglijoje gydytojų organizacijos gerokai aktyvesnės formuojant nacionalinę sveikatos apsaugos politiką", - teigia dr. Audrius Šimaitis. Algirdo Kubaičio nuotr.

Ypač įsimintinas LGS elgesys, kai buvo sprendžiamas jaunųjų gydytojų (rezidentų) likimas. LGS liko kurčia ir ciniškai pareiškė, kad į tai nesikiš, nes rezidentai nėra gydytojai. Tačiau kai jaunieji gydytojai, vadovaujami tuomečio Lietuvos jaunųjų gydytojų asociacijos vadovo Jono Korsako, titaniškomis pastangomis patys išsikovojo geresnes sąlygas ir sąlyginai gerus atlyginimus, tuomet LGS įsikišo ir pasakė, kad rezidentų atlyginimai per dideli.

Anglijoje veikia kelios analogiškos LGS organizacijos. Jos yra gerokai aktyvesnės formuojant nacionalinę sveikatos apsaugos politiką, vadovavimas gerokai skaidresnis nei lietuviškosios organizacijos, ir vadovai keičiasi gerokai dažniau nei Lietuvoje, nes yra daug žmonių, kurie turi įdomių ir originalių minčių bei idėjų....

J. Korsakas: Mano nuomone, Gydytojų sąjunga, kaip organizacija, sustojo laike. Įdomu būtų sužinoti, kiek naujų gydytojų tapo šios sąjungos nariais per paskutiniuosius metus. Manau, tie skaičiai labai maži, kas rodo vieną pagrindinių problemų: jauni gydytojai suvokia, kad organizacija nesugeba atstovauti jų interesams. Čia, matyt, susidaro užburtas ratas: viena vertus, jauni ir aktyvūs gydytojai nebestoja į Gydytojų sąjungą, kita vertus, joje trūksta jaunų, modernaus mąstymo ir iniciatyvių žmonių, todėl organizacija nebesivysto.  Norint ištrūkti iš šio ydingo rato reikia imtis gana radikalių žingsnių. Turbūt pirmasis iš jų turėtų būti viešas ir skaidrus problemų įvardijimas. Po to turėtų eiti aktyvus dialogas su medicinos studentais, rezidentais, jaunais gydytojais, privačiomis medicinos įstaigomis, slaugytojų bei pacientų organizacijomis ir emigracijoje dirbančiais medikais, kurio tikslas - iš esmės pakeisti gydytojų požiūrį į savivaldą ir vertybes. Kaip vienas paskutinių žingsnių galėtų būti referendumas tarp Lietuvos medikų dėl privalomos narystės Gydytojų sąjungoje. Privaloma narystė gydytojų savivaldos organizacijose yra vienas pagrindinių skirtumų tarp Lietuvos ir daugelio ES valstybių. Tačiau privaloma narystė reiškia kur kas daugiau nei privalomos įmokos organizacijai. Pavyzdžiui, Vokietijoje tai garantas, kad gydytojas gaus paramą iš organizacijos iškilus problemoms, draudimo paslaugas, toliau gaus atlyginimą, jei dėl ligos ar nelaimės taptų nedarbingas, pensijų kaupimo fondus. Iš esmės tai - visas paslaugų paketas. Ženkliai skiriasi ir pačios organizacijos įtaka bei politinis vaidmuo. Vokietijoje gydytojų savivaldos organizacijos organizuoja specialybės egzaminus rezidentūroje, koordinuoja gydytojų ruošimą, tobulinimąsi, vykdo kitų šalių medicinos specialistų kvalifikacijos pripažinimą, suteikia įvairias pažymas, organizuoja kursus.

Juozas Dapšauskas
"LGS privalo turėti tikslą ginti profesinį gydytojų interesą, bet turi nepamiršti ir viešojo, visuomenės, intereso", - mano Juozas Dapšauskas. Liudo Masio nuotr.

Kokia Liutauro Labanausko populiarumo paslaptis, kad penktą kadenciją iš eilės yra išrenkamas LGS prezidentu?

Liutauras Labanauskas: Jokios paslapties nėra. Mūsų organizacijoje kandidatūras kelia miestų ar rajonų gydytojai. Keli miestai iškėlė mane kaip kandidatą – aš sutikau. Yra dar neužbaigtų darbų, kuriuos norisi užbaigti. Pavyzdžiui, dar neįvestas žalos atlyginimo be kaltės modelis.

Ar buvo pasiūlyta daugiau kandidatų į LGS prezidento postą?

L. Labanauskas: Mūsų nuostatai numato, kiek jų gali būti pasiūlyta, bet buvo dar keli kandidatai pasiūlyti. Tačiau jie nekandidatavo – atsisakė.

Kaip LGS prezidentas vertina kritiką, kad vadovaudamas Gydytojų sąjungai tuo pat metu yra susijęs su farmacininkais?

Liutauras Labanauskas (juokiasi): Tie, kurie taip sako, tegu truputį atsibunda. Mažiausiai penkeri metai nebesu susijęs. Jie spekuliuoja tokia informacija. Iš tiesų net ir nebuvau susijęs su farmacija. Esu gastroenterologas ir buvau susijęs su papildais – tol, kol buvo sukurti geri lietuviški.

 Ką atsakytumėte į kaltinimus, kad nesistengiate užkirsti kelio kyšiams, kad laikotės nuostatos, esą apie tai galima kalbėti tik pakėlus gydytojų atlyginimus?

L. Labanauskas: O tas, kas sako, tegu ir pasako, ką daryti.

O jūs žinote, ką daryti?

L. Labanauskas: Mes ir žinome, ką daryti, bet kad tokie faktai nepasitvirtina. Nejaugi LGS turėtų būti kaip STT ir užsiimti gydytojų kontrole? Mūsų 60 gydytojų iš visų miestų buvome STT rengtoje konferencijoje, mes daug su jais bendraujame. Konferencijoje mums paaiškino, kas tai yra kyšis – kai duodi atlygį tam, kad tau suteiktų paslaugą, o po paslaugos suteikimo – tai ne kyšis. Konferencijos metu norėjome pasitikrinti, ar mes viską teisingai suprantame. Jos pabaigoje pagaliau mes išsiaiškinome, kad kyšių neimame.Ką atsakytumėte į portalo pašnekovų teiginius, kad rezidentų net nelaikote gydytojais ir nesirūpinate jų problemomis?

L. Labanauskas: Gydytojų sąjunga gydytoju laiko žmogų, gavusi gydytojo diplomą. Tokios yra pasaulinės Gydytojų sąjungos nuostatos. Gydytojų sąjungos nariu tampa bet kuris gydytojas, bet kad būtų patogiau, jis prisirašo prie savo miesto ar rajono skyriaus. Atskirai gydytojų rezidentų sąjungos niekas nedarys. Esame ne kartą su jais kalbėję, kad jei nori savo atstovą kelti į LGS valdybą, mes skirsime vietą. Laukiame jų sprendimo.

O jūs susirinkote klausimus iš tų, kurie turbūt nežino, ką daro Gydytojų sąjunga.

O ką daro Gydytojų sąjunga?

L. Labanauskas: Viską, ko klausiate. Tik ne atskiroms specialybėms.

Siekiame atšaukti anos valdžios kadencijos korumpuotus įsakymus, kuriais remiantis dabar vaistus skiria ne gydytojai,  o farmacijų tinklai, taip kai kuriems ekonominiams vienetams suteikiant didžiausią ekonominę naudą.

Ir paskutinis klausimas. Ką atsakytumėte kritikams, kurie LGS veikloje pasigenda dėmesio visuomenės sveikatinimui?

L. Labanauskas: Sveikatinimo procesas nėra gydytojų sąjungos darbas. Mes jį remiame, bet patys nesiruošiame nieko sveikatinti, nes tai – ne mūsų darbas. Mes remiame gydytoją ir jo interesus.

Gruodžio 14-15 d. Šiauliuose vykusiame Lietuvos gydytojų sąjungos (LGS) XIV suvažiavime prof. dr. Liutauras Labanauskas LGS prezidentu išrinktas penktai kadencijai iš eilės. Iš 178-ių balsavime dalyvavusių delegatų už jo kandidatūrą balsavo 147. Lietuvos gydytojų sąjungai L. Labanauskas vadovauja nuo 1998 metų.

Ligita Sinušienė

ligita@vlmedicina.lt

Įvertinkite straipsni:
Jūs dar nebalsavote
Kategorijos: Sveikatos apsauga
skaityti komentarus (12)
Rašyti komentarą
Pasidalinti su draugais

Susiję straipsniai

NAUJAUSI STRAIPSNIAI
Telemedicinos galimybės gydant retas ligas
Telemedicina – sveikatos priežiūros teikimas ir palaikymas, naudojant komunikacijos technologijas ir elektroninę i...
Nuo žmogaus papilomos viruso paskiepyta 13 tūkstančių berniukų
Nuo praeitų metų vasario Lietuvoje pagal Vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių žmogaus papilomos viruso vakcina prad...
Greitas papildomų kilogramų atsikratymas: kai kuriems gali būti pavojinga
2017 metais pasibaigus klinikiniams tyrimams ir patvirtinus semagliutido preparatus medicininiam gydymui, II tipo diabet...
Kaip atlikti pradinio gaivinimo veiksmus suaugusiajam, vaikui ir kūdikiui
„Dažniausiai nelaimės ištinka staiga ir netikėtai. Pamačius gulintį ir sąmonės netekusį žmogų gyvybiškai brangi ta...
Vilniaus miesto klinikinės ligoninės direktorė: kokius iššūkius teko įveikti?
Vilniaus miesto klinikinė ligoninė – tai pagrindinė ligoninė Vilniaus miesto gyventojams. COVID-19 pandemijos metu...
Populiarios žymos
Ligos ir sveikata Man rūpiŠirdis ir kraujotakaPlaučiai ir kvėpavimas Virškinimo sistemaEndokrininė sistemaSmegenys, nervų sistemaŠlapimo organai ir inkstaiStuburas, kaulai, sąnariaiRaumenys ir sausgyslėsLytiniai organaiOda, plaukai ir nagaiLimfmazgiai, kraujas ir imunitetas KrūtysAkysAusys, nosis ir gerklėBurna ir dantysPsichikos ligos
 
Simptomai ir ligosAlergijaVėžys ir kraujo ligos Peršalimas ir gripasTemperatūraKūno tirpimasSkauda šonąSvorio kontrolė, valgymo sutrikimaiPriklausomybėMiego sutrikimaiNuovargis ir silpnumasInfekcinės ligos
 
PsichologijaSveika vaikystėŽvilgsnis į praeitįSveika senatvė
Sveikata be vaistų Gydymas augalaisAlternatyvios terapijosSveika mitybaSveikas ir gražus kūnasVegetarų virtuvėJogaSveika dvasiaSėkmės istorijos
Renginiai
Konsultuoja specialistas
Sveikatos apsauga
Nuomonė
ReklamaApie musLigų klasifikatoriusKontaktaiPrivatumo Politika
2015-20 © UAB “Vlmedicina”. Visos teises saugomos | sprendimas webmod: Svetainių kūrimas
Į viršų