Data: 2020.09.30 18:06
Šis puslapis atspausdintas iš:

www.vlmedicina.lt
spausdinimas

Pirmą kartą patvirtinta sveikatos sistemos struktūra

vlmedicina.lt | 2014-03-25 12:10:16

Pirmą kartą po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo priimtas dokumentas, kuriame aiškiai išdėstyta visa asmens sveikatos priežiūros įstaigų, jų teikiamų paslaugų struktūra. Sveikatos apsaugos ministras Vytenis Povilas Andriukaitis patvirtino Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos (LNSS) valstybės ir savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigų išdėstymo ir teiktinų sveikatos priežiūros paslaugų struktūros reikalavimus.

Palata
Redakcijos archyvo nuotr.

Dar 1996 metais priimtame Lietuvos sveikatos sistemos įstatyme buvo numatyta, kad LNSS įstaigų išdėstymo, jų struktūros reikalavimus bei jų paslaugų poreikį nustato Sveikatos apsaugos ministerija kartu su Valstybine ligonių kasa.

„Tenka apgailestauti, kad kone dvi dešimtis metų nebuvo įgyvendinta Sveikatos sistemos įstatymo nuostata, nebuvo patvirtintas LNSS tinklas. Sveikatos sistema buvo reformuojama, optimizuojama neturint bendro vaizdo, gydymo įstaigų išsidėstymo ir jų teikiamų paslaugų sąvado. Akivaizdi tiesa – teisingai neišspręsi uždavinio, jei neaiškios jo sąlygos. Todėl dabar matome didelius sveikatos paslaugų prieinamumo tarp atskirų Lietuvos rajonų skirtumus, ne visi gyventojai turi vienodas galimybes gydytis“, - sakė ministras V. P. Andriukaitis.

Nustatytoje LNSS struktūroje įtvirtintas insulto, kardiologijos, onkologijos, perinatologijos, vaikų ligų, intensyviosios terapijos, integralios sveikatos priežiūros įstaigų tinklas.

Naujajame dokumente pagal apskritis susistemintos ligoninės, pateikiamas lovų skaičius jose, įrašytos visos gydymo įstaigos bei jų teikiamų paslaugų rūšys. Savivaldybėms Sveikatos apsaugos ministerija rekomenduoja parengti ir patvirtinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų veikimo teritoriją, jų aptarnaujamų pacientų srautų organizavimo tvarką. Savivaldybių taryboms taip pat siūloma, priimant sprendimus dėl pavaldžių antrinio lygio stacionarinių gydymo įstaigų reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo, šiuos klausimus derinti su Sveikatos apsaugos ministerija. Toks derinimas padėtų išvengti sumaišties, anksčiau atsirasdavusios dėl vienkartinių ir nesisteminių sprendimų.

Sveikatos priežiūros paslaugų poreikius, mastą, įstaigų išdėstymą, lovų skaičių kiekvienais metais iki rugsėjo 15 d. tikslins specialiai sudaryta Sveikatos ministerijos komisija.

Sveikatos apsaugos ministerija