Šeštadienis, 2024.06.22
Reklama

Tarptautinės AIDS dienos proga panaudotų prezervatyvų puokštė ŽIV bendruomenės „gynėjams“

vlmedicina.lt | 2014-12-01 09:38:16

Šiandien nuo 13 val. ŽIV bendruomenės nariai ir juos palaikantys asmenys Vilniaus gatvėse, prie juos „ginančių“ organizacijų būstinių atliks teatralizuotą piketą – ponia AIDS Verslas už pavadžio tampys ŽIV ir narkotikų bendruomenių atstovus. „Pozityvus gyvenimas“ vadovas Jurgis Andriuška planuoja įteikti „gynėjams“ panaudotų prezervatyvų puokštes lyg simbolį to, kaip jaučiasi ŽIV bendruomenė, kai ja pasinaudojama „jos gynimui“.

Plakatas
Asociacijos „Pozityvus gyvenimas“ nuotr.

Vilniuje piketą palaiko LiMSA. O klaipėdiečiai, norintys palaikyti Vilniuje vykstantį piketą ir eiseną, 15 val. kviečiami atvykti į Atgimimo aikštę, kurioje Lietuvos Raudonojo kryžiaus savanoriai rengs žvakių maršą ir palaikys ŽIV bendruomenės reikalavimus pažaboti Vilniaus ir Kauno „NVO verslininkų“ gobšumą.

„Esame rimtai susirūpinę, kad Lietuvoje ŽIV tapo patogi įvairių socialinių problemų sprendimo, tame tarpe ir žalos mažinimo programų finansavimo priemone. Pritariame kompleksinių ŽIV ir įvairių socialinių problemų sprendimo programų stiprinimui, paslaugų plėtrai ir raginame tai daryti. Tačiau griežtai nepritariame ŽIV prevencijos programoms, kuriose neskiriamas pakankamas dėmesys jau infekuotiems ŽIV, kuriose nėra priemonių, skirtų užtikrinti paslaugų prieinamumą infekuotiems ŽIV. Vienareikšmiškai pareiškiame, kad neįmanomas sėkmingas ŽIV profilaktikos vykdymas be lygiaverčio dėmesio infekuotų ŽIV problemoms ir paslaugų prieinamumo jiems užtikrinimo“, - rašoma organizacijos „Pozityvus gyvenimas“ rašte, kuris bus teikiamas Prezidentei ir Sveikatos apsaugos ministrei.

Piketas Vilniaus gatvėse

Piketo tikslas - atkreipti visuomenės dėmesį į esamą ir vis stiprėjantį verslą, kuris vystomas prisidengiant visuomenine veikla, eskaluojant žmogaus teisių temą, dirbtinai sukuriant ir viešinant neegzistuojančias problemas, turint tikslą gauti finansavimą šių dirbtinai sukurtų problemų sprendimui.

„Piketas startuos šalia pastato, kuriame įsikūrė „Žmogaus teisių stebėjimo institutas“, atsakingas uz Norvegų pinigų dalybas. Ten pat įsikūrę jų bičiuliai: OSF projektai, koalicija „Galiu gyventi“, „Transparency international“, visi jie sėkmingai dalyvavo Norvegų pinigų dalybose. Vien už pinigus, kurie mokami už pastato, kuriame įsikūrę šie „nevyriausybininkai“, išlaikymą būtų galima visoje Lietuvoje išlaikyti nemažai jų „ginamų“ bendruomeninių organizacijų, užtikrinant šių bendruomenių realų darbą, o ne tuščiažodžiavimą, kaip daro šie „visuomeniniai“ verslininkai“, - sako asociacijos „Pozityvus gyvenimas“ vadovas Jurgis Andriuška.

Nepasitikėjimas viceministre J. Zinkevičiūte

Šiandien vyksiančio piketo metu ŽIV bendruomenės atstovai įteiks raštą Sveikatos apsaugos ministerijai, kuriame išreiškiamas nepasitikėjimas viceministre Jadvyga Zinkevičiūte, atsakinga už ŽIV sritį, dėl jos neveiklumo formuojant ir stiprinant ŽIV profilaktiką, nesidomėjimo infekuotų ŽIV asmenų problemomis ir nesiėmimo jokių veiksmų gerinant paslaugų prieinamumą bei įtariant privačių asmenų interesų protegavimu pasinaudojant tarnybine padėtimi.

Jadvyga Zinkevičiūtė nuo 2013 m. kovo 7 d. paskirta sveikatos apsaugos viceministre, tuo pačiu atsakinga už ŽIV/AIDS sritį, tačiau nuo paskyrimo dienos viceministrė neinicijavo nei vieno susitikimo su pacientais, infekuotais ŽIV, nesidomėjo jų problemomis.

Asociacija „Pozityvus gyvenimas“ 2013-2014 metais pateikė SAM keletą raštų, kuriuose buvo iškeltos problemos dėl visuotinio prieinamumo prie ištyrimo dėl ŽIV, dėl infekuotų ŽIV pacientų kraujo ištyrimo Klaipėdoje, dėl paslaugų prieinamumo ir kitų aktualių infekuotiems ŽIV ir visuomenei klausimų.

„Esame tikri, kad viceministrė buvo informuota apie problemas, iškeltas tuose raštuose, manome, iškeltos temos yra jos kompetencijos ribose, tačiau J. Zinkevičiūtė neinicijavo nei vieno susitikimo su bendruomenės atstovais šiems klausimams aptarti. Kol pacientų organizacija yra ignoruojama, viceministrės skiriamas išskirtinis dėmesys organizacijai „Demetra“ atrodo labai keistai. Remiantis viešai prieinama informacija, Jadvygą Zinkevičiūtę ir organizacijos „Demetra“ darbuotojas Svetlaną Kulšis ir Loretą Stonienę sieja ne tik darbiniai ryšiai, bet ir gana draugiški nedarbiniai santykiai. „Demetros“ atstovės elgiasi nepagarbiai ŽIV bendruomenės atžvilgiu, menkina oficialių „Europos ŽIV testavimo savaitės“ partnerių (ULAC ir asociacijos „Pozityvus gyvenimas“) reikšmę bei indelį, nepasitarus su jais skiria Jadvygą Zinkevičiūtę „ŽIV testavimo savaitės ambasadore“. Stebimės, kad „ambasadorė“ nesugebėjo pasidomėti šia, tiesiogiai su jos pareigomis susijusia Europos iniciatyva, ir nesistengė sujungti visų oficialių „Europos ŽIV testavimo savaitės“ partnerių pajėgas bendram tikslui pasiekti. Bendruomenė klausia, už kokius nuopelnus „Demetra“ suteikė viceministrei šį titulą?“ – sako J. Andriuška, planuojantis panaudotų prezervatyvų puokštę įteikti viceministrei.

Patogu, kad ŽIV būtų marginalai

Bendruomenę neramina tai, kad su jos nariais nesikonsultuojama del turimų problemų, reikalingų pokyčių stiprinant paslaugų prieinamumą, gerinant gyvenimo kokybę per sveikatos ir socialinės aplinkos gerinimą.

„Problemos dažnai formuojamos dirbtinai vardan to, kad būtų gautas finansavimas projektams. Infekuoti ŽIV žmonės tapatinami su narkotikų vartotojais, homoseksualiais ir asocialiais asmenimis, neva siekiant sėkmingos profilaktikos. Bet mes įsitikinę, kad tai daroma sąmoningai, kad infekuoti ŽIV, esantys socialiai atsakingi ir aktyvūs, pasiryžę ginti savo interesus, dėl tokių suformuotų nuostatų bijotų ir nedrįstų viešinti savo ŽIV statuso ir tylėtų. Mes teigiame, kad per NVO sektoriuje dirbančius ir iš jo į valstybinę tarnybą išėjusius asmenis, deklaruojančius darbą žalos nuo narkotikų mažinimo srityje, sąmoningai formuojama neigiama visuomenės nuomonė, glaudžiai sugretinant ŽIV infekciją su narkomanijos problema. Prisidengiant ŽIV, pritraukiamas finansavimas, užtikrinant įvairią veiklą, kuri neturi jokios įtakos ŽIV infekcijos mažinimui“, - konstatuojama rašte Prezidentei ir Sveikatos apsaugos ministrei.

Kreipimesi į LR Prezidentę ir LR Sveikatos apsaugos ministrę ŽIV bendruomenė ragina atkreipti dėmesį į šiuos klausimus:

įvertinti viceministrės Jadvygos Zinkevičiūtės darbo ŽIV srityje veiksmingumą, vertinant pagal pasiektus rezultatus per 2013-2014 metus. Įvertinti viceministrės santykius su paslaugas teikiančia organizacija „Demetra“ ir galimų interesų, aprašytų šiame rašte, protegavimą;

įvertinti viceministrės Jadvygos Zinkevičiūtės bendradarbiavimą su infekuotų ŽIV pacientų organizacijomis, jos pastangas įtraukti šias organizacijas į ŽIV prevencijos politikos formavimą ir įgyvendinimą visoje Lietuvoje. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad pacientų organizacija laikoma ta, kurią įsteigė tam tikra liga sergantys pacientai ir bent 1/3 valdybos sudaro patys pacientai (išskyrus pacientus, negalinčius sau atstovauti dėl neveiksnumo arba amžiaus);

įtraukti greituosius ŽIV testus į priemonių, apmokamų PSDF lėšomis, sąrašą, užtikrinant apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu teisę nemokamai išsitirti dėl ŽIV. Tai būtina padaryti gerinant prieinamumą prie ŽIV profilaktikos, užkertant kelią spekuliacijoms ir privačių interesų, prisidengiant nevyriausybine veikla, protekcijai;

pradėti inovatyvių kombinuotų vaistų ŽIV gydymui registravimo ir įtraukimo į kompensuojamų vaistų sąrašą procedūrą, nes šių vaistų savikaina gali būti analogiška, arba nežymiai skirtis nuo 2-3 skirtingų šiuo metu taikomų vaistų ŽIV gydymui kombinacijos;

suformuoti ŽIV ir lytiškai plintančių infekcijų koordinavimo tarybą ir reguliariai, nemažiau kaip kartą per šešis mėnesius, rengti pasitarimus dėl bendrų ŽIV ir LPI kontrolės veiksmų su suinteresuotų įstaigų/organizacijų atstovais, užtikrinant infekuotų ŽIV pacientų organizacijų dalyvavimą;

spręsti kūdikių, kurių mamos dėl ligos negali maitinti krūtimi, maitinimo kūdikių mišinėliais kompensavimo problemą. Inicijuoti pieno pakaitalo/maisto kūdikiams, negalintiems gauti natūralaus mamos pieno, kompensavimo mechanizmo kūrimą (taip pat ir kūdikiams, gimusiems ŽIV infekuotoms mamos);

suformuoti mechanizmą, padėsiantį užtikrinti privalomą ŽIV profilaktikos paslaugų teikimą ŽIV infekuotiems asmenims, kaip atskirai pažeidžiamų asmenų grupei, bet kokioje valstybinėje ar kitoje įgyvendinamoje Lietuvoje programoje, kuri skirta ŽIV prevencijai arba kurioje vienas iš komponentų yra ŽIV tema. Reikalaujame užtikrinti tinkamą šio mechanizmo kontrolę, kad būtų užtikrintas kuo efektyvesnis atsakas ŽIV plitimui Lietuvoje ir išvengta ŽIV temos išnaudojimo asmeniniams tikslams ir lėšų švaistymo.

Asociacija „Pozityvus gyvenimas“

Įvertinkite straipsni:
Jūs dar nebalsavote
skaityti komentarus (0)
Rašyti komentarą
Pasidalinti su draugais

Susiję straipsniai

NAUJAUSI STRAIPSNIAI
Žaizdų priežiūros atmintinė: kaip pasirūpinti žaizda jai supūliavus
Vasarą, kada daugiau judame ir leidžiame laiką gamtoje – ne tik padidėja rizika susižeisti, bet ir išauga bakterij...
Profilaktinių kraujo tyrimų svarba: galima nustatyti ligą, dar nesant simptomų
Dažnas šeimos gydytojo kabinete apsilankome tik turėdami konkrečių nusiskundimų sveikata, tačiau profilaktinėms sveikato...
Kaip efektyviai saugotis erkių nekenkiant sau ir gamtai
Pastaruoju metu galima pastebėti paslaugų teikėjų siūlymų išnaikinti erkes pievelėse. Nacionalinis visuomenės sveikatos...
Tulžies pūslės akmenys apie save įspėja skausmais – kaip į juos reaguoti?
Nemalonus skausmas po dešiniuoju šonkaulių lanku – vienas pagrindinių simptomų, leidžiančių įtarti susiformavus tu...
Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei toliau vadovaus doc. dr. J. Kutkauskienė
Sveikatos apsaugos ministerijos ir Vilniaus universiteto skelbtą konkursą laimėjo ir į Respublikinės Vilniaus universite...
Populiarios žymos
Ligos ir sveikata Man rūpiŠirdis ir kraujotakaPlaučiai ir kvėpavimas Virškinimo sistemaEndokrininė sistemaSmegenys, nervų sistemaŠlapimo organai ir inkstaiStuburas, kaulai, sąnariaiRaumenys ir sausgyslėsLytiniai organaiOda, plaukai ir nagaiLimfmazgiai, kraujas ir imunitetas KrūtysAkysAusys, nosis ir gerklėBurna ir dantysPsichikos ligos
 
Simptomai ir ligosAlergijaVėžys ir kraujo ligos Peršalimas ir gripasTemperatūraKūno tirpimasSkauda šonąSvorio kontrolė, valgymo sutrikimaiPriklausomybėMiego sutrikimaiNuovargis ir silpnumasInfekcinės ligos
 
PsichologijaSveika vaikystėŽvilgsnis į praeitįSveika senatvė
Sveikata be vaistų Gydymas augalaisAlternatyvios terapijosSveika mitybaSveikas ir gražus kūnasVegetarų virtuvėJogaSveika dvasiaSėkmės istorijos
Renginiai
Konsultuoja specialistas
Sveikatos apsauga
Nuomonė
ReklamaApie musLigų klasifikatoriusKontaktaiPrivatumo Politika
2015-20 © UAB “Vlmedicina”. Visos teises saugomos | sprendimas webmod: Svetainių kūrimas
Į viršų