Antradienis, 2023.03.28
Reklama

Medikų mitingas už pokyčius sveikatos sistemoje praūžė: kas pasiekta?

Liepa Sveikatytė | Šaltinis: vlmedicina | 2018-01-09 00:06:52

Siekdami geresnių darbo sąlygų ir orių atlyginimų medikai pirmą naujų metų ketvirtadienį išėjo į gatves. Mitingas „Paskutinių medikų žygis į oro uostą“ praūžė su trenksmu – staiga sveikatos klausimas iškeltas į svarbiausiųjų viršūnę, socialiniai tinklai „sprogo“ nuo keliamų medikų nuotraukų su grotažymėmis „būkpokytis“ ir „noriudirbtičia“, o besibaigiant mitingui premjeras mitingo organizatorius pakvietė pokalbio. Kokie pažadai buvo išgirsti ir kas pasiekta simboliniu žygiu į oro uostą?

Medikų mitinge. Kazio Simanausko nuotr.

Į viršūnes iškeltas sveikatos klausimas

Jaunųjų gydytojų asociacijos (JGA) prezidentas Martynas Gedminas sako, kad „kažkas panašaus“ padaryta pirmą kartą. „Daug yra nežinios, labai daug neužtikrintumo, nes labai daug sakoma, kad bus padaryta. Nuo balandžio mėnesio bus parengta metodika, o gegužę ji bus patvirtinta, kokie bus baziniai medikų Lietuvoje atlygiai. Tai reiškia, kokius minimalius atlyginimus yra įsipareigoję darbdaviai mokėti medikams (slaugytojams, gydytojams, kineziterapeutams ir pan.)“, – teigė M.Gedminas.

Anot jo, taip pat jaunųjų medikų keltas klausimas dėl stipendijų, panašu, bus išspręstas nuo kitų metų sausio mėnesio, nuo gegužės mėnesio visiems medikams didėja atlyginimai.

„Pats svarbiausias dalykas turbūt, kad tas sveikatos klausimas, kuris Lietuvoje labai apleistas, pakilo į viršūnes, todėl reikia pasinaudoti ta galimybe ir priimti sisteminius sprendimus“, – sakė jis.

Šis mitingas, jo žodžiais, buvo daromas ne dėl rezidentų atlyginimų, pastarieji nebuvo svarbiausia jo tema. „Mitingas buvo tam, kad mes suprastume, ko norime iš sveikatos sistemos. Ar ji yra mums paskutinėje vietoje, ar pirmoje? Pagal tai žiūrėsime ateity“, – kalbėjo jis.

Susitikime su premjeru, kuris pavadino mitingą politiniu, esą panašūs epitetai mitingo atžvilgiu jau nebeskambėjo.

„Buvo sakoma taip, kad tos kitos struktūros, vidaus reikalų struktūros, susitvarkė viduje, atsirado resursų pagerinti savo sąlygas, atsirado investicinių galimybių iš valstybės, tai mes suprantame, kad ir sveikatos sektoriui yra galimybių pasigerinti iš vidaus, bet tam reikės didelės politinės valios. Mes turime priimti daug nepopuliarių sprendimų, kaip tinklo peržiūra. Labai įdomu, ar tai bus iš tiesų daroma. Mes, JGA, Lietuvos medikų sąjūdis pasakėme, iškomunikavome, kad esame pasiruošę padėti, patarti, palaikyti, kuomet bus atliekami nepopuliarūs, bet sistemiškai svarbūs sprendimai“, – sakė JGA vadovas.

Jo nuomone, atsižvelgiant į tai, kiek daug žmonių kėlėsi nuotraukas Lietuvos medikų grupėje, matyti, kad tai vienas iš nedaugelio atvejų, kai Lietuvos medikų bendruomenėje buvo transliuojama tokio pozityvaus pobūdžio žinutė.

„Tikrai matyti, kad žmonės užguiti ilgo tų problemų ignoravimo ir laukia pokyčio. Tas parodymas labai svarbus, kamuolys perduodamas valdžios atstovams, administracijoms, ligoninių direktoriams, kaip efektyvins sistemą, kad tiek pacientams, tiek dirbantiems medikams būtų geriau“, – apibendrino jis.

Bunda vienybė tarp medikų

Jaunųjų medikų atstovė Urtė Builytė sakė, kad mitingas praėjo sklandžiai: „Sulaukėme daugiau palaikymo ir susidomėjimo, nei tikėjomės. Juntame, jog medikų ir visuomenės vienybė didėja, esame pasiruošę permainoms, pavargę tylėti – kalbame ir veikiame. Todėl ir nuotaikos labai pakilios“. Pasak U. Builytės, premjeras pažadėjo atsižvelgti ir įtraukti į planus mitingo deklaracijoje pateiktus reikalavimus.

„Dėl rezidentų atlyginimų: dar kartą pakartota, kad nuo sausio 1 d. didinama 10 proc. ir tai labai didelis pasiekimas, nuo 2019 m. sausio 1 d. visos rezidentų pajamos taps draudžiamosios, t.y. stipendija bus perkelta į atlyginimą, o stipendijos šiuo metu negaunantiems rezidentams susidarantis skirtumas taip pat bus kompensuotas“, – teigė U. Builytė.

Tai, pasak jos, esą tik pirmosios dialogo užuomazgos. Apie besikeičiančias tendencijas ar nuotaikas emigracijos atžvilgiu galima bus kalbėti, kai bus priimti reikalingi sprendimai, pataisos, o ne po kurio laiko pamiršti. „Bet smagu dėl bundančios vienybės tarp medikų“, – džiaugėsi ji.

Apibendrindama U. Builytė išskyrė tris svarbius dalykus, kuriuos pavyko pasiekti mitingu:

„1. Mitingas sulaukė didžiulio dėmesio ir palaikymo ne tik iš medikų, bet ir iš mokytojų, dėstytojų, mokslininkų bei plačiosios visuomenės.

2. Įrodėme, kad nesame fiesbuko kariai, o gyvi, kvėpuojantys žmonės, pasiryžę pokyčiams.

3. Konkrečių mitingo reikalavimų įgyvendinimą ar to pradžią galėsime įvertinti po keleto mėnesių, nes reikalavimai apima sisteminius pokyčius, kuriems būtina mokesčių reforma, griežtesnių reikalavimų sveikatos apsaugos sistemos valdymui ir vadybai įgyvendinimas, dirbančiųjų sistemoje teisėtų lūkesčių įgyvendinimas bei svarbiausia – orientavimasis į pacientą ir rezultatą, t.y. kokybiškos ir prieinamos sveikatos priežiūros paslaugos kiekvienam“.

SAM: susitarimo su medikų bendruomene bus laikomasi

Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) portalui VLMEDICINA.LT atsiųstame komentare teigiama, kad medikų algos ilgą laiką buvo opus sveikatos sistemos klausimas, kurį būtina išspręsti. Praėjusiais metais jau pavyko medikams pakelti algas 8 procentais, o gydytojams rezidentams – 10 procentų.

„Šis svarbus darbas bus tęsiamas ir kitais metais, nes su medikų bendruomene jau pasirašyta sutartis, pagal kurią per ateinančius metus algos bus keliamos dar 20 proc., o ilgalaikėje perspektyvoje dar daugiau. Šio susitarimo su medikų bendruomene bus laikomasi“, – teigė SAM.

Taip pat šiuo metu jau yra sutarta, kad rezidentų algos bus didinamos stipendiją paverčiant atlyginimo dalimi, kas suteiks daugiau socialinių garantijų jauniems medikams.

„Yra ieškoma galimybių, kaip padidinti rezidentų algas pasinaudojant ES struktūrinių fondų lėšomis. Toliau bus peržiūrimi ir vidiniai resursai. Pavyzdžiui, būtent rezidentų algoms padidinti buvo skirtos praėjusiais metais sutaupytos ministerijos lėšos“, – teigiama SAM komentare.

SAM specialistai nuolatos ieško galimybių ir deda visas pastangas, kad medikų atlyginimai kiltų. Dėl to esą dar bus tariamasi ir su medikų atstovais, kurie visuomet buvo kviečiami į pasitarimus šiais klausimais ir toliau bus į juos kviečiami. Kai tik bus rasta daugiau konkrečių priemonių, apie tai SAM žada informuoti visuomenę.

Lietuvos medikų mitingo deklaracija

Lietuvos medikus atstovaujančios organizacijos kviečia visuomenę ir valdžios atstovus atkreipti dėmesį į įsisenėjusias sveikatos apsaugos sektoriaus problemas ir diskutuoti apie gyventojų lūkesčius atitinkančius sprendimus. Suvokdami, jog sisteminiai pokyčiai yra ilgas, atsakingas ir išsamių diskusijų reikalaujantis procesas, formuojant Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos ilgalaikę viziją, siūlome remtis keturiais pagrindiniais teiginiais:

1. Sveikatos sektorius Lietuvoje turi būti traktuojamas kaip investicinis.

 • Sveikatos sektoriui iki 2020 m. turi būti skiriama bent Europos Sąjungos vidurkį atitinkanti procentinė dalis nuo BVP, o gyventojų priemokos turėtų sudaryti ne daugiau nei 15 proc. visų sveikatos sektoriaus lėšų.
 • Pirminės asmens sveikatos priežiūros finansavimas iki 2019 m. turi sudaryti ne mažiau kaip 20 proc. Privalomo sveikatos priežiūros draudimo fondo biudžeto, didinant bazinius virš 65 metų amžiaus pacientų priežiūros įkainius.

2. Sveikatos sistemos valdymas turi būti pagrįstas gerosiomis procesų optimizavimo, vadybos ir valdysenos principų praktikomis.

 • Valstybė privalo planuoti sveikatos sistemos žmogiškųjų resursų poreikį bei kokybiškai sveikatos apsaugai užtikrinti reikalingą infrastruktūrą. Iki 2019 m. turėtų būti sukurta realaus sveikatos priežiūros specialistų poreikio apskaičiavimo metodika, pradedant nuo studentų skaičiaus planavimo.
 • Planuojant brangiųjų procedūrų diegimą, brangiųjų vaistų pirkimus, valstybės investicijų programą sveikatos priežiūroje, taip pat pertvarkant sveikatos priežiūros paslaugų tinklą, iki 2019 m. Lietuvoje turi būti įdiegta ir naudojama kaštų ir naudos analizės metodika, o sutaupytos lėšos turi būti nukreiptos paslaugų prieinamumui didinti.
 • E. sveikata turėtų tapti viena iš prioritetinių sveikatos apsaugos sričių, užtikrinanti greitesnį, patogesnį ir efektyvesnį paslaugų pacientui teikimą bei galimybę analizuoti asmens sveikatos paslaugų kaštus ir jų vartojimo tendencijas, planuoti sveikatos priežiūros paslaugų plėtrą, jų įkainius ir darbo jėgos poreikį Lietuvoje. Iki 2019 m. turi būti įdiegtos ir reglamentuotos virtualios konsultacijos “pacientas – gydytojas” ir “šeimos gydytojas – gydytojas specialistas”, įteisinta ir sukurta jų apmokėjimo sistema.
 • Sveikatos priežiūros darbuotojų atsakomybės turėtų būti perskirstytos ir reglamentuotos taip, kad medikai galėtų teikti paslaugas pagal jų turimą kvalifikaciją ir kompetencijas.

3. Sveikatos sistema turi būti orientuota į pacientą.

 • Formuojant sveikatos politiką turi būti konsultuojamasi su pacientų bendruomene ir jų organizacijomis.
 • Iki 2019 m. turi būti užtikrinta pacientų teisė į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, reglamentuojant minimalią gydytojų konsultacijų trukmę.
 • Sveikatos sistema turi tarnauti pacientų ir visuomenės lūkesčiams, todėl paslaugų finansavimo modelis turi būti keičiamas, jį orientuojant į apmokėjimą pagal rezultatus.

4. Pokyčiai neturi būti kuriami sveikatos apsaugos sistemos darbuotojų sąskaita.

 • Bendradarbiaujant su profesinėmis sąjungomis ir darbdavių organizacijomis, iki 2019 m. šakos kolektyvinėse sutartyse turėtų būti nustatyti baziniai sveikatos specialistų atlyginimų dydžiai.
 • Turi būti įgyvendintas „studento be stipendijos” modelis, užtikrinantis, kad visos gydytojų rezidentų gaunamos pajamos būtų draudžiamosios. Gydytojų rezidentų atlyginimai dar 2018 metais turi būti padidinti 20 proc., o perspektyvoje gydytojo rezidento atlyginimas turi būti siejamas su vidutiniu gydytojų atlyginimu, kuris kistų remiantis šalies ekonominiais rodikliais.
 • Iki 2018 m. III ketvirčio iš SAM įsakymų ir su jais susijusių Valstybinių ligonių kasų potvarkių, turėtų būti panaikintos gydytojų bausmes reglamentuojančios nuostatos, nesusijusios su neigiamu poveikiu pacientų sveikatai ir jų interesams.
 • Siekiant harmonizuoti medikų ir pacientų bendruomenės santykius, 2018 metais siekiame grąžinti Lietuvos Respublikos Seimui svarstyti Pacientų žalos atlyginimo be kaltės modelį arba jo alternatyvas.

Šia Lietuvos medikų mitingą palaikančių sveikatos apsaugos specialistų deklaracija siekiame kurti tvarią ir visuomenės lūkesčius tenkinančią sveikatos apsaugos sistemą. Suprasdami svarbų kuo aktyvesnį medikų bendruomenės vaidmenį, įsipareigojame bendradarbiauti įgyvendinant išvardintus tikslus.

Įvertinkite straipsni:
Jūs dar nebalsavote
Kategorijos: Sveikatos apsauga
skaityti komentarus (0)
Rašyti komentarą
Pasidalinti su draugais

Susiję straipsniai

NAUJAUSI STRAIPSNIAI
Ministras su Mažeikių gydytojais aptarė biurokratizmo mažinimo priemones
Kovo 27 dieną sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys lankėsi Mažeikių gydymo įstaigose: greitosios medicinos pagalbo...
Šlapimo nelaikymas – problema, kurios moterims nereikia gėdytis, reikia ją spręsti
Paniką sukelia netikėtas šlapimo nutekėjimas, o gal skubate į tualetą, nes atrodo, kad nespėsite? Tai tik keli simptomai...
Populiariausi mitai apie echoskopiją
Paprastam žmogui susigaudyti gausybėje gydymo procedūrų ir metodų yra sudėtinga, dėl to natūralu, kad jie dažnai apipina...
Ligonių kasos: daugėja keliaujančiųjų gydytis svetur
Tarpvalstybinė sveikatos priežiūra palengva atsigauna po koronaviruso pandemijos sukrėtimo. Praeitais metais pastebimai...
 Dažniausiai apsinuodijama alkoholiu, vaistais, narkotinėmis medžiagomis
Kiekvieną iš mūsų kasdieniame gyvenime supa daugybė cheminių medžiagų: tai – buitinės chemijos, valymo priemonės,...
DIENOS KLAUSIMAS
Ar skiepysitės nuo erkinio encefalito?
Taip
Ne
Dar neapsisprendžiau
Populiarios žymos
Ligos ir sveikata Man rūpiŠirdis ir kraujotakaPlaučiai ir kvėpavimas Virškinimo sistemaEndokrininė sistemaSmegenys, nervų sistemaŠlapimo organai ir inkstaiStuburas, kaulai, sąnariaiRaumenys ir sausgyslėsLytiniai organaiOda, plaukai ir nagaiLimfmazgiai, kraujas ir imunitetas KrūtysAkysAusys, nosis ir gerklėBurna ir dantysPsichikos ligos
 
Simptomai ir ligosAlergijaVėžys ir kraujo ligos Peršalimas ir gripasTemperatūraKūno tirpimasSkauda šonąSvorio kontrolė, valgymo sutrikimaiPriklausomybėMiego sutrikimaiNuovargis ir silpnumasInfekcinės ligos
 
PsichologijaSveika vaikystėŽvilgsnis į praeitįSveika senatvė
Sveikata be vaistų Gydymas augalaisAlternatyvios terapijosSveika mitybaSveikas ir gražus kūnasVegetarų virtuvėJogaSveika dvasiaSėkmės istorijos
Renginiai
Konsultuoja specialistas
Sveikatos apsauga
Nuomonė
ReklamaApie musLigų klasifikatoriusKontaktai
2015-20 © UAB “Vlmedicina”. Visos teises saugomos | sprendimas webmod: Svetainių kūrimas
Į viršų