Sekmadienis, 2023.10.01
Reklama

Vykdydami radioaktyviųjų jodo šaltinių pirkimo procedūras neprotegavome nė vienos įmonės

2012-08-29 09:56:29

Pastaruoju metu netyla diskusijos, kad Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK), pirkdama radioaktyviuosius jodo šaltinius, protegavo vieną įmonę. Tai neatitinka tikrovės. Užtikriname, kad vykdydami radioaktyviųjų jodo I-125 šaltinių pirkimo procedūras neprotegavome nė vienos įmonės. Šiuo metu sutartis dėl minėtų šaltinių pirkimo nesudaryta, o vykdomos pirkimo procedūros, atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų tarnybos vertinimą, yra nutrauktos ir apie tai informuoti visi pirkimo konkurso dalyviai.

Spinduliuotės ženklas

Tačiau norėtųsi, kad šio pirkimo chronologinė istorija būtų išklausyta nuo pradžių. VLK jodo I-125 šaltinių pirkimus vykdo ne vienerius metus. VLK apie pradedamą vykdyti atvirą radioizotopų ir kobalto šaltinių pirkimo konkursą, sukėlusį diskusijų, paskelbė 2011 m. birželio 17 dieną. Pirkimo konkurso specifikacija buvo rengiama kartu su gydytojais specialistais, naudojančiais jodo šaltinius pacientams gydyti. Į minėtų gydytojų pageidavimus buvo atsižvelgta.

Specifikacijoje iš pradžių buvo 2 radioaktyvaus jodo I-125 šaltinių prostatos vėžiui gydyti, taikant brachiterapiją, dalys. Vienoje iš pirkimo dalių buvo planuojama nupirkti iš anksto gamykloje į grandinėles vienodais tarpais sujungtus jodo I-125 šaltinius, o kitoje – tokius jodo I-125 šaltinius, kuriuos gydytojas prieš operaciją galėtų sujungti į grandinėlę reikalingais tarpais. Pastarosios pirkimo dalies vienas iš reikalavimų, skambėjo taip: „šaltinius galima sujungti į pageidaujamo ilgio grandinėlę su galimybe pasirinkti norimą tarpą tarp šaltinių“. Kaip jau minėjome, sudarant šias dvi pirkimo dalis buvo atsižvelgta į gydytojų specialistų nuomonę ir patirtį.

Gydytojai specialistai akcentavo, kad jodo I-125 šaltiniai, sujungti į grandinėlę ar šaltiniai, kuriuos prieš operaciją galima sujungti į grandinėlę reikiamo dydžio tarpais tarp šaltinių, užtikrina geriausius gydymo rezultatus, lyginant su pavieniais šaltiniais (jų pirkti nebuvo planuota), kurie, implantuoti į prostatą gali pasislinkti iš vietos ir apšvitinti ne vėžio pažeistą vietą, o kitus organus, taip pakenkiant, o ne išgydant. Pirmoje pirkimo dalyje buvo numatyti pirkti jodo I-125 šaltiniai (sujungti į grandinėles vienodais tarpais), kurių pageidavo daugiausiai juos naudojanti VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė „Santariškių klinikos“. Antroje pirkimo dalyje buvo numatyti pirkti jodo šaltiniai (jodo šaltiniai, kuriuos galima sujungti į grandinėles prieš operaciją), naudojami visose brachiterapijos procedūras taikančiose gydymo įstaigose: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje VšĮ Kauno klinikose, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninėje „Santariškių klinikos“ ir Vilniaus universiteto onkologijos institute.

Planuojant 2011 m. viešąjį pirkimo konkursą VLK specialistai atliko rinkos analizę, apklausdami potencialius tiekėjus apie jų siūlomas prekes bei jų kainas kitose Europos Sąjungos šalyse. Pagal tiekėjų pateiktą informaciją paaiškėjo, jog tuo metu pirkimo konkursui galėjo būti pasiūlyti šių gamintojų jodo I-125 šaltiniai: BARD, ONCURA ir BEBIG. Į pirmąją pirkimo dalį ONCURA (atstovas UAB „Vitafarma“) ir BEBIG (atstovas UAB „Skirgesa), o į antrąją – BEBIG ir BARD (atstovas UAB „Interlux“). Atsižvelgiant į tai, VLK prognozavo, kad 2011 m. viešajame „Radioizotopai ir kobalto šaltiniai“ pirkime galės dalyvauti visi

tiekėjai, galintys pasiūlyti pirmiau minėtų gamintojų prekes.

Dar neįvykus vokų atplėšimo procedūrai, 2011 m. liepos 25 d. Viešųjų pirkimų tarnyba VLK įpareigojo sustabdyti viešojo pirkimo procedūras ir paprašė pateikti šio pirkimo dokumentus. Viešųjų pirkimų tarnybai kilo klausimas dėl antros jodo I-125 šaltinių pirkimo dalies, todėl buvo paprašyta išsamiai paaiškinti, ar nustatytas techninis reikalavimas (aktyvumas turi būti nuo 7 iki 37 MBq, tarp jų turi būti ne mažiau kaip 20 radioaktyvių šaltinių variantų aktyvumo dydžio pasirinkimas) nėra pritaikytas konkrečiam tiekėjui. Viešųjų pirkimų tarnyba, atlikusi dokumentų vertinimą, 2011 m. rugpjūčio 30 d. raštu įpareigojo VLK, atsižvelgus į jų pateiktas pastabas, patikslinti pirkimo dokumentus ir pasitelkus ekspertus – dalyko žinovus – pakartotinai svarstyti radioizotopų ir kobalto šaltinių techninės specifikacijos klausimą dėl antrosios jodo šaltinių (sujungiamų į grandinėlę prieš operaciją) pirkimo dalies. Minėta tarnyba neprieštaravo, kad, patikslinus pirkimo dokumentus, procedūros kitose pirkimo dalyse būtų tęsiamos.

2011 m. rugsėjo 1 d. VLK direktorius įsakymu Nr. 1K-201 sudarė Radioizotopų ir kobalto šaltinių specifikacijos tikslinimo ir pasiūlymų atitikties specifikacijai vertinimo komisiją, kuriai pavedė patikslinti radioizotopų ir kobalto šaltinių specifikaciją, užtikrinant konkurso dalyvių lygiateisiškumo ir nediskriminavimo bei skaidrumo principų laikymąsi bei įvertinti gautų tiekėjų pasiūlymų atitikimą pirkimo dokumentuose nustatytiems specifikacijos privalomiesiems reikalavimams. Vertinimo komisiją sudaro VLK specialistai, gydytojai ekspertai (specialistai, atliekantys brachiterapijos procedūras) ir pacientų atstovas. Vertinimo komisija, siekdama užtikrinti konkurenciją tarp tiekėjų, nutarė specifikaciją papildyti dar viena pirkimo dalimi, kurioje numatyta pirkti jodo I-125 šaltinius, kuriuos būtų galima sujungti į pageidaujamo ilgio grandinėlę su galimybe pasirinkti norimą tarpą tarp šaltinių. Trečioji jodo I-125 šaltinių specifikacijos dalis nuo antrosios skiriasi šaltinių aktyvumo diapazonu. Trečioji pirkimo dalis turėjo užtikrinti didesnę konkurenciją tarp tiekėjų.

2012 m. spalio 7 d. VLK gavo UAB „Vitafarma“ pretenziją „Dėl atviro radioizotopų ir kobalto šaltinių pirkimo konkurso sąlygų“. Šioje pretenzijoje buvo reikalaujama, kad visos trys pirkimo dalys nebūtų „skaidomos į atskiras dalis, o perkamų jodo I-125 šaltinių kaina vertinama nepriklausomai nuo jodo I-125 šaltinių sujungimo būdo (grandinėlės) bei pakuotės“ ir, jei šis reikalavimas nebūtų tenkinamas, „nustatyti, kad jodo I-125 šaltiniai, pateikti visoms trims pirkimo dalims, turi būti vertinami kaip lygiaverčiai, nepriklausomai nuo sujungimo būdo (grandinėlės) bei pakuotės“. Taip pat buvo reikalaujama „pirkimo sąlygose nurodyti, kad siūlomų prekių kaina visose trijose pirkimo dalyse negali skirtis, o pasiūlymą tiekėjas privalo pateikti visoms trims pirkimo dalims“. VLK Viešojo pirkimo komisija išnagrinėjusi pretenziją jos netenkino ir informavo, kad pirkimo dokumentų techninės specifikacijos reikalavimai nebus keičiami.

2011 m. spalio 25 d. atplėšus vokus su pasiūlymais buvo nustatyta, kad pasiūlymus dėl jodo I-125 šaltinių pateikė trys tiekėjai: UAB „Skirgesa“, UAB „Interlux“ ir UAB „Vitafarma“.

Pirmoje pirkimo dalyje buvo pateikti dviejų tiekėjų: UAB „Skirgesa“ ir UAB „Vitafarma“ pasiūlymai, antroje pirkimo dalyje taip pat buvo pateikti dviejų tiekėjų: UAB „Interlux“ ir UAB „Vitafarma“ pasiūlymai, o trečioje pirkimo dalyje buvo pateikti trijų tiekėjų: UAB „Interlux“, UAB „Skirgesa“ ir UAB „Vitafarma“ pasiūlymai. Įvertinus tiekėjų pasiūlymus nustatyta, kad pirmoje pirkimo dalyje abiejų

tiekėjų pasiūlymai atitinka specifikacijos reikalavimus ir gali būti vertinami, o antroje ir trečioje pirkimo dalyse UAB „Vitafarma“ bei UAB „Skirgesa“ pasiūlymai neatitinka specifikacijos reikalavimų. UAB „Skirgesa“ pasiūlė jodo šaltinius, kurie yra sujungti į ilgą grandinėlę, kuri gali būti sukarpyta iki reikiamo ilgio, tačiau tarpai tarp šaltinių negali būti keičiami. UAB „Vitafarma“ pasiūlė šaltinius, kurie gamykliškai yra sujungti į grandinėlę vienodais tarpais tarp šaltinių. Nors grandinėlę operacijos metu galima sukarpyti ir naudojant skirtukus (angl. spacing material) galima pakeisti tarpus tarp šaltinių, tačiau tokiu būdu jodo šaltiniai nėra sujungiami į vientisą grandinėlę. Dėl šių priežasčių UAB „Skirgesa“ ir UAB „Vitafarma“ pasiūlymai buvo atmesti.

VLK Viešojo pirkimo komisija priėmė sprendimą, kad antroje ir trečioje jodo I-125 šaltinių specifikacijos dalyse konkurso laimėtoju pripažinta UAB „Interlux“, kurios pasiūlymas atitiko specifikacijos reikalavimus. Po šio sprendimo UAB „Vitafarma“ pateikė pretenziją, kurią išnagrinėjo VLK ir gydytojų specialistų bei VLK Viešojo pirkimo komisija. Buvo nuspręsta, kad UAB „Vitafarma“ pasiūlymas neatitinka pirkimo konkurso specifikacijos reikalavimų ir negali būti vertinamas šiame konkurse, tačiau ši nauja, Lietuvoje iki šiol nenaudota sistema iš esmės, gali būti naudojama pacientams gydyti. Todėl, atsižvelgiant į po vokų atplėšimo paaiškėjusias aplinkybes, VLK Viešojo pirkimo komisija 2012 m. sausio 6 d. priėmė sprendimą kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl pirkimo konkurso nutraukimo.

2012 m. sausio 16 d. VLK kreipėsi į Viešųjų pirkimų tarnybą su prašymu nutraukti pirkimo procedūras tam, kad galėtų patikslinti pirkimo specifikaciją bei skelbti naują pirkimo konkursą. Tuomet ir UAB „Vitafarma“ pateikė Vilniaus apygardos teismui ieškinį dėl konkurenciją ribojančių ir diskriminuojančių viešojo pirkimo atviro konkurso būdu sąlygų bei perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo. Kol vyko teismo procesas, Viešųjų pirkimų tarnyba neleido nutraukti pirkimo procedūrų. Toks leidimas gautas 2012 m. rugpjūčio 13 d., kai Viešųjų pirkimų tarnyba raštu įpareigojo VLK nutraukti pirkimo procedūras.

Valstybinė ligonių kasa

Įvertinkite straipsni:
Jūs dar nebalsavote
Kategorijos: Įvairios naujienos
skaityti komentarus (0)
Rašyti komentarą
Pasidalinti su draugais

Susiję straipsniai

NAUJAUSI STRAIPSNIAI
Profesorius pataria, koks maistas gali padėti išvengti onkologinių ligų
Vėžio diagnozės baiminasi kone kiekvienas. Pagal dažniausias mirties priežastis, piktybiniai navikai Lietuvoje jau dauge...
"Biofitus" patarimai, kurie padės sustiprinti imunitetą
Imunitetas padeda mūsų organizmui kovoti su įvairiomis ligomis ir jų išvengti. Tai natūrali organizmo apsauga, tačiau me...
Kviečia pažinti savo širdį: „Laikydamiesi kelių taisyklių, ilgiau mėgausimės gera sveikata“
Rugsėjo 29 d. minima Pasaulinė širdies diena. Šia proga Vilniaus universiteto profesorius, Širdies ir kraujagyslių klini...
Naujasis lazeris gali suskaldyti ir kiečiausią inkstų akmenį
Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje jau kelias savaites inkstų akmenų skaldymui pasitelkiamas naujas Tulio lazeris....
Odos priežiūros procedūros, kad jūsų oda spindėtų
Ne veltui odai, ypač veido, teikiame labai daug dėmesio, dažnai išbandome naujas priemones, siekdami dar geresnio efekto...
Populiarios žymos
Ligos ir sveikata Man rūpiŠirdis ir kraujotakaPlaučiai ir kvėpavimas Virškinimo sistemaEndokrininė sistemaSmegenys, nervų sistemaŠlapimo organai ir inkstaiStuburas, kaulai, sąnariaiRaumenys ir sausgyslėsLytiniai organaiOda, plaukai ir nagaiLimfmazgiai, kraujas ir imunitetas KrūtysAkysAusys, nosis ir gerklėBurna ir dantysPsichikos ligos
 
Simptomai ir ligosAlergijaVėžys ir kraujo ligos Peršalimas ir gripasTemperatūraKūno tirpimasSkauda šonąSvorio kontrolė, valgymo sutrikimaiPriklausomybėMiego sutrikimaiNuovargis ir silpnumasInfekcinės ligos
 
PsichologijaSveika vaikystėŽvilgsnis į praeitįSveika senatvė
Sveikata be vaistų Gydymas augalaisAlternatyvios terapijosSveika mitybaSveikas ir gražus kūnasVegetarų virtuvėJogaSveika dvasiaSėkmės istorijos
Renginiai
Konsultuoja specialistas
Sveikatos apsauga
Nuomonė
ReklamaApie musLigų klasifikatoriusKontaktai
2015-20 © UAB “Vlmedicina”. Visos teises saugomos | sprendimas webmod: Svetainių kūrimas
Į viršų