Trečiadienis, 2022.12.07
Reklama

Profesorius Vytautas Sirvydis: „Pirmąją širdies transplantaciją buvome pasirengę atlikti anksčiau“

2012-09-12 14:11:11

1987 metų rugsėjo 2 diena - reikšminga data Lietuvos chirurgijos istorijoje. Tą dieną ne tik Lietuvoje, bet ir visame Pabaltijyje pirmą kartą profesoriaus Algimanto Marcinkevičiaus vadovaujami chirurgai donoro širdį sėkmingai persodino ligoniui. Tokių operacijų nebuvo darę ir daugumas kaimyninių respublikų chirurgų. Paprašytas grįžti į tą dieną, profesorius Vytautas Sirvydis prisimena kruopštų, kantrų ir ilgą pasirengimą tokiai operacijai ir istorinį foną, kuris trukdė tokią operaciją atlikti anksčiau. Apie istorinį faktą ir emocijas pasakoja pirmojoje širdies transplantacijoje dalyvavęs prof. Vytautas Sirvydis.

Vytautas Sirvydis
Vytautas Sirvydis. Transplantacija.lt nuotr.

Prof. V. Sirvydžio širdies chirurgijos kelias prasidėjo 1964 metais, atliekant pirmąją atvirą širdies operaciją. Kaip asistentas jis dalyvavo ir pirmojoje širdies transplantacijoje, vėliau persodinimo operacijas atliko savarankiškai.

Širdies transplantacija: baimė ir prietarai

Visiškai aišku, kad jei organas netenka funkcijos ir jo pagydyti negalima kitais būdais, lieka vienintelis kelias – tą organą pakeisti. Gydytojai, mokslininkai ta linkme jau seniai dirba. Ligoniams svarbu pasveikti, išsivaduoti iš beviltiškos ligos. Tačiau juos vargina ir liga, ir netikrumas dėl galimybių pasveikti. Žmonės jaudinasi dėl donoro organo – kaip jų organizmas priims svetimą. Ypač tai svarbu kalbant apie širdį. Teko ir praktiškai patirti, kad ligonį žmonės atkalbinėja nuo širdies transplantacijos, neva pakeista širdis pakeis patį žmogų, jo dvasią. Visokie prietarai kažkodėl daugiausia ir sukasi apie širdį. Ji yra apgaubta savotiška aureole. Visi žinome, kad širdis yra gyvybės organas. Kai kas dar sako, kad ir meilę širdimi jaučiame, kad žmogus gali būti geros ir nelabai geros širdies, neva nuo jos ir charakteris priklauso. Iš tiesų jos funkcija yra pumpuoti kraują, kad jis cirkuliuotų mūsų kūne, kad vyktų medžiagų apykaita ir organai būtų gyvi. Gal širdis ir turi kokių nors mokslo neatpažintų paslaptingų funkcijų, tačiau žmonės, kuriems persodinta širdis, ir myli, ir kenčia, ir išlaiko kūrybines galias.

Širdies persodinimo istorija sena ir paini: neišvengta ir nesusipratimų

Pirmoji širdies transplantacija iš žmogaus žmogui atlikta 1967 metais Keiptaune, Pietų Afrikos Respublikoje chirurgo Kristijano Bernardo (Christiaan Bernard). Ši istorija įdomi tuo, kad jis pirmasis širdį transplantavo ligoniui. Tačiau organų persodinimo idėja žmoniją jaudino nuo senų laikų. Legenda apie šventuosius gydytojus brolius Kosmą ir Damianą (Cosmas ir Damian) byloja, kad jie persodino juodojo žmogaus koją baltajam. Ši legenda jaudino ir dailininkus, kurie bandė šią fantastišką idėją atvaizduoti dailės kūriniuose.

Galimybę persodinti širdį mokslininkai pradėjo tyrinėti vėliau už kitus organus. Pirmieji buvo Karelis ir Gutrie (Carrel, Guthrie), kurie jau 1905 m. pranešė apie širdies persodinimą į kaklą (heterotopinį persodinimą), prisiūdami stambiąsias širdies kraujagysles prie kaklo kraujagyslių. Širdies funkcija atsistatydavo ir ji plakė. 1933 m. Manas (Mann) su bendradarbiais tobulino heterotopinio širdies persodinimo chirurginę techniką.

Svarbūs 1950 m. paskelbti Vladimiro Demikhovo eksperimentų rezultatai. Jis pirmasis paskelbė apie atliktus ortotopinio širdies persodinimo eksperimentus, t. y. donoro širdies persodinimą į pašalintos

širdies vietą. Taip pat buvo kuriami ir eksperimentiškai tiriami donoro širdies konservavimo metodai ir organo atmetimo reakcijos slopinimo būdai.

Tačiau giliausi ir visaapimantys eksperimentai vyko Stanfordo universitete Amerikoje, vadovaujant profesoriui Normanui Šamvėjui (Norman Shumway). Čia buvo sukurta tobula chirurginė širdies transplantacijos technika, kuri naudojama ir dabar, taip pat širdies konservacijos metodai, išbandyti persodintos širdies atmetimo reakcijas slopinantys būdai bei pasiektas ilgalaikis eksperimentinių gyvuliukų išgyvenimas po širdies persodinimo operacijos. Tačiau N. Šamvėjaus vadovaujama chirurgų brigada dar tęsė tyrimus, o K. Bernardas, atvykęs į jų laboratoriją, pažiūrėjęs eksperimentus, išsiaiškinęs, kaip tai daroma, grįžęs į savo šalį, atliko transplantaciją. Po šio įvykio iki gyvenimo galo tarp Šamvejaus ir Bernardo tvyrojo įtampa. Nežiūrint to, K. Bernardo širdies transplantacija buvo ypatingas įvykis pasauliui, aš puikiai tą prisimenu. Tai buvo pripažinta metų svarbiausiu įvykiu, kitą dieną po operacijos apie tai rašė viso pasaulio laikraščiai. Turbūt nė vienas medicinos įvykis nebuvo taip išviešintas kaip širdies persodinimas. Net ir Sovietų Sąjungoje, uždaroje valstybėje, tai atsispindėjo visoje spaudoje. Kai kas šį įvykį lygino su skrydžiu į kosmosą. Lietuvoje širdies transplantacijos idėjos taip pat buvo puoselėjamos. Organų transplantacijos eksperimentus darė žymus prieškario chirurgas Vladas Kuzma, 1964 m. prof. Egidijus Barkauskas jau darė širdies persodinimo eksperimentus, donoro šuns širdį paveikęs elektros srove, įsodindavo į recipiento šuns pilvą. Jo eksperimentinės širdies persodinimo operacijos neturėjo tikslo pakeisti širdį, kuri galėtų palaikyti kraujotaką, bet buvo skirtos persodintos širdies atmetimo reakcijos slopinimo būdų paieškai (elektros srovės poveikis).

 Lietuva: chirurgai pasirengę. Maskva neleidžia

 K. Bernardo atlikta operacija profesorių A. Marcinkevičių ir jo bendradarbius, kaip ir daugelį pasaulio širdies chirurgų, stipriai paveikė. Jaudino kaip naujas ir drąsus medicinos mokslo laimėjimas, teikė viltes pagydyti beviltiškai sergančius, labai sunkius ligonius, kuriems kitokios pagalbos nebuvo. Visa klinika pradėjo intensyviai ruoštis šiai operacijai. Jau 1969 metais buvo padaryta 100 ortotopinio (donoro širdis – į recipiento pašalintos širdies vietą) širdies persodinimo eksperimentinių operacijų šunims ir 200 tokių eksperimentinių operacijų kiaulėms. Darydami eksperimentines operacijas, chirurgai mokėsi chirurginės technnikos ir precizinių kraujavimo stabdymo būdų, buvo tyrinėjama persodintos širdies funkcija. Anesteziologai tobulino širdies konservacijos būdus, tyrinėjo anestezijos ir dirbtinės kraujo apytakos ypatumus, darant šias operacijas. O imunologai ruošėsi slopinti galimą persodintos širdies atmetimo reakciją. Imunizuojant arklius buvo sukurtas antilimfocitinis gamaglobulinas. Taigi, Vilniuje pavyko pasiekti tą stadiją, kada chirurgai buvo pasirengę ir galėjo atlikti širdies transplantaciją, tačiau klinikoje to padaryti nebuvo galima. Po K. Bernardo transplantacijos Pietų Afrikoje (1967), Maskvos ir Peterburgo (tuometinio Leningrado) gydytojai 3 kartus nesėkmingai bandė persodinti širdį, kol to meto Sovietų Sąjungos sveikatos apsaugos ministras akademikas Borisas Petrovskis išleido įsakymą, draudžiantį daryti transplantacijas. Buvo padaryta viena išimtis – Maskvoje įkurtas Organų transplantacijos institutas, kuriam vadovavo akademikas Valerijus Šumakovas. Jiems buvo pavesta pasirengti ir atlikti sėkmingą transplantaciją. Kol  jiems nepavyko to padaryti, kitur to negalima buvo bandyti. Kitame Maskvos institute širdies chirurgas, šio instituto direktorius prof. G. Solovjovas išdrįso nepaisyti ministro draudimo ir atliko

širdies persodinimą. Neklusnus chirurgas buvo atleistas, išsiųstas dirbti į periferijos ligoninę, o po to jau kiti chirurgai be leidimo nedrįso daryti širdies persodinimo. Prof. Algimantas Marcinkevičius po eksperimentų stadijos jau 1969 m. kreipėsi į sveikatos ministeriją Vilniuje, kuri persiuntė prašymą leisti atlikti širdies transplantaciją į Maskvą. Atsakymas buvo neigiamas. Galiu pasakyti, kad darbas veltui

nenuėjo, po 20 metų 1987 metais rugsėjo 2 d. Lietuva buvo pirmoji iš sovietinių respublikų, kuri gavo leidimą atlikti širdies transplantaciją. Maskvoje tuo metu jau buvo sėkmingų šios operacijos atvejų. Kitoms Sovietų respublikoms leidimai duoti nebuvo. Gal nelabai kas ir prašė, nes kai buvo griežtas draudimas, niekas tokioms operacijoms nesirengė. Vilniuje chirurgai darė visas tuo metu žinomas širdies operacijas, Santariškių ligoninė turėjo pagal tuos laikus tinkamas operacines, reanimaciją, ligoniams po transplantacijos buvo galima sudaryti gerą izoliaciją. Toje pačioje ligoninėje buvo imunologijos laboratorija, kuri turėjo patirtes slopinant persodintų inkstų atmetimo reakcijas. Tiesiog buvo tinkamos sąlygos ir chirurgų pasirengimas tą operaciją padaryti – ir leidimas buvo gautas.

Istorinis įvykis: jaudino ir vienijo 

Nors šiandien širdies transplantacija yra visuotinai pripažintas širdies nepakankamumo gydymo būdas, tačiau organo persodinimo operacija iki šiol tebėra viena labiausiai keliančių įtampą. Ją visada lydi tam tikra nežinia ir laukimas, kol persodinta širdis po operacijos pradės plakti. Dėl tvyrančių abejonių ir  nežinomų klausimų atliekant širdies transplantaciją pirmą kartą, įtampos buvo daug daugiau  ne tik operuojančiam profesoriui, bet ir visiems jo pagalbininkams.

 Pirmoji širdies transplantacija buvo išskirtinis įvykis. Ir ne tik tiems, kurie joje dalyvavo. Nors buvo naktis, visi klinikos žmonės buvo darbo vietoje – visi chirurgai, terapeutai, anesteziologai, sesutės. Terapeutai ruošė ligonį, chirurgai ir anesteziologai įtemptai dirbo operacinėje. Kas tiesiogiai transplantacijoje nedalyvavo, patarinėjo būdami šalia. Visi buvo dideliame pakilime, netikrume ir tų emocijų buvo labai daug. Ir didžiulis noras, kad tai pavyktų. Ta išskirtinė operacija dar kartą visus labai suvienijo. Juk niekas neliepė visiems dalyvauti, tik buvo pasakyta, kad vyksta transplantacija. Kai susirinko ir operacijos pabaigos laukė visi, dar kartą įsitikinome, kad klinikos personalas labai vieningas.

Pirmajai širdies transplantacijai buvo kruopščiai ruoštasi. Ligoninėje buvo įrengta atskira patalpa po transplantacijos, šalia įrengtos pagalbinės patalpos budinčiam personalui. Gydytojai ir sesutės, kurie po transplantacijos gydė ir prižiūrėjo ligonį, turėdavo pas jį eiti tik persirengę, su kaukėmis, su pirštinėmis. Giminėms būdavo leidžiama tik per langą pasikalbėti. Dabar viskas vyksta daug paprasčiau, greičiau, viskas patobulėjo. Tačiau ir šiandien pačią širdies transplantaciją laikau išskirtine. Kiekviena operacija yra kitokia. Po to seka ypatingas laikotarpis, kai ligonis yra reanimacijos gydytojų priežiūroje. Didelei daliai ligonių po transplantacijos sveikimas gali būti sklandus, tačiau išlieka širdies nepakankamumo rizika, visada yra nerimo, kaip ta persodinta širdis atsistatys ir dirbs. Tai priklauso nuo daugelio dalykų. Nors donoras yra tiriamas, tačiau gali atsirasti neišaiškintų dalykų, gali išryškėti nediagnozuota širdies liga. Be to transplantacijai ypatingos reikšmės turi laikas – per kiek laiko iš vienos krūtinės ji pateks į kitą. Kuo tas laikas yra trumpesnis, tuo tikimybė, kad širdies veikla greičiau atsistatys, didesnė. Todėl transplantacijos organizacija yra sudėtinga. Gydytojams talkina ir Lietuvos kariuomenės lakūnai, sraigtasparniais perveždami medikų

komandas ir paimtus organus, taip pat policija, atlaisvindama kelius, kuriais vežama donoro širdis ir lydėdama greitosios pagalbos automobilį.

 Donorystė prieš 25 metus ir šiandien

Pirmoji širdies donorė buvo mergina, žuvusi motociklo avarijoje. Mergina buvo globojama močiutės ir ji suprato, kad anūkės išgelbėti nepavyks ir sutiko dovanoti organus. Po transplantacijos ta močiutė buvo atėjusi pas prof. A. Marcinkevičių pokalbiui. Jis užtruko beveik valandą. Išėjo po pokalbio rami, įsitikinusi, kad anūkės nebuvo galima išgelbėti ir kad mergina mirdama pagelbėjo kitam žmogui. Tais laikais darbas su donoro artimaisiais buvo sunkesnis nei šiais laikais, nes pokalbyje turėjo dalyvauti ir transplantacijas atliekantys chirurgai. Dabartiniu požiūriu, tai nebuvo teisinga taktika, chirurgams buvo nepaprastai sunku kalbėti, nes žinodavo, kad jis turi atlikt transplantaciją ir išlikti objektyvus. Dabar tarnybos yra atskiros, chirurgams psichologinis krūvis yra gerokai mažesnis, nes su donoro artimaisiais kalba donorą gydantys medikai, tiesiogiai nesuinteresuoti transplantacija. Svarstant šią problemą, buvo nutarta įkurti atskirą tarnybą. Buvau vienas iš iniciatorių ją kuriant. Specialistai sėmėsi žinių iš transplantacijos srityje pažengusių valstybių. Nustatyti ir įstatymais patvirtinti smegenų mirties kriterijai ir jų diagnostikos būdai, kurių reanimacijų skyrių gydytojai griežtai laikosi ir pagal juos konstatuoja smegenų mirtį. Po to eina kitas etapas – pokalbis su artimaisiais. Gavus sutikimą, donoro organai yra tiriami dėl ligų, infekcijų. Jei rezultatai yra geri, organai persodinami ligoniams.

Donorystės klausimas ir šiandien išlieka aktualus. Širdies donoru gali būti tik miręs žmogus. Tai vėl susiję su emociniu krūviu ligoniui – reikia priimti mirusio žmogaus organą. Mirtis – tai procesas ir staigus, ir lėtas. Jei mirtis konstatuojama sustojus širdžiai, tarsi viskas aišku. Jei mirtis konstatuojama mirus smegenims, kiti organai ir audiniai kurį laiką dar yra gyvybingi. Tik tai ir sudaro galimybę transplantacijai. Artimiesiems tą suvokti be galo sunku. Dažniausiai mirtis suvokiama ir atpažįstama, kai sustoja širdis, o tol, kol ji plaka, artimiesiems sunku patikėti, kad jiems brangus žmogus jau yra miręs. Jei ir tokiu atveju donorystė būtų galima, atsisakančių aukoti organus, manau, kad būtų mažiau. Tačiau organai prigyti kito kūne gali tik po smegenų mirties, kai širdis plaka, kraujotaka vyksta, kvėpavimas palaikomas aparatūra. Tokiu atveju suvokti ir patikėti, kad artimasis miręs, labai sudėtinga. Galvoju, kad tie, kurie pasiryžta paaukoti organus, apmąsto daugybę kitų svarbių dalykų gyvenime.

Širdies persodinimo operacijų rezultatai

 Noriu papasakoti vieną epizodą, kuris įstrigo visam gyvenimui. Dalyvaujant viename transplantacijos kongrese, šio renginio atidarymo metu, kaip dažnai ir būna tokiuose renginiuose, svečiai buvo pasveikinti balerinos šokiu. Po klasikinio baleto fragmento kongreso pirmininkas pranešė, kad šoko 20 metų mergina, kuriai būnant dvejų, buvo transplantuota širdis. Toks pavyzdys įrodo, kad širdies transplantacija gali būti labai efektyvi. Ne vien šis pavyzdys tai iliustruoja.

Išgyvenamumo rodikliai po širdies persodinimo tikrai kelia optimistines nuotaikas. Antai pasauliniame medicinos žurnale „The Journal of Heart and Lung Transplantation“ paskelbta pasaulio klinikų, atliekančių širdies tranpslantacijas, ataskaita, kurioje išgyvenamumo rodikliai yra tokie: 5 metus po širdies transplantacijos gyvena 65 proc. ligonių, 10 metų gyvena 50 proc., 20 metų ir ilgiau gyvena 20 proc. ligonių. Turint galvoje, kad transplantacijos atliekamos ir vyresnio amžiaus žmonėms – ir 60-mečiams, ir 70-mečiams – jiems gyvenimo pratęsimas 5 ar 10 metų yra labai daug.

Ir miršta jie dažniausiai ne nuo širdies ligų.

 Transplantacijos progreso keliai

 Viena iš didžiausių šiuolaikinės transplantacijos problemų - donorų trūkumas. Statistiniai paskaičiavimai parodė, kad tik 1 iš 10 pacientų sulaukia donorinės širdies, todėl mokslininkai intensyviai ieško alternatyvų. Pirmiausia bandyta panaudoti gyvūnų organus, tarp jų ir širdį. Vienos rūšies gyvūno organo persodinimas kitos rūšies gyvūnui vadinamas ksenotransplantacija. 1964 m. amerikietis chirurgas Džeimsas Hardis (James Hardy) beviltiškai sergančiam ligoniui persodino beždžionės širdį (trimis metais anksčiau už prof. K. Bernardo širdies persodinimo operaciją), tačiau transplantacija buvo nesėkminga, persodinta širdis per valandą sukietėjo ir nustojo plakti.

 Ksenotransplantacijos eksperimentuose rezultatai buvo tokie patys. Nesėkmės priežastis buvo pavadinta superūmia (organo atmetimo reakcija). Visgi galimybės transplantacijai panaudoti gyvūnų organus neatsisakyta ir intensyvūs eksperimentiniai tyrimai buvo tęsiami. Pasinaudojant genų inžinerijos metodika, buvo siekiama pasirinkto gyvūno audinių prigimtį priartinti žmogaus audiniams. Intensyviai dirbo farmacijos kompanijos, siekusios sukurti labai stiprius imunitetą slopinančius vaistus, kurie veiktų tik tą imuniteto dalį, kuri naikina svetimą organą, tačiau imunitetas, reikalingas kovai su bakterijomis ir virusais, nukentėtų mažai. Vis dėlto ksenotransplantacija šiandien dar nėra galima ir yra tik ateties vizija.

 Reali translantacijos alternatyva yra dirbtinė širdis. Ji vis dažniau ir dažniau naudojama praktikoje. Dirbtinė širdis – tai inžinierių sukurta pompa, kuri gali atlikti širdies funkciją ir palaikyti žmogaus kraujotaką. Dirbtinei širdžiai reikalinga energija. Dažniausia naudojama elektros srovė arba suspaustos dujos. Yra dirbtinių širdžių, kurios įsiuvamos šalia sergančios širdies. Jos ima iš pastarosios  kraują ir pumpuoja į stambiausias kraujagysles ir taip perima širdies funkciją. Taip pat yra dirbtinės širdys, kurios įsiuvamos vietoj pašalintos širdies.

 Dirbtinės širdys naudojamos kaip tiltas į transplantaciją. Jos mirštančiam žmogui pratęsia gyvenimą ir padeda sulaukti donoro. Dirbtinė širdis taip pat labai pagerina ligonio gyvenimo kokybę. Sunkiai širdies nepakankamumu sergančių ligonių sveikata po dirbtinės širdies įsiuvimo žymiai pagerėja, jie grįžta į darbą, vairuoja automobilį, aktyviai gyvena.

 Vyresnio amžiaus žmonėms dirbtinė širdis gali būti implantuojama visam likusiam gyvenimui, nesiekiant transplantacijos. Vilniaus Universiteto Santariškių klinikų širdies chirurgijos centre yra implantuota per 80 širdžių. Yra ligonių, kurie gyvena dirbtinės širdies pagalba ilgiau kaip 3 metus.

Svarbiausias dirbtinės širdies trūkumas yra tai, kad energijos šaltinis yra išorėje, o dirbtinė širdis su juo jungiama per kabelį arba vamzdelį, išeinantį iš žmogaus krūtinės.  Taigi energijos šaltinis yra nešiojamas kuprinėje arba vežiojamas specialiu vežimėliu. Svarbiausias tikslas tobulinant dirbtines širdis - ilgai funkcijonuojančio energijos šaltinio, kuris būtų įsiuvamas į žmogaus kūną, sukūrimas

 Dar vienas kelias siekiant alternatyvos donoro organų transplanacijai - kamieninių ląstelių tyrimai, siekiant panaudoti jų galimybes vystytis vieną ar kitą organą. Kai kurios laboratorijos jau yra pažengusios. Vilniaus biochemijos instituto mokslų daktarės V. Bukelskienės vadovaujama grupė yra išauginusi raumens, panačios struktūros į širdies raumenį, gabalėlį, kuris susitraukinėja. Tikriausiai  labiausiai yra pažengusi Doris Taylor mokslininkų grupė iš Minesotos universiteto. Ji, panaikinusi žiurkės širdies raumenines ląsteles, likusį karkasą apaugino žiurkės recipientės ląstelėmis, tokiu būdu širdis susitraukinėja ir gali pumpuoti kraują.

 Šie tyrimai teikia vilčių, kad ateityje galbūt nebereikės donorų, sergančios žmogaus širdies pakeitimui.

Nacionalinis transplantacijos biuras

Įvertinkite straipsni:
Jūs dar nebalsavote
Kategorijos: Įvairios naujienos
skaityti komentarus (0)
Rašyti komentarą
Pasidalinti su draugais

Susiję straipsniai

NAUJAUSI STRAIPSNIAI
Unikali procedūra: stentais sutvirtintos išsiplėtusios krūtininė ir pilvinė aortos dalys bei jos šakos
Pirmą kartą Lietuvoje Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Radiologijos ir branduolinės medicinos centro Int...
Šlapimo pūslės uždegimas pašalus kojas: kokias arbatas gerti?
Šlapimo pūslės uždegimą, dar kitaip vadinamą cistitu, dažnu atveju sukelia bakterijos, tačiau žiemą juo susirgti galima...
Personalizuotos medicinos įgyvendinimas Lietuvoje – vertė ir žmogui, ir valstybei
Kiekvienas žmogus yra unikalus – nuo jo genetinių savybių iki gyvenimo būdo ir gyvenamosios aplinkos. Šių skirtumų...
Pilvo aortos aneurizmai gydyti implantuotas pirmasis Baltijos šalyse tokio tipo individualiai sukurtas stentas
„Pirmą kartą Baltijos šalyse, taikant būtent šios ypatingos technologijos privalumus, pilvo aortos aneurizmos gydy...
Prastos burnos higienos pasekmės ir kaip to išvengti
Ne paslaptis, kad prastai prižiūrimi, netinkamai valomi dantys, nevalomas liežuvis, nereguliarus lankymasis pas odontolo...
DIENOS KLAUSIMAS
Kiek jums metų?
Iki 20
Nuo 20 iki 30
Nuo 30 iki 50
Nuo 50 iki 70
Nuo 70
RENGINIŲ KALENDORIUS
Konferencija „Vienykimės, kad sergančiųjų retomis ligomis balsas būtų išgirstas“

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Retų ligų koordinacinis centras ir LSMU Neurologijos klin

Dalyvaukime programoje „Mano širdis – mano gyvenimas“

Kas antras Lietuvos gyventojas miršta nuo širdies ir kraujagyslių ligų. Dauguma jų, deja, palieka š

Anesteziologų-reanimatologų draugijos konferencija

2016 m. vasario  26 d. 12 val. Vilniuje, “Karolinos” viešbutyje, Didžiojoje konferencijų salėje,

Pripažinti užsienio ekspertai pristatys autizmo sutrikimą turinčių vaikų ugdymo būdus

Balandžio 2 d. pasauliui minint Tarptautinę Autizmo dieną, asociacija „Kitoks vaikas” organizuoja mokslinę &

Mokslinė-praktinė konferencija „Peties ultragarsinė diagnostika“

Kviečiame dalyvauti Raumenų ir skeleto ultragarsinės diagnostikos draugijos, LSMU, LSMUL Radiologijos klinikos organizuo

Konferencija „Ribos ir šešėliai patologijoje: nenavikinė ir navikus imituojanti patologija"

Kviečiame į Vilniaus universiteto bei Lietuvos patologų draugijos organizuojamą konferenciją „Ribos ir &scaron

Milijardinė sveikatos technologijų industrija laukia inovatyvių lietuvių

Pasaulinė medicinos technologijų industrija šiandien verta apytikriai 340 milijardų JAV dolerių. Europos Sąjunga

Konferencija „Nerimo ir su stresu susiję psichikos sutrikimai: nuo diagnostinių iššūkių iki įrodymais pagrįsto gydymo“

Kviečiame dalyvauti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Psichiatrijos klinikos ir Lietuvos b

Konferencija "Rinktiniai akušerijos ir ginekologijos klausimai"

Kviečiame į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Akušerijos i

Gyvensenos medicina: raktas į lėtinių neinfekcinių ligų valdymą

Besidominčius sveikos gyvensenos skatinimo ir rizikos veiksnių korekcijos galimybėmis, maloniai kviečiame registruo

Gyvo maisto konferencija visuomenei ir tarptautinė mokslinė – specialistams

Ann Wigmore fondas pristato antrąją Gyvensenos medicinos konferenciją, kuri vyks 2016 m. kovo 18 d. Kauno klinikose ir k

„Žemės valandoje“ dalyvaus daugiau nei 40 savivaldybių

Kovo 19 d. nuo 20 val. 30 min. vietos laiku milijonai žmonių visame pasaulyje prisijungs prie pilietinės iniciatyvos &bd

Gyvo maisto konferencija visuomenei ir tarptautinė mokslinė – specialistams

Ann Wigmore fondas pristato antrąją Gyvensenos medicinos konferenciją, kuri vyks 2016 m. kovo 18 d. Kauno klinikose ir k

Konferencija „Endokrininė hipertenzija“

Kviečiame į LSMU, LSMUL Endokrinologijos klinikos, Endokrinologijos instituto, Lietuvos endokrinologų draugijos bei Kaun

Konferencija "Ultragarsinė diagnostika 2016"

Kviečiame dalyvauti Lietuvos ultragarso asociacijos organizuojamoje tarptautinėje mokslinėje - praktinėje konferencijoje

Konferencija „Teismo psichiatrijos ir teismo psichologijos aktualijos 2016“

Kviečiame į Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos organizuojamą tarptautinę mok

Medikų poezijos šventė „Tos birželio purpurinės rasos“

Gerbiami medikai, Jūs gydote ne tik kūnus, bet ir sielas. Talentas duodamas tam, kad pasaulį užpildytų gėrio ir grožio &

Konferencija „Lėtinės ligos ir būklės: kontracepcijos vartojimo rekomendacijos“.

Kviečiame dalyvauti Lietuvos kontraceptologijos draugijos, LSMU Akušerijos ir ginekologijos klinikos, LSMU Endokr

Konferencija "Vėlyvojo laikotarpio po organų transplantacijos problemos"

Kviečiame į Vilniaus universiteto, Lietuvos transplantologų asociacijos, Lietuvos nefrologijos, dializės ir transplantac

Trečiasis plaučių ligų kongresas

Kviečiame dalyvauti Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto ir Lietuvos pulmonologų draugijos organizuojamame Treč

Jaunieji gydytojai kviečia diskutuoti apie sveikatos sistemos problemas

Kaip nacionalinėje sveikatos apsaugos sistemoje išgyvendinti korupciją, sustabdyti jaunų gydytojų emigraciją ir a

Konferencija „Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų raida Lietuvoje“

Respublikinės Šiaulių ligoninės Psichiatrijos klinikos I aukšte balandžio 8 d. 9.30 val. bus atidengtos at

Vilniuje - sveikatos ir širdies stiprinimo programa

Mes visi žinome kaip svarbu sveikai maitintis, sportuoti, rūpintis savo kūnu. Deja, dažniausiai, nors visa tai ir žinome

Mokymai „Ultragarsu kontroliuojamos skydliaukės mazgų biopsijos"

Kviečiame dalyvauti Lietuvos ultragarso asociacijos organizuojamuose mokymuose „Ultragarsu kontroliuojamos skydlia

Mokymai "Ūmių būklių ultragarsinė diagnostika ir intervencinės procedūros ultragarso kontrolėje"

Kviečiame dalyvauti Lietuvos ultragarso asociacijos organizuojamuose mokymuose "Ūmių būklių ultragarsinė diagnostik

Prasideda paskaitų ciklas “Burnos sveikata ir negalia”

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras, siekdamas pagelbėti šeimoms, auginančioms neįgalius vaikučius, organizuoja

Vilniuje– nemokami ir anonimiški greitieji ŽIV tyrimai

Asociacija „Demetra“ gegužės 14-ąją prie Baltojo tilto Vilniuje nemokamai ir anonimiškai tirs dėl ŽIV

Balandžio 30 d. Palangoje – sveikatinimo renginys „Pasirūpink ir savo sveikata“

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Elgesio medicinos institutas kviečia dalyvauti 10-ajame sveikatinimo renginyje

Kviečiame mamytes ir tėvelius apsilankyti „Šeimų mokyklėlėje“

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Socialinė akcija „Neleisk, kad tymai sugriautų tavo planus!“

„Neleisk, kad tymai sugriautų tavo planus. Junkis prie akcijos ir tu“, - skelbia Užkrečiamųjų ligų ir AIDS c

Konferencija apie autologinę kraujodaros kamieninių ląstelių transplantaciją

Kviečiame į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto medicinos akademijos Onkologijos instituto, Onkologijos ir hematologi

Atviros paskaitos apie emocinę sveikatą

Balandžio mėnesį startavo Vilniaus visuomenės sveikatos biuro organizuojamas atvirų paskaitų ciklas apie emocinę sveikat

Prasideda paskaitų ciklas apie emocinę sveikatą

Visuomenėje yra įprasta manyti, kad sveikata yra gera savijauta, kai niekuo nesergame ir nesiskundžiame, valgome sveiką

Atviros paskaitos apie emocinę sveikatą

Balandžio mėnesį startavo Vilniaus visuomenės sveikatos biuro organizuojamas atvirų paskaitų ciklas apie emocinę sveikat

Kraujo dieną – gydymo inovacijos ir dėmesys pacientų gyvenimo kokybei

Onkohematologinius ligonius vienijanti bendrija „Kraujas“ gegužės mėnesį jau ketvirtą kartą kviečia minėti K

Atviros paskaitos apie emocinę sveikatą

Balandžio mėnesį startavo Vilniaus visuomenės sveikatos biuro organizuojamas atvirų paskaitų ciklas apie emocinę sveikat

Nebėk vienas, bėk kartu su "Bėgimo akademija"

Bėgimas – viena iš populiariausių sporto šakų visame pasaulyje, kuria gali užsiimti visi norintys. T

Nebėk vienas, bėk kartu su "Bėgimo akademija"

Bėgimas – viena iš populiariausių sporto šakų visame pasaulyje, kuria gali užsiimti visi norintys. T

Nebėk vienas, bėk kartu su "Bėgimo akademija"

Bėgimas – viena iš populiariausių sporto šakų visame pasaulyje, kuria gali užsiimti visi norintys. T

Antroji jungtinė kardiologų konferencija – Šiauliuose

Birželio 1 d. 14 val. Šiauliuose, Chaimo Frenkelio viloje (Vilniaus g. 74), prasideda 2-oji jungtinė LSMU Kardiol

Onkologiniams ligoniukams ir jų draugams - šventė „Menas gydo“

Liepos 13 d. Kauno Pažaislio vienuolyno prieigose įsikūręs svetingumo kompleksas „Monte Pacis“ antrus metus

Kurorto gyventojams ir svečiams - mankštos

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Elgesio medicinos institutas palangiškius ir kurorto svečius kviečia į ryt

Kurorto gyventojams ir svečiams - mankštos

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Elgesio medicinos institutas palangiškius ir kurorto svečius kviečia į ryt

Kurorto gyventojams ir svečiams - mankštos

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Elgesio medicinos institutas palangiškius ir kurorto svečius kviečia į ryt

Kurorto gyventojams ir svečiams - mankštos

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Elgesio medicinos institutas palangiškius ir kurorto svečius kviečia į ryt

Konferencija “Ultragarsinės diagnostikos vasaros mokykla: teorija ir praktika 2016"

Lietuvos ultragarso asociacija kviečia dalyvauti tarptautinėje mokslinėje - praktinėje konferencijoje “Ultragarsin

Sporto ir menų šventėje – atviras žvilgsnis į psichiatriją

Respublikinės Šiaulių ligoninės Psichiatrijos klinikoje (M.K. Čiurlionio g. 12) liepos 15 d. nuo 11.00 val. vyks

Nemokama psichologinė pagalba sergantiesiems onkologinėmis ligomis ir jų artimiesiems

VšĮ Ligos paliestųjų psichologinės pagalbos centras kartu su Kauno klinikomis vykdo projektą „Psichinės sve

Vilniuje mamytėms ir tėveliams - „Šeimų mokyklėlė“

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Vilniuje mamytėms ir tėveliams - „Šeimų mokyklėlė“

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Vilniuje mamytėms ir tėveliams - „Šeimų mokyklėlė“

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Sveikatos stiprinimo programa „Mano širdis - mano gyvenimas"

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia dalyvauti Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos g

Vilniuje mamytėms ir tėveliams - „Šeimų mokyklėlė“

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Sveikatos stiprinimo programa „Mano širdis - mano gyvenimas"

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia dalyvauti Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos g

Vilniuje mamytėms ir tėveliams - „Šeimų mokyklėlė“

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Startuoja tėvystės įgūdžių lavinimo programa „Tėvų grupė"

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia mamas ir (ar) tėčius, auginančius įvairaus amžiaus vaikus registruotis į &b

Vilniuje mamytėms ir tėveliams - „Šeimų mokyklėlė“

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Panevėžyje - nemokami sveikatos biuro renginiai

Panevėžio miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras kviečia į nemokamus rugsėjo mėnesį vyksiančius renginius.

Pasaulinei širdies dienai – visuomenės diskusija su prof. R. Benečiu

Lietuvos širdies asociacija ir Respublikinės Šiaulių ligoninės Širdies ir kraujagyslių centras rugs

Vilniuje mamytėms ir tėveliams - „Šeimų mokyklėlė“

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Sveikatos stiprinimo programa „Mano širdis - mano gyvenimas"

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia dalyvauti Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos g

Vilniuje - nemokama sveikatos stiprinimo programa

Visuomenės sveikatos specialistai akcentuoja, jog kraujotakos sistemos ligas daužniausiai sukelia rizikos veiksniai, kur

Vilniuje mamytėms ir tėveliams - „Šeimų mokyklėlė“

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Vilniuje mamytėms ir tėveliams - „Šeimų mokyklėlė“

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Sveikatos stiprinimo programa „Mano širdis - mano gyvenimas"

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia dalyvauti Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos g

Startuoja tėvystės įgūdžių lavinimo programa „Tėvų grupė"

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia mamas ir (ar) tėčius, auginančius įvairaus amžiaus vaikus registruotis į &b

Startuoja tėvystės įgūdžių lavinimo programa „Tėvų grupė"

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia mamas ir (ar) tėčius, auginančius įvairaus amžiaus vaikus registruotis į &b

Panevėžyje - nemokami sveikatos biuro renginiai

Panevėžio miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras kviečia į nemokamus rugsėjo mėnesį vyksiančius renginius.

Psichiatrijos klinikoje – atviros psichiatrijos mėnuo

Atviros psichiatrijos mėnuo – tai laikotarpis tarp dviejų svarbių psichikos sveikatai tarptautinių dienų – P

Panevėžyje - nemokami sveikatos biuro renginiai

Panevėžio miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras kviečia į nemokamus rugsėjo mėnesį vyksiančius renginius.

Panevėžyje - nemokami sveikatos biuro renginiai

Panevėžio miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras kviečia į nemokamus rugsėjo mėnesį vyksiančius renginius.

Panevėžyje - nemokami sveikatos biuro renginiai

Panevėžio miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras kviečia į nemokamus rugsėjo mėnesį vyksiančius renginius.

Panevėžyje - nemokami sveikatos biuro renginiai

Panevėžio miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras kviečia į nemokamus rugsėjo mėnesį vyksiančius renginius.

Panevėžyje - nemokami sveikatos biuro renginiai

Panevėžio miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras kviečia į nemokamus rugsėjo mėnesį vyksiančius renginius.

Panevėžyje - nemokami sveikatos biuro renginiai

Panevėžio miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras kviečia į nemokamus rugsėjo mėnesį vyksiančius renginius.

Panevėžyje - nemokami sveikatos biuro renginiai

Panevėžio miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras kviečia į nemokamus rugsėjo mėnesį vyksiančius renginius.

Socialinis-meninis projektas „Praliek kraujo“

Lietuvos dailininkų sąjunga ir Nacionalinis kraujo centras kviečia dalyvauti socialiniame-meniniame projekte „pral

Socialinis-meninis projektas „Praliek kraujo“

Lietuvos dailininkų sąjunga ir Nacionalinis kraujo centras kviečia dalyvauti socialiniame-meniniame projekte „pral

Socialinis-meninis projektas „Praliek kraujo“

Lietuvos dailininkų sąjunga ir Nacionalinis kraujo centras kviečia dalyvauti socialiniame-meniniame projekte „pral

Kviečia moteris nemokamai išsitirti dubens dugno raumenų funkciją

Gruodis – tai laikotarpis, kai norisi kuo daugiau padaryti dėl savo artimųjų, tačiau neturėtumėte pamiršti

Psichiatrijos klinikoje – atviros psichiatrijos mėnuo

Atviros psichiatrijos mėnuo – tai laikotarpis tarp dviejų svarbių psichikos sveikatai tarptautinių dienų – P

Vilniuje - nemokama sveikatos stiprinimo programa

Visuomenės sveikatos specialistai akcentuoja, jog kraujotakos sistemos ligas daužniausiai sukelia rizikos veiksniai, kur

Vilniuje - nemokama sveikatos stiprinimo programa

Visuomenės sveikatos specialistai akcentuoja, jog kraujotakos sistemos ligas daužniausiai sukelia rizikos veiksniai, kur

Infekcinių ligų aktualijos

Kviečiame dalyvauti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Infekcinių ligų klinikos ir Lietuvos infektologų draugijos or

Mokymai “Bronchinės astmos diagnostikos ir gydymo praktiniai aspektai”

Kviečiame dalyvauti Lietuvos pulmonologų draugijos organizuojamuose mokymuose “Bronchinės astmos diagnostikos ir g

To dar nebuvo: kartu siekime donoro kortelių pasirašymo rekordo!

Spalio 8-ąją bus minima Organų donorystės diena ir šiai dienai paminėti pirmą kartą Lietuvoje organizuojama sutik

Tarptautinis rudens bėgimas – už organų donorystės idėją

„Aš bėgu už organų donorystę“ – toks užrašas puoš kiekvieno bėgiko, dalyvausianči

Mokymai “Bronchinės astmos diagnostikos ir gydymo praktiniai aspektai”

Kviečiame dalyvauti Lietuvos pulmonologų draugijos organizuojamuose mokymuose “Bronchinės astmos diagnostikos ir g

Muzikos terapijos užsiėmimai būsimoms mamoms

Nustatyta, kad penkių mėnesių žmogaus vaisius jau skiria aplinkos garsus. Mamos balsas, širdies plakimas, kvėpavi

Pasaulinės žvynelinės dienos minėjimas Kaune

Spalio 29-oji – Pasaulinė žvynelinės diena. Jos paskelbimo iniciatorius yra Tarptautinė žvynelinės draugijų federa

41 dieną trukęs „Širdies žygis“ finišuoja

41 diena, 1300 kilometrų ir daugiau kaip 20 tūkst. eurų vėžiu sergantiems vaikams. Toks yra „1000 km Širdie

Vilniaus išsėtinės sklerozės draugija kviečia į renginį

Spalio 26 d. 18 val. Salotų bare “Mano guru” (Vilniaus g. 22/1, Vilnius) vyks dailininko Simo Skrabulio darb

Klaipėdoje - nemokami seminarai su onkologine liga susidūrusiems žmonėms

Onkohematologinių ligonių bendrija „Kraujas“ organizuoja ir kviečia onkologinės ligos patirtį turinčius žmon

Klaipėdoje - nemokami seminarai su onkologine liga susidūrusiems žmonėms

Onkohematologinių ligonių bendrija „Kraujas“ organizuoja ir kviečia onkologinės ligos patirtį turinčius žmon

Žvakutės, skirtos 1410 organų donorų, suliepsnos 9 miestuose

Lietuvos asociacija „Gyvastis“ spalio 25-ąją, antradienį, jau trečią kartą inicijuoja akciją, skirtą spalio

Padėkos renginys gyviesiems organų donorams ir gydytojams reanimatologams

Lietuvos asociacija „Gyvastis“ 2016 metų spalio 25-ąją, antradienį, organizuoja Padėkos renginį, skirtą padė

Apie sezoninę depresiją paskaitoje-diskusijoje „Melancholija ar ruduo?“

Atėjus rudens sezonui dažnas žmogus mini rudeninę depresiją, mintyse turėdamas prislėgtumo jausmą, kuris aplanko tamsesn

Muzikos terapijos užsiėmimai būsimoms mamoms

Nustatyta, kad penkių mėnesių žmogaus vaisius jau skiria aplinkos garsus. Mamos balsas, širdies plakimas, kvėpavi

Muzikos terapijos užsiėmimai būsimoms mamoms

Nustatyta, kad penkių mėnesių žmogaus vaisius jau skiria aplinkos garsus. Mamos balsas, širdies plakimas, kvėpavi

Renginys, skirtas Europos sveikos mitybos dienai

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia darbingo amžiaus žmones paminėti Europos sveikos mitybos dieną kartu. Lapkr

Šiauliuose – konferencija „Pulmonologijos naujienos“

Kviečiame dalyvauti mokslinėje – praktinėje konferencijoje „Pulmonologijos naujienos“, kuri vyks 2016

Raumenų ir skeleto ultragarsinės diagnostikos seminaras

Poilsio ir sveikatingumo komplekso „Atostogų parkas“ konferencijų salėje „Palanga“ (Venecijos ak

Raumenų ir skeleto ultragarsinės diagnostikos seminaras

Poilsio ir sveikatingumo komplekso „Atostogų parkas“ konferencijų salėje „Palanga“ (Venecijos ak

Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos aktualijos

Kviečiame dalyvauti mokymuose „Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos aktualijos“, kurie vyks š. m. gruod

Šiaulių krašto akušerių konferencija

Respublikinės Šiaulių ligoninės Chirurgijos korpuso (V. Kudirkos g. 99C) didžiojoje salėje gruodžio 9 d. 10.00 va

Kviečia moteris nemokamai išsitirti dubens dugno raumenų funkciją

Gruodis – tai laikotarpis, kai norisi kuo daugiau padaryti dėl savo artimųjų, tačiau neturėtumėte pamiršti

Gydytoja ginekologė – apie merginų fiziologiją ir higieną

Niekas nesiginčys – geros sveikatos siekia kiekvienas. Todėl Antakalnio poliklinika kviečia į nemokamą paskaitą ap

„Naujas ir moksliškai pagrįstas požiūris į kasdienę klinikinę praktiką akušerijoje ir ginekologijoje“

Kviečiame į mokslinę konferenciją „Naujas ir moksliškai pagrįstas požiūris į kasdienę klinikinę praktiką ak

Po blaivių Naujųjų metų – šuolis į ledinę eketę

Kiekvienų metų sausio 1-ąjądieną visi pasaulio "ruoniai" rengia simbolinį susitikimą vandenyje. Kiekvienas ats

Vilniuje startuoja tėvystės įgūdžių lavinimo programa

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia mamas ir (ar) tėčius, auginančius įvairaus amžiaus vaikus registruotis į TĖ

Vilniuje startuoja tėvystės įgūdžių lavinimo programa

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia mamas ir (ar) tėčius, auginančius įvairaus amžiaus vaikus registruotis į TĖ

Vilniuje startuoja tėvystės įgūdžių lavinimo programa

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia mamas ir (ar) tėčius, auginančius įvairaus amžiaus vaikus registruotis į TĖ

Jaunieji gydytojai kviečia į „TransForm 2.0“

Galingiausias jaunųjų gydytojų renginys grįžta:šių metų vasario 3-5 dienomis Birštone vyks įspūdingas jaun

Kviečia į nemokamas relaksacijų pratybas Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia visus norinčius sumažinti psichinę bei fizinę įtampą į relaksacijų pratybas

Kviečia į nemokamas relaksacijų pratybas Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia visus norinčius sumažinti psichinę bei fizinę įtampą į relaksacijų pratybas

Kviečia į nemokamas relaksacijų pratybas Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia visus norinčius sumažinti psichinę bei fizinę įtampą į relaksacijų pratybas

„Naujieji iššūkiai intensyvioje terapijoje ir skubioje medicinoje“.

Lietuvos intensyviosios kardiologijos ir skubiosios medicinos asociacija organizuoja tarptautinę mokslinę praktinę konfe

Kviečia į nemokamas relaksacijų pratybas Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia visus norinčius sumažinti psichinę bei fizinę įtampą į relaksacijų pratybas

Kaune - 9-oji sveikatingumo, sveikos gyvensenos ir medicinos paroda „Sveikatos dienos“

2017 m. vasario 24–26 dienomis Aukštaičių g. 51, Kaune vyks 9-oji sveikatingumo, sveikos gyvensenos ir medi

Konferencija, skirta Tarptautinei retų ligų dienai

Maloniai kviečiame dalyvauti Tarptautinei retų ligų dienai skirtoje konferencijoje „Mokslo pažanga – viltis

„Apsinuodijimų ir infekcinių susirgimų sąlyčio taškai“

Lietuvos infektologų draugija, Lietuvos klinikinės toksikologijos draugija, Sveikatos apsaugos ministerijos ESSC apsinuo

Kviečia į nemokamas paskaitas „Šeimų mokyklėlėje“ Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Kviečia į nemokamas paskaitas „Šeimų mokyklėlėje“ Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Kviečia į nemokamas paskaitas „Šeimų mokyklėlėje“ Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Kviečia į nemokamas paskaitas „Šeimų mokyklėlėje“ Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Kviečia į nemokamas paskaitas „Šeimų mokyklėlėje“ Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Kviečia į nemokamas paskaitas „Šeimų mokyklėlėje“ Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Kviečia į nemokamas paskaitas „Šeimų mokyklėlėje“ Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Kviečia į nemokamas paskaitas „Šeimų mokyklėlėje“ Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Kviečia į nemokamas paskaitas „Šeimų mokyklėlėje“ Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Kviečia į nemokamas paskaitas „Šeimų mokyklėlėje“ Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Kviečia į nemokamas paskaitas „Šeimų mokyklėlėje“ Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Sergantiems širdies nepakankamumu – nemokamas edukacinis renginys

Širdies nepakankamumas – plačiai paplitęs ir brangiai kainuojantis susirgimas, reiškiantis didžiulę

Konferencija „Psichologas organizacijoje. Kuo vertinga darbuotojų įvairovė?“

Balandžio 21 d. vyks kasmetinė, jau VII organizacinės psichologijos konferencija „Psichologas organizacijoje. Kuo

Fizinės veiklos nauda onkologiniams pacientams: geresnė savijauta ir mažesnis nuovargis

Onkohematologinių ligonių bendrija „Kraujas“ nuo gegužės mėnesio žmones, turinčius onkologinės ligos patirtį

Fizinės veiklos nauda onkologiniams pacientams: geresnė savijauta ir mažesnis nuovargis

Onkohematologinių ligonių bendrija „Kraujas“ nuo gegužės mėnesio žmones, turinčius onkologinės ligos patirtį

Vilniečiams – paskaita apie priklausomybę nuo interneto, žaidimų, darbo

Apie ką pirmiausia pagalvojate išgirdę žodį „priklausomybė“?Kokia yra riba tarp įpročių, eksperimenta

Fizinės veiklos nauda onkologiniams pacientams: geresnė savijauta ir mažesnis nuovargis

Onkohematologinių ligonių bendrija „Kraujas“ nuo gegužės mėnesio žmones, turinčius onkologinės ligos patirtį

Fizinės veiklos nauda onkologiniams pacientams: geresnė savijauta ir mažesnis nuovargis

Onkohematologinių ligonių bendrija „Kraujas“ nuo gegužės mėnesio žmones, turinčius onkologinės ligos patirtį

Klaipėdoje - projekto ir knygos „Kiekviena diena brangi“ pristatymo renginys

Gegužės 31 d. 16.00 val. Šv. Pranciškaus onkologijos centre (Savanorių g. 4, Klaipėda) vyks projekto ir kn

Sporto varžybos „Saugus poilsis“

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro specialistai drauge su UAB „Vakarų pramogos“, BĮ „Klaipėdo

Vilniečiai ir kauniečiai kviečiami tikrintis dėl širdies nepakankamumo

Šia liga susirgti gali 1 iš 5 vyresnių nei 40 metų amžiaus žmonių. Pasaulyje nuo jos kenčia maždaug 26 mil

Dermatologai kviečia pasitikrinti savo odą

Tik 14 proc. europiečių laikosi saulės apsaugos patarimų, nors 91 proc. žino apie gresiantį pavojų.  Pristatoma sąm

Vilniečiai ir kauniečiai kviečiami tikrintis dėl širdies nepakankamumo

Šia liga susirgti gali 1 iš 5 vyresnių nei 40 metų amžiaus žmonių. Pasaulyje nuo jos kenčia maždaug 26 mil

Vilniečiai ir kauniečiai kviečiami tikrintis dėl širdies nepakankamumo

Šia liga susirgti gali 1 iš 5 vyresnių nei 40 metų amžiaus žmonių. Pasaulyje nuo jos kenčia maždaug 26 mil

Nemokamų treniruočių projektas „Judėk sveikai“ pradeda vasaros sezoną

Daugelio kauniečių jau puikiai atpažįstamas ir laukiamas nemokamų treniruočių projektas „Judėk sveikai“ nusp

Bėgimas vėl kviečia burtis Vilties mieste

Gegužės 21 dieną Klaipėdoje startuos tradicinis jubiliejinis – šiemet dešimtasis – Vilties bėg

Neuromenas: nauja meno ir mokslo šaka pirmą kartą pristatoma Lietuvoje

Aktyvus gyvenimo būdas, sveika mityba, poilsis – geros fizinės sveikatos receptą žino kiekvienas. Tačiau Lietuvoje

Dešimtą kartą dailės studentai pristatys kolekciją onkologinėms pacientėms

Nacionalinio vėžio instituto Didžiojoje salėje birželio 7 d. 14 val. Vilniaus dailės akademijos (VDA) Kostiumo dizaino k

Viso pasaulio profesionalai susitelkia į vaikų ir paauglių ginekologijos problemas

2017 m. birželio mėn. 7-10 d. Vilniuje vyks 14-asis Europos vaikų ir paauglių ginekologijos kongresas EURAPAG 2017.

Ypatinga paroda kvies klaipėdiečius atrasti neišnešiotų kūdikių genialumą

Trečiadienį, birželio 14 d., 17:30 val. Klaipėdos prekybos centre „Akropolis“ bus iškilmingai atidaro

Norite būti laimingesni? Jus kviečia festivalis „Mandala“

Kviečiame trims dienoms pabėgti nuo miesto šurmulio ir pailsėti, atgauti jėgas, pasikrauti teigiamos energijos la

Kviečia į susitikimą su prekės ženklo „Julia Janus“ įkūrėja

Šv. Pranciškaus onkologijos centras (Savanorių g. 4, Klaipėda) 2017 m. birželio 26 d., 13.00 val., pirmadi

Sostinėje rugpjūtį – atviros sąmoningo kvėpavimo praktikos parkuose

Vilniečiai kviečiami dalyvauti iniciatyvoje „Kvėpuok laisvai, gyvenk laimingai”, kurios metu visi norintys g

Sostinėje rugpjūtį – atviros sąmoningo kvėpavimo praktikos parkuose

Vilniečiai kviečiami dalyvauti iniciatyvoje „Kvėpuok laisvai, gyvenk laimingai”, kurios metu visi norintys g

Sostinėje rugpjūtį – atviros sąmoningo kvėpavimo praktikos parkuose

Vilniečiai kviečiami dalyvauti iniciatyvoje „Kvėpuok laisvai, gyvenk laimingai”, kurios metu visi norintys g

Sostinėje rugpjūtį – atviros sąmoningo kvėpavimo praktikos parkuose

Vilniečiai kviečiami dalyvauti iniciatyvoje „Kvėpuok laisvai, gyvenk laimingai”, kurios metu visi norintys g

Kraujo ligų žinomumo dienos prasidės konferencija „Kraujo diena“

Rugsėjo mėnesį visame pasaulyje yra minimos piktybinių kraujo ligų žinomumo dienos, kurių tikslas – kuo plačiau sk

Žydrūnas Savickas susitiks su sergančiasiais išsėtine skleroze

Rugsėjo 2 d. 13 valandą Savicko sporto klube („SEB arena, II aukštas) vyks seminaras „Kaip fizinis ak

Paroda „Pirmoji širdies transplantacija Lietuvoje Petro Katauskio fotografijose“

Rugsėjo 13 d., trečiadienį, 16 val. Lietuvos medicinos bibliotekoje (Kaštonų g. 7, Vilnius) atidaroma paroda &bdq

Nauja iniciatyva Kaune – „Tu nesi vienas“

Keblios situacijos, stresas ir kiti kasdienę rutiną temdantys rūpesčiai – ne priežastis pulti į neviltį. Kiekvienu

Trečiasis Jaunųjų gydytojų asociacijos forumas "TransForm"

Trečiasis Jaunųjų gydytojų asociacijos (JGA) forumas TransForm - jau spalio 13 - 15 d.! Čia nuoširdžia

Performansas „Mirštu, kaip noriu gyventi“ klausia, kiek lauktum dėl kito gyvybės

„Gyvenimas sulėtėja, tarsi sapne“. „Eiti negali, bėgti negali, valgyti negali“. „Sėdi ir l

Kviečia į nemokamą seminarą „Kas sukelia nugaros skausmą ir kaip jo išvengti?“

Vilniaus miesto visuomenės sveikatos biuras prisijungdamas prie Europos judriosios savaitės iniciatyvos kviečia į nemoka

Sieks didžiausio iš žmonių sudaryto širdies ženklo rekordo

Minėdamas Pasaulinę širdies dieną Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kviečia visus panevėž

Jubiliejinė konferencija „Atverkime akis realybei, kurioje yra smurtas“

Lietuvos emocinės paramos tarnybų asociacija (LEPTA) yra nevyriausybinė organizacija, vienijanti Lietuvoje veikiančias t

Atviros psichiatrijos mėnesio renginiai Šiaulių P. Višinskio bibliotekoje

Respublikinės Šiaulių ligoninės Psichiatrijos klinikos rengiamas Atviros psichiatrijos mėnuo miesto gyventojus kv

Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną švęskime kartu

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia visus vyresnio amžiaus žmones kartu paminėti Tarptautinę pagyvenusių žmonių

Fotografijų paroda „Apsaugokime mūsų ateitį: meningokokinę infekciją išgyvenusių asmenų portretai“

„Apsaugokime mūsų ateitį: meningokokinę infekciją išgyvenusių asmenų portretai“ – subtili, jaut

Fotografijų paroda „Apsaugokime mūsų ateitį: meningokokinę infekciją išgyvenusių asmenų portretai“

„Apsaugokime mūsų ateitį: meningokokinę infekciją išgyvenusių asmenų portretai“ – subtili, jaut

Fotografijų paroda „Apsaugokime mūsų ateitį: meningokokinę infekciją išgyvenusių asmenų portretai“

„Apsaugokime mūsų ateitį: meningokokinę infekciją išgyvenusių asmenų portretai“ – subtili, jaut

Fotografijų paroda „Apsaugokime mūsų ateitį: meningokokinę infekciją išgyvenusių asmenų portretai“

„Apsaugokime mūsų ateitį: meningokokinę infekciją išgyvenusių asmenų portretai“ – subtili, jaut

Padėkos renginys donorystės ir transplantacijos proceso dalyviams

Lietuvos asociacija „Gyvastis“ 2017 metų spalio 20-ąją, penktadienį, organizuoja Padėkos renginį, skirtą pag

Dėkingumo renginiai gyviesiems donorams, mirusių donorų artimiesiems ir medikams

Organų donorai ir jų artimieji verti didžiausios pagarbos ir amžino dėkingumo. Todėl spalį, kai minima Europos ir Pasaul

100 dienų apie TAI: atvira diskusija apie lytiškumą Vilniaus jaunimui

Gera jaunimo lytinė sveikata – visuomenės, kuri siekia gyvuoti ir klestėti interesas, tai ypač svarbu mūsų &scaron

Kaip gyventi, persirgus onkologine liga: patarimai ir praktika

Respublikinės Šiaulių ligoninės Onkologijos klinikos (Darželio g. 10), Administracijos salėje (2 aukšte) s

Neišnešiotukų dienai mezgimo iniciatyva ir minėjimas

Lapkričio 17-ąją dieną minima Pasaulinė neišnešiotų naujagimių diena. Respublikinės Šiaulių ligonin

Augink barzdą – prižiūrėk savo vyriškumą

„Barzdotas lapkritis“ – mėnuo be skutimosi peiliukų. Su šūkiais „Prižiūrėk savo vyri&scar

Augink barzdą – prižiūrėk savo vyriškumą

„Barzdotas lapkritis“ – mėnuo be skutimosi peiliukų. Su šūkiais „Prižiūrėk savo vyri&scar

Augink barzdą – prižiūrėk savo vyriškumą

Vilniuje surengtas sportinio pokerio turnyras, kurio dalis surinktų lėšų skirtos sergantiesiems prostatos vėžiu r

Klaipėdoje – nemokamas renginys „Tu – mano gyvenimo herojus“

Pirmą kartą Klaipėdoje lapkričio 16 dieną vyks nemokamas renginys "Tu – mano gyvenimo herojus“, skirtas

Augink barzdą – prižiūrėk savo vyriškumą

„Barzdotas lapkritis“ – mėnuo be skutimosi peiliukų. Su šūkiais „Prižiūrėk savo vyri&scar

Augink barzdą – prižiūrėk savo vyriškumą

Vilniuje surengtas sportinio pokerio turnyras, kurio dalis surinktų lėšų skirtos sergantiesiems prostatos vėžiu r

„Ūsai bėga“ – už Lietuvos vyrus, kurie gyvena trumpiausiai Europoje

Ketvirtą kartą organizuojamas bėgimas už vyrų sveikatą „Ūsai bėga“ Vilniuje. Miesto centre įvyksiantis bėgim

Augink barzdą – prižiūrėk savo vyriškumą

„Barzdotas lapkritis“ – mėnuo be skutimosi peiliukų. Su šūkiais „Prižiūrėk savo vyri&scar

Startuoja aktyvaus laisvalaikio projektas šeimoms – pirmasis renginys jau šį savaitgalį

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras drauge su „Sveiku miestu“ kviečia šeimas dalyvauti projekte &bdq

Startuoja aktyvaus laisvalaikio projektas šeimoms – pirmasis renginys jau šį savaitgalį

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras drauge su „Sveiku miestu“ kviečia šeimas dalyvauti projekte &bdq

Startuoja aktyvaus laisvalaikio projektas šeimoms – pirmasis renginys jau šį savaitgalį

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras drauge su „Sveiku miestu“ kviečia šeimas dalyvauti projekte &bdq

Startuoja aktyvaus laisvalaikio projektas šeimoms – pirmasis renginys jau šį savaitgalį

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras drauge su „Sveiku miestu“ kviečia šeimas dalyvauti projekte &bdq

Bendraminčių sambūris: gyvų sėklų šventė „Pasėkime ateitį”

Šį savaitgalį, sausio 20-21 d., Klaipėdos r., Doviluose (Klaipėdos g. 35) vyks Dovilų krašto gyventojų ir

Bendraminčių sambūris: gyvų sėklų šventė „Pasėkime ateitį”

Šį savaitgalį, sausio 20-21 d., Klaipėdos r., Doviluose (Klaipėdos g. 35) vyks Dovilų krašto gyventojų ir

Atsinaujinusiame projekte „Judėk sveikai“ – dvigubai daugiau nemokamų treniruočių kauniečiams

Prasidėję nauji Geltonojo šuns metai nemokamų treniruočių projektui „Judėk sveikai“ atnešė dau

Šv. Pranciškaus onkologijos centre – poezijos terapijos užsiėmimai

2018 m. vasario 23 d. (penktadienį) 12.30 val. Šv. Pranciškaus onkologijos centre (Savanorių g. 4, Klaipėd

Kursime sveikatos priežiūros inovacijas. Laukia prizas

Nepraleiskite progos! Jau kovo 2 – 4 d. „Hacker Games“ kursime sveikatos priežiūros inovacijas. Sudomi

Vilniuje ir Kaune veiks atviros klinikos centrinėse miestų aikštėse

Solidarizuodamasi su visa Europa ir siekdama atkreipti visuomenės dėmesį į sekinantį ir visą gyvenimą trunkantį susirgim

Vilniuje ir Kaune veiks atviros klinikos centrinėse miestų aikštėse

Solidarizuodamasi su visa Europa ir siekdama atkreipti visuomenės dėmesį į sekinantį ir visą gyvenimą trunkantį susirgim

Kardiologų IV jungtinė konferencija – Bistrampolio dvare

Respublikinės Šiaulių ligoninės Širdies ir kraujagyslių centro specialistai drauge su Lietuvos sveikatos m

Inovatyvios širdies formulė

Spalio 4 d. 17 val. Inovatyvios medicinos draugija kviečia susitikti Gyvybės mokslų centre, pirmajame šio sezono

Atpažinti ir stebėti kraujo ligas moko tradicinė konferencija

Šeštą kartą rengiama konferencija „Kraujo ligos – kaip jas atpažinti ir stebėti“ &scaron

Kauno klinikų Akušerijos ir ginekologijos klinikoje - svarbūs mokymai specialistams

Kauno klinikų Akušerijos ir ginekologijos klinika kartu su Europos Ginekologinės chirurgijos akademija bei su vie

Algirdo Kumžos knygos „Rasa. Po angelo sparnu” pristatymas

2011 metų rudenį palangiškei Rasai Rojienei buvo nustatyta ketvirtosios stadijos sarkoma, Rasai buvo 27-eri, o li

Uostamiestyje – nemokama patikra dėl melanomos

Melanoma – agresyviausias odos vėžys, užklumpantis vis jaunesnius žmones. Kasmet šia liga Lietuvoje suserga

Kraujo ligos: ką svarbu žinoti pacientui?

Lietuvoje per metus diagnozuojama apie 1500 kraujo ligų atvejų. Kokie yra kraujo ligų simptomai? Koks gydymas yra priein

Išsėtinės sklerozės draugijos renginys

Gegužės 30 d. 15 val. Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos Konferencijų salėje vyks Klai

Pasaulinę aortos dieną – nemokama patikra

Rugsėjo 19-oji yra Pasaulinė aortos diena. Rugsėjo 20 d. šia proga Vilniuje, Katedros aikštėje bus įrengta

Žygis pajūriu: "Artimieji turi žinoti tavo sprendimą apie organų donorystę“

Šį šeštadienį (rugsėjo 21 d.) Smiltynėje (Klaipėdoje) vyks žygis pėsčiomis pajūriu - žinutę apie or

1675 organų donorams pagerbti 18-oje miestų liepsnos „Gyvasties“ žvakelės

Asociacijos „Gyvastis“ organizuojama iniciatyva organų donorams atminti kasmet sulaukia vis daugiau susidomė

Renginys Kaune: kaip gyventi, sergant cukriniu diabetu?

Cukriniu diabetu pasaulyje serga 425 milijonai žmonių – 1 iš 11 planetos gyventojų, ir vienas iš dvi

Vilniuje – kaulų čiulpų donorų registracijos "Pop Up"

Gruodžio 19 d., ketvirtadienį, nuo 11 iki 20 val. Vilniuje Pylimo g. 19 esančiame „Caffeine Roasters“ įvyks

Padėka donorams – donorus sergėjantis angelas

      Angelų kalvoje rugsėjo 13 d. (se

Nemokamai ir be siuntimo pasitikrinkime aortos diametrą

VUL Santaros klinikų medikai kviečia rugsėjo 19 d. nuo 11 iki 17 val. prie Mo muziejaus (Vilniuje, Pylimo g. 17) į Pasau

Sieks atkreipti visuomenės dėmesį į sudėtingą ir klastingą širdies ligą

Širdys nustoja plakusios ne tik dėl COVID-19 ligos – taip tvirtina kardiologai. Kiek daugiau nei metus visą

Sieks atkreipti visuomenės dėmesį į sudėtingą ir klastingą širdies ligą

Širdys nustoja plakusios ne tik dėl COVID-19 ligos – taip tvirtina kardiologai. Kiek daugiau nei metus visą

Šv. Magdalenos naktis – dėmesys ligai, kuri gresia kas vienuoliktai moteriai

Lietuvoje kasmet diagnozuojama daugiau nei 1500 naujų krūties vėžio atvejų, Europos Sąjungoje šia liga suserga ka

Konferencija apie kraujo ligas skatins pacientus aktyviai dalyvauti gydymo procese

Lapkričio 11 d. vyks tradicinė konferencija „Kraujo ligos – kaip jas atpažinti ir stebėti“. Šia

10-asis atviros psichiatrijos mėnuo „Meno terapija padeda atkurti gyvenimo spalvas“

Ruduo – bene spalvingiausias ir dosniausias metų laikas. Atėjus rudeniui nuimamas užaugintas derlius. Per metus sa

10-asis atviros psichiatrijos mėnuo „Meno terapija padeda atkurti gyvenimo spalvas“

Ruduo – bene spalvingiausias ir dosniausias metų laikas. Atėjus rudeniui nuimamas užaugintas derlius. Per metus sa

10-asis atviros psichiatrijos mėnuo „Meno terapija padeda atkurti gyvenimo spalvas“

Ruduo – bene spalvingiausias ir dosniausias metų laikas. Atėjus rudeniui nuimamas užaugintas derlius. Per metus sa

Populiarios žymos
Ligos ir sveikata Man rūpiŠirdis ir kraujotakaPlaučiai ir kvėpavimas Virškinimo sistemaEndokrininė sistemaSmegenys, nervų sistemaŠlapimo organai ir inkstaiStuburas, kaulai, sąnariaiRaumenys ir sausgyslėsLytiniai organaiOda, plaukai ir nagaiLimfmazgiai, kraujas ir imunitetas KrūtysAkysAusys, nosis ir gerklėBurna ir dantysPsichikos ligos
 
Simptomai ir ligosAlergijaVėžys ir kraujo ligos Peršalimas ir gripasTemperatūraKūno tirpimasSkauda šonąSvorio kontrolė, valgymo sutrikimaiPriklausomybėMiego sutrikimaiNuovargis ir silpnumasInfekcinės ligos
 
PsichologijaSveika vaikystėŽvilgsnis į praeitįSveika senatvė
Sveikata be vaistų Gydymas augalaisAlternatyvios terapijosSveika mitybaSveikas ir gražus kūnasVegetarų virtuvėJogaSveika dvasiaSėkmės istorijos
Renginiai
Konsultuoja specialistas
Sveikatos apsauga
Nuomonė
ReklamaApie musLigų klasifikatoriusKontaktai
2015-20 © UAB “Vlmedicina”. Visos teises saugomos | sprendimas webmod: Svetainių kūrimas
Į viršų