Data: 2020.08.14 23:21
Šis puslapis atspausdintas iš:

www.vlmedicina.lt
spausdinimas

Seimas spręs, ar bus pertvarkomos sveikatos apsaugos sistemos įstaigos

Sveikatos apsaugos ministerijos informacija | Šaltinis: vlmedicina | 2019-09-20 10:57:26

Nuo Naujųjų metų devynios įstaigos – Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras, Lošimų priežiūros tarnyba, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, Valstybinis psichikos sveikatos centras, Sveikatos mokymų ligų prevencijos centras, Higienos institutas, Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras, Radiacinės saugos centras ir Nacionalinis visuomenės sveikatos centras – turėtų būti pertvarkomos į tris institucijas. Tokiam Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) siūlymui šiandien po pateikimo pritarė Seimas.

© Fotolia.com

Sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos teigimu, pokyčiai būtini, nes dalies šiuo metu veikiančių įstaigų kompetencijų ribos neaiškios, funkcijos dubliuojamos, dalis jų nebeaktualios, o kitos panašaus pobūdžio funkcijos galėtų būti vykdomos centralizuotai. Tai parodė SAM atliktas pavaldžių įstaigų veiklos ir funkcijų vertinimas.

„Įstaigos turi tarnauti žmonėms, jų kompetencijos, atsakomybių ribos privalo būti labai aiškios, o veikla efektyvi. To pakeitimais ir siekiame. Pabrėžiu, kad neatsisakome jokių šių įstaigų vykdomų funkcijų, tačiau jas išgryniname, kad nebūtų fragmentiškumo, apibrėžiame atsakomybes. Neabejoju, kad pokyčiai leis racionaliau panaudoti žmogiškuosius ir finansinius išteklius, mažinti viešojo sektoriaus išlaidas, o iš sutaupytų resursų – stiprinti ir gerinti viešųjų ir administracinių paslaugų kokybę gyventojams bei siekti sveikatos politikos prioritetų ir tikslų“, – sako ministras A. Veryga.

Seimui pateiktais projektais siūloma Lošimų priežiūros tarnybą sujungti su Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentu į vieną Vyriausybės įstaigą – Priklausomybių prevencijos ir priežiūros departamentą, kuris būtų atsakingas už įvairių priklausomybių sričių koordinavimą ir priežiūrą. Taip pat planuojama panaikinti Valstybinį psichikos sveikatos centrą, nes jo funkcijas iš esmės jau vykdo SAM padalinys, atsakingas už psichikos sveikatos politikos formavimą ir įgyvendinimą bei psichikos sveikatos gerinimą. Tuo pačiu, optimizuojant ūkio priežiūros subjektus ir siekiant mažinti administracinę naštą verslui, Radiacinės saugos centrą siūloma prijungti prie Nacionalinio visuomenės sveikatos centro.

Taip pat į vieną įstaigą planuojama jungti Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centrą, Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centrą ir Higienos institutą. Nauja įstaiga rūpinsis Lietuvos gyventojų sveikatos rodikliais, atliks poveikio sveikatai vertinimus, ugdys ir vertins sveikatos priežiūros bei farmacijos specialistų kompetencijas, vykdys švietėjišką veiklą.

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras būtų prijungiamas prie užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę vykdančio Nacionalinio visuomenės sveikatos centro. Šiuo metu Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vykdomos funkcijos užkrečiamųjų ligų ir AIDS srityse iš esmės yra tapačios Nacionalinio visuomenės sveikatos centro vykdomoms funkcijoms.

Kadangi dauguma pokyčių yra susiję su įstaigų jungimu, o ne naikinimu, didžioji dalis darbuotojų liks dirbti, taip išsaugant kompetencijas ir užtikrinant darbų tęstinumą.

Toliau siūlomi pakeitimai bus svarstomi Seimo komitetuose.