Data: 2020.07.09 07:44
Šis puslapis atspausdintas iš:

www.vlmedicina.lt
spausdinimas

Kauno klinikose – mokinių plakatų antikorupcijos tema paroda „Būk sąžiningas“

vlmedicina.lt | 2014-05-29 16:30:41

Kauno klinikų Vaikų konsultacinėje poliklinikoje atidaryta mobilioji plakatų paroda „Būk sąžiningas“.

Parodoje eksponuojami Kauno bendrojo ugdymo mokyklų 3–8 klasių mokinių darbai. Plakatai buvo parengti 2014 metais įvykusiam antikorupcijos žinių ir kūrybos konkursui „Būk sąžiningas“, kuris Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos Švietimo ir ugdymo skyriaus ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Kauno valdybos iniciatyva rengiamas tradiciškai kiekvieną pavasarį nuo 2010 metų.

Parodos atidarymas
Liudo Andriušio nuotr.

Įdomių, sąmojingų ir prasmingų mokinių plakatų paroda „Būk sąžiningas“ jau apkeliavo daugelį Kauno mokyklų, buvo eksponuojama Kauno miesto savivaldybėje, Kauno vyriausiame policijos komisariate, Kauno apygardos prokuratūroje, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje ir Lietuvos Respublikos Seime.

Sociologinių tyrimų rezultatai liudija, kad korupcijos problema sveikatos priežiūros sektoriuje, nepaisant vykdomų antikorupcinių priemonių, išlieka aktuali.

Antikorupcinis plakatas
Liudo Andriušio nuotr.

„Esamą situaciją medicinos srityje nulemia ir visuomenės požiūris į atsidėkojimą gydytojui, įsisenėjusios tradicijos, kurias atsinešėme iš sovietinių laikų“, – sakė parodos iniciatorė Daina Paštuolienė, Specialiųjų tyrimų tarnybos Kauno valdybos Korupcijos prevencijos poskyrio viršininkė.

Parodoje „Būk sąžiningas“ eksponuojami plakatai akivaizdžiai parodo jaunų žmonių norą kovoti prieš didžiulę visuomenės ydą – korupciją, jų norą šį blogį įveikti ir gyventi nekorumpuotoje valstybėje. Švietimo ir ugdymo skyriaus Formaliojo poskyrio vyriausioji specialistė Vera Vasiljeva pabrėžė, kad dorinių vertybių ir nepakantumo korupcijai ugdymas prasideda nuo mažų dienų.

Į atidarymą atvykusius Kauno klinikų administracijos atstovus, Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro, Kauno Kazio Griniaus progimnazijos mokinius Vera Vasiljeva kvietė toliau aktyviai dalyvauti korupcijos prevencijai skirtuose renginiuose ir būti sąžiningais.

Kauno klinikų informacija