Penktadienis, 2024.07.19
Reklama

Projektas „Nauju keliu su diabeto IQ“ – lengvesnei gyvenimo kelionei su diabetu

Inga Augustinienė | Šaltinis: vlmedicina / asmuo | 2022-09-30 13:10:58

Klubo „Diabeto IQ“ vykdomo projekto „Nauju keliu su Diabeto IQ“ tikslas – atstovauti 1 tipo cukriniu diabetu (CD) sergantiems asmenims ir ginti jų teises, gerinti šių žmonių integraciją visuomenėje, pasinaudojus gerosios praktikos pavyzdžiais šviesti juos diabeto valdymo klausimais. Projekto veiklas iš dalies finansuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Ina Jalovė su vėliava
Klubo vadovė Ina Jalovė / I. Augustinienės nuotr.

Dažnai gyvenimas su CD prilyginamas kelionei, kuri pilna netikėtumų. Cukrinis diabetas – lyg nelabai draugiškas šios kelionės palydovas, turintis sudėtingą charakterį ir reikalaujantis labai daug dėmesio. Deja, nelengvos „cukrinės“ kelionės palydovo išvengti nepavyks, bet jį geriau pažinti tikrai įmanoma, tik tam reikia labai daug žinių ir noro ieškoti kitokio gyvenimo kelio. Ne veltui projektas pavadintas „Nauju keliu su Diabeto IQ“, nes visos projekto veiklos orientuotos į 1 tipo CD sergančius asmenis, kad kelias su liga būtų kuo sklandesnis. Pagal projektą 2022 m. numatyta vykdyti veiklas, kurios, tikėtina, paskatins pokyčius, atversiančius naujas ligos valdymo, priežiūros galimybes, suteiks įkvėpimo, pasitikėjimo bei drąsos įveikti su liga susijusius iššūkius.

Konsultacijos naujai diagnozuotų vaikų atstovams dėl tikslinės pagalbos.

Naujai diagnozuotų vaikų tėvams itin sunku priimti vaiko ligą, susiduriama su psichologinėmis, finansinėmis, socialinėmis problemomis. Informacijos srautas ligos pradžioje yra itin didelis, reikia išmokti prisiderinti prie pasikeitusio gyvenimo ritmo, naujų sąlygų, perprasti ligos valdymo ypatumus. Naujai 1 tipo CD susirgusius vaikus auginantiems asmenims pagal projektą „Nauju keliu su Diabeto IQ“ yra galimybė konsultuotis rūpimais klausimais ir sužinoti, kur ir kaip įmanoma gauti reikalingą pagalbą.

Tikslinės pagalbos klausimais konsultuoja Deimantė Alysienė.

Tel. 8 677 15586, el. p. info@dia-iq.lt.

Konsultacijų laikas – darbo dienomis nuo 9 iki 16 val.

Konsultacijos socialiniais klausimais asmenims, sergantiems 1 tipo CD.

1 tipo CD sergantiems asmenims ar juos prižiūrintiems artimiesiems, ugdytojams dažnai kyla klausimų apie ligos valdymo ypatumus, priemones ir būdus gliukozės kiekiui kraujyje reguliuoti, mitybą, integraciją darbo rinkoje ar ugdymo procese. Dėl žinių stokos liga gali tapti nepakeliama našta, todėl itin svarbu laiku gauti atsakymus į kylančius klausimus, kurie palengvina kasdienybę. Ne vienerius metus tokios konsultacijos parodė, kad žmonės, kuriems buvo suteikta pagalba, įgyja daugiau pasitikėjimo, pasiryžimo rūpintis savimi, o tai lemia geresnę ligos kontrolę.

Socialiniais klausimais konsultuoja Asta Berdikšlienė.

Tel. 8 605 03242, el. p. asta@dia-iq.lt.

Konsultacijų laikas – darbo dienomis nuo 9 iki 17 val.

Teisinės konsultacijos 1 tipo CD sergantiems ir jų atstovams.

CD sergantiems asmenims svarbu ne tik išmanyti ligos valdymo principus, bet ir pravartu žinoti savo teises, garantijas, priklausančių išmokų, medicinos priemonių, tyrimų skyrimo tvarką ir lengvatų galimybes ir pan. Neturėdami šių žinių asmenys gali susidurti su diskriminacija, integracijos problemomis, patirti finansinių nuostolių. Pagal projektą „Nauju keliu su Diabeto IQ“ teisinės konsultacijos teikiamos šiais klausimais:

- dokumentų NDNT teikimas dėl neįgalumo / darbingumo lygio nustatymo teikimas;

- neįgalumo / darbingumo lygio ir spec. sveikatos priežiūros poreikių kriterijai;

- netenkinančio NDNT sprendimo apskundimas;

- išmokos, garantijos ir lengvatos neįgaliesiems ir jų atstovams;

- kompensuojamųjų vaistų, medicinos priemonių, paslaugų, tyrimų skyrimo tvarka;

- neįgaliųjų ar juos prižiūrinčių teisės darbe.

Teisiniais klausimais konsultuoja Dovilė Byčienė.

Tel. 8 605 032 38, el. p. dovile@dia-iq.lt.

Konsultacijų laikas – darbo dienomis nuo 9 iki 17 val.

Atstovavimas 1 tipo CD sergantiems vaikams ugdymo įstaigose, jų teisių gauti reikalingą pagalbą gynimas.

Teisės aktais nustatyta, kad ugdymo įstaigos privalo suteikti reikalingą pagalbą sergantiems 1 tipo CD, kad šie turėtų tokias pačias teises ir galimybes dalyvauti ugdymo procese kaip ir sveiki vaikai. Projekto „Nauju keliu su Diabeto IQ“ vykdytojai yra pasirengę atstovauti 1 tipo CD sergančiam vaikui ir pagelbėti ugdymo įstaigos bendruomenėms rasti sprendimus, kad jų ugdytinis dėl savo sveikatos būtų saugus.

Vaikų priežiūros ugdymo įstaigose klausimais konsultuoja Ina Jalovė ir Dovilė Byčienė.

Tel. 8 605 03265, el. p. ina@dia-iq.lt.

Konsultacijų laikas – darbo dienomis nuo 9 iki 17 val.

Atstovavimas 1 tipo CD sergantiems asmenims valstybės ir savivaldybių institucijose.

Vaikas leidžiasi į pilvą insuliną
Insulino injekcija / K. Dovydaitienės nuotr.

Atsakingoms institucijoms priimant teisės aktus, ginančius sergančiųjų teises ar užtikrinančius sveikatos paslaugų ir priemonių prieinamumą, itin svarbų vaidmenį turi socialinis dialogas su pačiais sergančiais asmenimis, juos vienijančiomis organizacijomis, prižiūrinčiais medikais ir kt. Projekto „Nauju keliu su Diabeto IQ“ komandos tikslai:

- siekti, kad visiems 1 tipo CD sergantiems asmenims būtų kompensuojamos reikalingos ligos valdymo priemonės;

- siekti, kad vaikams ir paaugliams, nustačius 1 tipo CD, spec. priežiūros poreikių skyrimo trukmė būtų nustatyta iki 18 m.;

- reikalauti, kad, atsižvelgus į 1 tipo CD sergančių vaikų poreikius, ugdymo įstaigose būtų pakoreguoti valgiaraščiai.

1 tipo CD sergančių asmenų atstovė valstybės ir savivaldybių institucijose – klubo „Diabeto IQ“ vadovė Ina Jalovė ir Dovilė Byčienė.

Tel. 8 605 03265, el. p. ina@dia-iq.lt.

Kreipimosi laikas – darbo dienomis nuo 9 iki 17 val.

Nuotoliniai mokymai apie neįgalumo / darbingumo nustatymo procesą, spec. priežiūros poreikių tvarką ir skyrimą.

Dauguma naujai 1 tipo CD susirgusių pasigenda aiškios informacijos apie neįgalumo, darbingumo lygio ir spec. priežiūros poreikių nustatymo tvarką, todėl pagal projektą „Nauju keliu su Diabeto IQ“ jau buvo suorganizuoti nuotoliniai mokymai, kuriuos vedė Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos atstovai, galintys tiksliausiai atsakyti, pagal kokius kriterijus yra vertinamas asmens neįgalumo ar darbingumo lygis, kaip ir kam gali būtų nustatomi priežiūros poreikiai, kokio dydžio išmokos kiekvienu atveju priklauso.

Apie planuojamus mokymus skelbiama FB puslapyje „Klubas Diabeto IQ“.

Nuotoliniai grupiniai susitikimai „Žinau ir galiu“, skirti 1 tipo CD sergantiems suaugusiems su liga susijusioms problemoms spręsti.

1 tipo CD – nepagydoma, daug žinių ir pastangų reikalaujanti liga, kuriai priimti itin svarbus to paties likimo žmonių palaikymas ir pasidalijimas patirtimi. Dažnai priklausymas bendruomenei ir suvokimas, kad esi ne vienas, prisideda prie geresnės psichinės, fizinės ir emocinės sveikatos, paskatina keisti požiūrį ir imtis priemonių, kad liga nebūtų trukdis gyventi visavertį gyvenimą. Vykdant projektą „Nauju keliu su Diabeto IQ“ yra sukurta privati FB grupė, kurioje ieškoma būdų atsikratyti savigailos, baimės jausmo, sprendžiamos diskriminacijos, įsitvirtinimo darbo rinkoje problemos, dalijamasi naudingais patarimais.

Vaizdo įrašai apie 1 tipo CD sergančių kasdienybę ir kylančius iššūkius.

Sergant 1 tipo CD ligos valdymo priežiūros tenka mokytis visą gyvenimą, nes keičiasi ir medikų rekomendacijos, ir sukuriama naujų ligos valdymo priemonių. Informacijai įsisavinti viena efektyviausių priemonių yra vaizdo įrašai, kurių lietuvių kalba tikrai nėra daug, todėl pagal projektą „Nauju keliu su Diabeto IQ“ planuojama sukurti net 30 trumpų filmukų apie 1 tipo CD sergančiųjų kasdienybę, kylančius iššūkius, naujausias technologijas ligai valdyti ir pan.

Vaizdo įrašus bus galima peržiūrėti Youtube kanale „Klubas Diabeto IQ“.

Metodinė medžiaga sergantiems 1 tipo CD ir jų atstovams

Informacija apie ligos valdymą, priemonių naudojimą, socialines garantijas, teisės aktų pasikeitimus aktuali visiems – ir naujai susirgusiems, ir didesnį ligos stažą turintiems, todėl pravartu, kad ji būtų skelbiama lengvai prieinamuose šaltiniuose. Pagal projektą „Nauju keliu su Diabeto IQ“ parengta metodinė medžiaga yra viešinama socialiniuose tinkluose ir internetinėje svetainėje, kad kuo daugiau sergančių 1 tipo CD arba jiems atstovaujančių pasiektų naudingos žinios apie ligos priežiūrą ir jos valdymą.

Metodinė medžiaga skelbiama FB puslapyje „Klubas Diabeto IQ“ ir internetinėje svetainėje www.dia-iq.lt.

Informacinis leidinys „Diabeto IQ vedlys“

Kiekvienas, susirgęs 1 tipo CD, gali patvirtinti, kad pirmomis ligos dienomis informacijos apie ligos valdymą ir kitus su liga susijusius dalykus srautas yra toks didelis, kad ne vienas puola į neviltį, nes nebepajėgia visko aprėpti. Pagal projektą „Nauju keliu su Diabeto IQ“ rengiamame leidinyje „Diabeto IQ vedlys“ bus koncentruotai pateikiama visa reikalinga bazinė informacija apie ligos valdymo ypatumus, naujausias ir efektyviausias ligos valdymo priemones, priklausančias soc. garantijas, išmokas, mitybos principus, taip pat reikalingų institucijų ir asmenų kontaktai.

„Diabeto IQ vedlys“ bus dalinamas ligoninėse ir sveikatos priežiūros įstaigose, klube „Diabeto IQ“ (Herkaus Manto g. 47, Klaipėda), viešinamas internetinėje svetainėje www.dia-iq.lt, soc. tinkluose.

Žurnalas „Diabeto IQ“

Nuo 2019 m. gyvuojančio žurnalo „Diabeto IQ“ leidyba tęsiama ir 2022 m., iš viso per metus numatyta išleisti 4 numerius. Žurnalo kūrėjų tikslas – pateikti naujausią ir 1 tipo CD sergantiems svarbią informaciją apie ligos valdymą, mitybą, pažangiausias priemones, technologinius ir mokslo pasiekimus, sveikatos apsaugos politiką, nagrinėti socializacijos ir integracijos klausimus, pasidalinti įdomiomis ir pozityviomis istorijomis, skatinančiomis keisti požiūrį į ligą ir ją priimti ne kaip nuosprendį, o kaip iššūkį, kurį galima ir įmanoma įveikti.

Popierinė žurnalo versija platinama ligoninėse, poliklinikose, NDNT padaliniuose, visuomenės sveikatos biuruose, bibliotekose, o elektroninė versija prieinama internete. Žurnalą galima prenumeruoti (kreiptis el. paštu info@dia-iq.lt).

Tikime, kad projekto „Nauju keliu su Diabeto IQ“ veiklos padės visiems, kuriems kelias su cukriniu diabetu per daug vingiuotas, per daug akmenuotas, reikalaujantis per daug jėgų ir pastangų. Eikime kartu lengvesniu keliu su „Diabeto IQ“!

Įvertinkite straipsni:
Balsavimu įvertinimas 4 / 5 (1). Jūs dar nebalsavote
(1)
skaityti komentarus (0)
Rašyti komentarą
Pasidalinti su draugais

Susiję straipsniai

NAUJAUSI STRAIPSNIAI
Kad nerizikuotume savo sveikata – kelionėms patariama ruoštis iš anksto
Vasara – atostogų metas, kai dažnas keliauja į užsienio šalis. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) spe...
Pūslelinės pančiuose: ką galime padaryti, kad infekcija nebeatsinaujintų
Daugybei žmonių ne kartą teko patirti nemalonų dilgčiojimą prie lūpų ir vėliau išvysti atsiradusias pūsleles. Nors skaus...
Savaitgalis prie vandens telkinio: kaip saugotis infekcijų
Vasaros dienomis tesinori gulėti ant ežero ar jūros kranto ir nuolat maudytis. Bet jei neužtikrinsime tinkamos intymios...
Vandens organizme trūkumas gali sukelti ir hemorojų
Atšilus orams dauguma skuba naudotis visais lauko malonumais. Tiesa, gydytojai pastebi, kad aktyviai leidžiant laisvalai...
Oro kokybės barometras: orą teršė kietosios dalelės bei amoniakas, miglinių augalų žiedadulkės
Vasaros viduryje buvo fiksuojamas kietųjų dalelių ir amoniako koncentracijos padidėjimas ore, o žiedadulkių...
Populiarios žymos
Ligos ir sveikata Man rūpiŠirdis ir kraujotakaPlaučiai ir kvėpavimas Virškinimo sistemaEndokrininė sistemaSmegenys, nervų sistemaŠlapimo organai ir inkstaiStuburas, kaulai, sąnariaiRaumenys ir sausgyslėsLytiniai organaiOda, plaukai ir nagaiLimfmazgiai, kraujas ir imunitetas KrūtysAkysAusys, nosis ir gerklėBurna ir dantysPsichikos ligos
 
Simptomai ir ligosAlergijaVėžys ir kraujo ligos Peršalimas ir gripasTemperatūraKūno tirpimasSkauda šonąSvorio kontrolė, valgymo sutrikimaiPriklausomybėMiego sutrikimaiNuovargis ir silpnumasInfekcinės ligos
 
PsichologijaSveika vaikystėŽvilgsnis į praeitįSveika senatvė
Sveikata be vaistų Gydymas augalaisAlternatyvios terapijosSveika mitybaSveikas ir gražus kūnasVegetarų virtuvėJogaSveika dvasiaSėkmės istorijos
Renginiai
Konsultuoja specialistas
Sveikatos apsauga
Nuomonė
ReklamaApie musLigų klasifikatoriusKontaktaiPrivatumo Politika
2015-20 © UAB “Vlmedicina”. Visos teises saugomos | sprendimas webmod: Svetainių kūrimas
Į viršų