Data: 2020.09.23 23:18
Šis puslapis atspausdintas iš:

www.vlmedicina.lt
spausdinimas

Pristatyti 4-ojo sveikatos sistemos plėtros etapo rezultatai

Šaltinis: vlmedicina | 2017-03-29 21:18:23

Šiandien Seimo Sveikatos reikalų komiteto posėdyje buvo pristatyti Ketvirtojo sveikatos sistemos plėtros ir ligoninių tinklo konsolidavimo etapo plano įgyvendinimo 2016 m. rezultatai. Atkreiptas dėmesys į tai, kad planas, kurio pagrindinis tikslas – gerinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, saugumą ir prieinamumą, sėkmingai įgyvendinamas, o planuoti pasiekti rezultatai iš esmės jau pasiekti.

© VLMEDICINA.LT (A. Kubaičio) nuotr.

Plano įgyvendinimas vyksta 3 kryptimis: ambulatorinių paslaugų plėtra, slaugos, ilgalaikio gydymo, paliatyviosios pagalbos ir geriatrijos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas.

Siekiant šių tikslų patvirtintas ilgalaikio aktyvaus gydymo paslaugos teikimo reikalavimų aprašas, įtvirtinta nuostata, kad esant poreikiui, slaugos lovų skaičius, tenkantis 1 000 gyventojų, gali siekti 3 lovas.

Įgyvendinant planą, hospitalizacijų atvejų skaičius Lietuvoje sumažėjo 6 504 atvejais, bendras lovų skaičius asmens sveikatos priežiūros įstaigose sumažėjo 5,73procento, akušerijos paslaugų, neatitinkančių nė vieno iš plane nurodytų reikalavimų, teikimas ir finansavimas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto nutrauktas trijose ligoninėse.

Pastebimai išaugo ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų skaičius, taip pat sėkmingai vykdyta geriatrijos paslaugų plėtra – šiuo metu Lietuvoje yra 34 asmens sveikatos priežiūros įstaigos, turinčios licencijas teikti geriatrijos paslaugas.