Data: 2020.08.06 13:34
Šis puslapis atspausdintas iš:

www.vlmedicina.lt
spausdinimas

Naujos taisyklės padės užtikrinti vaistų saugumą

vlmedicina.lt | 2012-10-19 14:26:19

Europos Komisijos Sveikatos ir vartotojų reikalų generalinio direktorato skyriaus „Vaistų pramonės gaminiai. Leidimai, Europos vaistų agentūra“ vadovė Patricia Brunko: ,,Šiais metais Europos Sąjungoje farmakologinio budrumo srityje įvyko svarbių pokyčių – imtos taikyti naujos taisyklės, dėl kurių susitarta 2010 m. Šį mėnesį teisės aktai bus toliau keičiami, o visi pakeitimai turėtų įsigalioti iki 2013 m."

Vaistai
Redakcijos archyvo nuotr.

Visi vaistai Europos Sąjungoje, prieš suteikiant leidimą jais prekiauti, nuodugniai tikrinami, o jų kokybė, saugumas ir veiksmingumas griežtai vertinami. Vaistų, kuriais leista prekiauti, saugumas toliau stebimas siekiant užtikrinti, kad paaiškėjus, jog esama nepageidaujamų reakcijų, dėl kurių kyla pernelyg didelė rizika, būtų imtasi reikiamų visuomenės sveikatos apsaugos priemonių. Ši stebėsena vadinama farmakologiniu budrumu.

ES farmakologinio budrumo sistema yra viena iš pažangiausių ir išsamiausių tokių sistemų pasaulyje. Tai tvirta ir skaidri sistema, kuria Europos Sąjungoje užtikrinamas aukštas visuomenės sveikatos apsaugos lygis.

Dabar visoje Europos Sąjungoje pacientai apie patirtas nepageidaujamas reakcijas gali internetu arba paštu pranešti tiesiai atitinkamoms savo šalių institucijoms. Kitais metais prie informacijos apie vaistus, jei vykdoma papildoma jų stebėsena (pavyzdžiui, dėl to, kad juose yra naujų veikliųjų medžiagų), bus pateikiamas juodos spalvos simbolis. Pacientai, gydytojai, slaugės ir kiti sveikatos specialistai bus itin skatinami pranešti apie visas nepageidaujamas reakcijas į šiuos vaistus.

Farmakologinio budrumo teisės aktai – tai ES teisės aktų, kuriais reglamentuojami vaistai, dalis. Jais užtikrinamas vaistų saugumas visoje Europos Sąjungoje.

"Sveikata-ES"