Data: 2020.09.23 16:16
Šis puslapis atspausdintas iš:

www.vlmedicina.lt
spausdinimas

Perfluorinti chemikalai didina hipotirozės riziką moterims

vlmedicina.lt | 2013-08-23 00:01:53

Daugelis yra girdėję apie perfluorintų chemikalų žalingą poveikį aplinkai ir sveikatai. Tačiau moksliškai pagrįstų duomenų apie tai trūksta. Mokslininkai teigia, kad jie veikia organizmo endokrininę sistemą ir ypač tam jautrios moterys.

Keptuvė
Perfluorinti cheminiai junginiai labai plačiai naudojami įvairiuose virtuvės reikmenyse. Algirdo Kubaičio nuotr.

 Labiau veikia moteris

Perfluorinti cheminiai junginiai (PFC) plačiai naudojami pramonėje: virtuvės reikmenims (nesvylančios keptuvių dangos), atsparių vandeniui audinių, polimerų gamyboje, maisto produktų pakuotėms, elektronikoje ir kt. Perfluorooktaninė rūgštis (PFOA) ir perfluorooktano sulfoninė rūgštis (PFOS) priskiriamos prie patvariųjų organinių aplinkos teršalų. Medžiagos, patekusios į aplinką, nesuskyla iki gamtai nepavojingų junginių, patenka į žmogaus organizmą ir dalyvauja mitybos grandinėje. Manoma, kad trumpalaikis jų poveikis pasireiškia alergijomis, o ilgalaikis - endokrininės sistemos sutrikimais.

Vienos iš plačių kohortinių studijų duomenimis, PFC moterims padidina hipotirozės riziką. 16723 individams buvo tiriama PFC produktų įtaka skydliaukės funkcijai, žalingas PFC produktų poveikis buvo nustatytas 1181 tiriamajam.

Moterims, kurių kraujo serume buvo padidėjusi PFOA ir PFOS koncentracija, rastas didesnis skydliaukės hormonų trijodtironino-T3 ir tiroksino-T4 kiekis. Be to, joms pasireiškė subklinikiniai hipotirozės simptomai: nuovargis, depresija, antsvoris, sausa oda, slenkantys plaukai, vidurių užkietėjimas ar menstruacijų ciklo disfunkcija. Pažymėtina, kad hormonų augimas nepriklausė nuo natūralaus jų reguliavimo, dalyvaujant hipofizio liaukai.

Tuo tarpu vyrams, kurių kraujo serume buvo rastas didelis perfluorintų cheminių junginių kiekis, tiroksino –T4 lygis buvo daug mažesnis.

Daugelyje stambių valstybių atsisakoma PFС naudojimo pramonėje. Tuo labiau, kad apie jų ilgalaikio skilimo pasekmes skelbiama vis daugiau duomenų, o tikrasis poveikis sveikatai yra nenusakomos.

Ar Lietuvoje kontroliuojamas PFS naudojimas?

„Galima teigti, kad perfluorinti cheminiai junginiai - tai teršalai. Tai organinių halogenų turintys junginiai. Jie gali būti ne tik perfluorinti, bet ir perchlorinti. O naudojami tiek vieni, tiek kiti labai plačiai, pvz.: perfluorinti cheminiai junginiai naudojami virtuvės reikmenyse, freonuose, o perchlorinti cheminiai junginiai naudojami kaip tirpikliai, paviršių aktyvios medžiagos, dezinfektantai, chloraminai, net insekticidai ir herbicidai. Abiejų šių cheminių junginių gali būti daug kur, pvz.: freonuose, plovimo priemonėse, dažuose, virtuvės reikmenyse, kvapiosiose medžiagose, kosmetikoje, net nuotekose ir t. t.“, - paaiškino  Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) Veterinarijos sanitarijos skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja Irena Pečiulienė.

VMVT kompetencija – su maistu besiliečiančių medžiagų kontrolė. Šie gaminiai yra kontroliuojami maisto tvarkymo subjektuose bei importo iš trečiųjų šalių metu.

„Pavyzdžiui, kontroliuojama viešojo maitinimo įmonė, kurioje naudojamos tefloninės keptuvės. Teflonas yra organinis fluoro junginys, iš kurio gaminama neprisvylanti keptuvių danga. Labai svarbu, kad jų paviršius būtų nepažeistas, kadangi pažeidus dangą cheminės medžiagos gali migruoti į gaminamą maistą. Kontrolės metu įvertinus riziką yra atrenkami ir mėginiai laboratoriniams tyrimams. Pernai iš įvairių maisto tvarkymo subjektų atrinkti ir ištirti 25 mėginiai su maistu besiliečiančių medžiagų saugai įvertinti, visi jie atitiko reikalavimus. Šių medžiagų tyrimai atliekami dviem etapais, visų pirma yra tiriama bendroji cheminių medžiagų migracija iš gaminio ir, jei tyrimų rezultatai teigiami, tuomet atliekami papildomi tyrimai specifinėms cheminėms medžiagoms identifikuoti (šiuo atveju tai gali būti ir perfluorintos cheminės medžiagos)“, - informavo I. Pečiulienė.

Be to, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba yra Europos Komisijos Skubių pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistemos (angl. - RASFF) narė. Šia sistema visos ES valstybės platina informaciją apie jų rinkos ir pasienio kontrolės metu nustatytus nesaugius produktus. Ši informacija yra kaupiama ir analizuojama, vertinama rizika Lietuvos vartotojams ir atliekami patikrinimai. Tais atvejais, kai rinkoje nustatomi nesaugių su maistu besiliečiančių gaminių partija, kurios tyrimai atlikti kitoje ES valstybėje, yra laikoma, kad nesaugi visa partija, ir papildomi tyrimai Lietuvoje neatliekami, o produktai surenkami iš rinkos ir sunaikinami arba grąžinami eksportuotojui.

Šaltinis

J Clin Endocrinol Metabol. Published online July 17, 2013