Data: 2020.07.10 14:16
Šis puslapis atspausdintas iš:

www.vlmedicina.lt
spausdinimas

Europos Parlamento sprendimas apsaugos darbuotojus nuo vėžio

Pranešimas žiniasklaidai | Šaltinis: vlmedicina | 2017-10-26 15:25:32

Europos Parlamentas didele balsų dauguma patvirtino taisykles, kurios leis geriau apsaugoti darbuotojus nuo kancerogenų ar mutagenų poveikio. Jos labiausiai pasitarnaus statybos, chemijos, automobilių, medienos ir tekstilės sričių darbuotojams.

© VLMEDICINA.LT (A. Kubaičio) nuotr.

Į pavojingų medžiagų sąrašą papildomai įtraukta dar keliolika kancerogenų, taip pat patikslintos dviejų sąraše esančių medžiagų ribinės vertės, atsižvelgiant į mirčių statistiką. Siekiama per ateinančius 50 metų papildomai išsaugoti iki 100 tūkst. gyvybių.

Didžiausias leistinas kenksmingų medžiagų kiekis darbo vietoje naujai nustatytas dešimčiai cheminių medžiagų: 1,2-epoksipropanui, 1,3-butadienui, 2-nitropropanui, akrilamidui, bromoetilenui, vinilo bromidui, chromo (VI) junginiams, etileno oksidui, hidrazinui ir o-toluidinui, taip pat ugniai atsparios keramikos pluoštui bei kristalinio silicio dioksido dulkėms, susidarančioms kasybos, pjaustymo, gniuždymo ar griovimo metu.

Naujajame teisės akte taip pat patikslinami dviejų sąraše esančių medžiagų poveikio apribojimai: kietmedžio dulkių (atsirandančių pjaustant ar apdorojant medieną) ir vinilchlorido monomero (dažniausiai naudojamo plastiko gamybai).

Darbdaviai privalės nustatyti ir įvertinti riziką darbuotojams, veikiamiems šių medžiagų, ir imtis prevencinių priemonių. Valstybių institucijos taip pat galės nuspręsti, kad darbuotojų sveikatos priežiūra tam tikrą laiką turi būti privalomai tęsiama ir pabaigus kenksmingą darbą.

Savo ruožtu europarlamentarai įpareigojo Europos Komisiją iki 2019 m. pirmojo ketvirčio įvertinti būtinybę įtraukti į pavojingų medžiagų sąrašą ir reprotoksines medžiagas – turinčias įtakos lytinei funkcijai ir vaisingumui.

EP Pranešėja Marita Ulvskog (Socialistai ir demokratai, Švedija) sakė: „Darbuotojai turi žinoti, kad jie yra saugomi ir kad įmonės nekonkuruoja jų sveikatos sąskaita. Europos Sąjungai reikia stipresnės socialinės darbotvarkės, o tai yra gera pradžia. Vėžys yra didžiausias žudikas darbe, ir mes ketiname tęsti kovą su juo.“

Direktyva buvo patvirtinta 540 balsų už, 6 prieš ir 119 susilaikius. Dėl jos jau sutarta su ES Taryba, todėl nebeliko kliūčių jai įsigalioti.

Vėžys yra pagrindinė su darbu susijusi mirties priežastis ES. 53 proc. profesinių mirčių yra priskiriama vėžiui, 28 proc. – kraujotakos ligomis ir 6 proc. – kvėpavimo ligoms. Dažniausios profesinės vėžio rūšys yra plaučių vėžys, mezotelioma (sukelta asbesto dalelių poveikio) ir šlapimo pūslės vėžys.