Data: 2020.09.25 06:47
Šis puslapis atspausdintas iš:

www.vlmedicina.lt
spausdinimas

Dr. AurelijusVeryga: "Tai gerai suplanuotas sąmokslas"

2011-05-19 00:01:22

Nuo kitų metų sausio turinčio įsigalioti alkoholinių gėrimų reklamos draudimo likimas pakibo ant plauko. Seime paskubomis siekiama jį atšaukti, žiniasklaida vienbalsiai tam pritaria ir sutartinai užgniaužė bet kokius oponuojančius balsus. Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos prezidentas dr. Aurelijus Veryga neabejoja, jog visa tai tėra kruopščiai parengta strategija, kurios smaigalyje – net trys laimėtojai. Tačiau jauniausiųjų, kuriuos draudimas turėtų saugoti, tarp laiminčiųjų nėra. O tiems, kuriems rūpi neprasigėrusi ateities Lietuva, lieka bejėgiškai skėsčioti rankomis.

Fotolia.com

Kaip apibūdintumėte situaciją, į kurią dabar patekote?

Tai, kas dabar vyksta, yra labai gerai suplanuotas sąmokslas arba puikiai vykdoma lobistinė veikla, dėl kurios bus pakeistos dabar įstatyme esančios nuostatos ir neįsigalios alkoholinių gėrimų reklamos draudimas. Kadangi viešojoje erdvėje pasirodo tik vienpusė informacija, toks rezultatas labiausiai tikėtinas. Iniciatyvą palaikantys Seimo nariai argumentuoja, neva jie nenuolaidžiauja, nesiekia sušvelninti esamų ribojimų. Taip, tiesa, tačiau jie nepritaria kontrolės priemonių sugriežtinimui, šiuo atveju alkoholinių gėrimų reklamos draudimui.

Liūdna dėl to, kad didžioji dalis informacijos yra blokuojama. Tik pavienės žiniasklaidos priemonės, dažniausiai interneto portalai, apie tai informuoja. Taigi didelė dalis visuomenės taip ir nesužinos, kas įvyko.

Kuo remdamasis teigiate, jog informacija, pateikianti kitos pusės, palaikančios alkoholio reklamos draudimą, argumentus, yra blokuojama?

Mes nuolat platiname savo pasisakymus žiniasklaidai, palaikome nuolatinį ryšį, niekada neatsisakome pateikti savo poziciją vienu ar kitu klausimu, tačiau iki šiol nekildavo problemų dėl to. Ir tai suprantama, nes dabar žiniasklaida tiesiogiai suinteresuota skleisti tik sau naudingą informaciją. Matome, kad praktiškai visos žinutės remia draudimo atšaukimo šalininkus.

Už viso to slepiasi didžiuliai pinigai, o kur yra daug pinigų, ten atsiranda ir interesas blokuoti tam tikrą informaciją. Jeigu žiniasklaida deklaruoja esanti laisva ir objektyvi, ji turėtų pateikti dvi nuomones, tačiau matau, kad vengiama tai daryti, netgi sąmoningai neleidžiama visuomenei žinoti apie kitą iniciatyvą.

Todėl mes bendraujame naudodamiesi socialiniais tinklais, elektroniniu paštu, viešiname savo teiginius asmeniniuose tinklaraščiuose ir džiaugiamės visais, kurie paviešina ir tai, kas iš tikrųjų vyksta. Kai tai sužino, žmonės piktinasi, rašo Seimo nariams ir reiškia savo nepritarimą.

Aurelijus Veryga. Algirdo Kubaičio nuotr

Kaip manote, ar grupės Seimo narių iniciatyva bus palaikyta ir visų likusiųjų?

Labai sudėtinga prognozuoti, tačiau nuojauta nieko gero nesako. Vakar parlamentarų grupės prašymas į Seimo darbotvarkę buvo įtrauktas papildomu klausimu. Netrukus buvo išbrauktas. Kodėl tai padaryta, dėl kokių priežasčių, sunku pasakyti, bet jau galite įsivaizduoti, kokiu greičiu viskas vyksta. Pataisa įregistruota vos praėjusią savaitę, tačiau Teisės departamentas jau parengė išvadą ir klausimas jau

įtrauktas į darbotvarkę. Žinote, kai nuolat aiškinama, kokia Seimo darbotvarkė perkrauta, darosi keista. Vadinasi, kai norima, galima labai greit viską sutvarkyti be jokių kliūčių. Matant tokią įvykių eigą, tikrai sunku prognozuoti, kas bus toliau. Galime ir per savaitę sulaukti rezultatų, jeigu politikai nutars šį klausimą svarstyti skubos tvarka. Juk reikia gelbėti alkoholinių gėrimų gamintojus. Jeigu pataisa bus priimta, ji įsigalios nuo liepos. Laiko liko labai nedaug.

Neabejoju, jog egzistuoja susitarimai tarp kelių svarbiausių pusių: gamintojai pažadėjo žiniasklaidai stabilias pajamas, žiniasklaida pažadėjo politikams eterį, ir visi laimingi. Dabar, matyt, visi dirba pagal šią schemą. Bet mes niekada negalėsime to įrodyti. Už rankos juk nepagavome.  Su mūsų nuomone niekada nesutiks, visi tik bandys ir toliau įrodinėti, kad ketinimai patys kilniausi.

Panašu, kad jūsų ir visų, kurie jus palaiko, padėtis gana kebli ir visai neoptimistiška. Gal planuojate sukelti daugiau triukšmo tarptautinėje viešojoje erdvėje?

Nuolat palaikome ryšius su kolegomis užsienyje ir jie nekantriai laukia alkoholinių gėrimų reklamos draudimo įsigaliojimo Lietuvoje. Jie teigia, jog mes išgarsėtume kaip labai pažangi šalis, kuri daug nuveikė. Tačiau mūsų politikams tarptautinė nuomonė nėra rodiklis, taigi mūsų vienintelis ginklas tėra viešumas. Ir toliau viešinsime kiekvieną žingsnį, kad nebūtų galimybės manipuliuoti viešąja nuomone ir skleisti pramanytus argumentus.  Taip pat skatiname visus Lietuvos žmones išsakyti savo nuomonę, netylėti, nebūti abejingiems, ypač tėvams, nes draudimas skirtas apsaugoti būtent vaikus, o ne alkoholikus.  Alkoholinių gėrimų reklama girtuoklių nuo gėrimo neatgrasys, tačiau jos neigiamas poveikis vaikams – neabejotinas.

Ar visuomenės balsą girdite? Ar jus pasiekia tėvų, jaunimo, įvairių organizacijų nuomonės dėl reklamos draudimo ir bandymų jį atšaukti?

Gana aktyviai pasisako ir tėvai, ir studentai, moksleiviai. Tačiau mane pasiekia ir Seimo narių atsakymai jiems, kuriuose aiškinama, esą jų ketinimai neteisingai suprantami. Paprastai tariant, politikai užsiima „smegenų plovimu“.

Sprendimas uždrausti alkoholinių gėrimų reklamą priimtas 2008 metų balandį. Visa žiniasklaida turėjo dvejus metus tam pasiruošti. Niekas, žinoma, nesiruošė. Tai labai gerai apgalvota strategija ir matyti, jog alkoholio gamintojai stengiasi laikytis nuošalyje, jie viešose diskusijose beveik nedalyvauja, tarsi jų intereso čia nebūtų.  Žiniasklaida išstumta į priešakį, neva tai jos reikalas. Tai nėra jokia naujiena, gamintojai visada stengiasi siekti tikslų kitų rankomis. Tą patį daro ir tabako, ir alkoholio gamintojai. Žmonės turi tai žinoti.

Tačiau pasakyti, kaip iš tikrųjų yra, visuomenei, kuri taip smarkiai pasitiki žiniasklaida ir jos pateikiama pozicija, itin sudėtinga.

Būtent. Žiniasklaida turėtų kaip tik saugoti, kad tokie dalykai nevyktų, turėtų užsiimti kontrole ir priežiūra, tačiau šįkart atsidūrė priešingoje barikadų pusėje, blokuoja informaciją, neleidžia žmonėms sužinoti tiesos, ir tai baisu. Kartu tai ženklas visuomenei, kad ji turėtų žvelgti giliau ir kritiškiau, atsirinkti tai, ką skaityti, o ko ne, kuo tikėti, kuo ne. Man dabartinė situacija primena sovietmetį, kai buvo aiškiai atsijojama, ką skelbti, o ko ne, kas leidžiama, ką draudžiama žinoti. Deja, pilietiškų žmonių mūsų šalyje dar nėra daug, ji dar nepajėgi formuoti viešosios nuomonės.

Pastaruoju metu didžioji dalis Lietuvos žiniasklaidos priemonių vadovų apskritai nesuka sau galvos dėl to, kokių pasekmių atneš jų veikla. Kaip tai pakeisti, jūsų nuomone?

Didžiausia problema ir yra ne žurnalistai, o

žiniasklaidos priemonių savininkai ir redakcijų vadovai. Mane pasiekia žurnalistų laiškai, kuriuose jie teisinasi turį vykdyti redaktorių nurodymus, todėl negalintys rašyti taip, kaip norisi, tenka paklusti valdžiai. Taigi kaltinti žurnalistus šališkumu nebūtų visai teisinga, nes tai vadovų siekiai gauti kuo daugiau pajamų savo  veiklai. Tačiau žmonės nėra kvaili, anksčiau ar vėliau jie atsirinks, kas tikra, o kas ne, todėl žiniasklaida šiuo atveju elgiasi labai trumparegiškai.

Pastarajame kreipimesi į žiniasklaidą jūs teigiate, jog ligšiolinė alkoholio kontrolės politika davė teigiamų rezultatų. Ką turite omenyje?

Mūsų šalyje pastaruoju metu taikytos kontrolės priemonės sutapo su ekonominiu sunkmečiu. Mažėjo žmonių pajamos, šiek tiek padidėjo akcizas alkoholiniams gėrimams, tai reiškia, jog padidėjo ir santykinė šių gėrimų kaina. Taip pat buvo apribota alkoholio reklama per televiziją dienos metu, apribota naktinė prekyba alkoholiniais gėrimais, sugriežtinta atsakomybė už vairavimą išgėrus – visos šios priemonės davė rezultatų. Sumažėjo psichozių, apsinuodijimų (ypač vaikų) alkoholiu, mirčių, ilgėja būsimo numatomo gyvenimo trukmė. Žodžiu, vyksta teigiami pokyčiai, kurie neišvengiamai susiję su mažesniu vartojimu. O mažesnis vartojimas reiškia mažesnes pajamas gamintojams.

Kas nutiks, jeigu reklamos draudimas vis dėlto bus panaikintas?

Jeigu draudimas bus panaikintas, situacija išliks nepakitusi, tačiau įstatymas neįsigalios, taigi neatsiras nauja priemonė, kuri skirta vaikams apsaugoti.

Liūdniausia, kad viskas sustotų, nes nuo 2004-ųjų, kai buvo įkurta Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija, darbo įdėta labai daug. Diskusijos dėl reklamos dar 2007 metais buvo labai aršios. Melo buvo pakankamai ir tada, taip pat ir aiškinimų, kad reklama nedaro poveikio. Visa tai tik blefas.

Eglė Petkutė