Data: 2020.09.21 22:32
Šis puslapis atspausdintas iš:

www.vlmedicina.lt
spausdinimas

Kauno miesto ir rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigose rasta pažeidimų

vlmedicina.lt | 2014-02-21 09:20:38

Šie metai paskelbti vaikų sveikatos metais. Didelis dėmesys skiriamas vaikų sveikatai, o kadangi mažamečiai vaikai daug laiko praleidžia ugdymo įstaigose, todėl labai svarbu, kad ugdymo sąlygos būtų sveikos ir saugios. Kauno visuomenės sveikatos centro specialistai pernai patikrino 106 Kauno miesto ir rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigas. Pažeidimai rasti 92 minėtose įstaigose. Už pažeidimus atsakingiems asmenims surašyti administracinės teisės pažeidimų protokolai.

Žaislai
Algirdo Kubaičio nuotr.

Dažniausiai pasitaikę pažeidimai:

per didelis vaikų skaičius grupėse;

įstaigų teritorijos aptvertos nepakankamo aukščio tvoromis, kurios neapsaugo nuo gyvūnų patekimo į teritoriją bei galimo teršimo;

ugdymo patalpose nėra įrengtų apsaugos priemonių nuo tiesioginių saulės spindulių;

šildymo įrenginiai grupėse yra su aštriomis briaunomis, neapsaugoti grotelėmis;

vaikų priėmimo – nusirengimo patalpose nebuvo paskelbti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nemokamos telefono linijos bei teritorinio visuomenės sveikatos centro telefono numeriai.

Kelių įstaigų grupių patalpose nebuvo sveiką mitybą skatinančios informacijos. Vienoje įstaigoje vaikams buvo skiriami rūkyti mėsos gaminiai, nors pagal Maitinimo tvarkos aprašą jie negali būti skiriami.

Visuomenės sveikatos centrų specialistai tikrina ikimokyklinio ugdymo įstaigas vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V - 313 ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. Nr. V-964 įsakymu „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas“.

Kauno visuomenės sveikatos centro Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė Brigita Kamorūnaitė pažymi, kad veikiantiems vaikų dienos (priežiūros) centrams, kurie vykdo tik vaikų priežiūrą, tačiau nevykdo ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programų, minėtų teisės aktų reikalavimai netaikomi.

Kauno visuomenės sveikatos centras