Data: 2020.08.04 18:23
Šis puslapis atspausdintas iš:

www.vlmedicina.lt
spausdinimas

ES sveikatos ministrai svarsto, kaip sumažinti sergamumą vėžiu ir sutrumpinti naujų vaistų kelią pas pacientus

vlmedicina.lt | 2014-09-23 12:44:04

Sveikatos apsaugos viceministro Gedimino Černiausko vadovaujama delegacija dalyvauja Milane vykstančiame neformaliame ES sveikatos ministrų susitikime. Šiame posėdyje svarstomi visai Europos Sąjungai svarbūs sveikatos srities klausimai. Ministrai diskutuoja apie tai, kaip inovatyvūs vaistai galėtų greičiau pasiekti pacientus, tariamasi kokių žingsnių galėtų imtis valstybės ES narės plėtodamos bendradarbiavimą sveikatos technologijų ir produktų srityje. Ypač daug dėmesio bus skiriama sergamumo vėžiu mažinimui.

Vaistai rankose
Algirdo Kubaičio nuotr.

Vaistų patekimo į rinką reguliavimo sistema yra svarbus veiksnys kuriant naujus vaistus. Farmacijos srities ES teisėkūros tikslas yra apsaugoti visuomenės sveikatą užtikrinant, kad nauji vaistai laiku patektų į rinką.

Pasak viceministro G. Černiausko, Lietuva pritaria ir yra suinteresuota bendrai diskutuoti dėl inovatyvių vaistų prieinamumo gerinimo atsižvelgiant į lankstų teisinį reguliavimą. „Tačiau pirmiausia turi būti saugūs pacientai, todėl teisinis reglamentavimas gali būti lankstus ir paprastas tik nepažeidžiant pacientų saugos ir etikos standartų, – sako G. Černiauskas. – Pacientų saugos aspektas turi būti vienas svarbiausių, diskutuojant dėl galimos žalos, patirtos dalyvaujant klinikiniuose inovatyvios farmacijos tyrimuose, atlyginimo tvarkos, mokslinių tyrimų reglamentavimo, valstybių atliktų technologijų vertinimų savitarpio pripažinimo ir kitų aspektų“.

Diskusijose dėl priemonių sergamumui vėžiu mažinti aptariamos galimybės pagerinti europinių veiksmų koordinavimą vėžio prevencijos srityje, netolygumų tarp ES valstybių narių mažinimas.

Viceministro G. Černiausko teigimu, siekiant pagerinti europinių veiksmų koordinavimą, būtų naudinga, jei Europos Komisija parengtų bendras politikos gaires (arba veiksmų planą), į kurį būtų įtrauktos svarbiausios veiklos kryptys.

„Kalbant apie efektyvią neužkrečiamųjų ligų prevenciją ir kontrolę, būtina taikyti „Sveikata visose politikose“ principą, – pabrėžia viceministras. – Ypač svarbu sutelkti pastangas tokiuose sektoriuose kaip sveikata, žemės ūkis, komunikacija, švietimas, užimtumas, energetika, aplinkos apsauga, finansai, užsienio reikalai, teisingumas ir saugumas, teisėkūra, socialinė ir ekonominė plėtra, sportas, mokesčiai ir biudžeto įplaukos, prekyba ir pramonė, transportas, miestų planavimas ir jaunimo reikalai. Taip pat būtina aktyviai bendradarbiauti su visuomeninėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis, įtraukti privatų verslą“.

Todėl, pasak viceministro G. Černiausko, Lietuva siūlytų remiantis šiuo principu parengti neužkrečiamųjų ligų prevencijos veiksmų planą.

Neformalų sveikatos apsaugos ministrų susitikimą organizuoja šį pusmetį ES Tarybai pirmininkaujanti Italija.

SAM Ryšių su visuomene skyrius