Data: 2020.12.01 14:10
Šis puslapis atspausdintas iš:

www.vlmedicina.lt
spausdinimas

Nerimą kelia pažeidimai odontologinėje praktikoje

2011-03-03 19:00:24

Odontologija – viena iš medicinos sričių, kurioje jonizuojančioji spinduliuotė plačiai taikoma norint užtikrinti kokybišką gydymą bei diagnozuojant ligas. Radiacinės saugos centras (RSC) kasmet išduoda vidutiniškai 60 licencijų naujai susikūrusioms odontologijos įmonėms vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais. Natūralu, kad kasmet auga ir rentgeno diagnostikos aparatų, naudojamų odontologijoje, skaičius.

A. Kubaičio nuotr.
A. Kubaičio nuotr.

Vartotojų požiūriu, odontologijos paslaugos tampa vis prieinamesnės, jų kiekis ir spektras vis plečiasi, tačiau  labai svarbu, kad teikiamos paslaugos, naudojant dantų rentgeno aparatus, būtų geros kokybės ir saugios. Siekdami tai užtikrinti RSC specialistai nuolat kontroliuoja, kaip odontologijos įmonėse laikomasi teisės aktuose nustatytų radiacinės saugos reikalavimų.

Šių metų sausio mėnesį Lietuvoje veiklą su dantų rentgeno aparatais vykdė 875 odontologijos kabinetai. 2010 metais RSC specialistai atliko 261 inspekcinį patikrinimą. 145-iose įmonėse buvo nustatyta radiacinės saugos pažeidimų.

Dažniausiai odontologinėje praktikoje pasitaikantys pažeidimai yra šie:

• nustatytu dažnumu neatliekami rentgeno aparatų kokybės kontrolės matavimai;

• nustatytu dažnumu neatliekami darbo vietų dozimetriniai matavimai;

• darbuotojai neišklausę pakartotinių radiacinės saugos kursų;

• neatlikta individualiųjų apsaugos priemonių patikra;

• neužtikrinama dantų rentgeno aparato techninė priežiūra;

• kontroliuojamosios zonos ribos nepažymėtos pagrindiniu jonizuojančiosios spinduliuotės ženklu ir kt.

Periodiniai kokybės kontrolės matavimai (periodiškai kontroliuojami objekto kokybės rodikliai) ir darbo vietų dozimetriniai matavimai (lygiavertės dozės galios matavimai patalpose, kuriose darbuotojai dirba veikiami apšvitos) turi būti atliekami, siekiant užtikrinti tinkamą įrangos darbą ir išvengti nepagrįstos darbuotojų ir gyventojų apšvitos. Su kokybės kontrolės matavimų pagalba laiku nustatomi ir pašalinami atsiradę įrangos defektai, užtikrinamas kokybiškų vaizdų gavimas bei tokiu būdu išvengiama pakartotinų rentgeno diagnostinių tyrimų.

Specialistų mokymas radiacinės saugos klausimais – viena iš pagrindinių priemonių, formuojančių atsakingą darbuotojų požiūrį į saugų darbą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais. Kursų metu darbuotojai, dirbantys su dantų rentgeno aparatais, supažindinami su pagrindiniais jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio organizmui principais, apsaugos būdais ir priemonėmis, radiacinę saugą reglamentuojančiais teisės aktais.

Viena iš priemonių jautriems žmogaus organams apsaugoti nuo papildomos apšvitos yra apsauginių priemonių naudojimas, todėl jų apsauginės savybės turi būti periodiškai tikrinamos, o pažeistos ar dėl kitokių priežasčių nebetinkamos priemonės keičiamos naujomis.

Be minėtų pažeidimų, pasitaiko atvejų, kai nustatoma, kad radiacinės saugos požiūriu dantų rentgeno diagnostinių procedūrų kabinetas neatitinka suderinto rentgeno procedūrų kabineto projekto. Vykdydami rekonstrukcijos ar remonto darbus odontologijos įmonių savininkai dažnai nesusimąsto, kad dėl to gali pasikeisti patalpos apsaugomųjų elementų storis, ir darbuotojas, dirbdamas naujomis sąlygomis, gali gauti didesnę apšvitą.

Kartais, odontologijos klinikai įsikūrus gyvenamajame name, šalia rentgeno kabineto gyvenantys kaimynai arba pacientai kreipiasi į RSC, kad išsiaiškintų,  ar rentgeno spinduliai nekenkia jų sveikatai. Todėl, siekiant apsisaugoti nuo galimų kaltinimų, būtina atlikti dozimetrinius matavimus ne tik procedūrinio kabineto patalpose, bet ir už jo ribų, ypač jei ten nuolat gyvena žmonės.

Jeigu patikrinimo metu nustatomi itin rimti pažeidimai, kurie galėjo lemti didesnę darbuotojų, pacientų ar gyventojų apšvitą, surašomas administracinio teisės pažeidimo protokolas ir skiriama bauda, o kai kuriais atvejais įmonės veikla su dantų rentgeno aparatu gali būti laikinai ar net visiškai sustabdyta.

2010 metais nepasitaikė atvejų, kai odontologijos praktika besiverčiančiai įmonei būtų surašytas protokolas, tačiau būta veiklos sustabdymo atvejų, pavyzdžiui,  RSC Klaipėdos skyrius sustabdė veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais ir užplombavo dantų rentgeno aparatus dviejuose odontologijos kabinetuose, nes neliko darbuotojų, turinčių teisę dirbti su dantų rentgeno aparatais.

Pastebėta, kad įsigijus naują dantų rentgeno aparatą ar darbuotojams pradėjus, baigus dirbti, išėjus vaiko priežiūros atostogų, odontologines paslaugas teikiančių įmonių savininkai laiku nepateikia duomenų Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui, kaip to reikalaujama pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus. Taip pat pamirštama teikti metinės inventorizacijos duomenis apie turimus (saugomus ir naudojamus) dantų rentgeno aparatus.

Dėl rūpimų klausimų radiacinės saugos srityje Lietuvos odontologai visada gali kreiptis į Radiacinės saugos centrą.

Radiacinės saugos centro inf.