Data: 2020.07.03 00:38
Šis puslapis atspausdintas iš:

www.vlmedicina.lt
spausdinimas

Šilutės sveikatos priežiūros įstaigų skundas dėl planuojamo sujungimo - teisme

Stasys Bielskis | 2016-07-25 10:59:48

Klaipėdos apygardos administracinio teismo pirmininkas Remigijus Arminas susipažino su pareiškėjų VšĮ Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro ir Lietuvos greitosios medicinos pagalbos įstaigų asociacijos skundu atsakovui Šilutės rajono savivaldybės tarybai, trečiajam suinteresuotam asmeniui VšĮ Šilutės ligoninei.

© A. Kubaičio (VLMEDICINA.LT) nuotr.

Pareiškėjai teismo prašė panaikinti atsakovo Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimą Nr. T1-405 „Dėl viešosios įstaigos Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro reorganizavimo prijungiant prie viešosios įstaigos Šilutės ligoninės sąlygų aprašo, viešosios įstaigos Šilutės ligoninės įstatų ir viešosios įstaigos Šilutės ligoninės struktūros patvirtinimo“.

Pareiškėjų skundas atitinka esminius ir minimalius skundo turiniui ir formai keliamus reikalavimus. Šilutės rajono savivaldybės taryba įpareigota pateikti teismui atsiliepimą į skundą, visus įrodymus, kuriais grindžiamas atsiliepimas į skundą.

Pareiškėjai taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – laikinai sustabdyti Šilutės rajono savivaldybės tarybos minėtojo sprendimo galiojimą iki įsiteisės teismo procesinis sprendimas.

Liepos 20 dieną teismas paskelbė nutartį priimti pareiškėjų skundą dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo panaikinimo. Jis įpareigojo atsakovą Šilutės rajono savivaldybės tarybą, o trečiajam suinteresuotam asmeniui VšĮ Šilutės ligoninei pasiūlė per keturiolika kalendorinių dienų nuo šios nutarties gavimo dienos pateikti teismui atsiliepimą į skundą ir visus įrodymus, kuriais grindžiami atsikirtimai į skundą.

Patenkintas pareiškėjų prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo ir taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – laikinai, iki teismo procesinio sprendimo įsiteisėjimo, sustabdyti Šilutės rajono savivaldybės tarybos minėtojo sprendimo galiojimą. Teismo nutartis užtikrinti reikalavimą skubiai vykdoma.

Nutarties dalis dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo dar gali būti skundžiama atskiruoju skundu per 7 kalendorines dienas nuo nutarties nuorašo gavimo Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą Klaipėdos apygardos administraciniam teismui. Kita nutarties dalis neskundžiama.