Sekmadienis, 2023.10.01
Reklama

Neeiliniai 2013-ieji sveikatos apsaugos srityje: „geras katalizatorius reikalingoms permainoms“

Daiva Ausėnaitė | 2013-12-23 00:01:24

Praeitą savaitę sveikatos apsaugos ministras sukvietė žurnalistus, kad apibendrintų metų pasiekimus. Po dviejų mėnesių aktyvių derybų dėl Tabako gaminių direktyvos, ministras tikėjosi jei ne ovacijų, tai bent draugiško pasveikinimo. Iš žurnalistų to nesulaukęs, jis supyko. Ir žurnalistai ministro akyse virto mažais vaikais, kuriuos galima buvo ir pabarti, ir paegzaminuoti. Toks santykis išryškino vieną esminę problemą – lietuviai (ir žurnalistai) taip ilgai nematė nieko gero iš Sveikatos apsaugos ministerijos, kad dabar sunkiai gali patikėti visais pokyčiais, abejoja veiksmų nuoširdumu ir vis kelia naujus klausimus, nes didelė, beveik porą dešimtmečių besitęsianti, netvarka reikalauja skubių sprendimų.

Vytenis Andriukaitis
„Abejingumas sau, kitiems ir susitaikymas su situacija ir buvo tos sunkiausiai įveikiamos kliūtys“, - apgailestavo V. Andriukaitis. Algirdo Kubaičio nuotr.

Ministras parodė „Neregėtą Lietuvą“

2013-ieji sveikatos sektoriuje tikrai buvo neeiliniai metai ir turbūt vertintini teigiamai vien jau todėl, kad sveikatos ir jos priežiūros tema grįžo į viešąją erdvę ir visuomenės darbotvarkę. Ministras Vytenis Andriukaitis portalui VLMEDICINA.LT sakė: „Praeinantys metai buvo geri. Temų, kurias atvėrėme, problemų, kurias iškėlėme, jau nebepaslėpsi, po kilimu nebesušluosi. Visuomenei parodėme kraupius faktus, parodėme mirštančią, sergančią „Neregėtą Lietuvą“. Ir to iš visuomenės atminties ir viešos erdvės nebeištrinsi. Mano supratimu, šie metai yra labai geras katalizatorius reikalingoms permainoms. Esame parengę reikalingus teisės aktų pakeitimus, esame numatę tolimesnius, pacientams būtinus, pokyčius. Kitiems metams turime didesnį Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą – Lietuvos sveikatos apsaugai bus skirta daugiau kaip 4,7 mlrd. litų. Lyginant su 2013 m., PSDF biudžetas yra 322,8 mln. Litų, arba 7,9 proc. didesnis. Šią savaitę Ministrų kabinetas skyrė 40 mln. litų iš PSDF biudžeto rezervo. Šios lėšos dar šiemet pasieks gydymo įstaigas ir bus apmokėtos šiais metais pacientams suteiktos sveikatos priežiūros paslaugos dalinai atkuriant arba kompensuojant sumažintą sveikatos priežiūros paslaugų bazinių kainų balo vertę“.

Smūgis į kepenis tabako gamintojams

Europos Komisija Pasiūlymą dėl Tabako gaminių direktyvos peržiūros pateikė 2012 m. gruodžio 19 d., Europos Taryba priėmė bendrąjį požiūrį Airijos pirmininkavimo metu 2013 m. birželio 21 d., Europos Parlamentas savo poziciją patvirtino 2013 m. spalio 8 d. balsavime. Lietuva sėkmingai baigė nelengvas derybas su Europos Parlamentu, galutinis suderintas tekstas patvirtintas. Lieka tik formalus Europos Parlamento ir Tarybos balsavimas dėl sutarto teksto kitais metais ir teisės aktas bus priimtas.

Svarbiausi Direktyvos tikslai – jaunimo apsauga nuo rūkymo ir kitų asmenų visavertis informavimas apie tabako žalą, taip pat skatinimas mesti rūkyti. Pirmą kartą ES mastu bus reglamentuojamos ir elektroninės cigaretės bei tabako gaminių atsekamumas. Direktyva padės įgyvendinti PSO Tabako kontrolės pagrindų konvenciją, kurią įgyvendinant Europa kol kas atsilieka nuo kai kurių kitų pasaulio regionų.

Žurnalistams ministras sakė, kad direktyva buvo priiminėjama itin agresyviam tabako lobistų veiklos kontekste. „Du šimtai milijonų eurų – tiek pinigų buvo mesta kovai su naujos direktyvos priėmimu. Tai yra milžiniškas darbas ir tokios šalys kaip Britanija, Vokietija, Švedija – jos linksniuoja Lietuvos vardą su pagarba. Ir tai tik vienas iš daugelio failų. Pavyzdžiui, toliau ieškojome atsakymų, kokios turi būti sveikatos apsaugos sistemos, kad atlaikytų demografinius, ekonominius, technologinius iššūkius? Europos atsakymas – tvarios, o mūsų indėlis į šį atsakymą yra pamatinių principų įtraukimas. Principų, sakančių, kad sveikata turi būti visų politikos sričių dėmuo; kad pinigai, skirti sveikatai, yra investicijos, o ne išlaidos; kad turi būti užtikrintas medicinos paslaugų prieinamumas“, - sakė ministras V. Andriukaitis.

Mūsų kaimo reikalai

Aišku, į susitikimą atvykusiems žurnalistams buvo įdomiausi „mūsų kaimo“ reikalai – ar mažės eilės poliklinikose, ar visi, kuriems reikia, gaus vaistus. Ministras V. Andriukaitis parodė, kad ši ministerija ėmėsi griauti sistemą iš esmės ir kitais metais pradėtų darbų nemes, bet imsis dar ambicingesnių darbų.

„Ypatingos svarbos akcentas – Konstitucinio Teismo 2013 m. gegužės 16 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo, Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo ir jo pakeitimo įstatymo kai kurių nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“. Šiuo nutarimu Konstitucinis Teismas konstatavo konstitucinę valstybės priedermę rūpintis žmonių sveikata. Teismo nutarime pabrėžiama, jog „žmonių sveikatos apsauga yra konstituciškai svarbus tikslas, viešasis interesas, o rūpinimasis žmonių sveikata – tai valstybės funkcija“. Taip pat konstatuojama, kad sveikata yra ne tik asmens, bet ir socialinė visuomenės teisė į sveikatos priežiūrą. Todėl valstybė privalo sukurti sveikatos priežiūros sistemą ir sudaryti teisines bei organizacines prielaidas šiai sistemai funkcionuoti. Konstitucinis Teismas apgynė sveikatos priežiūros įstaigų, net vaistinių išdėstymo Lietuvoje teritorinį principą, kad galėtų būti veiksmingai užtikrintas paslaugų prieinamumas“, - atsakė ministras į klausimą apie svarbiausius šių metų įvykius sveikatos politikos srityje.

Integruotos paslaugos

Sveikatos apsaugos ministras žurnalistams sakė, jog pirmas veiklos pusmetis buvo skirtas peržiūrėti sveikatos sistemos esamą situaciją – buvo siekiama įvertinti stiprias ir silpnas puses, įvertinti, ką reikėtų daryti, ką ir kaip keisti. Antras pusmetis jau buvo skirtas darbams įgyvendinti, pasak ministro, sudarytos darbo grupės dirbo labai intensyviai.

„Pirmininkavimo ES Tarybai išvadose buvo pabrėžta, jog reikia integruotų paslaugų visuose lygiuose. Pamatėme, kad įstaigos dirba atskirai pagal savo sutartis su ligonių kasom, bet nesugebama sukurti bendro įstaigų tinklo, kad jo viduryje stovėtų pacientas ir jam dirbtų skirtingo tipo gydymo įstaigos. Tokia struktūra vadinama klasteriais. Lietuvoje kitais metais bus penki klasteriai. Dėl jų sukūrimo buvo atgaivinta vyriausiųjų šalies gydytojų struktūra, jie pateikė savo siūlomas schemas. Jau veikia insulto klasteris, dar bus kardiologinis, onkologinis, išorinių mirties priežasčių bei perinatologijos ir vaikų klasteris. Dėl klasterių sukūrimo bus peržiūrimos gydymo normos, nuo sausio mėnesio bus nauja gimdymo, integruotos medicinos paslaugų finansavimo tvarka. Keisis vaikų iki trejų metų hospitalizacijos bei dienos chirurgijos stacionarų finansavimo modeliai“, - sakė ministras. Jis jau dabar neabejoja, kad laukia daug įtempto darbo, pasirodys nemažai trūkumų.

Lietuvos teisės aktai ir kova su korupcija

Ministras teigė, kad bus aiškiau atskirtos mokamos paslaugos nuo nemokamų. Prieš kurį laiką susikvietęs žurnalistus V. Andriukaitis pasakojo apie pacientę, iš kurios Kaune buvo reikalauja per 5 tūkst. litų. Ministras patikino, kad institucijos priėmė sprendimą, jog pinigų pacientei nereikėjo mokėti. Dabar dirba speciali komisija, kuri tikrina visus mokėjimus, padarytus per šiuos metus Kauno klinikų direktoriaus leidimu.

„Siekiame, kad pacientui būtų aiškiai pasakyta, kas turi mokėti. Turi būti teisinis aiškumas. Nauja įstatyminę normą jau pristatėmė Vyriausybei. Jaučiu, kad bus didelis pasipriešinimas. Tačiau nėra normalu, kai tas pats medikas dirba ir privačiai, ir valstybinėje įstaigoje, ir dar jis turi visokių įmonių, kurios kažką tiekia ligoninei, kuriose dirba visi jo giminaičiai. Tą tvarką sieksime pakeisti įvesdami viešųjų ir privačių interesų deklaravimą“, - sakė žurnalistams sveikatos apsaugos ministras.

Kauno ir Santariškių klinikoms rekomenduota įsteigti antikorupcinę tarnybą. Sveikatos apsaugos ministras įpareigojo visas šalies gydymo įstaigas sukurti vaizdo klipus, kuriais įstaigos vadovas kreiptųsi į pacientus antikorupcine tematika – ragindamas pacientus medikams atsidėkoti šypsena ir geru žodžiu, kad į jų įstaigą patekę pacientai neturi savo lėšomis pirkti vaistų, operacijoms ir kitoms procedūroms reikalingų priemonių. Taip pat klipe turi būti nurodyta, kur kreiptis, jei pacientas susidūrė su korupcinio pobūdžio veikla.

Sveikatos apsaugos ministerija pirmą kartą užmezgė itin glaudų bendradarbiavimą su STT. Tikrinami pirkimai, lėšų skirstymas sveikatos priežiūros įstaigoms, farmacijos bendrovių atstovų veiklą, dėl pacientų mokamų priemokų, dėl fiktyvių nedarbingumo pažymėjimų išrašymo, dėl nepagrįstų siuntimų į reabilitacijos įstaigas, dėl neteisėtos veiklos atliekant psichiatrinę ekspertizę.

Patikrinus mažai mokesčių sumokančias įmones, daug dėmesio buvo skirta odontologų kabinetams. Po patikrų nepraėjus nė trims mėnesiams, 300 privačių medicinos, odontologijos ir veterinarijos įmonių savo darbuotojams sumokėjo 2 mln. litų daugiau algų nei iki tol, o jų deklaruotos pajamos vidutiniškai išaugo 70 proc.

„Mane labiausiai nuliūdino žmonių susitaikymas su situacija. Sveikatos apsaugos sistemoje – netvarka, visuomenės sveikatos rodikliai – tragiški. Skambinu visais pavojaus varpais, tačiau nemažai žmonių išlieka abejingi. Nežinau, ar jau išsunktas žmonių tikėjimas savo jėgomis, ar, atvirkščiai, žmonėms dar neįkvėpta pasitikėjimo savimi. Visgi abejingumas sau, kitiems ir susitaikymas su situacija ir buvo tos sunkiausiai įveikiamos kliūtys“, - portalui  VLMEDICINA.LT sakė V. Andriukaitis, paklaustas apie šių metų didžiausius iššūkius.

Eilės ir receptų išrašymo tvarka

Pasak ministro, šiuo metu sostinėje eilėje pas gydytojus gali tekti palaukti apie 145 dienas. Ministras šioje problemoje mato abiejų pusių kaltę. Iš 100 tūkstančių užsirašiusių asmenų neatvyksta apie 30 tūkst. Ministras labai ragino pacientų organizacijas apie tai kalbėti ir raginti žmones gerbti vizitą pas gydytoją. „Lėtinėmis ligomis sergančių asmenų vizitai išsirašyti naujų vaistų didina eiles ne tik prie šeimos gydytojų kabineto durų. Todėl diegsime keletą dalykų, kurie prisidės prie eilių mažinimo. Atstatome dispanserizacijos sąvoką, kad lėtines ligas turintys asmenys galėtų tiesiogiai kreiptis į specialistus, apeidami šeimos gydytoją. Taip pat norime suteikti daugiau kompetencijos slaugytojams, kad jie galėtų pacientus lankyti namuose ir net išrašyti receptus. Taip pat svarstome pasiūlymą, kad gydytojas galėtų išrašyti receptą pusei metų“, - vardijo naujoves ministras.

Sausio mėnesį skubos tvarka ligonių kasoms bus pateiktas pasiūlymas dėl medicinos paslaugų teikimo sutarčių sudarymo su įstaigomis, kurios kuriamos vaistinių ar farmacinių įmonių iniciatyva.  Kad tai būtų pažabota, siekiama, kad tokioms įstaigoms būtų keliamas trejų metų veiklos reikalavimas. Tik tada tokioj įstaigoj pradės veikti paslaugų kompensavimas. Kol įgis patirties ir pelnys pacientų pasitikėjimą, tai bus tiesiog privačios gydymo įstaigos.

Ministras taip pat patikino, kad kitais metais bus imtasi naujos vaistų kainų reguliavimo sistemos. Ministras tiki, kad generinių vaistų atėjimas padeda didesnei daliai žmonių užtikrinti reikiamus medikamentus mažesnėmis, valstybei įperkamomis kainomis. „Yra medikamentų, kurių kainos nesikeičia dešimtį metų. Jei vaisto kaina nesikeičia ketverius metus ir jis yra kompensuojamas, sieksime, kad atsiradus generiniams vaistams, kurie kainuoja mažiau, būtų mažinama kompensuojama kaina už vaistą“,– sakė ministras.

Žurnalistams prisiminus skaudžiausią šalyje atvejį, kai reta liga, mukopolisacharidoze, sergančiai mergaitei reikia brangaus vaisto „Naglazyme“, ministras patikino, kad sausio 2 d. vyks posėdis dėl šio atvejo ir diskusija dėl kompensavimo proporcijos. „Tokių brangių vaistų kompensavimas sukuria precedentą kitoms farmacinėms įmonėms brautis į šalies kompensavimo sistemą. Net tokioje šalyje kaip Vokietija analogiškų ligų atvejais kompensavimas iš valstybės lėšų yra užtikrinamas tik keturiems mėnesiams. Lenkiu galvą prieš tą mamą, kuri taip kovoja už savo vaikus, bet mums darytas spaudimas yra nežmoniškas. Aš vis dar noriu, kad tuo klausimu vyktų atvira diskusija‘, - kalbėjo ministras.

Visiems sveikatos!

Akivaizdu, kad ministro išsikelti tikslai ambicingi ir reikalaujantys didelių pastangų. Akivaizdu, kad dar kurį laiką jam niekas nedėkos dėl tų anksčiau išdėstytų priežasčių. Akivaizdu, kad kartais ministrui reikia daugiau įgaliojimų suteikti savo komandai, nesistengti visko daryti pačiam. Akivaizdu, kad jam įgyvendinus visus sumanymus, sugebėjus išsilaikyti poste visą kadenciją, jis visiems laikams gali tapti „svajonių sveikatos ministru“. Jam to ir linkime, o ministro klausiame, ko jis palinkėtų mums:

„Sveikatos! Ir to linkiu ne „pagal pareigybės liniją“, bet nuoširdžiai tikėdamas, kad sveikata yra visa ko pagrindas. Net tikėti nereikia: mūsų visų nepakartojami gyvenimai liudija, kiek juose būna mažai laimės, kai nėra sveikatos. Mieli skaitytojai, gerbiamas „Vakarų Lietuvos medicinos“ kolektyve, linkiu rūpintis savimi, vieni kitais ir branginti didžiausią turtą – sveikatą!“.

Įvertinkite straipsni:
Jūs dar nebalsavote
Kategorijos: Sveikatos apsauga
skaityti komentarus (0)
Rašyti komentarą
Pasidalinti su draugais

Susiję straipsniai

NAUJAUSI STRAIPSNIAI
Profesorius pataria, koks maistas gali padėti išvengti onkologinių ligų
Vėžio diagnozės baiminasi kone kiekvienas. Pagal dažniausias mirties priežastis, piktybiniai navikai Lietuvoje jau dauge...
"Biofitus" patarimai, kurie padės sustiprinti imunitetą
Imunitetas padeda mūsų organizmui kovoti su įvairiomis ligomis ir jų išvengti. Tai natūrali organizmo apsauga, tačiau me...
Kviečia pažinti savo širdį: „Laikydamiesi kelių taisyklių, ilgiau mėgausimės gera sveikata“
Rugsėjo 29 d. minima Pasaulinė širdies diena. Šia proga Vilniaus universiteto profesorius, Širdies ir kraujagyslių klini...
Naujasis lazeris gali suskaldyti ir kiečiausią inkstų akmenį
Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje jau kelias savaites inkstų akmenų skaldymui pasitelkiamas naujas Tulio lazeris....
Odos priežiūros procedūros, kad jūsų oda spindėtų
Ne veltui odai, ypač veido, teikiame labai daug dėmesio, dažnai išbandome naujas priemones, siekdami dar geresnio efekto...
Populiarios žymos
Ligos ir sveikata Man rūpiŠirdis ir kraujotakaPlaučiai ir kvėpavimas Virškinimo sistemaEndokrininė sistemaSmegenys, nervų sistemaŠlapimo organai ir inkstaiStuburas, kaulai, sąnariaiRaumenys ir sausgyslėsLytiniai organaiOda, plaukai ir nagaiLimfmazgiai, kraujas ir imunitetas KrūtysAkysAusys, nosis ir gerklėBurna ir dantysPsichikos ligos
 
Simptomai ir ligosAlergijaVėžys ir kraujo ligos Peršalimas ir gripasTemperatūraKūno tirpimasSkauda šonąSvorio kontrolė, valgymo sutrikimaiPriklausomybėMiego sutrikimaiNuovargis ir silpnumasInfekcinės ligos
 
PsichologijaSveika vaikystėŽvilgsnis į praeitįSveika senatvė
Sveikata be vaistų Gydymas augalaisAlternatyvios terapijosSveika mitybaSveikas ir gražus kūnasVegetarų virtuvėJogaSveika dvasiaSėkmės istorijos
Renginiai
Konsultuoja specialistas
Sveikatos apsauga
Nuomonė
ReklamaApie musLigų klasifikatoriusKontaktai
2015-20 © UAB “Vlmedicina”. Visos teises saugomos | sprendimas webmod: Svetainių kūrimas
Į viršų