Data: 2020.11.29 03:29
Šis puslapis atspausdintas iš:

www.vlmedicina.lt
spausdinimas

Pagerbiami Klaipėdos regiono neatlygintini kraujo donorai ir donorystės rėmėjai

vlmedicina.lt | 2013-12-12 11:14:24

Gruodžio 13 d., 16 val., Klaipėdoje (Daržų g. 10) padėkos popietėje donorams bus pagerbti Klaipėdos krašto neatlygintini kraujo donorai ir šio regiono neatlygintinos kraujo donorystės rėmėjai, skatinantys neatlygintiną kraujo donorystę savo kolektyvuose: verslo įmonių ir organizacijų, švietimo įstaigų atstovai. Padėkos popietę donorams rengia VšĮ Nacionalinio kraujo centro Klaipėdos filialas.

Kraujas
Algirdo Kubaičio nuotr.

„Norime nuoširdžiai padėkoti žmonėms, tikriesiems neatlygintinos donorystės riteriams, aukojusiems savo kraują ne vienerius metus ir po kelias dešimtis kartų. Jų dovanoto kraujo dėka buvo išgelbėta ne vieno žmogaus gyvybė. Savanoriai donorai mums visiems turėtų būti teisingai suvoktos žmogiškosios pareigos pavyzdys“, - sako VšĮ Nacionalinio kraujo centro Klaipėdos filialo vadovė Rasa Oginskienė.

Gruodžio 13-ąją Klaipėdos miesto savivaldybės Etnokultūros centre vyksiančiame renginyje Klaipėdos regiono donorams bus suteikti Nusipelniusių donorų ar Donorų žymūnų pažymėjimai. Padėkų sulauks ir aktyviausi įstaigos talkininkai, kaskart noriai atsiliepiantys į kvietimą aukoti trūkstamos grupės kraujo, o taip pat įstaigos ir organizacijos palaikančios ir remiančios neatlygintinos kraujo donorystės idėją.

Vienas iš svarbiausių VšĮ Nacionalinio kraujo centro tikslų skatinti šalyje neatlygintiną donorystę. Suvokta, rūpesčiu ir meile artimui grįsta donorystė saugesnė ir pačiai bendruomenei. Tik tokia kraujo donorystės forma įteisinta ir sėkmingai gyvuoja daugelyje ES šalių, bet Lietuvoje be užmokesčio surenkama tik dalis gydymo įstaigoms būtinų kraujo resursų. VšĮ Nacionalinio kraujo centro specialistai nusiteikę optimistiškai ir pastebi, jog neatlygintinos donorystės tradicija mūsų šalyje kasmet tvirtėja. Savanorių neatlygintinų kraujo donorų gretos gausinamos rengiant išvažiuojamąsias akcijas į regionų savivaldybes, bendradarbiaujant su verslo įmonėmis, švietimo įstaigomis, mokant vaikus suvokti šią kilnią pareigą.

VšĮ Nacionalinis kraujo centras - didžiausia kraujo donorystės įstaiga mūsų šalyje, kraujo komponentais aprūpinanti per 60 didžiausių Lietuvos gydymo įstaigų. VšĮ Nacionalinis kraujo centras turi praktikoje veikiančią kokybės sistemą, o jo veikla, įranga, personalo kvalifikacija atitinka kokybės standartus ir Geros gamybos praktikos reikalavimus.

Kviečiame dalyvauti „Padėkos donorams popietėje“ gruodžio 13 d. Klaipėdos miesto savivaldybės Etnocentro salėje (Daržų g. 10, Klaipėda). Renginio pradžia – 16 val.

Nacionalinis kraujo centras