Data: 2020.08.11 04:41
Šis puslapis atspausdintas iš:

www.vlmedicina.lt
spausdinimas

Radiacinės saugos centras dalyvaus įgyvendinant Europos Sąjungos Dvynių projektą Azerbaidžane

2012-06-28 10:11:42

Radiacinės saugos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (RSC) sulaukė dar vieno pripažinimo, kad yra svarbus bendrame Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) ir Europos radiacinės saugos tinkle.

 

RSC kartu su Centrine projektų valdymo agentūra (CPVA) teikė pasiūlymus Europos Sąjungos (ES) paskelbtam Dvynių projektui „Radiacinės saugos infrastruktūros stiprinimas ir plėtra“ Azerbaidžane įgyvendinti. Šio projekto tikslas – Azerbaidžane stiprinti radiacinės saugos infrastruktūrą, užtikrinančią žmonių ir aplinkos saugą nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio.

Šių metų birželio 13 d. RSC ir CPVA atstovai Europos Komisijos (EK) atstovybėje Baku pristatė Lietuvos pasiūlymą minėtam Dvynių projektui įgyvendinti. Birželio 18 d. gautas oficialus šios EK atstovybės pranešimas, kad projektui įgyvendinti pasirinktas Lietuvos pasiūlymas.

Projektas Azerbaidžane „Radiacinės saugos infrastruktūros stiprinimas ir plėtra“ bus įgyvendinamas 2 metus. Per šį laikotarpį bus parengta radiacinės saugos įgyvendinimo nacionalinė strategija, peržiūrėti pagrindiniai įstatymai, reglamentuojantys radiacinę saugą ir pateikti siūlymai jų tobulinimui, įvertinta poįstatyminių teisės aktų atitiktis ES ir tarptautiniams reikalavimams, parengtos matavimų procedūros, reikalingos gyventojų, profesinei bei medicininei apšvitai stebėti, organizuotos avarinės parengties pratybos, parengtos laboratorinės įrangos techninės specifikacijos bei vykdomos kitos projekto sąlygose numatytos veiklos.

Panašus projektas 2002-2004 m. buvo vykdytas ir Lietuvoje. Jis iš esmės padėjo atnaujinti RSC galimybes kurti gyventojų ir aplinkos radiacinę saugą reglamentuojančių teisės aktų projektus, rengti specialistus, parengti kokybės valdymo sistemos pagrindus, kurti šiuolaikinę, Europos standartus atitinkančią radiologinių tyrimų laboratoriją. Projekto rezultatas akivaizdus – šiandien RSC yra šiuolaikinė radiacinės saugos institucija, atsakinga ne tik už radiacinės saugos užtikrinimą, bet ir ES radiacinės saugos teisės aktų diegimą ir įgyvendinimą Lietuvoje.

Radiacinės saugos centras