Trečiadienis, 2022.09.28
Reklama

Žiemos pramogų mėgėjus nuo galvos traumų apsaugo sportiniai šalmai

2011-12-22 09:50:04

Žiemos sporto šakos, ypač slidinėjimas ir čiuožimas snieglente, šiais laikais yra labai populiarios žmonių tarpe tiek patalpose po stogu, tiek atvirose vietovėse įrengtuose žiemos pramogų kompleksuose. Šias sporto rūšis Europoje pamėgo keli milijonai įvairaus amžiaus žmonių, nes jos teikia didelį malonumą, teigiamai veikia sveikatą, atpalaiduoja. 

 Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Neinfekcinių ligų prevencijos skyriaus visuomenės sveikatos specialistai perspėja, kad populiarus žiemos sportas gali sukelti riziką susižaloti. Laimė, yra daug galimybių, kaip išvengti sužalojimų, pavyzdžiui, užtikrinti geresnę sporto paslaugų infrastruktūrą, didinti naudojamo sporto inventoriaus ir apsaugos priemonių saugą, užtikrinti nustatytų taisyklių laikymąsi, skatinti geresnį fizinį pasirengimą bei tobulinti mokymo metodus.

 Akivaizdu, kad geriausia, ką galime padaryti, tai užtikrinti, kad nelaimingo atsitikimo ar sužalojimo būtų išvengta. Tačiau nėra sporto be rizikos, todėl apsaugos priemonių, tokių kaip sniego šalmai, dėvėjimas yra būtinas, kad nelaimingo atsitikimo atveju galvos sužalojimas būtų kuo mažesnis.

 Svarbiausia informacija apie žiemos sporto pramogas:

• Žiemos sportas kelia pakankamai didelę sužalojimų riziką. Vaikai ir jauni žmonės susiduria su didesne rizika. Nėra pastebėta reikšmingų skirtumų tarp snieglentininkų ir slidininkų sužalojimų rizikos dydžio.

• Daugiau nei 50 proc. visų sunkių ir mirtinų žiemos sporto metu patiriamų sužalojimų yra galvos traumos.

• Jei kitų sužalojimų, pavyzdžiui, kojos lūžių, dėl gerėjančios slidinėjimo įrangos kokybės mažėja, galvos sužalojimai tarp sniego sporto traumų sudaro didžiausią dalį.

• Teisingai dėvimi sportiniai šalmai sumažins susidūrimo ir susitrenkimo poveikį, kartu ir sužalojimo sunkumą. Apskaičiuotas šalmų apsauginis poveikis siekia nuo 21 iki 45 procentų.

• Džiugu, kad šalmų dėvėjimas populiarėja: Vokietijoje, Austrijoje, Šveicarijoje atitinkamai šiuo metu skelbiami 40, 63 ir 76 proc. šamų dėvėjimo rodikliai. Šveicarijoje vaikų šalmų dėvėjimo rodiklis siekia net 95 proc.

• Ne visi sutaria dėl šalmų privalomo dėvėjimo įteisinimo. Baiminamasi, kad tai galėtų atstumti dalį žiemos sporto mėgėjų.

• Aukštas šalmų dėvėjimo lygis rodo, kad dabar, siekiant sumažinti galvos sužalojimų sunkumą, gali būti tinkamas laikas privalomam šalmų dėvėjimui įteisinti.

• Kadangi vaikai labiau nei kitos amžiaus grupės rizikuoja patirti galvos sužalojimų, slidinėjant ir čiuožiant snieglente šalmų dėvėjimas vaikams iki 15 metų turi būti privalomas bent jau mokyklose ir žiemos sporto stovyklose.

• Pirmieji teisiniai žingsniai, siekiant privalomo šalmų dėvėjimo slidinėjimo trasose, jau žengti Italijoje ir Austrijoje. Kitur tai vis dar platesnių politinių diskusijų tema, tačiau kliūčių iškilti neturėtų.

Žiemos sporto metu patiriami sužalojimai

  Kiekvienais metais Europoje žiemos sporto metu susižaloja tūkstančiai žmonių, kurie paskui gydomi ligoninėse. Pavyzdžiui, Austrijoje 2008–2009 m. žiemos sezono metu apie 46 tūkst. slidininkų ir 12 tūkst. snieglentininkų buvo gydomi logoninėse dėl patirtų sužalojimų. Per tą patį žiemos sezoną Prancūzijoje susižalojo 108

tūkst. slidininkų ir 31 tūkst. snieglentininkų. Vokietijoje skelbiama, kad kasmet susižaloja apie 50 tūkst. žmonių. Remiantis surinkta statistika, 13-oje Europos Sąjungos valstybių apskaičiuota, kad visame Europos Sąjungos regione kasmet įvyksta apie 300 tūkst. sužalojimų, susijusių su žiemos sportu, po kurių reikalingas medicininis gydymas ligoninėse, iš jų 170 tūkst. sudaro slidininkų sužalojimai ir 90 tūkst. snieglentininkų sužalojimai.

 Ne Europos Sąjungos šalys taip pat pateikia panašius statistinius duomenis. Šveicarijoje kasmet apie 70 tūkst. gyventojų reikalingas medicininis gydymas po patirtų sužalojimų slidinėjant ar čiuožiant snieglente ir dar 10 tūkst. sužalojimų važinėjantis rogėmis. Papildomai apie 30 tūkst. svečių iš užsienio valstybių susižaloja Šveicarijos kalnuose. Paskaičiuotas rodiklis, susijęs su metiniu vidurkiu, siekia apie 3,5 sužalojimų, tenkančių 1 000 slidinėjimo dienų Šveicarijoje.   

 Norvegijoje vidutinis slidininkų ir snieglentininkų sužalojimų vidurkis yra 1,5, tenkantis 1000 slidinėjimo ir čiuožinėjimo snieglente dienų. Selbiami sužalojimo vidurkiai JAV (Vermonte) – 1,9 ir Kanadoje – 2,5, tenkantys 1 000 slidinėjimo dienų vieno sezono metu.

Vaikai susižaloti rizikuoja labiau nei suaugusieji. Susižalojimų rizika vaikų amžiaus grupėje nuo 6 iki 18 metų dvigubai didesnė lyginant su suaugusiaisiais. Patirties ir įgūdžių trūkumas, netinkamos įrangos naudojimas – tik keletas veiksnių, lemiančių didesnį jaunų žmonių sužalojimų skaičių.         

 Laimei, mirtinų sužalojimų kalnų slidinėjimo trasose pasitaiko rečiau. Skelbiami rodikliai – nuo 0,25 iki 0,29 mirčių, tenkančių milijonui slidinėjimo dienų Šveicarijoje, JAV iki 0,75 mirčių, tenkančių milijonui slidinėjimo dienų, ir 0,53 mirčių, tenkančių milijonui čiuožinėjimo snieglente dienų. Nustatyta, kad tie patys rizikos veiksniai būdingi ir mirtiniems, ir nemirtiniems galvos sužalojimams, todėl, siekiant jų išvengti, taikomi tie patys principai.     

 Galvos sužalojimai žiemos sporto metu

  Remiantis skirtingų tyrimų duomenimis iš Šveicarijos, Vokietijos, Austrijos, Norvegijos ir Kanados, galvos sužalojimai sudaro apie 15 proc. visų slidininkų patirtų traumų ir apie 16 proc. visų snieglentininkų patirtų sužalojimų (1 lentelė). Remiantis Europos Sąjungos duomenų bazėje kaupiamais (IDB) ligoninėse registruojamais satistiniais duomenimis apie sužalojimus, ataskaitoje nurodoma, kad iš visų slidinėjimo metu patirtų nelaimingų atsitikimų galvos sužalojimai sudarė 11 proc., o čiuožinėjimo snieglente metu – apie 7 proc.

   1 lentelė. Sužalojimai žiemos sporto metu pagal kūno dalis

 

Kūno dalis

Slidininkai

Snieglentininkai

Dalis (%)

Svyravimai (%)

Dalis (%)

Svyravimai (%)

Galva, kaklas

15

13−17

16

13−17

Liemuo, stuburas

15

15−19

15

15−20

Petys, žastas

20

17−23

20

18−22

Alkūnė, dilbis

5

3−6

10

8−12

Riešas, plaštaka

10

10−23

20

15−25

Klubas, šlaunis

8

7−10

4

3−5

Kelis

25

20−30

15

13−18

Blauzda, kulkšnis, pėda

15

12−18

13

10−15

Tyrimai rodo, kad galvos sužalojimai taip pat sudaro apie 15 proc. visų patiriamų traumų, susijusių su važinėjimu rogėmis. Sunkūs galvos sužalojimai, patirti čiuožinėjant rogėmis, sudaro net apie 55 proc. Galvos sužalojimai tarp vaikų sudaro didesnę dalį nei kitose amžiaus grupėse. Kai kurie tyrimai netgi nurodo, kad slidininkų ir snieglentininkų sunkių galvos sužalojimų rizika net tris kartus didesnė amžiaus grupėje iki 35 metų, nei 35 metų ar vyresnių žmonių amžiaus grupėje. Vaikų rizika susižaloti galvą yra didesnė dėl jų specifinių kūno proporcijų: palyginti mažesnio ūgio ir svorio santykio su galva, nei suaugusiųjų.

  Taip pat gana ryškūs skirtumai ir tarp vyrų bei moterų. Moterys žymiai dažniau nei vyrai patiria kelio sužalojimus, vyrai dažniau susižaloja galvą. Vieno tyrimo duomenys nurodo, kad iš visų sniego sporto dalyvių, vyrų galvos sužalojimų rizika yra 2,2 karto didesnė nei moterų. Dauguma galvos sužalojimų yra plėštinės žaizdos arba sumušimai. Detalesnė Šveicarijos statistinių duomenų analizė parodė, kad atviros žaizdos, ypač veido srityje, sudaro apie 33 proc. visų registruotų galvos sužalojimų, susijusių su slidinėjimu ir čiuožimu snieglente. 32 proc. sužalojimų sudaro galvos, veido ir kaklo sumušimai. Apie 20 proc. sužalojimų sudaro smegenų sukrėtimai.      

Kitas tyrimas nurodo, kad nors dauguma žiemos sporto metu patirtų sužalojimų, gydytų traumų

centruose, būna nesunkūs, tačiau vienas iš dešimties pacientų patiria sunkius smegenų sužalojimus. Dažniausiai pasitaikančios sunkių sužalojimų priežastys – susidūrimas su medžiu ar kitu nejudančiu objektu, pavyzdžiui, slidinėjimo trasoje esančiu stulpu arba su kitu slidininku. Galvos sužalojimai, sudarantys 60 proc., yra pagrindinė su žiemos sporto sužalojimais susijusi mirties arba ilgalaikio neįgalumo priežastis.       

 Šveicarijoje suteiktų gelbėjimo paslaugų statistika rodo, kad galvos sužalojimų dalis iš visų žiemos sporto metu patirtų sužalojimų per paskutinius aštuonis sezonus išliko nepakitusi, nepaisant pastebimo vis didėjančio vyrų ir moterų sportinių šalmų dėvėjimo rodiklio. Kai kurie šaltiniai teigia, kad nuo 1970 m. iki 1990 m. galvos sužalojimų dalis žiemos sporto metu netgi didėja, tačiau duomenys rodo, kad tuo laikotarpiu keitėsi batų, apkaustų ir slidžių technologija, o tai lėmė kito pobūdžio sužalojimų sumažėjimą, dėl to santykinai galvos sužalojimų dalis išaugo: sumažėjus apatinės kojos dalies sužalojimų, kitų sužalojimų dalis proporcingai padidėjo. Galvos sužalojimų skaičiaus padidėjimą taip pat galėjo lemti trauminių smegenų sužalojimų klinikinės simptomatikos diagnostikos pagerėjimas, padažnėjęs rizikingas elgesys, toks kaip šuoliai ir akrobatiniai manevrai bei pernelyg didelis greitis. Kiti veiksniai, kurie taip pat galėjo turėti įtakos galvos sužalojimų rizikos padidėjimui: kai kurių slidinėjimo trasų atkarpų padidėjusi apkrova (didesnis lankomumas), slidinėjimo trasų paruošimas, trasų sniego dangos apledėjimas, dirbtinis sniegas, slidžių pasirinkimas. Sniego parkų atsiradimas, kur galima didesnė susidūrimo bei galvos sužalojimų rizika, dar vienas veiksnys, mažinantis teigiamą šalmų dėvėjimo poveikį.         

 Apsauginis šalmų poveikis       

Ar Europos standartas užtikrina pakankamą apsaugą?        

Apsauginis sniego sporto šalmo poveikis yra akivaizdus: visų pirma, susidūrimo arba kritimo atveju jis sumažina smūgį į galvą. Antra, jis apsaugo nuo įvairių objektų patekimo į kaukolę. Šalmas, žinoma, visiškai neapsaugo nuo visų galimų galvos sužalojimų. Svarbu, kad šalmas, kiek leidžia komfortas, turi būti kuo labiau prigludęs, o smakro dirželis visada tvirtai užsegtas.        

Ir Europoje, ir Šiaurės Amerikoje sniego sporto šalmų standartai patvirtinti ir paskelbti. Europos Sąjungos ir Šveicarijos rinkose leidžiami tik tokie šalmai, kurie pilnai atitinka EN 1077 standarto reikalavimus. Europos standartas (EN 1077) „Aukštikalnių slidininkų ir snieglentininkų šalmai“ apibrėžia reikalavimus šalmų konstrukcijai (įskaitant regos lauką), atsaparumo smūgiui ir drėgmės pralaidumo savybes, atsparumą išorinių objektų patekimui ir pritaikymo ypatybes, taip pat ženklinimą bei informacijos pateikimą. Kadangi galvos modeliai, skirti šalmų testavimui ir tinkamumo įvertinimui, sudaryti iš kietos masės, neįmanoma daryti išvadų apie smegenų judėjimą kaukolės viduje, dėl to nėra aišku, kiek sportiniai šalmai iš tikrųjų apsaugo nuo smegenų sukrėtimo.         

Apsauginis poveikis iš dalies priklauso nuo galvos judėjimo greičio kliūties arba žemės atžvilgiu smūgio momentu. Europos normatyve (EN 1077) leidžiamas smūgio greitis 5,42 m/s (apytiksliai 20 km per val.), taip, kad smūgis neviršytų maksimalaus pagreičio į 250 g testuojamą galvos modelį. Plačiose, plynose, vidutinio sunkumo slidinėjimo trasose gali būti pasiektas vidutinis 40 km per val. greitis. Tačiau Šveicarijoje vidutinio sunkumo trasose slidininkų vidutinis judėjimo geitis siekia apie 30 km per val. Vaikai juda vidutiniškai 19 km per valandą greičiu, nuo 6 iki 46 km per val. ribose.        

Reikia pažymėti, kad galvos judėjimo greitis smūgio metu dažnai nesusijęs su slidininko ar snieglentininko judėjimo greičiu, kadangi daugumos kritimų atvejų pirmas smūgis tenka ne galvai. Dėl to tarptautiniuose standartuose nustatytos maksimalios smūgio greičio ribos dauguma atvejų yra pakankamos, kad būtų užtikrinta apsauga nuo smūgio.      

Ar šalmai sumažina sužalojimo sunkumą?        

Sniego sporto šalmų apsaugos nauda buvo įvairių studijų tyrinėjimo objektas. Remiantis naujausiais duomenų analizės rezultatais, šalmus dėvintys žmonės nuo 21 iki 45 proc. rečiau patiria galvos sužalojimus nei tie, kurie nedėvi šalmų. Toks platus apsaugos diapazonas nurodomas dėl to, kad į vertinamą žmonių grupę įeina skirtingų kategorijų žmonės: kai kurie tyrimai analizuoja tik tam tikro amžiaus grupes, kiti tyrimai analizuoja tik sunkius sužalojimus, kurie gydomi ligoninėje. Išanalizavus Europos sužalojimų duomenų banko duomenis apie žiemos sporto dalyvius, kurie buvo gydomi ligoninėje 2002−2008 m. laikotarpiu (iš viso sužaloti 4 595 asmenys), paaiškėjo, kad dėvint šalmą smegenų sukrėtimo rizika sumažėja per pusę: iš patyrusių smegenų sukrėtimą dėvėjusių šalmą žmonių buvo 2,3 proc., o iš nedėvėjusių šalmo − 5,8 proc.        

 Be šalmo dėvėjimo, sužalojimų sunkumo rezultatus taip pat gali veikti ir kiti veiksniai. Šalmus dėvintys žmonės gali būti atsargesni, kantresni ir slidinėti arba čiuožinėti snieglente atsargiau už tuos, kurie nedėvi šalmų. Kita vertus, dėvėdami šalmus žmonės gali būti apimti klaidingo saugumo jausmo ir linkę labiau rizikuoti (pasireiškia rizikos kompensavimo efektas). Kai kurie tyrimai rodo, kad dėvintys šalmą žmonės slidinėja arba čiuožia snieglente greičiau už jo nedėvinčius. Kiti tyrimai nurodo, kad žiemos sporto dalyviai, kurie save laiko mėgstančiais rizikuoti slidininkais ir snieglentininkais, labiau linkę dėvėti šalmus nei tie, kurie save laiko atsargiais. 

Galiausiai, nors negalime visiškai atmesti pasireiškiančio rizikos kompensavimo efekto, galime daryti išvadą, kad padidėjęs noras labiau rizikuoti dėvint šalmą neviršija sniego sporto šalmo suteikiamo apsauginio poveikio.

Ar padaugėja kaklo sužalojimų?          

Taip pat svarbu pažymėti, kad dėvint šalmą, kaklo srities sužalojimų tikimybė nepadidėja. Tarptautinėje duomenų apžvalgoje pateikiama išvada, kad sniego sporto šalmai taip pat nepadidina stuburo kaklo srities sužalojimų rizikos ir jų sunkumo. Jei šalmas pasirenkamas pagal amžių, veiklos pobūdį ir yra dėvimas teisingai, jis nepadidina nei kaklo sužalojimų, nei kitų sužalojimų dažnumo. Nors nėra atliktų tyrimų apie sportinio šalmo apsauginį poveikį čiuožiant snieglente, jo veikimo principas yra panašus, todėl turėtų suteikti tokią pačią apsaugą.

           

Apibendrinant galima teigti, kad sportiniai šalmai slidininkams ir snieglentininkams suteikia reikšmingą apsaugą. Šalmai sumažina susidūrimo ir susitrenkimo poveikį, dėl to sumažėja sužalojimų sunkumas. Nustatyta, kad sniego sporto šalmai sumažina galvos sužalojimų nuo 21 iki 45 proc., priklausomai nuo sužalojimą sukėlusio veiksnio.        

Sniego sporto šalmų naudojimo padidėjimas         

Per pastaruosius kelis dešimtmečius visuomeninės ir privačios institucijos aktyviai dirba, šviesdamos slidininkus apie gresiančią sužalojimų riziką ir galimas prevencines priemones. Prevencinės priemonės, tai elgesio taisyklių mokymas, atitinkamų pratimų ir apšilimo atlikimas, prieš einant į slidinėjimo trasą, tinkamos įrangos bei apsaugos priemonių pasirinkimas, naudojimas ir t. t.         

Prieš

dešimtmetį retas slidininkas ar snieglentininkas dėvėjo šalmą. Šiomis dienomis vis daugiau moterų ir vyrų, užsiimančių sniego sportu, saugo savo galvas, dėvėdami šalmus. Šveicarijoje šalmų dėvėjimo rodiklis nuo 16 proc. 2002–2003 m. žiemos sezono metu padidėjo iki 76 proc. 2009–2010 m. žiemos sezono metu (1 pav.). Vokietijoje 2007–2008 m. žiemos sezonu 40 proc. slidininkų dėvėjo šalmus. Austrijoje 2008–2009 m. žiemos sezonu užfiksuotas 63 proc. šalmų dėvėjimo rodiklis. Šveicarijoje pasiektas 95 proc. vaikų ir jaunuolių šalmų dėvėjimo rodiklis. Prancūzijoje 2008 m. skelbiamas vidutinis 65 proc. vaikų šalmų dėvėjimo rodiklis.

 Šalmų dėvėjimo propagavimo kampanijos neabejotinai labai prisidėjo prie ženklaus šalmų dėvėjimo rodiklio augimo. Tai rodo, kad jau tinkamas metas taikyti griežtesnius įpareigojimus kalnų slidinėjimo paslaugų teikimo operatoriams, sniego sporto instruktoriams, sportininkėms ir sportininkams, siekiant užtikrinti sniego šalmų dėvėjimą aktyviai sportuojant. Šie įpareigojimai gali būti įtraukti į elgesio taisykles, profesionalų ir vietos operatorių protokolą arba įteisintas privalomas sportinių šalmų dėvėjimas nacionaliniu lygmeniu.

Kai kuriose skandinavų šalyse keltuvų operatoriai neleidžia vaikams įeiti į jų patalpas ir keltuvus, jei šie nedėvi tinkamų šalmų.

Kai kuriose šalyse šalmų dėvėjimas slidininkams ir snieglentininkams jau yra privalomas. Italijoje nuo 2005 m. sausio 1 d. įstatymu įteisintas privalomas vaikų iki 14 m. šalmų dėvėjimas. Deja, nėra duomenų apie šalmų dėvėjimo rodiklius Italijoje. Austrijoje, Žemutinės Austrijos žemė buvo pirmoji, kuri 2009 m. kovo mėn. įteisino privalomą vaikų iki 15 m. šalmų dėvėjimo reikalavimą. Šiandien septyniose iš devynių Austrijos žemių patvirtintos šalmų dėvėjimo taisyklės. 

Yra išreikštos tik kelios prieštaraujančios, tačiau jokiais faktais nepagrįstos nuomonės dėl privalomo sniego sporto šalmų dėvėjimo įteisinimo reikalingumo, kuriomis teigiama, jog, įteisinus privalomą šalmų dėvėjimą, gali sumažėti sniego sporto dalyvių skaičius.

Rekomendacijos

Kadangi sportiniai šalmai skirti apsaugoti gyvybiškai svarbioms galvos dalims, šalmų dėvėjimas turėtų būti primygtinai rekomenduojamas tokiose sniego sporto rūšyse, kaip slidinėjimas, čiuožinėjimas snieglente ir važinėjimas rogėmis.

Vis daugiau žmonių, besimėgaujančių sniego sportu, dėvi šalmus. Šiandien daugelyje Europos valstybių daugiau nei 50 proc. sniego sportininkių ir sportininkų dėvi šalmus. Aukštas šalmų dėvėjimo rodiklis rodo, kad atėjo laikas įtvirtinti nuolatinėms prevencijos priemonėms ir paskatinti sniego sporto paslaugų operatorius bei valdžios institucijas remti šių naujų priemonių taikymą. 

Kadangi visas suinteresuotas šalis sieja bendras veiklos interesas, ypač vietos valdžios institucijų, slidinėjimo trasų operatorių ir instruktorių, kad būtų užtikrintas maksimalus saugos lygis slidinėjimo trasose, kiekvienas iš jų turi atlikti savo vaidmenį savo atsakomybės ribose, skatinant visuomenę naudoti šalmus. Yra daug įvairių priemonių, skatinančių šalmų dėvėjimą, įskaitant tęstinę žiniasklaidos kampaniją ir tikslinių grupių informavimą, bendradarbiaujant su profesionalais ir suinteresuotais sniego sporto subjektais. Tokiu būdu sportuojantys bus labiau informuoti apie sniego sporto sužalojimų riziką ir apie tinkamų apsaugos priemonių, tokių kaip šalmai, naudojimo svarbą. Mokymo kursuose ir mokymo medžiagoje, skirtoje būsimiems žiemos sporto šakų instruktoriams, turėtų būti gerai išdėstyta ir aprašyta tema apie tinkamos apsaugos įrangos dėvėjimą. Tai labai svarbu, kadangi žiemos sporto instruktoriai šioje srityje yra visuomenės nuomonės

formavimo lyderiai, nes jie tiesiogiai bendrauja su pradedančiaisiais ir neturinčiais patirties žiemos sporto mėgėjais, todėl jie tinkamiausiu laiku gali pabrėžti apsaugos priemonių dėvėjimo svarbą.

Šalmų dėvėjimas taip pat turėtų būti privalomas profesionalams (žiemos sporto šakų instruktoriams, slidinėjimo trasų prižiūrėtojams ir gelbėjimo tarnybos personalui), kurie tiesiogiai bendrauja su sniego sporto dalyviais slidinėjimo trasose.  

Tiekėjai, nuomojantys sniego sporto įrangą, taip pat turėtų būti skatinami siūlyti nemokamai arba su nuolaida šalmus klientams, kurie nuomojasi kitą sniego sporto įrangą ir priemones. Žiemos sporto dalyviai taip pat turėtų būti skatinami saugotis ir patys. Keltuvų operatoriai, reklamuodami savo paslaugas, turėtų sieti jas su šalmų dėvėjimu, kaip neatsiejama slidinėjimo trasų elgesio taisyklių dalimi. Turėtų būti apsvarstytos ir kitos šalmų dėvėjimą skatinančios iniciatyvos, tokios kaip mokesčio sumažinimas arba nemokamo nusileidimo pasiūlymas keleiviams, dėvintiems šalmus. Vietovėse arba regionuose, kur palyginti didelė dalis sportuojančių žmonių dėvi šalmus, keltuvų operatoriai gali dar labiau kelti šalmų dėvėjimo rodiklius, drausdami naudotis keltuvais nedėvint šalmo, pradedant nuo tėvų, kurių vaikai nedėvi šalmų.

Kadangi vaikų galvos sužalojimų rizika yra didesnė nei kitų amžiaus grupių, šalmų dėvėjimas vaikams iki 15 metų turėtų būti privalomas sniego sporto mokyklose ir mokyklų sniego sporto stovyklose. Teisiniai žingsniai, siekiant įtvirtinti privalomą šalmų dėvėjimo reikalavimą slidinėjimo trasose, kol kas dar yra platesnių politinių diskusijų tema, tačiau neturėtų būti atmesta.

Baigiant galima teigti, kad duomenų, patvirtinančių šalmų dėvėjimo efektyvumą, neabejotinai yra ir vis daugiau žiemos sporto dalyvių saugesniu būdu mėgaujasi šių įdomių sporto šakų teikiamais malonumais. 

Dabar tinkamas metas imtis tikslingesnių priemonių, skatinančių dar daugiau žiemos sporto mėgėjų dėvėti šalmus ir užtikrinti, kad iki šio dešimtmečio pabaigos kiekvienas be išimčių aktyvus žiemos sporto dalyvis dėvėtų šalmą.

 Iš anglų kalbos vertė Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Neinfekcinių ligų profilaktikos skyriaus vedėja Aida Laukaitienė

www.smlpc.lt

Įvertinkite straipsni:
Jūs dar nebalsavote
Kategorijos: Įvairios naujienos
skaityti komentarus (0)
Rašyti komentarą
Pasidalinti su draugais
NAUJAUSI STRAIPSNIAI
Kraujo vėžys – klastinga liga, kurią galima nugalėti
Kraujo vėžys – viena klastingiausių onkologinių ligų, išsivystančių kaulų čiulpuose arba limfmazgiuose ir apimanči...
Įkyri mintis apie neišjungtą lygintuvą jau gali reikšti psichikos sutrikimą
Pastaruosius porą metų laiką daugiausia leidome gerai pažįstamoje namų aplinkoje. Grįžus į įprastą gyvenimo ritmą tenka...
Senjorų sveikata: kaip gyventi ilgiau ir sveikiau?
Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) sveikatą apibrėžia kaip geros fizinės, psichinės ir socialinės savijautos būseną,...
Pirtininkės patarimai: ko reikėtų vengti ir ką rekomenduojama valgyti einant į pirtį
Rytoj – Šeimos pirties diena. Ši šventė kasmet minima pirmąjį rudens lygiadienio šeštadienį. O diena pasirinkta ne...
Ko nežinome apie vaistininko profesiją
Svarbi sveikatos sistemos dalis, pirmas pasirinkimas pasitarti sveikatos klausimais, greičiausia pagalba susirgus ar paj...
DIENOS KLAUSIMAS
Ar esate persirgęs COVID-19?
Taip, vieną kartą
Daugiau nei vieną kartą
Ne
Nežinau
RENGINIŲ KALENDORIUS
Konferencija „Vienykimės, kad sergančiųjų retomis ligomis balsas būtų išgirstas“

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Retų ligų koordinacinis centras ir LSMU Neurologijos klin

Dalyvaukime programoje „Mano širdis – mano gyvenimas“

Kas antras Lietuvos gyventojas miršta nuo širdies ir kraujagyslių ligų. Dauguma jų, deja, palieka š

Anesteziologų-reanimatologų draugijos konferencija

2016 m. vasario  26 d. 12 val. Vilniuje, “Karolinos” viešbutyje, Didžiojoje konferencijų salėje,

Pripažinti užsienio ekspertai pristatys autizmo sutrikimą turinčių vaikų ugdymo būdus

Balandžio 2 d. pasauliui minint Tarptautinę Autizmo dieną, asociacija „Kitoks vaikas” organizuoja mokslinę &

Mokslinė-praktinė konferencija „Peties ultragarsinė diagnostika“

Kviečiame dalyvauti Raumenų ir skeleto ultragarsinės diagnostikos draugijos, LSMU, LSMUL Radiologijos klinikos organizuo

Konferencija „Ribos ir šešėliai patologijoje: nenavikinė ir navikus imituojanti patologija"

Kviečiame į Vilniaus universiteto bei Lietuvos patologų draugijos organizuojamą konferenciją „Ribos ir &scaron

Milijardinė sveikatos technologijų industrija laukia inovatyvių lietuvių

Pasaulinė medicinos technologijų industrija šiandien verta apytikriai 340 milijardų JAV dolerių. Europos Sąjunga

Konferencija „Nerimo ir su stresu susiję psichikos sutrikimai: nuo diagnostinių iššūkių iki įrodymais pagrįsto gydymo“

Kviečiame dalyvauti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Psichiatrijos klinikos ir Lietuvos b

Konferencija "Rinktiniai akušerijos ir ginekologijos klausimai"

Kviečiame į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Akušerijos i

Gyvensenos medicina: raktas į lėtinių neinfekcinių ligų valdymą

Besidominčius sveikos gyvensenos skatinimo ir rizikos veiksnių korekcijos galimybėmis, maloniai kviečiame registruo

Gyvo maisto konferencija visuomenei ir tarptautinė mokslinė – specialistams

Ann Wigmore fondas pristato antrąją Gyvensenos medicinos konferenciją, kuri vyks 2016 m. kovo 18 d. Kauno klinikose ir k

„Žemės valandoje“ dalyvaus daugiau nei 40 savivaldybių

Kovo 19 d. nuo 20 val. 30 min. vietos laiku milijonai žmonių visame pasaulyje prisijungs prie pilietinės iniciatyvos &bd

Gyvo maisto konferencija visuomenei ir tarptautinė mokslinė – specialistams

Ann Wigmore fondas pristato antrąją Gyvensenos medicinos konferenciją, kuri vyks 2016 m. kovo 18 d. Kauno klinikose ir k

Konferencija „Endokrininė hipertenzija“

Kviečiame į LSMU, LSMUL Endokrinologijos klinikos, Endokrinologijos instituto, Lietuvos endokrinologų draugijos bei Kaun

Konferencija "Ultragarsinė diagnostika 2016"

Kviečiame dalyvauti Lietuvos ultragarso asociacijos organizuojamoje tarptautinėje mokslinėje - praktinėje konferencijoje

Konferencija „Teismo psichiatrijos ir teismo psichologijos aktualijos 2016“

Kviečiame į Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos organizuojamą tarptautinę mok

Medikų poezijos šventė „Tos birželio purpurinės rasos“

Gerbiami medikai, Jūs gydote ne tik kūnus, bet ir sielas. Talentas duodamas tam, kad pasaulį užpildytų gėrio ir grožio &

Konferencija „Lėtinės ligos ir būklės: kontracepcijos vartojimo rekomendacijos“.

Kviečiame dalyvauti Lietuvos kontraceptologijos draugijos, LSMU Akušerijos ir ginekologijos klinikos, LSMU Endokr

Konferencija "Vėlyvojo laikotarpio po organų transplantacijos problemos"

Kviečiame į Vilniaus universiteto, Lietuvos transplantologų asociacijos, Lietuvos nefrologijos, dializės ir transplantac

Trečiasis plaučių ligų kongresas

Kviečiame dalyvauti Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto ir Lietuvos pulmonologų draugijos organizuojamame Treč

Jaunieji gydytojai kviečia diskutuoti apie sveikatos sistemos problemas

Kaip nacionalinėje sveikatos apsaugos sistemoje išgyvendinti korupciją, sustabdyti jaunų gydytojų emigraciją ir a

Konferencija „Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų raida Lietuvoje“

Respublikinės Šiaulių ligoninės Psichiatrijos klinikos I aukšte balandžio 8 d. 9.30 val. bus atidengtos at

Vilniuje - sveikatos ir širdies stiprinimo programa

Mes visi žinome kaip svarbu sveikai maitintis, sportuoti, rūpintis savo kūnu. Deja, dažniausiai, nors visa tai ir žinome

Mokymai „Ultragarsu kontroliuojamos skydliaukės mazgų biopsijos"

Kviečiame dalyvauti Lietuvos ultragarso asociacijos organizuojamuose mokymuose „Ultragarsu kontroliuojamos skydlia

Mokymai "Ūmių būklių ultragarsinė diagnostika ir intervencinės procedūros ultragarso kontrolėje"

Kviečiame dalyvauti Lietuvos ultragarso asociacijos organizuojamuose mokymuose "Ūmių būklių ultragarsinė diagnostik

Prasideda paskaitų ciklas “Burnos sveikata ir negalia”

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras, siekdamas pagelbėti šeimoms, auginančioms neįgalius vaikučius, organizuoja

Vilniuje– nemokami ir anonimiški greitieji ŽIV tyrimai

Asociacija „Demetra“ gegužės 14-ąją prie Baltojo tilto Vilniuje nemokamai ir anonimiškai tirs dėl ŽIV

Balandžio 30 d. Palangoje – sveikatinimo renginys „Pasirūpink ir savo sveikata“

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Elgesio medicinos institutas kviečia dalyvauti 10-ajame sveikatinimo renginyje

Kviečiame mamytes ir tėvelius apsilankyti „Šeimų mokyklėlėje“

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Socialinė akcija „Neleisk, kad tymai sugriautų tavo planus!“

„Neleisk, kad tymai sugriautų tavo planus. Junkis prie akcijos ir tu“, - skelbia Užkrečiamųjų ligų ir AIDS c

Konferencija apie autologinę kraujodaros kamieninių ląstelių transplantaciją

Kviečiame į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto medicinos akademijos Onkologijos instituto, Onkologijos ir hematologi

Atviros paskaitos apie emocinę sveikatą

Balandžio mėnesį startavo Vilniaus visuomenės sveikatos biuro organizuojamas atvirų paskaitų ciklas apie emocinę sveikat

Prasideda paskaitų ciklas apie emocinę sveikatą

Visuomenėje yra įprasta manyti, kad sveikata yra gera savijauta, kai niekuo nesergame ir nesiskundžiame, valgome sveiką

Atviros paskaitos apie emocinę sveikatą

Balandžio mėnesį startavo Vilniaus visuomenės sveikatos biuro organizuojamas atvirų paskaitų ciklas apie emocinę sveikat

Kraujo dieną – gydymo inovacijos ir dėmesys pacientų gyvenimo kokybei

Onkohematologinius ligonius vienijanti bendrija „Kraujas“ gegužės mėnesį jau ketvirtą kartą kviečia minėti K

Atviros paskaitos apie emocinę sveikatą

Balandžio mėnesį startavo Vilniaus visuomenės sveikatos biuro organizuojamas atvirų paskaitų ciklas apie emocinę sveikat

Nebėk vienas, bėk kartu su "Bėgimo akademija"

Bėgimas – viena iš populiariausių sporto šakų visame pasaulyje, kuria gali užsiimti visi norintys. T

Nebėk vienas, bėk kartu su "Bėgimo akademija"

Bėgimas – viena iš populiariausių sporto šakų visame pasaulyje, kuria gali užsiimti visi norintys. T

Nebėk vienas, bėk kartu su "Bėgimo akademija"

Bėgimas – viena iš populiariausių sporto šakų visame pasaulyje, kuria gali užsiimti visi norintys. T

Antroji jungtinė kardiologų konferencija – Šiauliuose

Birželio 1 d. 14 val. Šiauliuose, Chaimo Frenkelio viloje (Vilniaus g. 74), prasideda 2-oji jungtinė LSMU Kardiol

Onkologiniams ligoniukams ir jų draugams - šventė „Menas gydo“

Liepos 13 d. Kauno Pažaislio vienuolyno prieigose įsikūręs svetingumo kompleksas „Monte Pacis“ antrus metus

Kurorto gyventojams ir svečiams - mankštos

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Elgesio medicinos institutas palangiškius ir kurorto svečius kviečia į ryt

Kurorto gyventojams ir svečiams - mankštos

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Elgesio medicinos institutas palangiškius ir kurorto svečius kviečia į ryt

Kurorto gyventojams ir svečiams - mankštos

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Elgesio medicinos institutas palangiškius ir kurorto svečius kviečia į ryt

Kurorto gyventojams ir svečiams - mankštos

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Elgesio medicinos institutas palangiškius ir kurorto svečius kviečia į ryt

Konferencija “Ultragarsinės diagnostikos vasaros mokykla: teorija ir praktika 2016"

Lietuvos ultragarso asociacija kviečia dalyvauti tarptautinėje mokslinėje - praktinėje konferencijoje “Ultragarsin

Sporto ir menų šventėje – atviras žvilgsnis į psichiatriją

Respublikinės Šiaulių ligoninės Psichiatrijos klinikoje (M.K. Čiurlionio g. 12) liepos 15 d. nuo 11.00 val. vyks

Nemokama psichologinė pagalba sergantiesiems onkologinėmis ligomis ir jų artimiesiems

VšĮ Ligos paliestųjų psichologinės pagalbos centras kartu su Kauno klinikomis vykdo projektą „Psichinės sve

Vilniuje mamytėms ir tėveliams - „Šeimų mokyklėlė“

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Vilniuje mamytėms ir tėveliams - „Šeimų mokyklėlė“

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Vilniuje mamytėms ir tėveliams - „Šeimų mokyklėlė“

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Sveikatos stiprinimo programa „Mano širdis - mano gyvenimas"

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia dalyvauti Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos g

Vilniuje mamytėms ir tėveliams - „Šeimų mokyklėlė“

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Sveikatos stiprinimo programa „Mano širdis - mano gyvenimas"

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia dalyvauti Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos g

Vilniuje mamytėms ir tėveliams - „Šeimų mokyklėlė“

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Startuoja tėvystės įgūdžių lavinimo programa „Tėvų grupė"

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia mamas ir (ar) tėčius, auginančius įvairaus amžiaus vaikus registruotis į &b

Vilniuje mamytėms ir tėveliams - „Šeimų mokyklėlė“

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Panevėžyje - nemokami sveikatos biuro renginiai

Panevėžio miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras kviečia į nemokamus rugsėjo mėnesį vyksiančius renginius.

Pasaulinei širdies dienai – visuomenės diskusija su prof. R. Benečiu

Lietuvos širdies asociacija ir Respublikinės Šiaulių ligoninės Širdies ir kraujagyslių centras rugs

Vilniuje mamytėms ir tėveliams - „Šeimų mokyklėlė“

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Sveikatos stiprinimo programa „Mano širdis - mano gyvenimas"

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia dalyvauti Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos g

Vilniuje - nemokama sveikatos stiprinimo programa

Visuomenės sveikatos specialistai akcentuoja, jog kraujotakos sistemos ligas daužniausiai sukelia rizikos veiksniai, kur

Vilniuje mamytėms ir tėveliams - „Šeimų mokyklėlė“

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Vilniuje mamytėms ir tėveliams - „Šeimų mokyklėlė“

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Sveikatos stiprinimo programa „Mano širdis - mano gyvenimas"

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia dalyvauti Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos g

Startuoja tėvystės įgūdžių lavinimo programa „Tėvų grupė"

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia mamas ir (ar) tėčius, auginančius įvairaus amžiaus vaikus registruotis į &b

Startuoja tėvystės įgūdžių lavinimo programa „Tėvų grupė"

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia mamas ir (ar) tėčius, auginančius įvairaus amžiaus vaikus registruotis į &b

Panevėžyje - nemokami sveikatos biuro renginiai

Panevėžio miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras kviečia į nemokamus rugsėjo mėnesį vyksiančius renginius.

Psichiatrijos klinikoje – atviros psichiatrijos mėnuo

Atviros psichiatrijos mėnuo – tai laikotarpis tarp dviejų svarbių psichikos sveikatai tarptautinių dienų – P

Panevėžyje - nemokami sveikatos biuro renginiai

Panevėžio miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras kviečia į nemokamus rugsėjo mėnesį vyksiančius renginius.

Panevėžyje - nemokami sveikatos biuro renginiai

Panevėžio miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras kviečia į nemokamus rugsėjo mėnesį vyksiančius renginius.

Panevėžyje - nemokami sveikatos biuro renginiai

Panevėžio miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras kviečia į nemokamus rugsėjo mėnesį vyksiančius renginius.

Panevėžyje - nemokami sveikatos biuro renginiai

Panevėžio miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras kviečia į nemokamus rugsėjo mėnesį vyksiančius renginius.

Panevėžyje - nemokami sveikatos biuro renginiai

Panevėžio miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras kviečia į nemokamus rugsėjo mėnesį vyksiančius renginius.

Panevėžyje - nemokami sveikatos biuro renginiai

Panevėžio miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras kviečia į nemokamus rugsėjo mėnesį vyksiančius renginius.

Panevėžyje - nemokami sveikatos biuro renginiai

Panevėžio miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras kviečia į nemokamus rugsėjo mėnesį vyksiančius renginius.

Socialinis-meninis projektas „Praliek kraujo“

Lietuvos dailininkų sąjunga ir Nacionalinis kraujo centras kviečia dalyvauti socialiniame-meniniame projekte „pral

Socialinis-meninis projektas „Praliek kraujo“

Lietuvos dailininkų sąjunga ir Nacionalinis kraujo centras kviečia dalyvauti socialiniame-meniniame projekte „pral

Socialinis-meninis projektas „Praliek kraujo“

Lietuvos dailininkų sąjunga ir Nacionalinis kraujo centras kviečia dalyvauti socialiniame-meniniame projekte „pral

Kviečia moteris nemokamai išsitirti dubens dugno raumenų funkciją

Gruodis – tai laikotarpis, kai norisi kuo daugiau padaryti dėl savo artimųjų, tačiau neturėtumėte pamiršti

Psichiatrijos klinikoje – atviros psichiatrijos mėnuo

Atviros psichiatrijos mėnuo – tai laikotarpis tarp dviejų svarbių psichikos sveikatai tarptautinių dienų – P

Vilniuje - nemokama sveikatos stiprinimo programa

Visuomenės sveikatos specialistai akcentuoja, jog kraujotakos sistemos ligas daužniausiai sukelia rizikos veiksniai, kur

Vilniuje - nemokama sveikatos stiprinimo programa

Visuomenės sveikatos specialistai akcentuoja, jog kraujotakos sistemos ligas daužniausiai sukelia rizikos veiksniai, kur

Infekcinių ligų aktualijos

Kviečiame dalyvauti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Infekcinių ligų klinikos ir Lietuvos infektologų draugijos or

Mokymai “Bronchinės astmos diagnostikos ir gydymo praktiniai aspektai”

Kviečiame dalyvauti Lietuvos pulmonologų draugijos organizuojamuose mokymuose “Bronchinės astmos diagnostikos ir g

To dar nebuvo: kartu siekime donoro kortelių pasirašymo rekordo!

Spalio 8-ąją bus minima Organų donorystės diena ir šiai dienai paminėti pirmą kartą Lietuvoje organizuojama sutik

Tarptautinis rudens bėgimas – už organų donorystės idėją

„Aš bėgu už organų donorystę“ – toks užrašas puoš kiekvieno bėgiko, dalyvausianči

Mokymai “Bronchinės astmos diagnostikos ir gydymo praktiniai aspektai”

Kviečiame dalyvauti Lietuvos pulmonologų draugijos organizuojamuose mokymuose “Bronchinės astmos diagnostikos ir g

Muzikos terapijos užsiėmimai būsimoms mamoms

Nustatyta, kad penkių mėnesių žmogaus vaisius jau skiria aplinkos garsus. Mamos balsas, širdies plakimas, kvėpavi

Pasaulinės žvynelinės dienos minėjimas Kaune

Spalio 29-oji – Pasaulinė žvynelinės diena. Jos paskelbimo iniciatorius yra Tarptautinė žvynelinės draugijų federa

41 dieną trukęs „Širdies žygis“ finišuoja

41 diena, 1300 kilometrų ir daugiau kaip 20 tūkst. eurų vėžiu sergantiems vaikams. Toks yra „1000 km Širdie

Vilniaus išsėtinės sklerozės draugija kviečia į renginį

Spalio 26 d. 18 val. Salotų bare “Mano guru” (Vilniaus g. 22/1, Vilnius) vyks dailininko Simo Skrabulio darb

Klaipėdoje - nemokami seminarai su onkologine liga susidūrusiems žmonėms

Onkohematologinių ligonių bendrija „Kraujas“ organizuoja ir kviečia onkologinės ligos patirtį turinčius žmon

Klaipėdoje - nemokami seminarai su onkologine liga susidūrusiems žmonėms

Onkohematologinių ligonių bendrija „Kraujas“ organizuoja ir kviečia onkologinės ligos patirtį turinčius žmon

Žvakutės, skirtos 1410 organų donorų, suliepsnos 9 miestuose

Lietuvos asociacija „Gyvastis“ spalio 25-ąją, antradienį, jau trečią kartą inicijuoja akciją, skirtą spalio

Padėkos renginys gyviesiems organų donorams ir gydytojams reanimatologams

Lietuvos asociacija „Gyvastis“ 2016 metų spalio 25-ąją, antradienį, organizuoja Padėkos renginį, skirtą padė

Apie sezoninę depresiją paskaitoje-diskusijoje „Melancholija ar ruduo?“

Atėjus rudens sezonui dažnas žmogus mini rudeninę depresiją, mintyse turėdamas prislėgtumo jausmą, kuris aplanko tamsesn

Muzikos terapijos užsiėmimai būsimoms mamoms

Nustatyta, kad penkių mėnesių žmogaus vaisius jau skiria aplinkos garsus. Mamos balsas, širdies plakimas, kvėpavi

Muzikos terapijos užsiėmimai būsimoms mamoms

Nustatyta, kad penkių mėnesių žmogaus vaisius jau skiria aplinkos garsus. Mamos balsas, širdies plakimas, kvėpavi

Renginys, skirtas Europos sveikos mitybos dienai

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia darbingo amžiaus žmones paminėti Europos sveikos mitybos dieną kartu. Lapkr

Šiauliuose – konferencija „Pulmonologijos naujienos“

Kviečiame dalyvauti mokslinėje – praktinėje konferencijoje „Pulmonologijos naujienos“, kuri vyks 2016

Raumenų ir skeleto ultragarsinės diagnostikos seminaras

Poilsio ir sveikatingumo komplekso „Atostogų parkas“ konferencijų salėje „Palanga“ (Venecijos ak

Raumenų ir skeleto ultragarsinės diagnostikos seminaras

Poilsio ir sveikatingumo komplekso „Atostogų parkas“ konferencijų salėje „Palanga“ (Venecijos ak

Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos aktualijos

Kviečiame dalyvauti mokymuose „Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos aktualijos“, kurie vyks š. m. gruod

Šiaulių krašto akušerių konferencija

Respublikinės Šiaulių ligoninės Chirurgijos korpuso (V. Kudirkos g. 99C) didžiojoje salėje gruodžio 9 d. 10.00 va

Kviečia moteris nemokamai išsitirti dubens dugno raumenų funkciją

Gruodis – tai laikotarpis, kai norisi kuo daugiau padaryti dėl savo artimųjų, tačiau neturėtumėte pamiršti

Gydytoja ginekologė – apie merginų fiziologiją ir higieną

Niekas nesiginčys – geros sveikatos siekia kiekvienas. Todėl Antakalnio poliklinika kviečia į nemokamą paskaitą ap

„Naujas ir moksliškai pagrįstas požiūris į kasdienę klinikinę praktiką akušerijoje ir ginekologijoje“

Kviečiame į mokslinę konferenciją „Naujas ir moksliškai pagrįstas požiūris į kasdienę klinikinę praktiką ak

Po blaivių Naujųjų metų – šuolis į ledinę eketę

Kiekvienų metų sausio 1-ąjądieną visi pasaulio "ruoniai" rengia simbolinį susitikimą vandenyje. Kiekvienas ats

Vilniuje startuoja tėvystės įgūdžių lavinimo programa

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia mamas ir (ar) tėčius, auginančius įvairaus amžiaus vaikus registruotis į TĖ

Vilniuje startuoja tėvystės įgūdžių lavinimo programa

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia mamas ir (ar) tėčius, auginančius įvairaus amžiaus vaikus registruotis į TĖ

Vilniuje startuoja tėvystės įgūdžių lavinimo programa

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia mamas ir (ar) tėčius, auginančius įvairaus amžiaus vaikus registruotis į TĖ

Jaunieji gydytojai kviečia į „TransForm 2.0“

Galingiausias jaunųjų gydytojų renginys grįžta:šių metų vasario 3-5 dienomis Birštone vyks įspūdingas jaun

Kviečia į nemokamas relaksacijų pratybas Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia visus norinčius sumažinti psichinę bei fizinę įtampą į relaksacijų pratybas

Kviečia į nemokamas relaksacijų pratybas Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia visus norinčius sumažinti psichinę bei fizinę įtampą į relaksacijų pratybas

Kviečia į nemokamas relaksacijų pratybas Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia visus norinčius sumažinti psichinę bei fizinę įtampą į relaksacijų pratybas

„Naujieji iššūkiai intensyvioje terapijoje ir skubioje medicinoje“.

Lietuvos intensyviosios kardiologijos ir skubiosios medicinos asociacija organizuoja tarptautinę mokslinę praktinę konfe

Kviečia į nemokamas relaksacijų pratybas Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia visus norinčius sumažinti psichinę bei fizinę įtampą į relaksacijų pratybas

Kaune - 9-oji sveikatingumo, sveikos gyvensenos ir medicinos paroda „Sveikatos dienos“

2017 m. vasario 24–26 dienomis Aukštaičių g. 51, Kaune vyks 9-oji sveikatingumo, sveikos gyvensenos ir medi

Konferencija, skirta Tarptautinei retų ligų dienai

Maloniai kviečiame dalyvauti Tarptautinei retų ligų dienai skirtoje konferencijoje „Mokslo pažanga – viltis

„Apsinuodijimų ir infekcinių susirgimų sąlyčio taškai“

Lietuvos infektologų draugija, Lietuvos klinikinės toksikologijos draugija, Sveikatos apsaugos ministerijos ESSC apsinuo

Kviečia į nemokamas paskaitas „Šeimų mokyklėlėje“ Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Kviečia į nemokamas paskaitas „Šeimų mokyklėlėje“ Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Kviečia į nemokamas paskaitas „Šeimų mokyklėlėje“ Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Kviečia į nemokamas paskaitas „Šeimų mokyklėlėje“ Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Kviečia į nemokamas paskaitas „Šeimų mokyklėlėje“ Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Kviečia į nemokamas paskaitas „Šeimų mokyklėlėje“ Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Kviečia į nemokamas paskaitas „Šeimų mokyklėlėje“ Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Kviečia į nemokamas paskaitas „Šeimų mokyklėlėje“ Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Kviečia į nemokamas paskaitas „Šeimų mokyklėlėje“ Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Kviečia į nemokamas paskaitas „Šeimų mokyklėlėje“ Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Kviečia į nemokamas paskaitas „Šeimų mokyklėlėje“ Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Sergantiems širdies nepakankamumu – nemokamas edukacinis renginys

Širdies nepakankamumas – plačiai paplitęs ir brangiai kainuojantis susirgimas, reiškiantis didžiulę

Konferencija „Psichologas organizacijoje. Kuo vertinga darbuotojų įvairovė?“

Balandžio 21 d. vyks kasmetinė, jau VII organizacinės psichologijos konferencija „Psichologas organizacijoje. Kuo

Fizinės veiklos nauda onkologiniams pacientams: geresnė savijauta ir mažesnis nuovargis

Onkohematologinių ligonių bendrija „Kraujas“ nuo gegužės mėnesio žmones, turinčius onkologinės ligos patirtį

Fizinės veiklos nauda onkologiniams pacientams: geresnė savijauta ir mažesnis nuovargis

Onkohematologinių ligonių bendrija „Kraujas“ nuo gegužės mėnesio žmones, turinčius onkologinės ligos patirtį

Vilniečiams – paskaita apie priklausomybę nuo interneto, žaidimų, darbo

Apie ką pirmiausia pagalvojate išgirdę žodį „priklausomybė“?Kokia yra riba tarp įpročių, eksperimenta

Fizinės veiklos nauda onkologiniams pacientams: geresnė savijauta ir mažesnis nuovargis

Onkohematologinių ligonių bendrija „Kraujas“ nuo gegužės mėnesio žmones, turinčius onkologinės ligos patirtį

Fizinės veiklos nauda onkologiniams pacientams: geresnė savijauta ir mažesnis nuovargis

Onkohematologinių ligonių bendrija „Kraujas“ nuo gegužės mėnesio žmones, turinčius onkologinės ligos patirtį

Klaipėdoje - projekto ir knygos „Kiekviena diena brangi“ pristatymo renginys

Gegužės 31 d. 16.00 val. Šv. Pranciškaus onkologijos centre (Savanorių g. 4, Klaipėda) vyks projekto ir kn

Sporto varžybos „Saugus poilsis“

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro specialistai drauge su UAB „Vakarų pramogos“, BĮ „Klaipėdo

Vilniečiai ir kauniečiai kviečiami tikrintis dėl širdies nepakankamumo

Šia liga susirgti gali 1 iš 5 vyresnių nei 40 metų amžiaus žmonių. Pasaulyje nuo jos kenčia maždaug 26 mil

Dermatologai kviečia pasitikrinti savo odą

Tik 14 proc. europiečių laikosi saulės apsaugos patarimų, nors 91 proc. žino apie gresiantį pavojų.  Pristatoma sąm

Vilniečiai ir kauniečiai kviečiami tikrintis dėl širdies nepakankamumo

Šia liga susirgti gali 1 iš 5 vyresnių nei 40 metų amžiaus žmonių. Pasaulyje nuo jos kenčia maždaug 26 mil

Vilniečiai ir kauniečiai kviečiami tikrintis dėl širdies nepakankamumo

Šia liga susirgti gali 1 iš 5 vyresnių nei 40 metų amžiaus žmonių. Pasaulyje nuo jos kenčia maždaug 26 mil

Nemokamų treniruočių projektas „Judėk sveikai“ pradeda vasaros sezoną

Daugelio kauniečių jau puikiai atpažįstamas ir laukiamas nemokamų treniruočių projektas „Judėk sveikai“ nusp

Bėgimas vėl kviečia burtis Vilties mieste

Gegužės 21 dieną Klaipėdoje startuos tradicinis jubiliejinis – šiemet dešimtasis – Vilties bėg

Neuromenas: nauja meno ir mokslo šaka pirmą kartą pristatoma Lietuvoje

Aktyvus gyvenimo būdas, sveika mityba, poilsis – geros fizinės sveikatos receptą žino kiekvienas. Tačiau Lietuvoje

Dešimtą kartą dailės studentai pristatys kolekciją onkologinėms pacientėms

Nacionalinio vėžio instituto Didžiojoje salėje birželio 7 d. 14 val. Vilniaus dailės akademijos (VDA) Kostiumo dizaino k

Viso pasaulio profesionalai susitelkia į vaikų ir paauglių ginekologijos problemas

2017 m. birželio mėn. 7-10 d. Vilniuje vyks 14-asis Europos vaikų ir paauglių ginekologijos kongresas EURAPAG 2017.

Ypatinga paroda kvies klaipėdiečius atrasti neišnešiotų kūdikių genialumą

Trečiadienį, birželio 14 d., 17:30 val. Klaipėdos prekybos centre „Akropolis“ bus iškilmingai atidaro

Norite būti laimingesni? Jus kviečia festivalis „Mandala“

Kviečiame trims dienoms pabėgti nuo miesto šurmulio ir pailsėti, atgauti jėgas, pasikrauti teigiamos energijos la

Kviečia į susitikimą su prekės ženklo „Julia Janus“ įkūrėja

Šv. Pranciškaus onkologijos centras (Savanorių g. 4, Klaipėda) 2017 m. birželio 26 d., 13.00 val., pirmadi

Sostinėje rugpjūtį – atviros sąmoningo kvėpavimo praktikos parkuose

Vilniečiai kviečiami dalyvauti iniciatyvoje „Kvėpuok laisvai, gyvenk laimingai”, kurios metu visi norintys g

Sostinėje rugpjūtį – atviros sąmoningo kvėpavimo praktikos parkuose

Vilniečiai kviečiami dalyvauti iniciatyvoje „Kvėpuok laisvai, gyvenk laimingai”, kurios metu visi norintys g

Sostinėje rugpjūtį – atviros sąmoningo kvėpavimo praktikos parkuose

Vilniečiai kviečiami dalyvauti iniciatyvoje „Kvėpuok laisvai, gyvenk laimingai”, kurios metu visi norintys g

Sostinėje rugpjūtį – atviros sąmoningo kvėpavimo praktikos parkuose

Vilniečiai kviečiami dalyvauti iniciatyvoje „Kvėpuok laisvai, gyvenk laimingai”, kurios metu visi norintys g

Kraujo ligų žinomumo dienos prasidės konferencija „Kraujo diena“

Rugsėjo mėnesį visame pasaulyje yra minimos piktybinių kraujo ligų žinomumo dienos, kurių tikslas – kuo plačiau sk

Žydrūnas Savickas susitiks su sergančiasiais išsėtine skleroze

Rugsėjo 2 d. 13 valandą Savicko sporto klube („SEB arena, II aukštas) vyks seminaras „Kaip fizinis ak

Paroda „Pirmoji širdies transplantacija Lietuvoje Petro Katauskio fotografijose“

Rugsėjo 13 d., trečiadienį, 16 val. Lietuvos medicinos bibliotekoje (Kaštonų g. 7, Vilnius) atidaroma paroda &bdq

Nauja iniciatyva Kaune – „Tu nesi vienas“

Keblios situacijos, stresas ir kiti kasdienę rutiną temdantys rūpesčiai – ne priežastis pulti į neviltį. Kiekvienu

Trečiasis Jaunųjų gydytojų asociacijos forumas "TransForm"

Trečiasis Jaunųjų gydytojų asociacijos (JGA) forumas TransForm - jau spalio 13 - 15 d.! Čia nuoširdžia

Performansas „Mirštu, kaip noriu gyventi“ klausia, kiek lauktum dėl kito gyvybės

„Gyvenimas sulėtėja, tarsi sapne“. „Eiti negali, bėgti negali, valgyti negali“. „Sėdi ir l

Kviečia į nemokamą seminarą „Kas sukelia nugaros skausmą ir kaip jo išvengti?“

Vilniaus miesto visuomenės sveikatos biuras prisijungdamas prie Europos judriosios savaitės iniciatyvos kviečia į nemoka

Sieks didžiausio iš žmonių sudaryto širdies ženklo rekordo

Minėdamas Pasaulinę širdies dieną Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kviečia visus panevėž

Jubiliejinė konferencija „Atverkime akis realybei, kurioje yra smurtas“

Lietuvos emocinės paramos tarnybų asociacija (LEPTA) yra nevyriausybinė organizacija, vienijanti Lietuvoje veikiančias t

Atviros psichiatrijos mėnesio renginiai Šiaulių P. Višinskio bibliotekoje

Respublikinės Šiaulių ligoninės Psichiatrijos klinikos rengiamas Atviros psichiatrijos mėnuo miesto gyventojus kv

Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną švęskime kartu

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia visus vyresnio amžiaus žmones kartu paminėti Tarptautinę pagyvenusių žmonių

Fotografijų paroda „Apsaugokime mūsų ateitį: meningokokinę infekciją išgyvenusių asmenų portretai“

„Apsaugokime mūsų ateitį: meningokokinę infekciją išgyvenusių asmenų portretai“ – subtili, jaut

Fotografijų paroda „Apsaugokime mūsų ateitį: meningokokinę infekciją išgyvenusių asmenų portretai“

„Apsaugokime mūsų ateitį: meningokokinę infekciją išgyvenusių asmenų portretai“ – subtili, jaut

Fotografijų paroda „Apsaugokime mūsų ateitį: meningokokinę infekciją išgyvenusių asmenų portretai“

„Apsaugokime mūsų ateitį: meningokokinę infekciją išgyvenusių asmenų portretai“ – subtili, jaut

Fotografijų paroda „Apsaugokime mūsų ateitį: meningokokinę infekciją išgyvenusių asmenų portretai“

„Apsaugokime mūsų ateitį: meningokokinę infekciją išgyvenusių asmenų portretai“ – subtili, jaut

Padėkos renginys donorystės ir transplantacijos proceso dalyviams

Lietuvos asociacija „Gyvastis“ 2017 metų spalio 20-ąją, penktadienį, organizuoja Padėkos renginį, skirtą pag

Dėkingumo renginiai gyviesiems donorams, mirusių donorų artimiesiems ir medikams

Organų donorai ir jų artimieji verti didžiausios pagarbos ir amžino dėkingumo. Todėl spalį, kai minima Europos ir Pasaul

100 dienų apie TAI: atvira diskusija apie lytiškumą Vilniaus jaunimui

Gera jaunimo lytinė sveikata – visuomenės, kuri siekia gyvuoti ir klestėti interesas, tai ypač svarbu mūsų &scaron

Kaip gyventi, persirgus onkologine liga: patarimai ir praktika

Respublikinės Šiaulių ligoninės Onkologijos klinikos (Darželio g. 10), Administracijos salėje (2 aukšte) s

Neišnešiotukų dienai mezgimo iniciatyva ir minėjimas

Lapkričio 17-ąją dieną minima Pasaulinė neišnešiotų naujagimių diena. Respublikinės Šiaulių ligonin

Augink barzdą – prižiūrėk savo vyriškumą

„Barzdotas lapkritis“ – mėnuo be skutimosi peiliukų. Su šūkiais „Prižiūrėk savo vyri&scar

Augink barzdą – prižiūrėk savo vyriškumą

„Barzdotas lapkritis“ – mėnuo be skutimosi peiliukų. Su šūkiais „Prižiūrėk savo vyri&scar

Augink barzdą – prižiūrėk savo vyriškumą

Vilniuje surengtas sportinio pokerio turnyras, kurio dalis surinktų lėšų skirtos sergantiesiems prostatos vėžiu r

Klaipėdoje – nemokamas renginys „Tu – mano gyvenimo herojus“

Pirmą kartą Klaipėdoje lapkričio 16 dieną vyks nemokamas renginys "Tu – mano gyvenimo herojus“, skirtas

Augink barzdą – prižiūrėk savo vyriškumą

„Barzdotas lapkritis“ – mėnuo be skutimosi peiliukų. Su šūkiais „Prižiūrėk savo vyri&scar

Augink barzdą – prižiūrėk savo vyriškumą

Vilniuje surengtas sportinio pokerio turnyras, kurio dalis surinktų lėšų skirtos sergantiesiems prostatos vėžiu r

„Ūsai bėga“ – už Lietuvos vyrus, kurie gyvena trumpiausiai Europoje

Ketvirtą kartą organizuojamas bėgimas už vyrų sveikatą „Ūsai bėga“ Vilniuje. Miesto centre įvyksiantis bėgim

Augink barzdą – prižiūrėk savo vyriškumą

„Barzdotas lapkritis“ – mėnuo be skutimosi peiliukų. Su šūkiais „Prižiūrėk savo vyri&scar

Startuoja aktyvaus laisvalaikio projektas šeimoms – pirmasis renginys jau šį savaitgalį

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras drauge su „Sveiku miestu“ kviečia šeimas dalyvauti projekte &bdq

Startuoja aktyvaus laisvalaikio projektas šeimoms – pirmasis renginys jau šį savaitgalį

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras drauge su „Sveiku miestu“ kviečia šeimas dalyvauti projekte &bdq

Startuoja aktyvaus laisvalaikio projektas šeimoms – pirmasis renginys jau šį savaitgalį

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras drauge su „Sveiku miestu“ kviečia šeimas dalyvauti projekte &bdq

Startuoja aktyvaus laisvalaikio projektas šeimoms – pirmasis renginys jau šį savaitgalį

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras drauge su „Sveiku miestu“ kviečia šeimas dalyvauti projekte &bdq

Bendraminčių sambūris: gyvų sėklų šventė „Pasėkime ateitį”

Šį savaitgalį, sausio 20-21 d., Klaipėdos r., Doviluose (Klaipėdos g. 35) vyks Dovilų krašto gyventojų ir

Bendraminčių sambūris: gyvų sėklų šventė „Pasėkime ateitį”

Šį savaitgalį, sausio 20-21 d., Klaipėdos r., Doviluose (Klaipėdos g. 35) vyks Dovilų krašto gyventojų ir

Atsinaujinusiame projekte „Judėk sveikai“ – dvigubai daugiau nemokamų treniruočių kauniečiams

Prasidėję nauji Geltonojo šuns metai nemokamų treniruočių projektui „Judėk sveikai“ atnešė dau

Šv. Pranciškaus onkologijos centre – poezijos terapijos užsiėmimai

2018 m. vasario 23 d. (penktadienį) 12.30 val. Šv. Pranciškaus onkologijos centre (Savanorių g. 4, Klaipėd

Kursime sveikatos priežiūros inovacijas. Laukia prizas

Nepraleiskite progos! Jau kovo 2 – 4 d. „Hacker Games“ kursime sveikatos priežiūros inovacijas. Sudomi

Vilniuje ir Kaune veiks atviros klinikos centrinėse miestų aikštėse

Solidarizuodamasi su visa Europa ir siekdama atkreipti visuomenės dėmesį į sekinantį ir visą gyvenimą trunkantį susirgim

Vilniuje ir Kaune veiks atviros klinikos centrinėse miestų aikštėse

Solidarizuodamasi su visa Europa ir siekdama atkreipti visuomenės dėmesį į sekinantį ir visą gyvenimą trunkantį susirgim

Kardiologų IV jungtinė konferencija – Bistrampolio dvare

Respublikinės Šiaulių ligoninės Širdies ir kraujagyslių centro specialistai drauge su Lietuvos sveikatos m

Inovatyvios širdies formulė

Spalio 4 d. 17 val. Inovatyvios medicinos draugija kviečia susitikti Gyvybės mokslų centre, pirmajame šio sezono

Atpažinti ir stebėti kraujo ligas moko tradicinė konferencija

Šeštą kartą rengiama konferencija „Kraujo ligos – kaip jas atpažinti ir stebėti“ &scaron

Kauno klinikų Akušerijos ir ginekologijos klinikoje - svarbūs mokymai specialistams

Kauno klinikų Akušerijos ir ginekologijos klinika kartu su Europos Ginekologinės chirurgijos akademija bei su vie

Algirdo Kumžos knygos „Rasa. Po angelo sparnu” pristatymas

2011 metų rudenį palangiškei Rasai Rojienei buvo nustatyta ketvirtosios stadijos sarkoma, Rasai buvo 27-eri, o li

Uostamiestyje – nemokama patikra dėl melanomos

Melanoma – agresyviausias odos vėžys, užklumpantis vis jaunesnius žmones. Kasmet šia liga Lietuvoje suserga

Kraujo ligos: ką svarbu žinoti pacientui?

Lietuvoje per metus diagnozuojama apie 1500 kraujo ligų atvejų. Kokie yra kraujo ligų simptomai? Koks gydymas yra priein

Išsėtinės sklerozės draugijos renginys

Gegužės 30 d. 15 val. Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos Konferencijų salėje vyks Klai

Pasaulinę aortos dieną – nemokama patikra

Rugsėjo 19-oji yra Pasaulinė aortos diena. Rugsėjo 20 d. šia proga Vilniuje, Katedros aikštėje bus įrengta

Žygis pajūriu: "Artimieji turi žinoti tavo sprendimą apie organų donorystę“

Šį šeštadienį (rugsėjo 21 d.) Smiltynėje (Klaipėdoje) vyks žygis pėsčiomis pajūriu - žinutę apie or

1675 organų donorams pagerbti 18-oje miestų liepsnos „Gyvasties“ žvakelės

Asociacijos „Gyvastis“ organizuojama iniciatyva organų donorams atminti kasmet sulaukia vis daugiau susidomė

Renginys Kaune: kaip gyventi, sergant cukriniu diabetu?

Cukriniu diabetu pasaulyje serga 425 milijonai žmonių – 1 iš 11 planetos gyventojų, ir vienas iš dvi

Vilniuje – kaulų čiulpų donorų registracijos "Pop Up"

Gruodžio 19 d., ketvirtadienį, nuo 11 iki 20 val. Vilniuje Pylimo g. 19 esančiame „Caffeine Roasters“ įvyks

Padėka donorams – donorus sergėjantis angelas

      Angelų kalvoje rugsėjo 13 d. (se

Nemokamai ir be siuntimo pasitikrinkime aortos diametrą

VUL Santaros klinikų medikai kviečia rugsėjo 19 d. nuo 11 iki 17 val. prie Mo muziejaus (Vilniuje, Pylimo g. 17) į Pasau

Sieks atkreipti visuomenės dėmesį į sudėtingą ir klastingą širdies ligą

Širdys nustoja plakusios ne tik dėl COVID-19 ligos – taip tvirtina kardiologai. Kiek daugiau nei metus visą

Sieks atkreipti visuomenės dėmesį į sudėtingą ir klastingą širdies ligą

Širdys nustoja plakusios ne tik dėl COVID-19 ligos – taip tvirtina kardiologai. Kiek daugiau nei metus visą

Šv. Magdalenos naktis – dėmesys ligai, kuri gresia kas vienuoliktai moteriai

Lietuvoje kasmet diagnozuojama daugiau nei 1500 naujų krūties vėžio atvejų, Europos Sąjungoje šia liga suserga ka

Konferencija apie kraujo ligas skatins pacientus aktyviai dalyvauti gydymo procese

Lapkričio 11 d. vyks tradicinė konferencija „Kraujo ligos – kaip jas atpažinti ir stebėti“. Šia

10-asis atviros psichiatrijos mėnuo „Meno terapija padeda atkurti gyvenimo spalvas“

Ruduo – bene spalvingiausias ir dosniausias metų laikas. Atėjus rudeniui nuimamas užaugintas derlius. Per metus sa

10-asis atviros psichiatrijos mėnuo „Meno terapija padeda atkurti gyvenimo spalvas“

Ruduo – bene spalvingiausias ir dosniausias metų laikas. Atėjus rudeniui nuimamas užaugintas derlius. Per metus sa

10-asis atviros psichiatrijos mėnuo „Meno terapija padeda atkurti gyvenimo spalvas“

Ruduo – bene spalvingiausias ir dosniausias metų laikas. Atėjus rudeniui nuimamas užaugintas derlius. Per metus sa

Populiarios žymos
Ligos ir sveikata Man rūpiŠirdis ir kraujotakaPlaučiai ir kvėpavimas Virškinimo sistemaEndokrininė sistemaSmegenys, nervų sistemaŠlapimo organai ir inkstaiStuburas, kaulai, sąnariaiRaumenys ir sausgyslėsLytiniai organaiOda, plaukai ir nagaiLimfmazgiai, kraujas ir imunitetas KrūtysAkysAusys, nosis ir gerklėBurna ir dantysPsichikos ligos
 
Simptomai ir ligosAlergijaVėžys ir kraujo ligos Peršalimas ir gripasTemperatūraKūno tirpimasSkauda šonąSvorio kontrolė, valgymo sutrikimaiPriklausomybėMiego sutrikimaiNuovargis ir silpnumasInfekcinės ligos
 
PsichologijaSveika vaikystėŽvilgsnis į praeitįSveika senatvė
Sveikata be vaistų Gydymas augalaisAlternatyvios terapijosSveika mitybaSveikas ir gražus kūnasVegetarų virtuvėJogaSveika dvasiaSėkmės istorijos
Renginiai
Konsultuoja specialistas
Sveikatos apsauga
Nuomonė
ReklamaApie musLigų klasifikatoriusKontaktai
2015-20 © UAB “Vlmedicina”. Visos teises saugomos | sprendimas webmod: Svetainių kūrimas
Į viršų