Sekmadienis, 2023.05.28
Reklama

Visagino atominė elektrinė – mūsų vaikų ekonominės gerovės garantas ar jų pasmerkimas?

Ligita Sinušienė | 2012-07-11 00:01:14

Visagino atominė elektrinė – ekonominė nauda Lietuvai, sugriauta mūsų vaikų ateitis ar grėsmė jų saugumui? Taip kardinaliai skirtingai vertinamas planuojamas grandiozinis mūsų valstybės projektas. Kas svarbiau - taupumas ar saugumas? O Energetikos ministerija cituoja viešai branduolinės energetikos šalininkų išsakomas mintis, kad didesnę grėsmę gyvybei už atominę elektrinę kelti gali net vėjo malūnai...

Energetikos ministerija tvirtina, kad Visagino atomonė elektrinė bus saugi, bet yra manančių kitaip. Neriaus Didvalio nuotr.

Branduolinė energija  pigesnė

Vertindama Visagino atominės elektrinės projektą Energetikos ministerija kalba apie ekonominę naudą Lietuvos valstybei: bus sukurta didelė Lietuvos ekonomikos pridėtinė vertė, daugybė darbo vietų. Ministerijos teigimu, planuojama, kad Visagino elektrinės gaminsima elektros energija bus  pigesnė už rinkos ar pagaminamos kitokiose elektrinėse energijos kainas.

Pradiniu laikotarpiu, 2020-2022 metais, tik pastatyta jėgainė gamins elektros energijos 1 kWh po 17-25 centus (įskaitant ir paskolų aptarnavimą), vėliau, nuosekliai mažėjant paskolų aptarnavimo kaštams, VAE pagamintos 1 kWh savikaina (be kapitalo kaštų) sieks tik 7-10 centus. O šiuo metu vėjo jėgainėse pagamintos 1 kWh kaina siekia 30 centų, naujame, moderniame, ką tik pastatytame Elektrėnų jėgainės 9 bloke 1 kWh kaina siekia 35 centus, biomasės elektrinių pagaminta elektra kainuoja 37-50 centų, o už 1 kWh saulės elektrinėse pagamintos elektros vartotojai sumoka nuo 1 lito 4 centų iki 1 lito  44 centų.

„Vėjo, saulės, biomasės, geoterminė energija, atliekų deginimas ir kt. gali būti sudėtinė energetikos sistemos dalis, tačiau dėl kainos tokia elektros energijos gamyba turi būti dotuojama valstybės (t.y. visų mokesčių mokėtojų pinigais), o jos dalis elektros energetikos sistemoje yra nulemta valstybės ekonominės galios ir elektros energijos perdavimo tinklų techninių galimybių“, - „Vakarų Lietuvos medicinai“ aiškino Energetikos ministerijos Informacijos valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Donata Malinauskaitė.

Atsinaujinantys elektros šaltiniai vykdomi lygiagrečiai

„Net jei būtume tokie turtingi ir galėtume mokėti tokią kainą, atsinaujinantys elektros šaltiniai negali užtikrinti bazinės elektros energijos gamybos. Žinia, atsinaujinančių elektros šaltinių darbas priklauso nuo gamtos sąlygų ir sezoniškumo. Saulė ne visada šviečia, vėjas ne visada pučia, hidroenergija naudingiausia pavasario potvynių metu ir pan. Kai vėjo ar saulės generatoriai neveikia, tuo metu turi būti įjungiami kiti, bazinę elektros energiją gaminantys generatoriai. Bazinės elektros generatoriai gali būti  dujomis, anglimi kūrenamos ar branduolinės elektrinės“, - paklausta apie atsinaujinančių energijos išteklių elektrinių panaudojimą kalbėjo specialistė, pabrėždama, jog atominė elektrinė – ne tik ilgaamžiškiausia (60 metų) ir pigiausiai gaminanti elektrą elektrinė, bet ir ekologiškiausia, lyginant su paminėtomis galimomis bazinėmis elektrinėmis.

D. Malinauskaitė akcentavo, kad atsinaujinantys elektros energijos šaltiniai turi būti ir šiuo metu Lietuvoje yra vystomi lygiagrečiai su atomine energetika, tačiau jie nėra tarpusavyje konkuruojantys. Jos teigimu, 2020 metais Lietuva planuoja turėti ne tik naują atominę elektrinę, bet ir instaliuoti 500 MW suminės galios vėjo jėgainių, mažiausiai 355 MW galios biomasę kūrenančių elektrinių, 141 MW galios hidroelektrinių ir 10 MW saulės elektrinių.

Rengti mažos galios (iki 30 kW) atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas sudaro galimybes tiek įmonėms, tiek fiziniams asmenims.  Ketinantis tokią elektrinę statyti asmuo turi kreiptis į Energetikos ministeriją dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus.

Ar pritariant Visagino atominei elektrinei atsižvelgta į šalies gyventojų saugumą? Argi atominės elektrinės saugumas gali prilygti vėjo jėgainių ir saulės elektrinių saugumui? Atsakydama ministerijos specialistė pabrėžė, kad Visagino AE pasirinktas Hitachi-GE pažangus ABWR reaktorius. „Šie reaktoriai yra kol kas vieninteliai pasaulyje naujausi III kartos reaktoriai, kurie jau yra veikiantys ir išbandyti praktikoje, t. y. elektrinės su šiais reaktoriais jau yra eksploatuojamos, - aiškino  D. Malinauskaitė. - JAV branduolinės energetikos reguliatorius (NRC) ABWR reaktorių įvardijo kaip pažangiausią ir saugiausią šiuo metu rinkoje esančią technologiją, kurios saugos lygis yra didesnis už griežčiausius jų reikalavimus. Statistiškai skaičiuojant  žūstančiųjų skaičių pagamintam elektros energijos kiekiui, vėjo energetikoje šis rodiklis prastesnis nei atominėse elektrinėse. Kaip neseniai rašė branduolinės fizikos profesorius Kazys Almenas, „už atomines elektrines pavojingesni net vėjo malūnai, nes nuo jų žmonės įsigudrina nukristi ir užsimušti.”

Pateikdama Energetikos ministerijos poziciją specialistė citavo profesoriaus K. Almeno viešai paskelbtas mintis ir skaičius, kad per visą atominių elektrinių eksploatavimo pasaulyje laikotarpį dėl katastrofų branduolinėse jėgainėse žuvo apie 60 žmonių, o anglimi kūrenamose - 18 tūkst., mazutu - 16,5 tūkst., hidroelektrinėse - beveik 30 tūkst. žmonių. „Tik Černobylyje ir buvo ne plepalais, o moksliniais įrodymais grindžiamų radiacijos aukų. Per Fukušimos avariją dėl spinduliuotės nežuvo nė vienas žmogus, - ministerija cituoja profesoriaus mintis. – [...] Žinoma, didelė radiacija kelia pavojų, bet ir verdančio vandens katilas, jei į jį įkris žmogus, mirtinai pavojingas".

Iki pirmadienio dar galima padėti parašą referendumui dėl Visagino atominės elektrinės surengti. Neriaus Didvalio nuotr.

„Vakarų Lietuvos medicinai“ pasidomėjus, kiek įtakos tolesniems sprendimams dėl Visagino atominės elektrinės turės ir ar apskritai turės gyventojų nuomonė, D. Malinauskaitė paaiškino, kad per Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo laikotarpį iki 2009 m. pabaigos „dauguma Lietuvos piliečių pritarė Lietuvoje plėtojamai branduolinei energetikai ir jos teikiamai naudai“. Pasak specialistės, šį faktą patvirtina ir tai, kad Visagino AE projektas vystomas remiantis rinkėjų valią atstovaujančio Seimo dar 2007 metais priimtais įstatymais, kuriuos priėmus visuomenėje nebuvo abejonių dėl branduolinės energetikos Lietuvoje tęstinumo. „2012 m. birželio mėn. LR Seimas dar kartą patvirtino Lietuvos pasiryžimą toliau plėtoti branduolinę energetiką ir patvirtino Koncesijos sutartį bei priėmė Branduolinės (atominės) elektrinės įstatymo pakeitimo įstatymą ir įstatymą Dėl koncesijos suteikimo ir Lietuvos Respublikos esminių turtinių įsipareigojimų prisiėmimo Visagino atominės elektrinės projekte, - kalbėjo ministerijos atstovė. -  Taip pat svarbus faktas yra ir tai, kad visai neseniai paaiškėjo, jog žaliųjų iniciatyva surinkti parašus dėl referendumo nesulaukė visuomenės palaikymo ir pasibaigė nesėkme“.

„Radiacijos lygis nepakils“

Lietuvos radiacinės saugos centro direktorius Albinas Mastauskas, portalo paklaustas apie gyventojų saugumą pastačius naują atominę elektrinę, pabrėžė, kad pakilsiantis radionuklidų kiekis ore neviršysiąs rekomenduojamos normos, tačiau dėl konkretesnės informacijos pasiūlė kreiptis į Valstybinę atominės energetikos saugos inspekciją  (VATESI). Šios inspekcijos Tarptautinių ryšių ir visuomenės informavimo skyriaus laikinai einanti vedėjos pareigas Jolanta Tumasaitė teigė, kad eksploatuojant AE Lietuvoje radiacijos lygis nė kiek nepakilsiantis: „Nustatyti bendrieji branduolinės ir radiacinės saugos reikalavimai branduolinės energetikos neišskiria iš kitų pramonės šakų, kurios naudoja jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, ir nepadidina nei apšvitos dozių darbuotojams ir gyventojams, nei leidžiamų  išmesti į aplinką radionuklidų kiekių.  Atominė elektrinė turi būti suprojektuota, pastatyta ir eksploatuojama taip, kad nebūtų viršijamos nustatytos sąlygos ir ribos“.

Paprašyta paaiškinti, kaip bus užtikrinamas gyventojų saugumas statant ir pastačius Visagino atominę elektrinę, J. Tumasaitė abstrakčiai nurodė, kad bus laikomasi tam keliamų reikalavimų. Tiesa, atkreipė dėmesį, kad VATESI net neišduos statybos licencijos, jei planuojami darbai neatitiks saugos reikalavimų, analogiška situacija – ir su AE eksploatavimo licencija.

„Tiek statant atominę elektrinę, tiek saulės elektrines ar vėjo jėgaines svarbiausia užtikrinti, kad būtų laikomasi visų tokiems objektams keliamų reikalavimų. Jei tai yra užtikrinama – visi šie objektai gali būti

saugiai eksploatuojami. Tik reikia nepamiršti, kad atominė elektrinė – sudėtingas objektas ir jam keliami aukšti tiek branduolinės, tiek radiacinės, tiek fizinės saugos reikalavimai.

 Sugriovėme vaikų ateitį?

Žaliųjų atstovas Albinas Morkūnas
"Mes žiūrime ne ekonomikos, o saugumo", - sako Žaliųjų atstovas Albinas Morkūnas. Asmeninio archyvo nuotr.

Tačiau šalies Vyriausybės opozicija, nors ir sako esanti už branduolinę energetiką, Visagino atominės elektrinės projekto nepalaiko. „Mes savo rankomis sugriovėme savo ir savo vaikų ateitį – tiek kalbant apie ekonomiką, tiek apie saugumą“, - prieš kelias savaites Lietuvos žurnalistų sąjungos konferencijoje straipsnio autorei sakė Vytenis Povilas Andriukaitis.

Opozicijos lyderis Audrius Butkevičius atkreipė dėmesį, kad nėra ištirtas žemės gruntas, kuriame rengiamasi statyti Visagino atominę elektrinę. Tyrimams atlikti, jo teigimu, teks pridėti dar 2-3 mlrd. Lt. „Tad ar tai nebus per brangu?“, - klausė A. Butkevičius.

Politikas pateikė Skandinavijos šalių pavyzdį – čia analogiški projektai svarstomi dvejus metus. „Ten sprendimą diktuoja visuomenė, savo poziciją išsako verslo grupės, rengiamos konferencijos“, - kalbėjo A. Butkevičius.

Pigesnis gyvenimas prieš gyvenimą apskritai

 Kategoriškai prieš planuojamą atominę elektrinę pasisako Lietuvos žalieji, tačiau jų motyvai visai kiti, nei socialdemokratų. „Mes nežiūrime ekonomikos, o saugumo, - „Vakarų Lietuvos medicinai“  pabrėžė Lietuvos žaliųjų sąjūdžio lyderis, Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono vyriausiasis specialistas Albinas Morkūnas. – Sakoma, kad branduolinė energija daug pigesnė nei alternatyvių energijos šaltinių. Sutinku – galima gyventi pigiau, bet gal geriau už pigesnį gyvenimą apskritai gyventi?“

Portalo pašnekovo įsitikinimu, negalima užmerkti akių prieš pasaulyje jau įvykusias atominių elektrinių avarijas.

Praėjusią savaitę Lietuvos žalieji "Vakarų Lietuvos medicinai" tvirtino surinkę apie 200 tūkst. gyventojų parašų referendemui dėl Visagino atominės elektrinės surengti. Savo balsą galima atiduoti iki pirmadienio, internetu www.uzreferenduma.lt - iki antradienio, liepos 17 d.

Ligita Sinušienė

 ligita@vlmedicina.lt

Įvertinkite straipsni:
Jūs dar nebalsavote
skaityti komentarus (0)
Rašyti komentarą
Pasidalinti su draugais

Susiję straipsniai

Ligos ir sveikata Man rūpiŠirdis ir kraujotakaPlaučiai ir kvėpavimas Virškinimo sistemaEndokrininė sistemaSmegenys, nervų sistemaŠlapimo organai ir inkstaiStuburas, kaulai, sąnariaiRaumenys ir sausgyslėsLytiniai organaiOda, plaukai ir nagaiLimfmazgiai, kraujas ir imunitetas KrūtysAkysAusys, nosis ir gerklėBurna ir dantysPsichikos ligos
 
Simptomai ir ligosAlergijaVėžys ir kraujo ligos Peršalimas ir gripasTemperatūraKūno tirpimasSkauda šonąSvorio kontrolė, valgymo sutrikimaiPriklausomybėMiego sutrikimaiNuovargis ir silpnumasInfekcinės ligos
 
PsichologijaSveika vaikystėŽvilgsnis į praeitįSveika senatvė
Sveikata be vaistų Gydymas augalaisAlternatyvios terapijosSveika mitybaSveikas ir gražus kūnasVegetarų virtuvėJogaSveika dvasiaSėkmės istorijos
Renginiai
Konsultuoja specialistas
Sveikatos apsauga
Nuomonė
ReklamaApie musLigų klasifikatoriusKontaktai
2015-20 © UAB “Vlmedicina”. Visos teises saugomos | sprendimas webmod: Svetainių kūrimas
Į viršų