Data: 2020.07.15 12:00
Šis puslapis atspausdintas iš:

www.vlmedicina.lt
spausdinimas

Pasaulinę ligonio dieną sveikatos apsaugos ministras linki visiems sveikatos ir stiprybės

vlmedicina.lt | 2014-02-11 10:42:09

Šiandien minima Pasaulinė ligonių diena. 1992 m. vasario 11 d. Popiežius Jonas Paulius II įsteigė Popiežiaus gyvybės akademiją. Nuo 1993 m. kiekvienais metais pasaulio visuomenė raginama nelikti abejinga sergančiųjų kančioms, apmąstyti, ką žmogui reiškia sveikata, darna su savimi ir supančiu pasauliu. Kviesdamas visus prisidėti prie šios dienos minėjimo, Popiežius Pranciškus išplatino žinią, skirtą 22-ai Pasaulinei ligonių dienai: „Tikėjimas ir meilė: Mes turime guldyti gyvybę už brolius“.

Pacientė
Algirdo Kubaičio nuotr.

Pasaulinę ligonių dieną sveikatos apsaugos ministras Vytenis Povilas Andriukaitis dėkoja visiems sveikatos sistemos darbuotojams, visų specialybių gydytojams, slaugos personalui, mokslininkams, specialistams, profesionalams ir entuziastams, kuriems tenka didžiulė atsakomybė už žmogaus sveikatą. „Ypač dėkoju tiems, kurie savo profesinį talentą ir širdies šilumą pasiaukojančiai skiria sveikatos negalios kamuojamiems žmonėms ir jų šeimos nariams, – pabrėžia ministras. – Nuoširdžiai apgailestaudamas dėl to, kad šalia mūsų yra sveikatos sutrikimų keliama kančia ir skausmas, kviečiu prisidėti prie šios dienos minėjimo. Eikime ir kartu darykime tai, kas apsaugotų nuo ligų mus, mūsų šeimas, mūsų valstybę. Linkiu visiems stiprios sveikatos, tikėjimo ir santarvės“.

Popiežiaus Pranciškaus laiške skelbiama, kad minint šią Pasaulinę ligonių dieną, galvojame apie tikėjimą ir meilę: „Mes turime guldyti gyvybę už brolius. Kreipiuosi ypač į ligonius, į visus, kurie jiems padeda ir jais rūpinasi. Mieli ligoniai, Bažnyčia atpažįsta jumyse ypatingu būdu esantį kenčiantį Kristų. Taip yra: šalia mūsų kančios, o veikiau mūsų kančioje yra Kristaus kančia; jis su mumis neša kančios naštą ir parodo jos prasmę“. Popiežius ragina prisiminti ligonius, išgirsti jų poreikius ir įsiklausyti į jų skausmą. Anot jo, ši diena – puiki proga prisiminti ir visus tuos, kurie nepalieka ligonių kančiose ir skausme, rūpinasi jais bei skleidžia širdies šilumą.

Sveikatos apsaugos ministerija