Data: 2020.07.13 15:09
Šis puslapis atspausdintas iš:

www.vlmedicina.lt
spausdinimas

Šiaulių medikai pasveikino nusipelniusį Lietuvos gydytoją Tonarą Bekerį

Zita Katkienė, Respublikinės Šiaulių ligoninės viešųjų ryšių specialistė | Šaltinis: vlmedicina | 2016-05-20 16:25:23

Respublikinės Šiaulių ligoninės Chirurgijos korpuso salėje susirinkę medikai pasveikino kolegą Urologijos skyriaus vedėją, gydytoją urologą Tonarą Bekerį. Medicinos darbuotojo dienos proga sveikatos apsaugos ministras Juras Požela jam suteikė nusipelniusio Lietuvos gydytojo vardą ir įteikė Nusipelniusio Lietuvos gydytojo garbės ženklą.

Tonaras Bekeris. Zitos Katkienės nuotr.

T. Bekeris gimė 1949 m. sausio 8 d. Šiauliuose.

1973 m. birželio 29 d. baigė Kauno medicinos instituto medicinos fakultetą, kur jam pripažinta gydytojo kvalifikacija. 1974 m. Respublikinėje Šiaulių ligoninėje baigė vienų metų internatūrą chirurgijoje.

T. Bekeris Respublikinėje Šiaulių ligoninėje pradėjo dirbti 1975 m. spalio 16 d. Urologijos skyriuje gydytoju urologu. 1992 m. gegužės 20 d. buvo atestuotas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos gydytojų urologų atestavimo komisijos ir jam patvirtinta urologo aukščiausioji kvalifikacinė kategorija.

Nuo 1999 m. balandžio 26 d. T. Bekeris paskirtas Urologijos skyriaus vedėjo pareigoms ir papildomu darbo krūviu gydytoju urologu litotripsijoms, kur dirba iki šiol.

Jis nuolat kelia savo kvalifikaciją ne tik Lietuvoje, bet dalyvauja įvairiose tarptautinėse urologų asociacijos konferencijose, Europos urologų draugijos kongresuose ir stažuotėse įvairiose pasaulio šalyse.   

Kiti Respublikinėje Šiaulių ligoninėje dirbantys nusipelnę Lietuvos gydytojai ir nusipelnę Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojai:

Kazimieras Kmizikevičius (1915–2006), gydytojas rentgenologas.

Vardas suteiktas 2005 m.

Petras Simavičius, ligoninės generalinis direktorius.

Vardas suteiktas 2005 m.

Vincas Abalikšta, II chirurgijos skyriaus vedėjas, chirurgas.

Vardas suteiktas 2012 m.

Vaiva Makštutienė, ligoninės medicinos direktorė, Lietuvos laboratorijos medicinos draugijos narė, neetatinė sveikatos ministro konsultantė.

Vardas suteiktas 2012 m.

Robertas Mikalauskas, Ortopedijos- traumatologijos centro vedėjas.

Vardas suteiktas 2011 m.

Eugenijus Mikaliūnas (1951-2015), Psichiatrijos klinikos direktorius, psichiatras.

Vardas suteiktas 2009 m.

Jonas Nainys (1891–1971), terapeutas.

Vardas suteiktas 1960 m.

Albertas Norvaiša, neurochirurgas.

Vardas suteiktas 2010 m.

Antanas Pauliukas, medicinos direktorės pavaduotojas chirurgijai.

Vardas suteiktas 2013 m.

Romas Sadauskas, pulmonologas.

Vardas suteiktas 2008 m.

Romaldas Stankevičius, I kardiologijos skyriaus vedėjas.

Vardas suteiktas 2008 m.

Henrikas Ščėsna, kardiologas.

Vardas suteiktas 2012 m.

Nijolė Rukštelienė, Sveikatos statistikos, analizės ir skubios medicininės pagalbos skyriaus vedėja.

Vardas suteiktas 2013 m.

Rita Ruškytė, Vidaus ligų skyriaus vedėja.

Vardas suteiktas 2013 m.

Vaclovas Vaitkevičius, Odos ir venerinių ligų centro vedėjas.

Vardas suteiktas 2014 m.