Data: 2020.07.04 18:09
Šis puslapis atspausdintas iš:

www.vlmedicina.lt
spausdinimas

Prie Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos sveikatos sektoriuje prisijungė naujos Lietuvos ligoninės

vlmedicina.lt | 2013-07-01 09:29:32

Prieš metus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (SAM), Centrinė projektų valdymo agentūra ir 17 Lietuvos ligoninių bei jų filialų, teikiančių sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams pasirašė Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, programų „Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas Lietuvoje“ ir „Energiją tausojančių technologijų įdiegimas Lietuvos ligoninėse, teikiančiose sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams“ projektų įgyvendinimo sutartis. Galime pasidžiaugti, kad prie minėtų programų prisijungė dar 5 Lietuvos ligoninės.

Operacinė
Algirdo Kubaičio nuotr.

VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos, VšĮ Respublikinė Šiaulių bei VšĮ Visagino ligoninės, kurios jau buvo „Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas Lietuvoje“ programos paramos gavėjos, įtrauktos ir į programą „Energiją tausojančių technologijų įvedimo Lietuvos ligoninėse, teikiančiose paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams“, o į abi minėtas programas įtrauktos dar 2 ligoninės – VšĮ Vilkaviškio bei VšĮ Raseinių ligoninės. Naujai įtrauktos ligoninės pagal energiją tausojančių technologijų įvedimo programą turės galimybę modernizuoti vidaus elektros tiekimo sistemą, įskaitant LED apšvietimą, renovuoti šildymo sistemą  bei modernizuoti patalpų vėdinimo ir kondicionavimo sistemas, o kitos pagal poreikį pagerinti pastatų šiluminę izoliaciją – apšiltinti sienas, pakeisti langus, modernizuoti oro bei deguonies tiekimo sistemas.

Džiaugiamės, kad Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos dėka ne tik didžiosios Lietuvos ligoninės bei jų filialai, bet ir periferinių regionų ligoninės bus aprūpintos naujausias technologijas atitinkančia medicinine įranga, o sveikatos priežiūros specialistai turės galimybę nuolat kelti kvalifikaciją, taip bus sumažinti sveikatos priežiūros paslaugų netolygumai, o mažiesiems pacientams bei jų mamoms, nesvarbu, kur gyvenantiems – sostinėje, ar mažame miestelyje, suteiktos kokybiškos bei modernios paslaugos. Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos veiklos bus įgyvendinamos iki 2016 metų rugsėjo mėnesio.

Sveikatos apsaugos ministerija