Data: 2020.07.09 23:51
Šis puslapis atspausdintas iš:

www.vlmedicina.lt
spausdinimas

Metodinė–informacinė medžiaga „Mokinių fizinis aktyvumas ir sveikata“

vlmedicina.lt | 2013-02-11 17:35:31

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras išleido metodinę – informacinę medžiagą „Mokinių fizinis aktyvumas ir sveikata. Ši metodinė-informacinė medžiaga yra skirta informuoti suaugusiuosius (mokytojus, klasių auklėtojus, visuomenės sveikatos priežiūros specialistus), dirbančius su vaikais ir paaugliais, aiškinantiems vaikams ir paaugliams apie išskirtinę fizinio aktyvumo svarbą bei kokiais būdais jį galima veiksmingai ir efektyviai skatinti tiek mokyklose (salėje, stadione, parke, koridoriuose, kieme ir pan.), tiek namų aplinkoje.

Vaikai
Redakcijos archyvo nuotr.

Darbas suteiks naudingos informacijos ir tiems, kurie tiesiog mažai žino apie fizinį aktyvumą ir jo naudą. Šioje metodinėje-informacinėje medžiagoje yra vartojamos sąvokos „vaikai“, „jauni žmonės“, „moksleiviai“, „mokiniai“, „paaugliai“. Įvairūs autoriai pateikia skirtingas šių amžiaus tarpsnių ribas, tačiau Pasaulio sveikatos organizacija paaugliais rekomenduoja laikyti asmenis nuo 10 iki 19 metų, o jaunuoliais – nuo 15 iki 24 metų. Taigi vaikai yra nuo 1 iki 10 metų, o visi 10−24 metų asmenys yra vadinami jaunais žmonėmis, nors šių amžiaus grupių nevienalytiškumas yra labai akivaizdus, todėl ir rekomendacijas reikėtų pritaikyti kelioms amžiaus grupėms.

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas nurodo, jog pilnamečiais asmenys tampa  sulaukę 18 metų, o jaunesni nei 18 metų individai yra laikomi nepilnamečiais (Valius, Jaruševičienė 2008).

Paprastai kalbant, metodinė-informacinė medžiaga apima jaunesnį mokyklinį (nuo 6–7 iki 12 metų) ir vyresnį mokyklinį vaikų (paauglių) amžių (nuo 12 iki 18 metų). Metodinę – informacinę medžiagą „Mokinių fizinis aktyvumas ir sveikata“ galima rasti Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro internetinės svetainės skiltyje „Metodinė medžiaga – Fizinis aktyvumas“.

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro informacija